Kursy i szkolenia dla firm - Ernst & Young Academy of Business
menu
Strona główna   Szkolenia   Kompetencje menedżerskie   Metody i techniki zarządzania zespołem

Metody i techniki zarządzania zespołem

Korzystasz z home office, jesteś na urlopie? Zrealizuj ten kurs ONLINE i rozwiń swoje kompetencje.
Z dowolnego miejsca, w każdej sytuacji.

Termin: 15-17 marca 2021 r. | Online
Cena: 2850 zł (+23% vat)
  
Zajęcia prowadzone są w formie interaktywnej, warsztatowej z możliwością rozpatrywania przypadków indywidualnych. Warsztaty prowadzone są dla grupy maksymalnie 12-osobowej.
Tematy poruszane na zajęciach odnoszą się do rzeczywistych sytuacji, z którymi menedżerowie spotykają się w codziennej pracy. Po każdym module tematycznym są podsumowania, których celem jest określenie przez uczestników możliwości wykorzystania wiedzy i umiejętności w ich praktyce zawodowej.
Zajęcia są na bieżąco moderowane przez trenerów w zależności od zgłaszanych potrzeb uczestników. Sytuacje pojawiające się spontanicznie w grupie są włączane w proces edukacji (relacje trener-uczestnicy odnosimy do relacji menedżer-pracownicy). Przed szkoleniem uczestnicy wypełniają ankietę diagnozującą indywidualne potrzeby szkoleniowe.
 • Dla kogo?
 • Cele i korzyści
 • Program
 • Termin i miejsce
 • Cena
 • Kontakt
 • Pobierz

Dla kogo

Wszystkich, którzy chcą:
 • doskonalić swoje umiejętności z zakresu kierowania i współpracy w zespole. Dla wszystkich tych, którzy chcieliby usystematyzować wiedzę na temat dynamiki zespołu, poznać etapy procesu grupowego i narzędzia poszukiwania rozwiązań oraz organizacji zadań w zespole.
 • udoskonalić swój potencjał w zakresie motywowania zespołu, a przede wszystkim w zakresie konstruktywnego kierowania zespołem.

Cele szkolenia

 • Poznanie kluczowych mechanizmów i technik stosowanych w praktyce zarządzania zespołem 
 • Trenowanie umiejętności efektywnego zarządzania we współczesnych zespołach:
  • rozwiązywania problemów w zespole i podejmowania decyzji poprzez facylitację
  • procedur i narzędzi komunikacji 
  • metod zespołowego uczenia się

Korzyści

 • Zwiększenie skuteczności w zarządzaniu zespołami poprzez budowanie zaufania i autorytetu 
 • Podniesienie poziomu umiejętności zastosowania odpowiednich narzędzi zarządzania zespołami
 • Zwiększenie umiejętności zarządzania procesem grupowym i jego wpływem na wykonywanie zadań przez zespół 
 • Umiejętność zastosowania narzędzi w zespołowym rozwiązywaniu problemów  i podejmowaniu decyzji, w szczególności facylitacji

Program

Jak budować dobry zespół?
 • Trzy aspekty funkcjonowania zespołu
 • Etapy efektywnej organizacji zadań dla zespołu
 • Atmosfera, współpraca – jak jej sprzyjać i jak nią zarządzać?
Sztuka zarządzania potencjałem w zespole
 • Kształtowanie sprawnej komunikacji I współpracy w zespole
 • Diagnoza ról i potencjału w zespole
 • Synergia – wartość „dodana” działań zespołu
 • Metody zespołowego uczenia się
Aspekty procesu grupowego w zespole
 • Etapy rozwoju procesu grupowego w zespole
 • Radzenie sobie ze zmianą w zespole
 • Adekwatne dopasowanie procedur pracy do struktury i rozwoju zespołu
Rozwiązywanie problemów w zespole
 • Rola menedżera a rola facylitatora -specyfika zarządzaniem zadaniem (tym, co robimy) i procesem (sposobem, w jaki to robimy)
 • Facylitacja jako tworzenie odpowiedniego procesu, aby osiągnąć cel w zadaniu
 • Techniki podejmowania decyzji grupowych 
 • Metody poszukiwania pomysłów i ich weryfikacji
 • Motywowanie zespołu - angażowanie i przekonywanie pracowników do realizacji zadania, projektu
Jak zarządzać zespołem na „odległość”?
 • Specyfika współczesnych form pracy zespołowej
 • Podstawowe formy organizacyjne tzw. zespołów wirtualnych: przyczółkowy, sieciowy
 • Narzędzia komunikacji niezbędne w zarządzaniu zespołem na odległość
 • Ważność zasad i reguł współpracy oraz egzekwowania ich
Dodatkowo w programie
Trening własnych sytuacji kierowania zespołem
Uczestnicy pod koniec pierwszego dnia szkolenia zgłaszają swoje sytuacje problemowe, które chcieliby rozwiązać podczas szkolenia. Następnie w drugim dniu zajmujemy się konkretnymi scenkami uczestników. Wcześniej omawiamy je z uczestnikami, proponujemy różne sposoby zajęcia się poszczególnymi sytuacjami, podsumowujemy je teorią i ćwiczeniami.

Data i miejsce

15-17 marca 2021 r., Online/Warszawa

Dla firm

Oferujemy również realizację szkolenia w formule in-house (grupa zamknięta, wyłącznie dla menedżerów Państwa firmy). Jest to skuteczna metoda wspierająca wdrożenie coachingowego stylu zarządzania w organizacji.
Nasze usługi obejmują:
 • badanie potrzeb szkoleniowych,
 • dostosowanie programu, opracowanie scenek i przykładów na podstawie realiów i wyzwań organizacji,
 • pomiar efektów szkolenia,
 • raporty trenerskie opisujące  talenty i wyzwania uczestników w stosowaniu coachingowego stylu zarządzania, zawierające praktyczne rekomendacje przyszłych działań,  
 • organizację szkoleń w centrum konferencyjnym EY w Warszawie lub w innym miejscu na terenie całej Polski.
Cena 2850,00 PLN (+ 23% VAT)

Kontakt

Sylwia Kacprzak
tel. +48 508 018 327

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na Twoim komputerze. Technologia ta jest wykorzystywana w celach funkcjonalnych, statystycznych i reklamowych. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.