Kursy i szkolenia dla firm - Ernst & Young Academy of Business
menu
Strona główna   Szkolenia   Finanse dla niefinansistów   Ocena projektów inwestycyjnych

Ocena projektów inwestycyjnych. Zarządzanie ryzykiem finansowym. Podstawy funkcjonowania rynków finansowych
- szkolenie z cyklu Finanse dla niefinansistów

Kurs w języku polskim
Termin:
8-9 listopada 2021 | Stacjonarnie lub online
Cena: 2100 zł netto
Kontakt: Monika Kacprzykowska | tel. +48 789 407 575 | monika.kacprzykowska@pl.ey.com

Co powoduje, że polska waluta osłabia się względem innych?
Jak odróżnić atrakcyjne inwestycje od tych, które narażają nas na zbyt wysokie ryzyko?

Pandemia związana z COVID-19 oraz spodziewane w najbliższej przyszłości globalne spowolnienie gospodarcze mocno zachwiały rynkami finansowymi. Obserwujemy nie tylko nurkujące ceny akcji i towarów, takich jak surowce energetyczne, ale również istotne osłabienie walut krajów rozwijających się, w tym polskiego złotego. Na wielu rynkach (w tym polskim) miało także miejsce niespodziewane wcześniej obniżenie stóp procentowych, co jest szczególnie interesujące w kontekście rosnących oczekiwań inflacyjnych.

Jeśli nie jesteś finansistą, a chciałbyś zagłębić się w świat finansów, zapraszamy na nasze dwudniowe szkolenie.

Pierwszego dnia dowiesz się, jakie metody i narzędzia firmy stosują do wyceny projektów inwestycyjnych, a drugiego dnia w prosty i zrozumiały sposób wprowadzimy Cię w zawiłości rynków finansowych, dzięki czemu m.in. zrozumiesz co aktualnie dzieje się na rynku walutowym i stopy procentowej.

Cele szkolenia

Dowiedz się:
 • Jak stwierdzić czy prowadzony przez Ciebie projekt inwestycyjny jest opłacalny? Jak pozyskać dane do jego oceny?
 • Jak ustalane są rynkowe stopy procentowe, kursy walutowe oraz inne zmienne finansowe mające wpływ na Twoją firmę?
 • Jak wykorzystać instrumenty pochodne, aby zabezpieczyć się przed wahaniami cen, kursów i stóp procentowych?
 • Dlaczego polscy eksporterzy ponieśli straty związane ze stosowaniem opcji walutowych?

Program

 • Wartość pieniądza w czasie – wartość bieżąca, przyszła, dyskontowanie (ćwiczenia)
 • Metody oceny decyzji inwestycyjnych – wartość bieżąca netto (NPV), wewnętrzna stopa zwrotu (IRR), okres zwrotu, opcje rzeczywiste
 • Koszt kapitału – średni ważony koszt kapitału, korekta o ryzyko, decyzje o sposobie finansowania projektu (case study)
 • Analiza wrażliwości w warunkach niepewności (ćwiczenia)
 • Identyfikacja i pomiar ryzyk finansowych w przedsiębiorstwie.
 • Stopy procentowe – czym są, jak są ustalane, dlaczego się zmieniają? (case study – decyzje Rady Polityki Pieniężnej, operacje NBP a WIBOR)
 • Struktura rynków finansowych – segmenty, rynki i gracze
 • Kursy walutowe – analiza aktualnych trendów występujących w obrębie najważniejszych par walutowych (case study – tydzień na rynku FOREX, czyli jak i na co reagują poszczególne pary walut?)
 • Instrumenty pochodne w zarządzaniu ryzykiem finansowym (ćwiczenia):
  • kontrakty forward i futures
  • opcje
  • swapy
 • Właściwe i niewłaściwe wykorzystanie strategii łączących instrumenty pochodne (case study)

Korzyści

Po ukończeniu szkolenia
 • Zrozumiesz, które z rozpatrywanych przez Twoją firmę projektów warto uruchomić, a które wstrzymać
 • Zidentyfikujesz ryzyka finansowe, na które narażona jest Twoja firma oraz będziesz w stanie zaproponować praktyczne sposoby ich ograniczenia
 • Poczujesz się pewniej zabierając głos w dyskusjach poświęconych aktualnym zagadnieniom finansowym i gospodarczym

Jesteś zainteresowany całym cyklem szkoleń Finanse dla niefinansistów? Zobacz tutaj!