Cele i wskaźniki – EY Academy of Business

Cele i wskaźniki

Organizacje działają dużo lepiej, jeśli ich pracownicy wiedzą, na czym powinni się skupić – do czego organizacja dąży i jakie ma priorytety.

Jednym ze współczesnych pomysłów na określanie celów i wybór priorytetów są tzw. OKR-y (ang. Objective Key Results). „Objective” to jakościowo określony cel. „Key Results” to kluczowe rezultaty, czyli miary, które pokazują, na ile udało się osiągnąć dany cel. O mierzeniu działań w biznesie mówi się już od dawna – wiele firm ma rozbudowane zestawy kluczowych wskaźników efektywności (KPI). Inne dopiero zastanawiają się nad ich wprowadzeniem.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o celach i związanych z nimi wskaźnikach, ten pakiet jest dla Ciebie!

Pakiet składa się z następujących szkoleń:

Wskaźniki efektywności w przedsiębiorstwie (KPI)

OKR – jak budować cele, które zaprowadzą do sukcesu

Cele i wskaźniki

Organizacje działają dużo lepiej, jeśli ich pracownicy wiedzą, na czym powinni się skupić – do czego organizacja dąży i jakie ma priorytety.

Jednym ze współczesnych pomysłów na określanie celów i wybór priorytetów są tzw. OKR-y (ang. Objective Key Results). „Objective” to jakościowo określony cel. „Key Results” to kluczowe rezultaty, czyli miary, które pokazują, na ile udało się osiągnąć dany cel. O mierzeniu działań w biznesie mówi się już od dawna – wiele firm ma rozbudowane zestawy kluczowych wskaźników efektywności (KPI). Inne dopiero zastanawiają się nad ich wprowadzeniem.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o celach i związanych z nimi wskaźnikach, ten pakiet jest dla Ciebie!

Pakiet składa się z następujących szkoleń:

Wskaźniki efektywności w przedsiębiorstwie (KPI)

OKR – jak budować cele, które zaprowadzą do sukcesu

Szkolenia w tym pakiecie
Kluczowe wskaźniki efektywności w przedsiębiorstwie (KPI)

Cena

  • 11 - 11 June 2024
OKR – jak budować cele, które zaprowadzą do sukcesu

Cena

  • 12 - 12 June 2024

Cena

2100 zł netto (+23% VAT)

Kontakt

Sonia Kaniewska

Koordynator kursu

  • +48 573 809 469
  • sonia.kaniewska@pl.ey.com