Kursy i szkolenia dla firm - Ernst & Young Academy of Business
menu
Strona główna   Szkolenia   Dofinansowanie szkoleń - BUR i KFS

Informujemy, że na wszystkie nasze szkolenia mogą Państwo uzyskać dofinansowanie przez BUR oraz KFS. 

Baza naszych szkoleń w BUR


Wszystkie szczegóły dostępne na:


BURhttps://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/dofinansowanie

Aby skorzystać z dofinansowania szkoleń, należy zgłosić się do instytucji, która w danym województwie zajmuje się dystrybucją środków na szkolenia i złożyć w niej wniosek o dofinansowanie konkretnego szkolenia, które znajduje się w bazie.
Wniosek należy składać w instytucji właściwej dla miejsca zarejestrowania firmy, której pracownicy są zainteresowani udziałem w szkoleniu. Tzn, że jeśli firma jest zarejestrowana np. we Wrocławiu, ale ma kilka oddziałów wojewódzkich, to wniosek o dofinansowanie dla pracowników każdego z oddziałów regionalnych należy składać w województwie dolnośląskim.

Wsparciem nie są objęte województwa mazowieckie pomorskie.

KFS: https://www.frr.pl/krajowy-fundusz-szkoleniowy

Złożenie wniosku o dofinansowanie z KFS leży po stronie pracodawcy. Wypełnia on wniosek w formie papierowej lub elektronicznej (w tym przypadku wniosek musi posiadać tzw. bezpieczny podpis elektroniczny).Wniosek wraz z załącznikami nr 1, 2 i 3 należy złożyć w powiatowym urzędzie pracy, właściwym ze względu na siedzibę pracodawcy lub miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. Następnie jest on rozpatrywany przez Powiatowy Urząd Pracy, na co podmiot ten ma 30 dni. W przypadku pozytywnej decyzji z pracodawcą zostanie podpisana umowa, a nastepnie pracodawca ma obowiazek zawracia z pracownikiem umowy określającej zobowiązania i prawa stron. Pracownik, który nie ukończył kształcenia ustawicznego finansowanego ze środków KFS z powodu rozwiązania przez niego umowy o pracę lub rozwiązania z nim umowy o pracę jest obowiązany do zwrotu pracodawcy poniesionych kosztów. Pracodawca ma natomiast obowiązek zwrócić pobrane na ten cel środki KFS.


Szkolenia

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na Twoim komputerze. Technologia ta jest wykorzystywana w celach funkcjonalnych, statystycznych i reklamowych. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.