Kursy i szkolenia dla firm - Ernst & Young Academy of Business
menu

Ocena 360o

Skontaktuj się z nami aby dowiedzieć się więcej!

Czym jest ocena 360o?

360 stopni jest jedną z metod oceny kompetencji pracowników (głównie menedżerów). To, co wyróżnia ją spośród innych metod, to udział wielu osób dokonujących oceny, anonimowość wypowiedzi oraz osadzenie informacji zwrotnej w realiach organizacji.

Dlaczego 360? Ponieważ oceny kompetencji pracownika dokonuje się z 4 stron (każda z nich to 90 stopni): ze strony przełożonego, osób współpracujących, podwładnych i klientów zewnętrznych. Dzięki tak szerokiemu spectrum respondentów uzyskujemy zróżnicowany obraz kompetencji oraz cenne informacje, jak uczestnik oceny jest postrzegany w organizacji.

W ocenie 360 badamy to, JAK POSTRZEGANE SĄ KOMPETENCJE I ZACHOWANIA menedżera / pracownika. Nie jest to więc metoda obiektywna, lecz zróżnicowany obraz subiektywnych opinii. Dzięki nim uczestnik procesu oceny 360 może zobaczyć, jak widzą go inni, jak według pracowników, klientów i przełożonego buduje relacje oraz realizuje zadania.   

Kiedy warto użyć oceny 360o?

 • Gdy planujesz wdrożyć plany rozwojowe dla pracowników i chcesz rozpoznać ich silne strony i obszary rozwojowe
 • Gdy chcesz dowiedzieć się więcej o efektywności zespołowej (mocne strony zespołu i luki kompetencyjne), aby lepiej dopasowywać programy szkoleniowe
 • Gdy chcesz regularnie monitorować rozwój pracowników i podejmować świadome decyzje przy planowaniu ich ścieżki kariery

Zalety

 • Jedną z zalet oceny 360 jest szybkość jej realizacji. Po fazie przygotowawczej (komunikacja i logistyka projektu) oraz zebraniu ankiet od respondentów raporty indywidualne są generowane automatycznie. Całość procesu również realizowana jest zdalnie.
 • Wielką zaletą oceny 360 jest anonimowość wypowiedzi, dzięki czemu respondenci mogą szczerze dzielić się informacją zwrotną. Z przywileju tego nie korzysta jedynie bezpośredni przełożony.
 • Plusem oceny 360 jest osadzenie opinii zwrotnych w realiach firmy: pracownicy komentują konkretne zachowania czy sytuacje, a także dzięki nim generują oceny kompetencji zainteresowanego ocenianego. 

Korzyści

Profesjonalnie prowadzona ocena zwiększa samoświadomość kompetencyjną osób ocenianych. Jako jeden z procesów organizacyjnych ocena 360 wpływa na:

 • lepsze zrozumienie przez pracowników zachowań niezbędnych do zwiększania zarówno indywidualnej, jak i organizacyjnej efektywności
 • większą koncentrację u pracowników na działaniach związanych z budowaniem umiejętności i rozwojem kompetencji niezbędnych dla osiągania sukcesu przez organizacje
 • budowanie zaangażowania pracowników na wszystkich poziomach
 • oddanie odpowiedzialności za rozwój bezpośrednio w ręce ocenianych
 • zwiększenie zrozumienia oczekiwań i kierunku rozwoju organizacji

Kontakt

Renata Michalak | tel. 508 018 460 | Renata.Michalak@pl.ey.com