Kursy i szkolenia dla firm - Ernst & Young Academy of Business
menu
Strona główna   Szkolenia   Zarządzanie projektami   Zarządzanie projektem IT

Zarządzanie projektem IT

***NOWOŚĆ w EY Academy of Business***

Zapoznanie z praktycznym sposobem zarządzania projektem IT oraz najnowszymi metodykami prowadzenia projektów informatycznych

Terminy szkolenia:

7-8 grudnia2021 | Online Live

Cena: 2100 zł netto

W metodykach realizacji projektów identyfikujemy procesy i obszary wiedzy zarządzania projektami. Procesy zgrupowane są zgodnie z ogólnym przebiegiem pojedynczego projektu i obejmują 5 grup procesowych (Process Groups): Inicjowanie, Planowanie, Realizację, Zamykanie oraz Monitorowanie i kontrolę. Poszczególne grupy procesów zachodzą na siebie i są dodatkowo podzielone na 9 obszarów wiedzy (ang. Knowledge Area):

 • Dokumentacja projektowa (ang. Project charter)
 • Spotkanie otwierające (ang. Kick-off meeting)
 • Zakres projektu (ang. Project scope)
 • Zarządzanie ryzykiem (ang. Assurance)
 • Tworzenie zespołu (ang. Team composition)
 • Harmonogramowanie (ang. Scheduling)
 • Zasoby i wydatki (ang. Staffing and spending)
 • Realizacja (ang. Execution)
 • Zamykanie projektu (ang. Close Out)

Warsztat, realizując cały zakres praktyczny daje wszelkie narzędzia, wiedzę i umiejętności sprawnego i efektywnego realizowania projektu. Podczas warsztatu uczestnicy znajdą odpowiedź na wiele kluczowych pytań związanych z metodologią Project Managementu:

 • Jak poprawnie zdefiniować projekt biznesowy i stworzyć opisujący go charter?
 • Jak prawidłowo zidentyfikować zespół projektowy i nim zarządzać?
 • Jak motywować członków zespołu projektowego, rozwiązywać konflikty i wprowadzać w organizacji zmiany?
 • Jak zidentyfikować i monitorować zakres prowadzonego projektu oraz analizować wzajemne zależności i relacje względem innych projektów?
 • Jak tworzyć i zarządzać harmonogramem projektu?
 • Jak zdefiniować i analizować wymagane w projekcie zasoby?
 • Jak zidentyfikować wszystkie ryzyka kryjące się w projekcie?
 • Jak prowadzić analizę finansową projektu i kontrolować na bieżąco budżet projektu?
 • Cele i korzyści
 • Program
 • Termin i miejsce
 • Cena
 • Kontakt

Cel warsztatu: 

Warsztat, bazując i prezentując wszystkie najważniejsze metodyki prowadzenia projektów informatycznych, pozwala dostosować narzędzia do zdefiniowanego zakresu projektu oraz rozwinąć umiejętności zarządzania zespołem.

Korzyści: 

Przeszkolony uczestnik uzyskuje zaawansowaną wiedzę pozwalającą efektywnie prowadzić każdą inicjatywę biznesową. Zdobyta wiedza bazuje na międzynarodowych metodologiach i uznanych metodykach z najważniejszych instytutów i uczelni oraz wieloletniej praktyce wdrożeniowej w obszarze IT. Wsparta dwoma zaawansowanymi narzędziami z obszaru psychologii (Personal Effectiveness – Interaction styles oraz Diversity game) pozwalającymi lepiej poznać swój charakter i charakter współpracowników oraz poprawić warsztat managera.

Uczestnicy nabywają wiedzę, jak zbudować wokół siebie silny i efektywny zespół projektowy, który sprawnie będzie realizował wspólnie zbudowany harmonogram projektu. Dzięki wiedzy o Kick-off meeting i sprawnej komunikacji unikną konfliktów w zespole i spowodują zaangażowanie wszystkich na 105 %. Umiejętności analizy ryzyk i zarządzania nimi w powiązaniu z całą gamą narzędzi monitoringu i kontroli projektu pozwolą zrealizować postawiony cel, a uzyskana zaawansowana wiedza finansowa pomoże dokładnie analizować sytuację finansową i zakończyć projekt w ramach wyznaczonego budżetu.

Program

DZIEŃ 1

 • Pojęcie projektu i etapy projektu
 • Standard prowadzenia projektu i certyfikacja
 • Metodyki PM (PMI, IPMA, Prince2, SCRUM, ExProg)
 • 7 podstawowych zasad Project Managera
 • Rola Sponsora w projekcie
 • Charter projektu i dokumentacja projektowa
 • Powołanie projektu – proces PMO
 • Role w projekcie
 • Kick-Off meeting, Parking Lot, Issues List, Team contract
 • Zarządzanie różnorodności – Attitude chart, GRPI, ARMI
 • Model angażowania w zmiany CAP
 • Diversity game
 • WBS – Deliverables, Activities
 • Analiza techniczna, BR, FS

DZIEŃ 2

 • Planowanie: Zakres projektu (FD-ID, In-Out Of Frame)
 • Typy projektów, struktura podprojektowa
 • Planowanie: Zarządzanie ryzykiem
 • Planowanie: Konstruowanie zespołu
 • Planowanie: Plan komunikacji
 • Planowanie: Harmonogramowanie
 • Analiza ścieżki krytycznej i bufory (Contingency)
 • Planowanie: Nakłady pracy, Koszty, księgowość, analiza finansowa
 • Planowanie: Zarządzanie zmianą w projekcie
 • Proces zarządzania zmianą i Project Change Log
 • Realizacja projektu
 • Fazy Kodowania i Testowanie (UAT, Walidacja, Regresja)
 • Zarządzanie dostawcami (Vendor management)
 • Prowadzenie spotkań zespołowych i monitoring postępu prac projektowych
 • Narzędzia generowania idei - Brainstorming, Brainwriting, Philips Buzz session, TRIZ, Scramper
 • Narzędzia analizy – Fishbone, 5Why, Pareto
 • Narzędzia priorytetyzacji - N/3 i matryce
 • Umiejętności Fasylitatora
 • Spotkanie podsumowujące z Klientem, Sponsorem, Zespołem
 • Ocena 360, Lessons learned
 • Zamknięcie projektu
 • Biznesowe zamknięcie projektu – proces PMO

Termin i miejsce

7-8 grudnia 2021 | Online

Szkolenie odbędzię się w godzinach 9.00-16.30

Cena 2100,00 PLN (+ 23% VAT)
E-mail do koordynatora szkolenia

Kontakt

Oktawia Kuruś

tel. 517 882 348