Kursy i szkolenia dla firm - Ernst & Young Academy of Business
menu
Strona główna   Szkolenia   Kompetencje menedżerskie   Nowoczesny feedback

Nowoczesny feedback

Wiele firm we współczesnym świecie biznesu dąży do optymalizacji. Dotyczy to uzyskania efektywnych rozwiązań we wszystkich obszarach funkcjonowania firmy.
U podstaw pracy z ludźmi leży komunikacja, której celem jest zbudowanie takiej płaszczyzny kontaktu, która stworzy warunki do głębszej, bardziej precyzyjnej rozmowy, której ważną częścią jest informacja zwrotna. Pracownik , aby podnosić swoją skuteczność, musi wiedzieć, co robi bardzo dobrze, a gdzie popełnia błędy lub działa w sposób nieoptymalny – kiedy wykorzystuje swoje zasoby w pełni, a kiedy powinien je odkrywać, uruchamiać, poszukiwać alternatywnych sposobów realizacji zadań.
Warsztat, który proponujemy będzie elementem wdrażania kultury feedbacku w organizacji jako elementu codziennej komunikacji, motywacji i rozwoju.

 • Dla kogo?
 • Cele i korzyści
 • Program
 • Termin i miejsce
 • Cena
 • Kontakt

Dla kogo?

Do menedżerów, którzy pragną usystematyzować i poszerzyć wiedzę na temat motywowania i dyscyplinowania pracownika. Do tych, którzy chcieliby poznać narzędzia i zasady motywacyjne, a także metody identyfikacji potrzeb swoich pracowników.
Do tych, którzy są przekonani, że kształtowanie zdrowej relacji szef – pracownik jest jednym z podstawowych narzędzi w motywowaniu i dyscyplinowaniu pracowników.

Cele i korzyści

 • Zapoznanie z wiedzą dotyczącą różnic w stylach poznawczych, motywacyjnych, postaw życiowych, co jest podstawą do nawiązania pełnego kontaktu z pracownikiem i współpracownikiem oraz zbudowania płaszczyzny dialogu.
 • Nauczenie skutecznych technik  prowadzenia rozmowy za pomocą informacji zwrotnych i stawiania pytań problemowych
 • Uwrażliwienie na specyficzny charakter pracy oraz jej styl, co przekłada się na indywidualne zachowania, wymagające wzmocnienia lub wygaszenia poprzez otwartą informację zwrotną i rozmowę.

Program

Rozpoznanie własnego stylu komunikowania się oraz czynników motywujących jako punkt wyjścia do kontaktu feedbackowego.
 • Style poznawcze i ich wpływ na zbieranie, przetwarzanie  informacji oraz funkcjonowanie w zespole
 • Świadomość różnic percepcyjnych – filtrów i przekonań
 • Rozpoznanie i kształtowanie postaw życiowych oraz komunikaty z różnych stanów Ja ( Rodzic, Dorosły, Dziecko) i ich konsekwencje
 • Poznanie koncepcji typów motywacyjnych – Motywacyjnego DNA jako siły napędzających nas do działania, angażowania się i źródeł czerpania sukcesu z pracy
Badanie własnych kompetencji w roli osoby udzielającej feedbacku :
 • kompetencje społeczne (empatia i umiejętność wzbudzania u innych pożądanych reakcji),
 • kompetencje osobiste (samoświadomość, asertywność, motywacja, nawiązywanie kontaktu i budowanie partnerskich relacji)
 • wartość kultury permanentnego feedbacku w organizacji 
Koncepcja okna Johari, czyli rozszerezenie wiedzy o sobie – tego, co ja wiem i co widzą inni.
 • Informacja zwrotna – jej sens i cel
 • Czym jest feedback i dlaczego warto go stosować? 
 • Zapotrzebowanie na feedback a pokolenie millenialsów 
 • Idea „Instant feedback-u”
Kiedy udzielać informacji zwrotnej? - kiedy przynosi efekt, a kiedy jest nieskuteczna?
  
Jak skutecznie przekazywać informację zwrotną? – warsztat praktyczny (opcjonalnie z użyciem kamery)
 • techniki udzielania informacji zwrotnej
  • SPINKA - Sprecyzuj Pozytywy i Negatywy, Konsekwencje, Alternatywy;
  • BEER — Behavior, Effect, Expectation, Results  
  • BET — Behavior, Effect, Thanks (feedback pozytywny) 
  • STAR  - Situation - Task – Action – Result 
 • aktywne słuchanie
  • werbalne i niewerbalne oznaki aktywnego słuchania,
  • dostrajanie się
  • zadawanie pytań, 
  • podsumowanie, 
  • parafraza, 
  • klaryfikacja
 • angażowanie odbiorcy feedbacku poprzez pytania i zadania 
Jak radzić sobie z problemami podczas przekazywania informacji zwrotnej?
 • praca z oporem, konfrontacją, reakcjami emocjonalnymi
 • praca z osobą pasywną, wchodząca w rolę ofiary 
 • radzenie sobie z manipulacją
Weź coś dla siebie, czyli zasady przyjmowania informacji zwrotnej od pracownika, współpracownika, kolegi
 • przygotowanie, otwartość, przedstawienie swojego punku widzenia,refleksja 
 • jak wykorzystać informację zwrotną dla własnego rozwoju? 
Najczęstsze błędy popełniane przez osobę udzielająca feedbacku  - omówienie doświadczeń i ćwiczenie rozwiązań alternatywnych
  
Metodyka: zadania zespołowe, kwestionariusze do diagnozy własnych predyspozycji i stylów, symulacje realnych sytuacji, dyskusja, burza mózgów, mini-wykłady, videotrening, ćwiczenia interpersonalne bazujące  m.in. na koncepcji  Inteligencji Emocjonalnej (IE), Points of you.
  
Przewidywane efekty szkolenia:
 • większa świadomość korzyści płynących z  komunikacji opartej na  udzielaniu informacji zwrotnych
 • poznanie i swobodne posługiwanie się narzędziami feedbacku
 • wzrost kompetencji motywowania pracowników 

Data i miejsce

Wkrótce opublikujemy nowe terminy.
  
Dla firm
Oferujemy również realizację szkolenia w formule in-house (grupa zamknięta, wyłącznie dla menedżerów Państwa firmy). Jest to skuteczna metoda wspierająca wdrożenie coachingowe stylu zarządzania w organizacji.
Nasze usługi obejmują:
 • badanie potrzeb szkoleniowych
 • dostosowanie programu, opracowanie scenek i przykładów na podstawie realiów i wyzwań organizacji
 • pomiar efektów szkolenia
 • raporty trenerskie opisujące  talenty i wyzwania uczestników w stosowaniu coachingowego stylu zarządzania, zawierające praktyczne rekomendacje przyszłych działań
 • Organizację szkolenia w siedzibie EY Academy w Warszawie, Poznaniu lub we Wrocławiu lub innym miejscu na terenie całej Polski.

Cena 1650,00 PLN (+ 23% VAT)

Kontakt

Chętnie odowiem na wszystkie pytania.
Natalia Medyńska | +48 789 407 645 | natalia.medynska@pl.ey.com

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na Twoim komputerze. Technologia ta jest wykorzystywana w celach funkcjonalnych, statystycznych i reklamowych. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.