Kursy i szkolenia dla firm - Ernst & Young Academy of Business
menu
Strona główna   Szkolenia   HR Partnerem dla Biznesu   Prowadzenie rozmów feedbackowych

Prowadzenie rozmów feedbackowych w procesach ocen kompetencji: Oceny Okresowe, 360 i Development Centre 

Szkolenie dla menedżerów i ekspertów HR

Nowy termin zostanie podany

Ocena pracowników budzi wiele emocji. Przeżywają je zarówno oceniający, jak i oceniani. Celem szkolenia jest dostarczenie menedżerom, realizującym te procesy oraz ekspertom HR, nadzorującym je i supportującym - narzędzi służących profesjonalnemu przygotowaniu rozmowy i jej poprowadzeniu. Szkolenie ma charakter warsztatowy, dzięki czemu narzędzia te można będzie w warunkach warsztatowych przećwiczyć, sprawdzić ich przydatność oraz utrwalić.

Uwaga! Przy zapisywaniu się na szkolenie prosimy o podanie, jakiego rodzaju feedbackiem jesteście Państwo zainteresowani (po DC, 360 czy w ocenie konwencjonalnej).

 • Cele i korzyści
 • Program
 • Termin i miejsce
 • Cena
 • Kontakt

Cele szkolenia:

 • podsumowanie różnic pomiędzy poszczególnymi systemami ocen
 • uwypuklenie charakterystyki oceny kompetencji
 • poznanie potencjalnych błędów oceny
 • poznanie zasad przygotowania do spotkania z pracownikiem
 • wykształcenie umiejętności przekazywania informacji zwrotnej, poznanie technik prowadzenia rozmowy
 • przećwiczenie prowadzenia rozmów feedbackowych
 • poznanie i przećwiczenie technik radzenia sobie z trudnymi zachowaniami pracowników podczas rozmowy feedbackowej
 • poznanie zasad budowania planów rozwoju
 • podsumowanie działań wspierających menedżerów przez siły HR

Program szkolenia

1. Ocena kompetencji i udzielanie informacji zwrotnej jako umiejętność menedżera:

 • jak możemy motywować i rozwijać pracowników poprzez udzielanie informacji zwrotnej
 • bieżące i okresowe udzielanie informacji zwrotnej przez przełożonego
 • narzędzia oceny: Developement Centre, 360 stopni, ocena okresowa, feedback bieżący
 • kiedy feedback przynosi efekty?

2. Ocena postaw, kompetencji, doświadczenia i wiedzy pracownika:

 • kryteria oceniania i różnice pomiędzy nimi
 • zasady oceniania kompetencji – czym są kompetencje i jak je obserwować w codziennym zachowaniu
 • najczęstsze błędy oceny popełnianie przez menedżerów
 • ocena kompetencji na przykładzie oceny okresowej i 360
 • stosowane skale oceny i konsekwencje ich stosowania
 • analiza sukcesów, trudności, stylu pracy i motywacji pracownika – przygotowanie argumentów do rozmowy
 • wytyczenie obszarów rozwoju pracownika

3. Przygotowanie do rozmowy feedbackowej:

 • cel rozmowy i efekt, jaki chcemy uzyskać
 • zaplanowanie spotkania i przygotowanie pracownika do feedbacku
 • struktura rozmowy feedbackowej
 • zapewnienie komfortu podczas spotkania

4. Metody i techniki komunikacji podczas prowadzenia spotkania:

 • techniki udzielania informacji zwrotnej np. SPINKA, BEER, FUKO
 • aktywne słuchanie i zadawanie pytań otwartych
 • umiejętność oddzielenia faktów od opinii, ocen od obserwacji
 • wymiana argumentów, angażowanie pracownika w rozmowę
 • analiza gotowości pracownika do przyjęcia feedbacku i rozwoju
 • kontraktowanie rozwoju z pracownikiem

5. Symulacja rozmów feedbackowych:

 • ćwiczenia w prowadzeniu rozmów
 • indywidualny feedback ze strony uczestników i trenera  

6. Radzenie sobie z trudnymi zachowaniami pracowników:

 • milczenie pracownika
 • jak reagować na usprawiedliwianie się i „odbijanie piłeczki”
 • reagowanie na „poczucie krzywdy i niesprawiedliwości”
 • wątpliwości pracownika
 • co zrobić ze zbyt dużą rozbieżnością w ocenie

7. Budowanie planów rozwoju:

 • przykładowe plany rozwoju
 • kontraktowanie form rozwoju, mierników postępu i zakresu wsparcia  

8. Działania HR w obszarze wsparcia:

 • wspieranie menedżerów w prowadzeniu rozmów feedbackowych – zakres odpowiedzialności i formy wsparcia
 • wspieranie pracowników w realizacji planów rozwoju

Data i miejsce

Nowy termin zostanie podany

godz. 9.00-14.00

Cena 1600,00 PLN (+ 23% VAT)
E-mail do koordynatora szkolenia

Kontakt

Renata Michalak | tel. 508 018 460 | Renata.Michalak@pl.ey.com