Kursy i szkolenia dla firm - Ernst & Young Academy of Business
menu
Strona główna   Szkolenia   Kompetencje menedżerskie   Nowoczesny feedback

Nowoczesny feedback 

Terminy szkolenia: 

Kraków, 7-8 marca

Wrocław, 4-5 kwietnia

Poznań, 4-5 czerwca

Cena szkolenia: 1650 zł netto

Wiele firm we współczesnym świecie biznesu dąży do optymalizacji. Dotyczy to uzyskania efektywnych rozwiązańwe wszystkich obszarach funkcjonowania firmy. U podstaw pracy z ludźmi leży komunikacja, której celem jest zbudowanie takiej płaszczyzny kontaktu, która stworzy warunki do głębszej, bardziej precyzyjnej rozmowy, której ważną częścią jest informacja zwrotna. Pracownik , aby podnosić swoją skuteczność, musi wiedzieć, co robi bardzo dobrze, a gdzie popełnia błędy lub działa w sposób nieoptymalny – kiedy wykorzystuje swoje zasoby w pełni, a kiedy powinie je odkrywać, uruchamiać, poszukiwać alternatywnych sposobów realizacji zadań. Warsztat, który proponujemy będzie elementem wdrażania kultury feedbacku w organizacji jako elementu codziennej komunikacji, motywacji i rozwoju.

Dla kogo? 

Do menedżerów, którzy pragną usystematyzować i poszerzyć wiedzę na temat motywowania i dyscyplinowania pracownika. Do tych, którzy chcieliby poznać narzędzia i zasady motywacyjne, a także metody identyfikacji potrzeb swoich pracowników. Do tych, którzy są przekonani, że kształtowanie zdrowej relacji szef – pracownik jest jednym z podstawowych narzędzi w motywowaniu i dyscyplinowaniu pracowników.

Cele?

 • Zapoznanie z wiedzą dotyczącą różnic w stylach poznawczych, motywacyjnych, postaw życiowych, co jest podstawą do nawiązania pełnego kontaktu z pracownikiem i współpracownikiem oraz zbudowania płaszczyzny dialogu.
 • Nauczenie skutecznych technik prowadzenia rozmowy za pomocą informacji zwrotnych i stawiania  pytań problemowych
 • Uwrażliwienie na specyficzny charakter pracy oraz jej styl, co przekłada się na indywidualne zachowania, wymagające wzmocnienia lub wygaszenia poprzez otwartą informację zwrotną i rozmowę.

Program

Rozpoznanie własnego stylu komunikowania się oraz czynników motywujących jako punkt wyjścia do kontaktu feedbackowego.
 • Style poznawcze wg modelu FRIS – rozpoznawanie własnego stylu i „kanałów dotarcia” do innych osób
 • Świadomość różnic percepcyjnych – filtrów i przekonań
 • Rozpoznanie i kształtowanie postaw życiowych
 • Poznanie koncepcji typów motywacyjnych – Motywacyjnego DNA jako siły napędzających nas do działania, angażowania się i źródeł czerpania sukcesu z pracy
Badanie własnych kompetencji w roli osoby udzielającej feedbacku :
 • kompetencje społeczne (empatia i umiejętność wzbudzania u innych pożądanych reakcji),
 • kompetencje osobiste (samoświadomość, asertywność, motywacja, nawiązywanie kontaktu i budowanie partnerskich relacji)
 • wartość kultury permanentnego feedbacku w organizacji
Koncepcja okna Johari, czyli rozszerezenie wiedzy o sobie – tego, co ja wiem i co widzą inni. Informacja zwrotna – jej sens i cel
 • Czym jest feedback i dlaczego warto go stosować?
 • Zapotrzebowanie na feedback a pokolenie millenialsów
 • Idea „Instant feedback-u”
Kiedy udzielać informacji zwrotnej? - kiedy przynosi efekt, a kiedy jest nieskuteczna?
Jak skutecznie przekazywać informację zwrotną? – warsztat praktyczny (opcjonalnie z użyciem kamery)
a) techniki udzielania informacji zwrotnej
 • SPINKA - Sprecyzuj Pozytywy i Negatywy, Konsekwencje, Alternatywy;
 • BEER — Behavior, Effect, Expectation, Results
 • BET — Behavior, Effect, Thanks (feedback pozytywny)
 • STAR - Situation - Task – Action – Result
b) aktywne słuchanie
 • werbalne i niewerbalne oznaki aktywnego słuchania,
 • dostrajanie się
 • zadawanie pytań,
 • podsumowanie,
 • parafraza,
 • klaryfikacja
c) angażowanie odbiorcy feedbacku poprzez pytania i zadania
Jak radzić sobie z problemami podczas przekazywania informacji zwrotnej?
 • praca z oporem, konfrontacją, reakcjami emocjonalnymi
 • praca z osobą pasywną, wchodząca w rolę ofiary
 • radzenie sobie z manipulacją
Weź coś dla siebie, czyli zasady przyjmowania informacji zwrotnej od pracownika, współpracownika, kolegi:
 • przygotowanie, otwartość, przedstawienie swojego punku widzenia,refleksja
 • jak wykorzystać informację zwrotną dla własnego rozwoju?
Najczęstsze błędy popełniane przez osobę udzielająca feedbacku -omówienie doświadczeń i ćwiczenie rozwiązań alternatywnych

Metodyka:

zadania zespołowe, kwestionariusze do diagnozy własnych predyspozycji i stylów, symulacje realnych sytuacji, dyskusja, burza mózgów, mini-wykłady, videotrening,  ćwiczenia interpersonalne bazujące  m.in. na koncepcji  Inteligencji Emocjonalnej (IE), Points of you.

Przewidywane efekty szkolenia:

 • większa świadomość korzyści płynących z  komunikacji opartej na udzielaniu informacji zwrotnych
 • poznanie i swobodne posługiwanie się narzędziami feedbacku
 • wzrost kompetencji motywowania pracowników

Cena 1650,00 PLN (+ 23% VAT)

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na Twoim komputerze. Technologia ta jest wykorzystywana w celach funkcjonalnych, statystycznych i reklamowych. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.