Kursy i szkolenia dla firm - Ernst & Young Academy of Business
menu
Strona główna   Szkolenia   Kompetencje menedżerskie   Zarządzanie stresem i emocjami

Zarządzanie stresem i emocjami

21-22 kwietnia 2022 | Warszawa

Cena: 1500 zł netto

 • Dla kogo?
 • Cele i korzyści
 • Program
 • Termin i miejsce
 • Cena
 • Kontakt

Dla kogo?

Do udziału w warsztacie zapraszamy
 • osób chcących świadomie rozwijać swoje kompetencje i budować ścieżkę rozwoju zawodowego;
 • menedżerów i członków zespołów procesowych i projektowych;
 • osób zainteresowanych psychologią zarządzania i procesami grupowymi;
 • osób zainteresowanych zmianą jakości swojego funkcjonowania w sytuacjach trudnych i wymagających;
 • osób chcących rozwijać swoje umiejętności zarządzania sytuacjami stresującymi.

Cele i korzyści

 • Poznanie dynamiki powstawania objawów stresu. 
 • Poznanie podstaw psychologii zarządzania stresem.
 • Rozpoznanie swojego nawykowego sposobu reagowania emocjonalnego oraz wpływu przekonań na zakres możliwych do podjęcia działań w sytuacji stresującej. 
 • Podniesienie skuteczności działań indywidualnych i zespołowych w obliczu sytuacji związanych ze stresem.
 • Wzbogacenie w narzędzia samodoskonalenia oraz modele postępowania w sytuacji stresu.
 • Przećwiczenie technik związanych z redukcja napięcia w ciele. 
 • Rozwijanie umiejętności korzystania z narzędzi komunikacyjnych podczas prowadzenia trudnych rozmów (np. feedback, pytania coachingowe, kontraktowanie, przeformułowania, STOP, aktywne słuchanie, wnikliwa obserwacja). 
Korzyści
 • Znacząco wzrasta świadomość uczestników w zakresie związanym ze strojem i jego znaczeniem dla Uczestnicy otrzymają pomocną i praktyczną informację dotyczącą zasad etykiety biznesu w życiu Poszerzenie umiejętności z zakresu komunikowania w obliczu sytuacji stresowych i stresogennych.
 • Poznanie sposobów minimalizowania stresu i konfliktu.
 • Zdobycie wiedzy w obszarze skutecznych technik zapobiegania sytuacjom stresowym.
 • Zbudowanie świadomości na temat zarządzania czasem i planowania krótko - i długookresowego.
 • Pogłębienie umiejętności zapobiegania stresowi osobistemu.

Program

Stres osobisty i organizacyjny
 • Definicja i typologie stresu (czym jest stres, kiedy się pojawia, co go warunkuje)
 • Stres w organizacji w obliczu badań i statystyk
 • Schematy zachowań grupowych w obliczu stresu i konfliktu: jak zidentyfikować stres w zespole (DLA MENEDŻERÓW)
 • Stres permanentny (objawy, przyczyny, przeciwdziałanie)
Przyczyny stresu
 • Uwarunkowania indywidualne (kwestia odporności na stres, aspekt charakterologiczny)
 • Uwarunkowania strukturalno-organizacyjne a stres (DLA MENEDŻERÓW)
 • Aktywności indywidualne i zespołowe wzmagające stres
Konsekwencje stresu
 • Skutki indywidualne
 • Skutki organizacyjne
 • Stres a efektywność

Ćwiczenia:

Analiza scenek komunikacyjnych w obszarze badania symptomów stresu tymczasowego i permanentnego. Dyskusja nad kwestiami problemowymi.
Stres a sytuacja konfliktowa 
 • Mechanizm powstawania konfliktu opartego o stres
 • Schemat działania w obliczu konfliktu
 • Działania prewencyjne w kontekście stresu i konfliktu
 • Metody wywierania wpływu a sytuacja konfliktowa
 • Obrona przed manipulacją
 • Radzenie sobie z atakami personalnymi, zarzutami i trudnymi pytaniami

Ćwiczenia: 

Ćwiczenie obniżania poziomu negatywnych emocji w sytuacjach konfliktowych. Warsztat doboru argumentów z elementami wywierania wpływu. Analiza mocnych i słabych stron poszczególnych uczestników scenek.
Przeciwdziałanie stresowi
 • Techniki kontroli stresu
 • Czynniki zapobiegające stresowi
 • Czynniki minimalizujące stres
 • Działania menedżerskie minimalizujące stres w organizacji (DLA MENEDŻERÓW)
 • Sposoby radzenia sobie ze stresem osobistym
 • Schematy walki ze stresem w organizacji
Stres – co warto wiedzieć, aby odmienić jego znaczenie:
 • Stres jako odpowiedź na wymagania otoczenia (holistyczne podejście) 
 • Proces reakcji stresowej: sytuacja - umysł – ciało i jakie to nam daje możliwości wpływania na poszczególne poziomy 
 • Poczucie kontroli nad zdarzeniami: wyzwania, ograniczenia i możliwości, czyli o wpływie interpretacji na poczucie sprawstwa
Z jakich narzędzi wpływu możemy korzystać na poziomie umysłu - interpretacja zdarzeń i kreowanie rzeczywistości:
 • Wpływ przekonań i poprzednich doświadczeń na interpretację zdarzeń stresujących
 • Wyobrażenia dotyczące przyszłości jako mechanizm zachowań lękowych
 • Samoocena własnych możliwości oraz zasobów w poradzeniu sobie ze stresem, czyli o pozytywnym myśleniu i poczuciu sprawstwa 
 • Jak świadomie kreować możliwości w reagowaniu na daną sytuację
 • Praca na poziomie przekonań: rozpoznawanie przekonań, ograniczenia przekonań, „rozbijanie” przekonań ograniczających dostęp do własnych zasobów 

Ćwiczenia:

Ćwiczenia indywidualne i ćwiczenia w parach dotyczące poczucia wpływu na zdarzenia stresujące, samooceny własnych zasobów, rozpoznania własnych przekonań dotyczących stresu i swoich możliwości wpływania.  
Emocje i ciało:
 • Emocje jako informacja; dialog umysł – ciało w powstawaniu emocji
 • O tym jak odbieramy emocje innych
 • Czy są emocje dobre i złe?
 • Jak radzić sobie z emocjami które odczuwamy?
 • Ekspresja emocji i napięć w ciele
 • Techniki relaksacji, koncentracji i energetyzujące w dialogu z ciałem

Ćwiczenia: 

Ćwiczenia w parach dotyczące rozpoznawania emocji (wykorzystanie technik coachingowych w słuchaniu ciała). Ćwiczenia grupowe wykorzystujące techniki relaksacji i koncentracji.
Zarządzanie trudnymi sytuacjami:
 • Umiejętności komunikacyjne podczas prowadzenia rozmowy: definiowanie celów, obserwacja reakcji po drugiej stronie, zadawanie pytań otwartych, podsumowywanie, klasyfikowanie, analiza danych i podejmowanie decyzji  
 • Umiejętności odpowiadania na emocje pojawiające się podczas rozmowy: konfrontowanie z reakcjami emocjonalnymi, rozpoznawanie potrzeb, rezonowanie, dystansowanie, rozpoznawanie i odsłanianie gier emocjonalnych, stawianie granic (definiowanie zakresu wsparcia) 

Ćwiczenia: 

Symulacje rozmów w parach na forum, dotyczące trudnych sytuacji oraz uruchamianie umiejętności odsłaniania przekonań, zmiany emocji i komunikacyjnych. Feedback od trenera i grupy. 

Data i miejsce

21-22 kwietnia 2022 | Warszawa

Szkolenie odbywa się w godz. 9.00-14.30

Cena: 1500 zł netto

Cena 1500,00 PLN (+ 23% VAT)
E-mail do koordynatora szkolenia

Kontakt

Adrianna Sykucka  
tel. 519 511 447