Kursy i szkolenia dla firm - Ernst & Young Academy of Business
menu
Strona główna   Szkolenia   Innowacyjny Controlling   Wdrożenie Controllingu w Organizacji

Wdrożenie Controllingu w Organizacji

23-24 września 2021 | Online Live

 • Dla kogo?
 • Cele i korzyści
 • Program
 • Termin i miejsce
 • Cena
 • Kontakt
 • Pobierz program w PDF

Dla kogo

Ten moduł polecamy szczególnie:
 • Osobom chcącym rozpocząć pracę w obszarze controllingu
 • Osobom mającym za zadanie utworzenie działu controllingu
 • Kadrze menedżerskiej, która chce wprowadzić Management Information System w przedsiębiorstwie
 • Osobom zajmującym się wyszukiwaniem kandydatów z obszaru controllingu na szczeblu specjalistów oraz menedżerów

Cele i korzyści

Cele szkolenia
Jeśli chcesz dowiedzieć się:
 • Jaka jest rola i zadania controllingu w przedsiębiorstwie
 • Na czym polega i jak wprowadzamy w organizacji system informacji zarządczej
 • Jak zarządzać całą firmą przy użyciu KPI, KRI i Balance Scorecard
 • Jakie są narzędzia i zadania controllingu operacyjnego i strategicznego
Korzyści ze szkolenia
Po ukończeniu szkolenia
 • Będziesz umiał przygotować i wdrożyć system raportowania w przedsiębiorstwie
 • Przygotować i wprowadzić zarządzania przy użyciu KPI i KRI dla wszystkich obszarów firmy
 • Będziesz umiał zastosować w praktyce Balanced Scorecard
 • Posiądziesz praktyczną znajomość narzędzi controllingu operacyjnego i strategicznego
 • Poznasz zadania i cele controllingu personalnego

Program

 • Controlling – rola, funkcje, zadania i miejsce w organizacji
 • Rachunkowość zarządcza, finansowa a controlling
 • Controlling strategiczny i operacyjny w organizacji
 • Management Information System – wdrożenie systemu informacji zarządczej w przedsiębiorstwie
 • Dobre praktyki raportowania i najczęściej stosowane błędy w raportach
 • Wizualizacja informacji zarządczej
 • KPI, KRI i Balanced Scorecard jako narzędzia controllingu strategicznego
 • Mapa procedur i instrukcji w przedsiębiorstwie
 • Controlling na usługach HR – przykład controllingu personalnego
 • Controlling jako wsparcie kadry zarządzającej – kluczowe obszary wsparcia
 • Controlling oceny dostawców – przykład narzędzi controllingu operacyjnego
 • Przeniesienie celów strategicznych przedsiębiorstwa na cele poszczególnych pracowników
 • Narzędzia controllingu strategicznego (analiza potencjału strategicznego firmy na tle konkurencji, model Canvas, analiza 5 sił Portera)
 • Narzędzia controllingu operacyjnego (macierz BCG, analiza metodą ABC, XYZ, analiza rabatów)

Termin i miejsce

 • 23-24 września 2021 | Online Live
Cena 2100,00 PLN (+ 23% VAT)
E-mail do koordynatora szkolenia

Kontakt

Aleksandra Trych | +48 505 171 636