Czas pracy – EY Academy of Business

Czas pracy

Z uwzględnieniem pracy zdalnej
Praktyczne dwudniowe warsztaty dla wymagających

W trakcie naszych dwudniowych warsztatów uczestnicy zapoznają się z praktycznymi metodami stosowania przepisów o czasie pracy.

W pierwszej części przedstawione zostaną zasady planowania czasu pracy (harmonogramy, grafiki, zapisy regulaminowe), w drugiej – uczestnicy rozliczą przepracowany czas pracy na podstawie prawidłowo sporządzonej ewidencji czasu pracy. Poznają także możliwości ustalania przez inspektorów pracy nieprawidłowości w zakresie gospodarowania czasem pracy. Praktycznej analizie poddane zostaną liczne przykłady, będzie też czas na podzielenie się doświadczeniem z własnych organizacji.

Szkolenie skierowane jest do osób zarządzających czasem pracy w organizacji, odpowiedzialnych za prowadzenie dokumentacji z zakresu czasu pracy, pracowników działów HR, przełożonych, menedżerów, dyrektorów koordynujących pracę swoich podwładnych.

Uczestnicy zostaną wyposażeni w praktyczne umiejętności zarządzania czasem pracy tj. operowania właściwymi pojęciami, poprawnego informowania o czasie pracy pracowników, właściwego ewidencjonowania czasu pracy i sporządzania raportów. Co szczególnie ważne, uczestnicy nauczą się prawidłowego identyfikowania pracy w godzinach nadliczbowych oraz rekompensowania takiej pracy w najbardziej optymalny sposób dla swojej organizacji.

Dzień pierwszy:

I. Planowanie czasu pracy

 1. Właściwy dobór systemów i okresów rozliczeniowych do potrzeb określonego zakładu pracy.
 2. Wady i zalety 12-miesięcznych okresów rozliczeniowych.
 3. Ustalanie wymiaru czasu pracy w przyjętym okresie.
 4. Informowanie pracowników o obowiązującym harmonogramie czasu pracy i forma tej informacji.
 5. Zmiany w harmonogramie czasu pracy – zapisy regulaminowe umożliwiające zmiany na wniosek i bez wniosku pracownika.
 6. Okresy, na które tworzy się harmonogramy czasu pracy.
 7. Brak obowiązków sporządzania harmonogramów czasu pracy.
 8. Planowanie odpoczynku.
 9. Sposoby na nienaruszanie doby pracowniczej, zasady wprowadzania ruchomego czasu pracy.
 10. Definicja dnia wolnego od pracy.
 11. Prowadzenie ewidencji czasu pracy (dla kogo ma być prowadzona, zakres jej prowadzenia, zwolnienia z obowiązku jej prowadzenia).

II. Rozliczanie czasu podróży służbowej, dyżuru i szkolenia

 1. Rozliczanie czasu podróży służbowej i szkolenia.
 2. Zaliczanie czasu podróży służbowej i szkolenia do czasu pracy.
 3. Czas przejazdów a czas pracy.
 4. Godziny nadliczbowe w podróży służbowej oraz podczas szkolenia.
 5. Obowiązek zapewnienia odpoczynków w podróży służbowej.
 6. Rekompensowanie podróży służbowej – diety, wynagrodzenie i inne należności.

III. Zasady sporządzania prawidłowych zapisów z zakresu czasu pracy w praktyce na wybranych przykładach.

 1. Sporządzanie grafików, harmonogramów, rozkładów czasu pracy.
 2. Prawidłowe sporządzanie ewidencji czasu pracy.
 3. Sporządzanie zapisów obowiązującego układu zbiorowego pracy, regulaminu pracy i innych niezbędnych formularzy i druków z zakresu czasu pracy.

Dzień drugi:

I. Zarządzanie pracą nadliczbową

 1. Zasady polecania pracy w godzinach nadliczbowych.
 2. Ustalanie pracy w godzinach nadliczbowych z powodu przekroczenia dobowej normy czasu pracy.
 3. Ustalanie pracy w godzinach nadliczbowych z powodu przekroczenia tygodniowej normy czasu pracy.
 4. Godziny nadliczbowe z powodu przekroczenia tygodniowej normy czasu pracy – różnice pomiędzy interpretacją PIP i MPiPS oraz ich praktyczne konsekwencje.
 5. Ustalanie pracy w godzinach nadliczbowych i ponadwymiarowych dla pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy.

II. Zasady rekompensaty za pracę w godzinach nadliczbowych oraz pracy w sobotę, niedzielę i święto oraz w porze nocnej

 1. Ustalanie normalnego wynagrodzenia za nadgodziny.
 2. Ustalanie wysokości dodatków za godziny nadliczbowe – 50% czy 100%?
 3. Ustalanie dodatku za nadgodziny przy stałych i zmiennych składnikach wynagrodzenia.
 4. Rekompensata pracy w godzinach nadliczbowych czasem wolnym od pracy.
 5. Zasady rekompensowania pracy w dniu wolnym wynikającym z pięciodniowego tygodnia pracy (sobota), tj. rekompensata godzinami i dniami, sposób wynagradzania za pracę w dniu wolnym (sobota).
 6. Metody dostosowywania niedziel i świąt do organizacji czasu pracy.
 7. Rekompensowanie pracy w niedzielę i święto.
 8. Rekompensowanie pracy w porze nocnej.
 9. Ustalanie dodatku za pracę w porze nocnej.
 10. Ograniczenia pracy w porze nocnej a praca zmianowa.
 11. Prawidłowe ustalanie pory nocnej.

III. Czas pracy kadry zarządzającej a praca w godzinach nadliczbowych

 1. Kim są pracownicy zarządzający?
 2. Kiedy zarządzającym należą się dodatki za nadgodziny – stanowisko PIP i SN.
 3. Czy pracownik zarządzający ma prawo do dnia wolnego za pracę w sobotę?

IV. Odpowiedzialność za naruszenia przepisów o czasie pracy – jak jej uniknąć

 1. Zakres odpowiedzialności – działania stanowiące wykroczenie.
 2. Osoby ponoszące odpowiedzialność.
 3. Środki prawne stosowane przez inspektora pracy w sytuacji stwierdzenia naruszenia przepisów o czasie pracy i zasady odwoływania się od nich – wniosek, grzywna, decyzja administracyjna.

Piotr Wojciechowski - adwokat, inspektor pracy, wykładowca akademicki, publicysta, ekspert prawa pracy. Jest wykładowcą prawa pracy na kilku uczelniach, publikuje książki i artykuły prasowe, a także uczestniczy w konferencjach dotyczących stosowania przepisów prawa pracy.

Czas pracy

Cena

1650 zł netto ( 2030 zł brutto )

Czas pracy

Z uwzględnieniem pracy zdalnej
Praktyczne dwudniowe warsztaty dla wymagających

W trakcie naszych dwudniowych warsztatów uczestnicy zapoznają się z praktycznymi metodami stosowania przepisów o czasie pracy.

W pierwszej części przedstawione zostaną zasady planowania czasu pracy (harmonogramy, grafiki, zapisy regulaminowe), w drugiej – uczestnicy rozliczą przepracowany czas pracy na podstawie prawidłowo sporządzonej ewidencji czasu pracy. Poznają także możliwości ustalania przez inspektorów pracy nieprawidłowości w zakresie gospodarowania czasem pracy. Praktycznej analizie poddane zostaną liczne przykłady, będzie też czas na podzielenie się doświadczeniem z własnych organizacji.

Dla kogo?

Szkolenie skierowane jest do osób zarządzających czasem pracy w organizacji, odpowiedzialnych za prowadzenie dokumentacji z zakresu czasu pracy, pracowników działów HR, przełożonych, menedżerów, dyrektorów koordynujących pracę swoich podwładnych.

Cele i korzyści

Uczestnicy zostaną wyposażeni w praktyczne umiejętności zarządzania czasem pracy tj. operowania właściwymi pojęciami, poprawnego informowania o czasie pracy pracowników, właściwego ewidencjonowania czasu pracy i sporządzania raportów. Co szczególnie ważne, uczestnicy nauczą się prawidłowego identyfikowania pracy w godzinach nadliczbowych oraz rekompensowania takiej pracy w najbardziej optymalny sposób dla swojej organizacji.

Program

Dzień pierwszy:

I. Planowanie czasu pracy

 1. Właściwy dobór systemów i okresów rozliczeniowych do potrzeb określonego zakładu pracy.
 2. Wady i zalety 12-miesięcznych okresów rozliczeniowych.
 3. Ustalanie wymiaru czasu pracy w przyjętym okresie.
 4. Informowanie pracowników o obowiązującym harmonogramie czasu pracy i forma tej informacji.
 5. Zmiany w harmonogramie czasu pracy – zapisy regulaminowe umożliwiające zmiany na wniosek i bez wniosku pracownika.
 6. Okresy, na które tworzy się harmonogramy czasu pracy.
 7. Brak obowiązków sporządzania harmonogramów czasu pracy.
 8. Planowanie odpoczynku.
 9. Sposoby na nienaruszanie doby pracowniczej, zasady wprowadzania ruchomego czasu pracy.
 10. Definicja dnia wolnego od pracy.
 11. Prowadzenie ewidencji czasu pracy (dla kogo ma być prowadzona, zakres jej prowadzenia, zwolnienia z obowiązku jej prowadzenia).

II. Rozliczanie czasu podróży służbowej, dyżuru i szkolenia

 1. Rozliczanie czasu podróży służbowej i szkolenia.
 2. Zaliczanie czasu podróży służbowej i szkolenia do czasu pracy.
 3. Czas przejazdów a czas pracy.
 4. Godziny nadliczbowe w podróży służbowej oraz podczas szkolenia.
 5. Obowiązek zapewnienia odpoczynków w podróży służbowej.
 6. Rekompensowanie podróży służbowej – diety, wynagrodzenie i inne należności.

III. Zasady sporządzania prawidłowych zapisów z zakresu czasu pracy w praktyce na wybranych przykładach.

 1. Sporządzanie grafików, harmonogramów, rozkładów czasu pracy.
 2. Prawidłowe sporządzanie ewidencji czasu pracy.
 3. Sporządzanie zapisów obowiązującego układu zbiorowego pracy, regulaminu pracy i innych niezbędnych formularzy i druków z zakresu czasu pracy.

Dzień drugi:

I. Zarządzanie pracą nadliczbową

 1. Zasady polecania pracy w godzinach nadliczbowych.
 2. Ustalanie pracy w godzinach nadliczbowych z powodu przekroczenia dobowej normy czasu pracy.
 3. Ustalanie pracy w godzinach nadliczbowych z powodu przekroczenia tygodniowej normy czasu pracy.
 4. Godziny nadliczbowe z powodu przekroczenia tygodniowej normy czasu pracy – różnice pomiędzy interpretacją PIP i MPiPS oraz ich praktyczne konsekwencje.
 5. Ustalanie pracy w godzinach nadliczbowych i ponadwymiarowych dla pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy.

II. Zasady rekompensaty za pracę w godzinach nadliczbowych oraz pracy w sobotę, niedzielę i święto oraz w porze nocnej

 1. Ustalanie normalnego wynagrodzenia za nadgodziny.
 2. Ustalanie wysokości dodatków za godziny nadliczbowe – 50% czy 100%?
 3. Ustalanie dodatku za nadgodziny przy stałych i zmiennych składnikach wynagrodzenia.
 4. Rekompensata pracy w godzinach nadliczbowych czasem wolnym od pracy.
 5. Zasady rekompensowania pracy w dniu wolnym wynikającym z pięciodniowego tygodnia pracy (sobota), tj. rekompensata godzinami i dniami, sposób wynagradzania za pracę w dniu wolnym (sobota).
 6. Metody dostosowywania niedziel i świąt do organizacji czasu pracy.
 7. Rekompensowanie pracy w niedzielę i święto.
 8. Rekompensowanie pracy w porze nocnej.
 9. Ustalanie dodatku za pracę w porze nocnej.
 10. Ograniczenia pracy w porze nocnej a praca zmianowa.
 11. Prawidłowe ustalanie pory nocnej.

III. Czas pracy kadry zarządzającej a praca w godzinach nadliczbowych

 1. Kim są pracownicy zarządzający?
 2. Kiedy zarządzającym należą się dodatki za nadgodziny – stanowisko PIP i SN.
 3. Czy pracownik zarządzający ma prawo do dnia wolnego za pracę w sobotę?

IV. Odpowiedzialność za naruszenia przepisów o czasie pracy – jak jej uniknąć

 1. Zakres odpowiedzialności – działania stanowiące wykroczenie.
 2. Osoby ponoszące odpowiedzialność.
 3. Środki prawne stosowane przez inspektora pracy w sytuacji stwierdzenia naruszenia przepisów o czasie pracy i zasady odwoływania się od nich – wniosek, grzywna, decyzja administracyjna.

Cena

1650 zł netto ( 2030 zł brutto ) - cena regularna

Lokalizacja

Online Live

Termin

4-5 grudnia 2024

 

Szkolenie w godzinach 9:00 – 16:30

Kontakt

Viktoriya Karpenko

Koordynator kursu

 • +48 572 002 607
 • Viktoriya.Karpenko@pl.ey.com