Kursy i szkolenia dla firm - Ernst & Young Academy of Business
menu
Strona główna   Szkolenia   HR Partnerem dla Biznesu   Szkolenie: Ocena 360 stopni w firmie

Szkolenie: Ocena 360o w firmie

6 września 2021
Cena: 950 zł netto

Celem tego szkolenia jest przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy z zakresu przygotowania projektu wdrożenia ocen 360 stopni w organizacji, zaprojektowania modelu kompetencji, komunikacji w projekcie, radzenia sobie z potencjalnymi trudnościami w trakcie wypełniania ankiet, a także przyjęcia informacji zwrotnej, oraz z zakresu udzielania informacji zwrotnej i sposobu wykorzystania wyników w zarządzaniu ludźmi. 

 • Dla kogo?
 • Cele i korzyści
 • Program
 • Termin i miejsce
 • Cena
 • Kontakt

Dla kogo?

Do kogo jest adresowane szkolenie?

 • Do osób, które chcą wdrażać oceny 360 w firmie
 • Do osób, które realizują już podobne projekty, ale poszukują innych możliwości

Cele i korzyści

Jakie korzyści może ci przynieść to szkolenie?

 • Może ci pozwolić rozeznać się, jakie praktyki we wdrażaniu ocen 360 będą dla ciebie przydatne, a jakie niekoniecznie
 • Pomoże ci zorientować się, jak może wyglądać ankieta on-line oraz przykładowe raporty indywidualne i zbiorcze
 • Pozwoli ci zorientować się, jakie praktyki są wykorzystywane na polskim rynku, zarówno pod kątem realizacji projektu, jak i wyglądu raportu końcowego
 • Może przygotować cię do sporządzenia profilu badanych kompetencji w ramach projektu wewnętrznego lub realizowanego przez firmę zewnętrzną
 • Może uwrażliwić cię na konieczność przyjaznego zakomunikowania projektu w organizacji tak, aby pozyskać jego zwolenników, oraz na konieczność transparentności prowadzenia tego procesu, a także wykorzystania wyników
 • Może także pozwolić ci na kontrolowanie potencjalnych błędów przy dawaniu feedbacku na podstawie raportów

Szkolenie jest prowadzone przez trenera, który posiada doświadczenie w realizacji projektów ocen 360, szytych na miarę Klienta. Nie rekomendujemy jednoznacznie metodologii, którą należy wykorzystać, lecz pokazujemy wachlarz różnorodnych możliwości.

Do szkolenia dołączone są materiały Power Point oraz materiały w formie elektronicznej (przykładowe raporty, formy komunikacji, ankiety).

Program

1. Założenia projektowe w realizacji ocen 360:

 • Do czego planujemy wykorzystać wyniki?
 • Jakie mamy zasoby do realizacji projektu?
 • Czy mamy w firmie popleczników?
 • Do jakiej grupy docelowej ma być adresowany projekt?
 • Jakie cele biznesowe ma realizować ocena 360?
 • Jakie są możliwości wykorzystania programowania IT w ramach organizacji?
 • Czy będziemy korzystać z zewnętrznego wsparcia?
 • Czy nasz projekt ma być jednorazowy, czy cykliczny?

2. Fazy realizacji projektu:

 • Działania na etapie planowania: harmonogramowanie, budżetowanie, powołanie zespołu projektowego i komunikacja.
 • Faza realizacji: czas trwania, zapobieganie błędom oceny i administracji, tworzenie narzędzia i implementacja narzędzia, ochrona danych osobowych.
 • Faza podsumowań: udzielanie feedbacku na bazie raportu indywidualnego, podsumowanie wyników raportu zbiorczego ze sponsorami projektu i osobami decyzyjnymi.

3. Wybrane aspekty praktyczne w realizacji projektu – uszczegółowienie:

 • Czasy realizacji poszczególnych etapów i miejsca potencjalnych opóźnień.
 • Skład zespołu projektowego, sponsor i ambasador projektu.
 • Kanały komunikacji i wybrane treści warte zakomunikowania; kick-off projektu.
 • Jakie dane należy objąć ochroną?
 • Zakres potencjalnej współpracy z firmą zewnętrzną; podział odpowiedzialności przy realizacji projektu.
 • Czy warto zainwestować we własne narzędzie IT?
 • Procedury eskalacyjne.    
 • Kto powinien udzielać informacji zwrotnej?
 • Czy informacja zwrotna jest potrzebna?
 • Jak radzić sobie z nieprzychylnymi postawami i opiniami na etapie komunikacji i realizacji projektu.
 • Skład zespołu decyzyjnego na spotkaniu podsumowującym.

4. Wybrane aspekty metodologiczne w realizacji projektu – uszczegółowienie:

 • Do czego chcemy wykorzystać wyniki oceny? Co powinno znaleźć się w ankiecie, żebyśmy pozyskali potrzebne informacje.
 • Jakie są zalety, a jakie ograniczenia metodologii 360? Kiedy ja stosować, a kiedy nie warto?
 • Grupa docelowa i co chcemy badać?
 • Definiowanie kompetencji i wybór modelu badanych kompetencji.
 • Na ile spójne, a na ile zindywidualizowane powinny być modele?
 • Poziomy oczekiwane kompetencji i benchmarki (porównania rynkowe oraz w grupie docelowej).
 • Rekomendowane skale oceny.
 • Najczęstsze błędy oceny.
 • Wygląd przyjaznej ankiety.
 • Technologiczne ograniczenia ankiety i warte wdrożenia funkcjonalności.
 • Jak czytać raport?
 • Co powinien zawierać raport? Na jaką formę się decydujemy?
 • Praktyczne założenia w prowadzeniu informacji zwrotnej, np. kto odpowiada za wykorzystanie wyników, jak przechodzić przez raport, jak wyciągać wiarygodne wnioski i formułować rekomendacje rozwojowe?

Termin i miejsce

6 września 2021

Cena 950,00 PLN (+ 23% VAT)
E-mail do koordynatora szkolenia

Kontakt

Renata Michalak | tel. 508 018 460 | Renata.Michalak@pl.ey.com