Kursy i szkolenia dla firm - Ernst & Young Academy of Business
menu
Strona główna   Szkolenia   Zarządzanie projektami   Praktyczne zarządzanie projektami

Praktyczne zarządzanie projektami

Terminy szkolenia:
TRWA REKRUTACJA: 21-22 grudnia 2021 | Warszawa lub Online Live
BRAK MIEJSC: 13-14 grudnia 2021 | Warszawa lub Online Live

Program dwudniowych warsztatów poświęcony jest przekazaniu uczestnikom narzędzi służących wdrożeniu zasad monitorowania projektu, które pozwalają na wczesne ostrzeganie o pojawiających się zagrożeniach i umożliwiają zapewnienie maksymalnej elastyczności zasobów zaangażowanych w wykonywanie poszczególnych zadań. 

Zajęcia oparte są na założeniu, że około 60-70 procent czasu trwania warsztatów uczestnicy spędzają na zastosowaniu poznawanych narzędzi do własnych projektów zaczerpniętych z codziennego życia organizacji.

 • Dla kogo?
 • Cele i korzyści
 • Program
 • Termin i miejsce
 • Cena
 • Kontakt
 • Pobierz program w PDF

Dla kogo

Do udziału w warsztatach zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematyką zarządzania projektami, w szczególności:
 • wszystkich, którzy chcą usystematyzować wiedzę i umiejętności dotyczące zarządzania projektami,
 • wszystkich, którzy rozpoczynają pracę w projekcie. 

Cele i korzyści

Cel szkolenia
 • Przygotować uczestników do samodzielnego zaplanowania i nadzorowania realizacji projektu,
 • Uzgodnić język i narzędzia stosowane dla planowania i nadzorowania realizacji projektu,
 • Przedyskutować i omówić praktyczne doświadczenia w zakresie różnych technik planowania, zarządzania ryzykiem w projekcie, planowania i monitorowania kosztów projektu. 
 • Ocenić jakie są wady i zalety poszczególnych narzędzi i nauczyć się stosować te, które najbardziej przystają do danego projektu.
Korzyści dla uczestnika
 • Po ukończeniu warsztatu uczestnik potrafi:
 • ocenić, kiedy warto zastosować w swojej pracy podejście projektowe,
 • ocenić, które z narzędzi zarządzania projektem należy w danym kontekście użyć,
 • zastosować poszczególne narzędzia planowania i nadzorowania realizacji projektu,
 • samodzielnie zaplanować i zarządzić realizacją niedużego projektu.
W wyniku tego:
 • usprawniona zostaje komunikacja między członkami zespołu,
 • jasno przypisane są zadania, role i odpowiedzialności w projekcie,
 • poprawiona jest praca zespołowa,
 • mniejsza jest ilość stresu podczas planowania realizacji projektu.
Korzyści dla firmy
 • cele realizowanych projektów ustalone precyzyjnie, w zgodzie z celem firmy,
 • wyeliminowane projekty nieprzyczyniające się do realizacji celu firmy,
 • większe prawdopodobieństwo zrealizowania projektu w założonym terminie.

Program

Wstęp
 • Co to jest projekt i czym różni się od innych form pracy?
 • Dlaczego plan projektu może być tylko "good enough" a nigdy "perfect" i jakie są tego konsekwencje? 
 • Jak formułować misję projektu? 
 • Jakie są fazy planowania projektu? Która z nich jest najtrudniejsza, a która najważniejsza? 
Definiowanie projektu
 • Dlaczego definiowanie projektu jest w planowaniu projektu najtrudniejsze?
 • Co to są cele projektu? Jakie rodzaje celów powinno się rozważyć? Dlaczego definiowanie celów to jedna z najtrudniejszych dyskusji w planowaniu projektu?
 • Co to są produkty projektu i czym różnią się od celów projektu? Dlaczego tak się dzieje?
 • Jak ustalać priorytety w projekcie? Dlaczego ich ustalenie jest konieczne dla rozpoczęcia szczegółowego planowania projektu a później będzie już praktycznie niemożliwe do ustalenia?
 • Dlaczego nie wolno przygotowywać WBS od razu w komputerze? 
 • Dlaczego w pracy nad WBS proces jest ważniejszy niż wynik?
 • Co to jest sieć projektu i po co się ją opracowuje?
 • Jak zweryfikować poprawność sieci projektu?
 • Na czym polega etapowe planowanie projektu? Jakie wynikają z niego korzyści?
 • Jak wygląda modelowa struktura zarządzania projektem? Jakie występują w niej role? 
Oszacowanie zasobów
 • Jakie są metody szacowania zasobów i kiedy je zastosować? 
 • Jak określić kto jest potrzebny do realizacji i zarządzania pracami w projekcie? 
 • Jak uzgodnić odpowiedzialność za realizację i zarządzanie pracami? Jak ją zapisać?
Opracowanie harmonogramu
 • Co to jest harmonogram i do czego służy?
 • Na czym polega standardowe podejście do tworzenia harmonogramu i dlaczego się ono w praktyce nie sprawdza?
 • Jak należy ulepszyć metodę ścieżki krytycznej aby była ona pomocna w codziennym zarządzaniu projektem zamiast przeszkadzać?
Nadzorowanie realizacji projektu
 • Jakie metody monitorowania postępu prac w projekcie można zastosować i jakie będą tego negatywne konsekwencje? Co podpowiada praktyczne doświadczenie?
 • Dlaczego każdy doświadczony kierownik projektu intuicyjnie wprowadza w swoje zachowania szereg dobrych praktyk na pierwszy rzut oka niezgodnych z regułami sztuki? 
 • Jakie zasady i reguły postępowania musi ustalić i wdrożyć kierownik projektu aby upewnić się, że ma rzeczywistą kontrolę nad postępem prac?
 • Jaki "system wczesnego ostrzegania" należy wdrożyć w ramach tych reguł aby możliwe było praktyczne zarządzanie ryzykiem w projekcie?

Najbliższe terminy

Szkolenia organizowane są w Warszawie, Katowicach, Poznaniu, Wrocławiu i Gdańsku oraz Online.

Najbliższy termin:

TRWA REKRUTACJA: 21-22 grudnia 2021 | Warszawa lub Online Live
BRAK MIEJSC: 13-14 grudnia 2021 | Warszawa lub Online Live

Szkolenie odbędzię się w godzinach 9.00-16.30

TRWA REKRUTACJA: 21-22 grudnia 2021 | Warszawa lub Online Live
BRAK MIEJSC: 13-14 grudnia 2021 | Warszawa lub Online Live
Cena 1750,00 PLN (+ 23% VAT)
E-mail do koordynatora szkolenia

Kontakt

Jeżeli masz pytania, zapraszamy do kontaktu.

W sprawie szkoleń otwartych organizowanych stacjonarnie i online oraz w sprawie szkoleń zamkniętych skontaktuj się z:

 • Oktawią Kuruś, tel. 517 882 348