Negocjacje międzynarodowe w praktyce – EY Academy of Business

Negocjacje międzynarodowe w praktyce

„Negocjacje Międzynarodowe w Praktyce” jest szkoleniem stworzonym z myślą o profesjonalistach oraz menedżerach zaangażowanych w obszar międzynarodowych negocjacji biznesowych, którzy współpracują z krajami takimi jak: Niemcy, Francja, Włochy, Holandia, USA, kraje skandynawskie, Japonia, Chiny, Indie. Program ten nie tylko eksploruje wyzwania negocjacji międzykulturowych, ale również oferuje praktyczne narzędzia do rozpoznawania różnic kulturowych, doskonalenia komunikacji międzykulturowej oraz opracowywania skutecznych strategii negocjacyjnych.

Podczas szkolenia uczestnicy zdobędą również umiejętności budowania zespołów negocjacyjnych, zarządzania rolami oraz nawiązywania trwałych relacji biznesowych z klientami międzynarodowymi. To doskonała okazja do pogłębienia wiedzy i doskonalenia umiejętności w obszarze negocjacji na arenie międzynarodowej.

Szkolenie adresujemy do:

 • Profesjonalistów zaangażowanych w negocjacje międzynarodowe, którzy współpracują z krajami: Niemcy, Francja, Włochy, Holandia, USA, kraje skandynawskie, Japonia, Chiny, Indie.
 • Menedżerów pracujących w międzynarodowym środowisku biznesowym.
 • Osób, które chcą zrozumieć różnice kulturowe i ich wpływ na dynamikę negocjacji.
 • Osób, które chcą doskonalić umiejętności komunikacyjne w kontekście międzynarodowym.
 • Osób, które chcą nawiązać trwałe relacje biznesowe z klientami międzynarodowymi.
 • Osób, które chcą dowiedzieć się jak radzić sobie z różnicami lingwistycznymi.

Korzyści z udziału dla Uczestników:

 • Rozwinięcie umiejętności negocjacyjnych w międzynarodowym kontekście biznesowym.
 • Zrozumienie różnic kulturowych oraz ich wpływu na proces negocjacyjny.
 • Budowanie skutecznych zespołów negocjacyjnych.
 • Zdobycie praktycznych narzędzi i technik przygotowywania się do negocjacji, uwzględniając różnice kulturowe.
 • Zwiększenie umiejętności komunikacyjnych w kontekście międzynarodowym, ze szczególnym uwzględnieniem subtelności komunikacji.
 • Zwiększenie skuteczności negocjacji.
 • Poszerzenie wiedzy na temat międzynarodowych aspektów biznesu i sposobów radzenia sobie z nimi.
 • Umiejętność budowania długofalowych relacji z partnerami biznesowymi na arenie międzynarodowej.
 • Otrzymanie konkretnych narzędzi i strategii negocjacyjnych do natychmiastowego zastosowania w praktyce.
 • Wzrost pewności siebie i umiejętności radzenia sobie z wyzwaniami negocjacyjnymi, co przekłada się na sukces zawodowy.

Co wyróżnia nasz szkolenie?

 • Zintegrowane podejście: Nasz program „Międzynarodowe Negocjacje w Praktyce” przyjmuje holistyczne podejście, obejmując szeroki zakres tematów, począwszy od wyzwań kulturowych po praktyczne strategie negocjacyjne. Uczestnicy zdobywają wszechstronną wiedzę na temat dynamiki międzynarodowych negocjacji.
 • Praktyczne narzędzia i techniki: Wychodzimy poza teorię, dostarczając uczestnikom praktyczne narzędzia i techniki. Naszym naciskiem jest praktyczna zastosowalność, zapewniając, że uczestnicy odchodzą z umiejętnościami, które mogą natychmiast wykorzystać.
 • Podkreślenie komunikacji międzykulturowej: Rozpoznając kluczową rolę komunikacji, zwłaszcza w zróżnicowanych środowiskach międzynarodowych, nasze szkolenie kładzie duży nacisk na komunikację międzykulturową. Uczestnicy uczą się poruszać lingwistycznymi niuansami i efektywnie przekazywać swoje komunikaty.
 • Budowanie zespołu i zarządzanie relacjami: Nie tylko zagłębiamy się w indywidualne umiejętności negocjacyjne, ale także podkreślamy ważność budowy i zarządzania efektywnymi zespołami negocjacyjnymi. Ustanawianie i utrzymywanie długoterminowych relacji biznesowych to kluczowy element.
 • Doświadczony trener: Nasz trener wnosi ze sobą bogate doświadczenie w międzynarodowych negocjacjach biznesowych. Studia przypadków i przykłady są pobierane z prawdziwych scenariuszy, dostarczając cennych spostrzeżeń i praktycznych zastosowań.
 • Adaptowalność do zróżnicowanych środowisk biznesowych: Rozpoznając nieustanny charakter biznesu międzynarodowego, nasz program wyposaża uczestników w elastyczne strategie. Zapewnia to, że są w stanie poruszać się po różnorodnych środowiskach biznesowych i skutecznie radzić sobie z nieprzewidzianymi wyzwaniami.
 • Możliwości networkingowe: Nasze szkolenie daje profesjonalistom możliwość nawiązania kontaktów i wymiany spostrzeżeń. Możliwości networkingowe są zintegrowane w program, sprzyjając współpracy i wymianie najlepszych praktyk między uczestnikami.

Dzień 1

Moduł 1 – Wstęp do negocjacji międzynarodowych

 • Wyzwania negocjacji międzykulturowych z krajami takimi jak Niemcy, Francja, Włochy, Holandia, USA, kraje skandynawskie, Japonia, Chiny, Indie
 • Różnice kulturowe w biznesie i ich wpływ na negocjacje
 • Rozpoznanie intencji partnera oraz jego siły negocjacyjnej bazując na różnicach kulturowych
 • Negocjacje online vs negocjacje stacjonarne

Moduł 2 – Komunikacja międzykulturowa

 • Rola kultury w negocjacjach międzynarodowych
 • Kluczowe wartości kulturowe i ich wpływ na dynamikę negocjacji
 • Różnice w stylach komunikacji i wykrywanie subtelnych niuansów w komunikacji z uwzglęnieniem krajów: Niemcy, Francja, Włochy, Holandia, USA, kraje skandynawskie, Japonia, Chiny, Indie
 • Kanały komunikacji – jaki wybrać w danej kulturze
 • Wpływ kulturowy na style negocjacji i techniki perswazji
 • Prowadzenie rozmów biznesowych w kontekście międzynarodowym
 • Sesje symulacyjne i praktyczne studia przypadków

Moduł 3 – Przygotowanie do negocjacji

 • Wybór odpowiednich narzędzia i stylów negocjacyjnych
 • System tworzenia scenariuszy negocjacyjnych
 • Wykorzystanie technik negocjacyjnych w różnych kanałach negocjacyjnych oraz dopasowanie odpowiednich technik do formy prowadzenia negocjacji uwzględniając różnice kulturowe
 • Ocena siły negocjacyjnej swojej i partnera
 • Przewidywanie punktów spornych
 • Ustalenie BATNA, WATNA, ZOPA na podstawie zebranych danych
 • Rozpoczęcie negocjacji jako podstawa – kto, kiedy, dlaczego (w oparciu o różnice kulturowe)
 • Podejście do czasu, relacji i hierarchii w biznesie w zależności od kultury i ich kluczowy wpływ na wynik negocjacji
 • Sesja symulacyjna

Moduł 4 – Język a negocjacje

 • Dlaczego NIE wolno tłumaczyć komunikacji i technik 1:1
 • Taktyczna empatia – technika stosowana przez negocjatorów FBI, która działa w większości w negocjacjach prowadzonych w języku angielskim
 • Różnice lingwistyczne wynikające z kultury języka, a które mają newralgiczny wpływ na komunikację i wynik negocjacji
 • Sesja negocjacyjna

Dzień 2

Moduł 5 – Budowanie zespołu negocjacyjnego

 • Określenie celów zespołu negocjacyjnego
 • Wybór odpowiednich członków zespołu i przypisanie ról
 • Zarządzanie rolami i odpowiedzialnościami w zespole
 • Koordynacja działań w zespole i układanie harmonogramu negocjacji

Moduł 6 – Strategie i scenariusze negocjacyjne

 • Jak budować indywidualne i zespołowe strategie negocjacyjne?
 • Mapy procesowe strategii negocjacyjnych – jak je układać i z nimi pracować?
 • Dobranie odpowiedniej strategii i scenariusza negocjacyjnego do konkretnych sytuacji biznesowych
 • Język perswazji i wpływu jako element każdej strategii
 • Jak radzić sobie z manipulacjami podczas negocjacji
 • Praktyczne układanie zespołowych scenariuszy, map i strategii negocjacyjnych

Moduł 7 – Nawiązywanie relacji biznesowych z klientami międzynarodowymi

 • Interes vs pozycja
 • Social Proof w negocjacjach – jak to wykorzystać
 • Elastyczność w negocjacjach – jak ją uzyskać i jaką ustawić granicę
 • Sposoby na wychodzenie z impasu negocjacyjnego
 • Sesja negocjacyjna

Moduł 8 – Podsumowanie

 • Przykłady case studies z doświadczenia trenera
 • Sesja Q&A
 • Przedstawienie zadania do wykonania po szkoleniu

Emilia Sędziak - negocjator biznesowy, trener, konsultant oraz wykładowca akademicki przedmiotów biznesowych po angielsku oraz Psychologii Biznesu na Uniwersytecie MERITO oraz ANS Konin. W biznesie międzynarodowym, korporacyjnym działa od 2008 roku.

Negocjacje międzynarodowe w praktyce

Cena

2150 zł netto ( 2645 zł brutto )

Negocjacje międzynarodowe w praktyce

„Negocjacje Międzynarodowe w Praktyce” jest szkoleniem stworzonym z myślą o profesjonalistach oraz menedżerach zaangażowanych w obszar międzynarodowych negocjacji biznesowych, którzy współpracują z krajami takimi jak: Niemcy, Francja, Włochy, Holandia, USA, kraje skandynawskie, Japonia, Chiny, Indie. Program ten nie tylko eksploruje wyzwania negocjacji międzykulturowych, ale również oferuje praktyczne narzędzia do rozpoznawania różnic kulturowych, doskonalenia komunikacji międzykulturowej oraz opracowywania skutecznych strategii negocjacyjnych.

Podczas szkolenia uczestnicy zdobędą również umiejętności budowania zespołów negocjacyjnych, zarządzania rolami oraz nawiązywania trwałych relacji biznesowych z klientami międzynarodowymi. To doskonała okazja do pogłębienia wiedzy i doskonalenia umiejętności w obszarze negocjacji na arenie międzynarodowej.

Dla kogo?

Szkolenie adresujemy do:

 • Profesjonalistów zaangażowanych w negocjacje międzynarodowe, którzy współpracują z krajami: Niemcy, Francja, Włochy, Holandia, USA, kraje skandynawskie, Japonia, Chiny, Indie.
 • Menedżerów pracujących w międzynarodowym środowisku biznesowym.
 • Osób, które chcą zrozumieć różnice kulturowe i ich wpływ na dynamikę negocjacji.
 • Osób, które chcą doskonalić umiejętności komunikacyjne w kontekście międzynarodowym.
 • Osób, które chcą nawiązać trwałe relacje biznesowe z klientami międzynarodowymi.
 • Osób, które chcą dowiedzieć się jak radzić sobie z różnicami lingwistycznymi.
Cele i korzyści

Korzyści z udziału dla Uczestników:

 • Rozwinięcie umiejętności negocjacyjnych w międzynarodowym kontekście biznesowym.
 • Zrozumienie różnic kulturowych oraz ich wpływu na proces negocjacyjny.
 • Budowanie skutecznych zespołów negocjacyjnych.
 • Zdobycie praktycznych narzędzi i technik przygotowywania się do negocjacji, uwzględniając różnice kulturowe.
 • Zwiększenie umiejętności komunikacyjnych w kontekście międzynarodowym, ze szczególnym uwzględnieniem subtelności komunikacji.
 • Zwiększenie skuteczności negocjacji.
 • Poszerzenie wiedzy na temat międzynarodowych aspektów biznesu i sposobów radzenia sobie z nimi.
 • Umiejętność budowania długofalowych relacji z partnerami biznesowymi na arenie międzynarodowej.
 • Otrzymanie konkretnych narzędzi i strategii negocjacyjnych do natychmiastowego zastosowania w praktyce.
 • Wzrost pewności siebie i umiejętności radzenia sobie z wyzwaniami negocjacyjnymi, co przekłada się na sukces zawodowy.

Co wyróżnia nasz szkolenie?

 • Zintegrowane podejście: Nasz program „Międzynarodowe Negocjacje w Praktyce” przyjmuje holistyczne podejście, obejmując szeroki zakres tematów, począwszy od wyzwań kulturowych po praktyczne strategie negocjacyjne. Uczestnicy zdobywają wszechstronną wiedzę na temat dynamiki międzynarodowych negocjacji.
 • Praktyczne narzędzia i techniki: Wychodzimy poza teorię, dostarczając uczestnikom praktyczne narzędzia i techniki. Naszym naciskiem jest praktyczna zastosowalność, zapewniając, że uczestnicy odchodzą z umiejętnościami, które mogą natychmiast wykorzystać.
 • Podkreślenie komunikacji międzykulturowej: Rozpoznając kluczową rolę komunikacji, zwłaszcza w zróżnicowanych środowiskach międzynarodowych, nasze szkolenie kładzie duży nacisk na komunikację międzykulturową. Uczestnicy uczą się poruszać lingwistycznymi niuansami i efektywnie przekazywać swoje komunikaty.
 • Budowanie zespołu i zarządzanie relacjami: Nie tylko zagłębiamy się w indywidualne umiejętności negocjacyjne, ale także podkreślamy ważność budowy i zarządzania efektywnymi zespołami negocjacyjnymi. Ustanawianie i utrzymywanie długoterminowych relacji biznesowych to kluczowy element.
 • Doświadczony trener: Nasz trener wnosi ze sobą bogate doświadczenie w międzynarodowych negocjacjach biznesowych. Studia przypadków i przykłady są pobierane z prawdziwych scenariuszy, dostarczając cennych spostrzeżeń i praktycznych zastosowań.
 • Adaptowalność do zróżnicowanych środowisk biznesowych: Rozpoznając nieustanny charakter biznesu międzynarodowego, nasz program wyposaża uczestników w elastyczne strategie. Zapewnia to, że są w stanie poruszać się po różnorodnych środowiskach biznesowych i skutecznie radzić sobie z nieprzewidzianymi wyzwaniami.
 • Możliwości networkingowe: Nasze szkolenie daje profesjonalistom możliwość nawiązania kontaktów i wymiany spostrzeżeń. Możliwości networkingowe są zintegrowane w program, sprzyjając współpracy i wymianie najlepszych praktyk między uczestnikami.
Program

Dzień 1

Moduł 1 – Wstęp do negocjacji międzynarodowych

 • Wyzwania negocjacji międzykulturowych z krajami takimi jak Niemcy, Francja, Włochy, Holandia, USA, kraje skandynawskie, Japonia, Chiny, Indie
 • Różnice kulturowe w biznesie i ich wpływ na negocjacje
 • Rozpoznanie intencji partnera oraz jego siły negocjacyjnej bazując na różnicach kulturowych
 • Negocjacje online vs negocjacje stacjonarne

Moduł 2 – Komunikacja międzykulturowa

 • Rola kultury w negocjacjach międzynarodowych
 • Kluczowe wartości kulturowe i ich wpływ na dynamikę negocjacji
 • Różnice w stylach komunikacji i wykrywanie subtelnych niuansów w komunikacji z uwzglęnieniem krajów: Niemcy, Francja, Włochy, Holandia, USA, kraje skandynawskie, Japonia, Chiny, Indie
 • Kanały komunikacji – jaki wybrać w danej kulturze
 • Wpływ kulturowy na style negocjacji i techniki perswazji
 • Prowadzenie rozmów biznesowych w kontekście międzynarodowym
 • Sesje symulacyjne i praktyczne studia przypadków

Moduł 3 – Przygotowanie do negocjacji

 • Wybór odpowiednich narzędzia i stylów negocjacyjnych
 • System tworzenia scenariuszy negocjacyjnych
 • Wykorzystanie technik negocjacyjnych w różnych kanałach negocjacyjnych oraz dopasowanie odpowiednich technik do formy prowadzenia negocjacji uwzględniając różnice kulturowe
 • Ocena siły negocjacyjnej swojej i partnera
 • Przewidywanie punktów spornych
 • Ustalenie BATNA, WATNA, ZOPA na podstawie zebranych danych
 • Rozpoczęcie negocjacji jako podstawa – kto, kiedy, dlaczego (w oparciu o różnice kulturowe)
 • Podejście do czasu, relacji i hierarchii w biznesie w zależności od kultury i ich kluczowy wpływ na wynik negocjacji
 • Sesja symulacyjna

Moduł 4 – Język a negocjacje

 • Dlaczego NIE wolno tłumaczyć komunikacji i technik 1:1
 • Taktyczna empatia – technika stosowana przez negocjatorów FBI, która działa w większości w negocjacjach prowadzonych w języku angielskim
 • Różnice lingwistyczne wynikające z kultury języka, a które mają newralgiczny wpływ na komunikację i wynik negocjacji
 • Sesja negocjacyjna

Dzień 2

Moduł 5 – Budowanie zespołu negocjacyjnego

 • Określenie celów zespołu negocjacyjnego
 • Wybór odpowiednich członków zespołu i przypisanie ról
 • Zarządzanie rolami i odpowiedzialnościami w zespole
 • Koordynacja działań w zespole i układanie harmonogramu negocjacji

Moduł 6 – Strategie i scenariusze negocjacyjne

 • Jak budować indywidualne i zespołowe strategie negocjacyjne?
 • Mapy procesowe strategii negocjacyjnych – jak je układać i z nimi pracować?
 • Dobranie odpowiedniej strategii i scenariusza negocjacyjnego do konkretnych sytuacji biznesowych
 • Język perswazji i wpływu jako element każdej strategii
 • Jak radzić sobie z manipulacjami podczas negocjacji
 • Praktyczne układanie zespołowych scenariuszy, map i strategii negocjacyjnych

Moduł 7 – Nawiązywanie relacji biznesowych z klientami międzynarodowymi

 • Interes vs pozycja
 • Social Proof w negocjacjach – jak to wykorzystać
 • Elastyczność w negocjacjach – jak ją uzyskać i jaką ustawić granicę
 • Sposoby na wychodzenie z impasu negocjacyjnego
 • Sesja negocjacyjna

Moduł 8 – Podsumowanie

 • Przykłady case studies z doświadczenia trenera
 • Sesja Q&A
 • Przedstawienie zadania do wykonania po szkoleniu

Cena

2150 zł netto ( 2645 zł brutto )

Lokalizacja

Online Live

Warszawa

Termin

4-5 czerwca 2024

17-18 września 2024

Kontakt

Zuzanna Stępień

Koordynator kursu

 • +48 510 201 314
 • Zuzanna.Stepien@pl.ey.com

Chcesz zorganizować to szkolenie w formule zamkniętej? Skontaktuj się

 • +48 22 260 80 00
 • academyofbusiness@pl.ey.com