Letnia Akademia Finansów – EY Academy of Business

Letnia Akademia Finansów

Letnia Akademii Finansów — 3 dni pełne wiedzy w wyjątkowej cenie!

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które:

 • w swojej codziennej pracy korzystają z informacji przedstawianych w raportach i sprawozdaniach finansowych,
 • chcą dowiedzieć się, jak analizować sytuację finansową przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdań finansowych.

Szkolenie to przyda się szczególnie:

 • właścicielom firm,
 • dyrektorom pionów operacyjnych (produkcja, sprzedaż, zakupy, technika, marketing, prawny),
 • członkom rad nadzorczych,
 • członkom zarządów,
 • kierownikom projektów,
 • prokurentom,
 • specjalistom,
 • osobom przygotowującym się do objęcia stanowiska kierowniczego,
 • wszystkim, którzy chcą poszerzyć wiedzę z zakresu szeroko rozumianych finansów.

Udział w szkoleniu nie wymaga wcześniejszego przygotowania z zakresu finansów.

Podczas szkolenia dowiesz się:

 • Jak czytać sprawozdania finansowe, aby dostrzec istotne fakty opisane liczbami
 • Jak Twoje decyzje biznesowe wpływają na sprawozdanie finansowe, a przez to na ocenę firmy przez właściciela
 • Dlaczego firmy stosują różne zasady rachunkowości oraz czym różni się rachunkowość finansowa od podatkowej
 • Jak firmy poprawiają swoje wyniki finansowe, nie ruszając się zza biurka, czyli na co zwrócić uwagę w trakcie analizy sprawozdania finansowego, żeby być w stanie znaleźć objawy tego typu działania
 • Co jest ważniejsze i kiedy: zyskowność czy płynność
 • Po co w firmie pojawia się biegły rewident i jak interpretować przygotowane przez niego sprawozdanie z badania
 • Jak wnioskować o kondycji firmy na podstawie danych zawartych w sprawozdaniu finansowym
 • Jak tworzyć i interpretować wskaźniki przydatne w analizie finansowej przedsiębiorstwa
 • Na co zwracać uwagę, analizując firmy działające w różnych branżach oraz znajdujące się w różnych fazach rozwoju
 • Jak porównywać raporty finansowe rok do roku w celu zaobserwowania zmian zachodzących w firmie
 • Czego nie pokazują liczby i jak temu zaradzić
 • Co mają na myśli pracownicy finansów, gdy pytają o accruale, prepaymenty i P&L

Po ukończeniu szkolenia:

 • Będziesz wiedzieć, w jaki sposób podejmowane przez Ciebie decyzje biznesowe wpływają na najważniejsze elementy sprawozdania finansowego Twojej firmy
 • Poczujesz się pewniej, prowadząc rozmowy z pracownikami działu finansowego
 • Bez obaw sięgniesz po sprawozdania finansowe własnej firmy, kontrahentów czy konkurencji celem uzyskania potrzebnych Ci informacji
 • Rozpoznasz sygnały świadczące o pogarszaniu się kondycji finansowej przedsiębiorstwa
 • Zrozumiesz, w jaki sposób twoja firma jest oceniana przez właścicieli i wierzycieli

Poniżej przedstawiamy 3-dniowy program:

 • Zasady konstrukcji bilansu oraz rachunku zysków i strat – wzajemne powiązania i zależności (studium przypadku)
 • Kluczowe pozycje bilansu oraz rachunku zysków i strat – zasady ujmowania i pomiaru, w tym:
  • Rzeczowe aktywa trwałe
  • Wartości niematerialne i prawne
  • Zapasy
  • Należności i zobowiązania
  • Kapitały
  • Rezerwy
  • Rozliczenia międzyokresowe
 • Zasady ujmowania przychodów i kosztów w wyniku finansowym
 • Język finansów – komunikacja z działem finansowym: OPEX a CAPEX, zysk netto a EBIT, „rezerwy” na niewykorzystane urlopy, itp.
 • Rachunek przepływów pieniężnych – co pokazuje oraz jak go powiązać z informacjami zawartymi w bilansie oraz rachunku zysków i strat
 • Rachunkowość kreatywna, czyli na co uważać, czytając sprawozdania finansowe? (ćwiczenie)
 • Konsekwencje opóźnień w rozliczaniu faktur zakupowych
 • Metody i rodzaje analizy finansowej
 • Wskaźniki finansowe – konstrukcja, interpretacje, wady i zalety podstawowych wskaźników:
  • Wskaźniki rentowności (ROE, ROCE)
  • Wskaźniki płynności x3 a wskaźniki rotacji
  • Wskaźniki zadłużenia
  • Wskaźniki EBIT i EBITDA
 • Ograniczenia analizy wskaźnikowej
 • Dlaczego obliczenie wskaźników na podstawie danych wziętych wprost ze sprawozdania finansowego może prowadzić do nieprawidłowych wniosków?
 • Co zrobić, żeby wyeliminować te ograniczenia?
 • Kompleksowa analiza sytuacji finansowej i wyników działalności w oparciu o case study
 • Źródła finansowania firmy – WACC – jak wykorzystać w podejmowaniu decyzji biznesowych
 • Zarządzanie kapitałem pracującym w firmie

Bartłomiej Dębek - trener w EY Academy of Business od 2017 roku. Prowadzi szkolenia z zakresu Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), ustawy o rachunkowości, ACCA, audytu wewnętrznego oraz finansów dla niefinansistów.

Letnia Akademia Finansów

Cena

3990 zł netto ( 4908 zł brutto )

Letnia Akademia Finansów

Letnia Akademii Finansów — 3 dni pełne wiedzy w wyjątkowej cenie!

Dla kogo?

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które:

 • w swojej codziennej pracy korzystają z informacji przedstawianych w raportach i sprawozdaniach finansowych,
 • chcą dowiedzieć się, jak analizować sytuację finansową przedsiębiorstwa na podstawie sprawozdań finansowych.

Szkolenie to przyda się szczególnie:

 • właścicielom firm,
 • dyrektorom pionów operacyjnych (produkcja, sprzedaż, zakupy, technika, marketing, prawny),
 • członkom rad nadzorczych,
 • członkom zarządów,
 • kierownikom projektów,
 • prokurentom,
 • specjalistom,
 • osobom przygotowującym się do objęcia stanowiska kierowniczego,
 • wszystkim, którzy chcą poszerzyć wiedzę z zakresu szeroko rozumianych finansów.

Udział w szkoleniu nie wymaga wcześniejszego przygotowania z zakresu finansów.

Cele i korzyści

Podczas szkolenia dowiesz się:

 • Jak czytać sprawozdania finansowe, aby dostrzec istotne fakty opisane liczbami
 • Jak Twoje decyzje biznesowe wpływają na sprawozdanie finansowe, a przez to na ocenę firmy przez właściciela
 • Dlaczego firmy stosują różne zasady rachunkowości oraz czym różni się rachunkowość finansowa od podatkowej
 • Jak firmy poprawiają swoje wyniki finansowe, nie ruszając się zza biurka, czyli na co zwrócić uwagę w trakcie analizy sprawozdania finansowego, żeby być w stanie znaleźć objawy tego typu działania
 • Co jest ważniejsze i kiedy: zyskowność czy płynność
 • Po co w firmie pojawia się biegły rewident i jak interpretować przygotowane przez niego sprawozdanie z badania
 • Jak wnioskować o kondycji firmy na podstawie danych zawartych w sprawozdaniu finansowym
 • Jak tworzyć i interpretować wskaźniki przydatne w analizie finansowej przedsiębiorstwa
 • Na co zwracać uwagę, analizując firmy działające w różnych branżach oraz znajdujące się w różnych fazach rozwoju
 • Jak porównywać raporty finansowe rok do roku w celu zaobserwowania zmian zachodzących w firmie
 • Czego nie pokazują liczby i jak temu zaradzić
 • Co mają na myśli pracownicy finansów, gdy pytają o accruale, prepaymenty i P&L

Po ukończeniu szkolenia:

 • Będziesz wiedzieć, w jaki sposób podejmowane przez Ciebie decyzje biznesowe wpływają na najważniejsze elementy sprawozdania finansowego Twojej firmy
 • Poczujesz się pewniej, prowadząc rozmowy z pracownikami działu finansowego
 • Bez obaw sięgniesz po sprawozdania finansowe własnej firmy, kontrahentów czy konkurencji celem uzyskania potrzebnych Ci informacji
 • Rozpoznasz sygnały świadczące o pogarszaniu się kondycji finansowej przedsiębiorstwa
 • Zrozumiesz, w jaki sposób twoja firma jest oceniana przez właścicieli i wierzycieli
Program

Poniżej przedstawiamy 3-dniowy program:

 • Zasady konstrukcji bilansu oraz rachunku zysków i strat – wzajemne powiązania i zależności (studium przypadku)
 • Kluczowe pozycje bilansu oraz rachunku zysków i strat – zasady ujmowania i pomiaru, w tym:
  • Rzeczowe aktywa trwałe
  • Wartości niematerialne i prawne
  • Zapasy
  • Należności i zobowiązania
  • Kapitały
  • Rezerwy
  • Rozliczenia międzyokresowe
 • Zasady ujmowania przychodów i kosztów w wyniku finansowym
 • Język finansów – komunikacja z działem finansowym: OPEX a CAPEX, zysk netto a EBIT, „rezerwy” na niewykorzystane urlopy, itp.
 • Rachunek przepływów pieniężnych – co pokazuje oraz jak go powiązać z informacjami zawartymi w bilansie oraz rachunku zysków i strat
 • Rachunkowość kreatywna, czyli na co uważać, czytając sprawozdania finansowe? (ćwiczenie)
 • Konsekwencje opóźnień w rozliczaniu faktur zakupowych
 • Metody i rodzaje analizy finansowej
 • Wskaźniki finansowe – konstrukcja, interpretacje, wady i zalety podstawowych wskaźników:
  • Wskaźniki rentowności (ROE, ROCE)
  • Wskaźniki płynności x3 a wskaźniki rotacji
  • Wskaźniki zadłużenia
  • Wskaźniki EBIT i EBITDA
 • Ograniczenia analizy wskaźnikowej
 • Dlaczego obliczenie wskaźników na podstawie danych wziętych wprost ze sprawozdania finansowego może prowadzić do nieprawidłowych wniosków?
 • Co zrobić, żeby wyeliminować te ograniczenia?
 • Kompleksowa analiza sytuacji finansowej i wyników działalności w oparciu o case study
 • Źródła finansowania firmy – WACC – jak wykorzystać w podejmowaniu decyzji biznesowych
 • Zarządzanie kapitałem pracującym w firmie

Cena

3990 zł netto ( 4908 zł brutto )

Lokalizacja

Online Live

Warszawa

Termin

23-25 lipca 2024

 

Szkolenie może być zorganizowane również w formie zamkniętej

Kontakt

Patrycja Bawolska

Koordynator kursu

 • +48 797 305 720
 • patrycja.bawolska@pl.ey.com