Kursy i szkolenia dla firm - Ernst & Young Academy of Business
menu
Strona główna   Szkolenia   Kompetencje menedżerskie   Nowoczesny feedback

Nowoczesny feedback

Najbliższy termin:
Poznań  23-24 marca
Rzeszów 2-3 kwietnia
Wrocław 23-24 kwietnia
Gdańsk 14-15 maja
Kraków 18-19 czerwca
  
Cena: 1650 zł (+23% vat)
  
Wiele firm we współczesnym świecie biznesu dąży do optymalizacji. Dotyczy to uzyskania efektywnych rozwiązań we wszystkich obszarach funkcjonowania firmy.
U podstaw pracy z ludźmi leży komunikacja, której celem jest zbudowanie takiej płaszczyzny kontaktu, która stworzy warunki do głębszej, bardziej precyzyjnej rozmowy, której ważną częścią jest informacja zwrotna. Pracownik , aby podnosić swoją skuteczność, musi wiedzieć, co robi bardzo dobrze, a gdzie popełnia błędy lub działa w sposób nieoptymalny – kiedy wykorzystuje swoje zasoby w pełni, a kiedy powinien je odkrywać, uruchamiać, poszukiwać alternatywnych sposobów realizacji zadań.
Warsztat, który proponujemy będzie elementem wdrażania kultury feedbacku w organizacji jako elementu codziennej komunikacji, motywacji i rozwoju.

 • Dla kogo?
 • Cele i korzyści
 • Program
 • Termin i miejsce
 • Cena
 • Kontakt
 • Pobierz

Dla kogo?

Do menedżerów, którzy pragną usystematyzować i poszerzyć wiedzę na temat motywowania i dyscyplinowania pracownika. Do tych, którzy chcieliby poznać narzędzia i zasady motywacyjne, a także metody identyfikacji potrzeb swoich pracowników.
Do tych, którzy są przekonani, że kształtowanie zdrowej relacji szef – pracownik jest jednym z podstawowych narzędzi w motywowaniu i dyscyplinowaniu pracowników.

Cele i korzyści

 • Zapoznanie z wiedzą dotyczącą różnic w stylach poznawczych, motywacyjnych, postaw życiowych, co jest podstawą do nawiązania pełnego kontaktu z pracownikiem i współpracownikiem oraz zbudowania płaszczyzny dialogu.
 • Nauczenie skutecznych technik  prowadzenia rozmowy za pomocą informacji zwrotnych i stawiania pytań problemowych
 • Uwrażliwienie na specyficzny charakter pracy oraz jej styl, co przekłada się na indywidualne zachowania, wymagające wzmocnienia lub wygaszenia poprzez otwartą informację zwrotną i rozmowę.

Program

Rozpoznanie własnego stylu komunikowania się oraz czynników motywujących jako punkt wyjścia do kontaktu feedbackowego.
 • Style poznawcze i ich wpływ na zbieranie, przetwarzanie  informacji oraz funkcjonowanie w zespole
 • Świadomość różnic percepcyjnych – filtrów i przekonań
 • Rozpoznanie i kształtowanie postaw życiowych oraz komunikaty z różnych stanów Ja ( Rodzic, Dorosły, Dziecko) i ich konsekwencje
 • Poznanie koncepcji typów motywacyjnych – Motywacyjnego DNA jako siły napędzających nas do działania, angażowania się i źródeł czerpania sukcesu z pracy
Badanie własnych kompetencji w roli osoby udzielającej feedbacku :
 • kompetencje społeczne (empatia i umiejętność wzbudzania u innych pożądanych reakcji),
 • kompetencje osobiste (samoświadomość, asertywność, motywacja, nawiązywanie kontaktu i budowanie partnerskich relacji)
 • wartość kultury permanentnego feedbacku w organizacji 
Koncepcja okna Johari, czyli rozszerezenie wiedzy o sobie – tego, co ja wiem i co widzą inni.
 • Informacja zwrotna – jej sens i cel
 • Czym jest feedback i dlaczego warto go stosować? 
 • Zapotrzebowanie na feedback a pokolenie millenialsów 
 • Idea „Instant feedback-u”
Kiedy udzielać informacji zwrotnej? - kiedy przynosi efekt, a kiedy jest nieskuteczna?
  
Jak skutecznie przekazywać informację zwrotną? – warsztat praktyczny (opcjonalnie z użyciem kamery)
 • techniki udzielania informacji zwrotnej
  • SPINKA - Sprecyzuj Pozytywy i Negatywy, Konsekwencje, Alternatywy;
  • BEER — Behavior, Effect, Expectation, Results  
  • BET — Behavior, Effect, Thanks (feedback pozytywny) 
  • STAR  - Situation - Task – Action – Result 
 • aktywne słuchanie
  • werbalne i niewerbalne oznaki aktywnego słuchania,
  • dostrajanie się
  • zadawanie pytań, 
  • podsumowanie, 
  • parafraza, 
  • klaryfikacja
 • angażowanie odbiorcy feedbacku poprzez pytania i zadania 
Jak radzić sobie z problemami podczas przekazywania informacji zwrotnej?
 • praca z oporem, konfrontacją, reakcjami emocjonalnymi
 • praca z osobą pasywną, wchodząca w rolę ofiary 
 • radzenie sobie z manipulacją
Weź coś dla siebie, czyli zasady przyjmowania informacji zwrotnej od pracownika, współpracownika, kolegi
 • przygotowanie, otwartość, przedstawienie swojego punku widzenia,refleksja 
 • jak wykorzystać informację zwrotną dla własnego rozwoju? 
Najczęstsze błędy popełniane przez osobę udzielająca feedbacku  - omówienie doświadczeń i ćwiczenie rozwiązań alternatywnych
  
Metodyka: zadania zespołowe, kwestionariusze do diagnozy własnych predyspozycji i stylów, symulacje realnych sytuacji, dyskusja, burza mózgów, mini-wykłady, videotrening, ćwiczenia interpersonalne bazujące  m.in. na koncepcji  Inteligencji Emocjonalnej (IE), Points of you.
  
Przewidywane efekty szkolenia:
 • większa świadomość korzyści płynących z  komunikacji opartej na  udzielaniu informacji zwrotnych
 • poznanie i swobodne posługiwanie się narzędziami feedbacku
 • wzrost kompetencji motywowania pracowników 

Data i miejsce

Najbliższy termin:
Wrocław 17-18 luty 
Poznań  23-24 marca 
Rzeszów 2-3 kwietnia 
Gdańsk 14-15 maj
Kraków 18-19 czerwca 
  
Dla firm
Oferujemy również realizację szkolenia w formule in-house (grupa zamknięta, wyłącznie dla menedżerów Państwa firmy). Jest to skuteczna metoda wspierająca wdrożenie coachingowe stylu zarządzania w organizacji.
Nasze usługi obejmują:
 • badanie potrzeb szkoleniowych
 • dostosowanie programu, opracowanie scenek i przykładów na podstawie realiów i wyzwań organizacji
 • pomiar efektów szkolenia
 • raporty trenerskie opisujące  talenty i wyzwania uczestników w stosowaniu coachingowego stylu zarządzania, zawierające praktyczne rekomendacje przyszłych działań
 • Organizację szkolenia w siedzibie EY Academy w Warszawie, Poznaniu lub we Wrocławiu lub innym miejscu na terenie całej Polski.

Cena 1650,00 PLN (+ 23% VAT)

Kontakt

Poznań, Gdańsk
Katarzyna Pudelska 
+48 510 201 305
  
Wrocław, Kraków, Rzeszów
Natalia Medyńska
+48 789 407 645

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na Twoim komputerze. Technologia ta jest wykorzystywana w celach funkcjonalnych, statystycznych i reklamowych. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.