Kursy i szkolenia dla firm - Ernst & Young Academy of Business
menu
Strona główna   Szkolenia   Kompetencje menedżerskie   Metody i techniki zarządzania zespołem

Szkolenia z zarządzania zespołem i współpracą

Termin:

25-27 listopada 2019 r. 
BRAK WOLNYCH MIEJSC
16-18 marca 2020 r. 

Cena: 2350 zł netto

Cele

 • Poznanie kluczowych mechanizmów i technik stosowanych w praktyce zarządzania zespołem
 • Trenowanie umiejętności efektywnego zarządzania we współczesnych zespołach, tj:
  • rozwiązywania problemów w zespole i podejmowania decyzji poprzez facylitację

  • procedur i narzędzi komunikacji

  • metod zespołowego uczenia się

Korzyści

 • Zwiększenie skuteczności w zarządzaniu zespołami poprzez budowanie zaufania i autorytetu 
 • Podniesienie poziomu umiejętności zastosowania odpowiednich narzędzi zarządzania zespołami
 • Zwiększenie umiejętności zarządzania procesem grupowym i jego wpływem na wykonywanie zadań przez zespół 
 • Umiejętność zastosowania narzędzi w zespołowym rozwiązywaniu problemów  i podejmowaniu decyzji, w szczególności facylitacji

Dla kogo

Szkolenie z zarządzania zespołem i współpracą jest przeznaczony dla wszystkich, którzy chcą:
 • doskonalić swoje umiejętności z zakresu kierowania i współpracy w zespole
 • usystematyzować wiedzę na temat dynamiki zespołu, poznać etapy procesu grupowego i narzędzia poszukiwania rozwiązań oraz organizacji zadań w zespole
 • udoskonalić swój potencjał w zakresie motywowania zespołu, a przede wszystkim w zakresie konstruktywnego kierowania zespołem.

Program 

1. Jak budować dobry zespół?
 • Trzy aspekty funkcjonowania zespołu
 • Etapy efektywnej organizacji zadań dla zespołu
 • Atmosfera, współpraca – jak jej sprzyjać i jak nią zarządzać?
2. Sztuka zarządzania potencjałem w zespole
 • Kształtowanie sprawnej komunikacji I współpracy w zespole
 • Diagnoza ról i potencjału w zespole
 • Synergia – wartość „dodana” działań zespołu
 • Metody zespołowego uczenia się
3. Aspekty procesu grupowego w zespole
 • Etapy rozwoju procesu grupowego w zespole
 • Radzenie sobie ze zmianą w zespole
 • Adekwatne dopasowanie procedur pracy do struktury i rozwoju zespołu
4. Rozwiązywanie problemów w zespole
 • Rola menedżera a rola facylitatora -specyfika zarządzaniem zadaniem (tym, co robimy) i procesem (sposobem, w jaki to robimy)
 • Facylitacja jako tworzenie odpowiedniego procesu, aby osiągnąć cel w zadaniu
 • Techniki podejmowania decyzji grupowych 
 • Metody poszukiwania pomysłów i ich weryfikacji
 • Motywowanie zespołu - angażowanie i przekonywanie pracowników  do realizacji zadania, projektu
5. Jak zarządzać zespołem "na odległość"?
 • Specyfika współczesnych form pracy zespołowej
 • Podstawowe formy organizacyjne tzw. zespołów wirtualnych: przyczółkowy, sieciowy
 • Narzędzia komunikacji niezbędne w zarządzaniu zespołem na odległość
 • Ważność zasad i reguł współpracy oraz egzekwowania ich zespołu

Dodatkowo w programie

Trening własnych sytuacji kierowania zespołem. Uczestnicy pod koniec pierwszego dnia szkolenia zgłaszają swoje sytuacje problemowe, które chcieliby rozwiązać podczas szkolenia.

Następnie w drugim dniu zajmujemy się konkretnymi scenkami uczestników. Wcześniej omawiamy je z uczestnikami, proponujemy różne sposoby zajęcia się poszczególnymi sytuacjami, podsumowujemy je teorią i ćwiczeniami.

Struktura

Szkolenia z zarządzania zespołem prowadzone są w formie interaktywnej, warsztatowej z możliwością rozpatrywania przypadków indywidualnych. Warsztaty prowadzone są w małej, maksymalnie 12-osobowej grupie.

Tematy poruszane na zajęciach odnoszą się do rzeczywistych sytuacji, z którymi menedżerowie spotykają się w codziennej pracy. Po każdym module tematycznym są podsumowania, których celem jest określenie przez uczestników możliwości wykorzystania wiedzy i umiejętności w ich praktyce zawodowej.

W trakcie zajęć stawiamy na partnerstwo, wymianę doświadczeń oraz szacunek. Nasze szkolenia to 80% ćwiczeń a 20% wykładu!
Ten serwis wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na Twoim komputerze. Technologia ta jest wykorzystywana w celach funkcjonalnych, statystycznych i reklamowych. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.