Szkolenie: Ocena 360 w firmie – EY Academy of Business

Szkolenie: Ocena 360 w firmie

Celem tego szkolenia jest przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy z zakresu przygotowania projektu wdrożenia ocen 360 stopni w organizacji, zaprojektowania modelu kompetencji, komunikacji w projekcie, radzenia sobie z potencjalnymi trudnościami w trakcie wypełniania ankiet, a także przyjęcia informacji zwrotnej, oraz z zakresu udzielania informacji zwrotnej i sposobu wykorzystania wyników w zarządzaniu ludźmi.

Do kogo jest adresowane szkolenie?

 • Do osób, które chcą wdrażać oceny 360 w firmie
 • Do osób, które realizują już podobne projekty, ale poszukują innych możliwości

Cele szkolenia:

 • przekazanie praktycznej wiedzy z zakresu przygotowania projektu wdrożenia ocen 360 stopni w organizacji, w tym:

  • zaprojektowania modelu kompetencji
  • zbudowania komunikacji w projekcie
  • stworzenia i zaimplementowania ankiet oceny
  • udzielania informacji zwrotnej

Korzyści:

 • zobaczysz, jak wygląda przykładowa platforma do wysyłki ankiet i agregowania danych w raporty, i jakie ma funkcje
 • zobaczysz przykładowe raporty z oceny 360
 • dowiesz się, jak budować model kompetencji pod badanie 360, a także jakie formy komunikatów w projekcie mogą być potrzebne
 • możesz zaplanować swój własny projekt zbudowania systemu ocen 360 w organizacji, biorąc pod uwagę skład grupy projektowej, umocowanie projektu, potrzebne zasoby wiedzowe i czasowe, wzorując się na projektach prowadzonych przez nas
 • zbudujesz sobie plan rozmowy feedbackowej z uczestnikiem programu, biorąc pod uwagę jego potrzeby rozwojowe i wyniki w raporcie

1. Założenia projektowe w realizacji ocen 360:

 • Do czego planujemy wykorzystać wyniki?
 • Jakie mamy zasoby do realizacji projektu?
 • Czy mamy w firmie popleczników?
 • Do jakiej grupy docelowej ma być adresowany projekt?
 • Jakie cele biznesowe ma realizować ocena 360?
 • Jakie są możliwości wykorzystania programowania IT w ramach organizacji?
 • Czy będziemy korzystać z zewnętrznego wsparcia?
 • Czy nasz projekt ma być jednorazowy, czy cykliczny?

2. Fazy realizacji projektu:

 • Działania na etapie planowania: harmonogramowanie, budżetowanie, powołanie zespołu projektowego i komunikacja.
 • Faza realizacji: czas trwania, zapobieganie błędom oceny i administracji, tworzenie narzędzia i implementacja narzędzia, ochrona danych osobowych.
 • Faza podsumowań: udzielanie feedbacku na bazie raportu indywidualnego, podsumowanie wyników raportu zbiorczego ze sponsorami projektu i osobami decyzyjnymi.

3. Wybrane aspekty praktyczne w realizacji projektu – uszczegółowienie:

 • Czasy realizacji poszczególnych etapów i miejsca potencjalnych opóźnień.
 • Skład zespołu projektowego, sponsor i ambasador projektu.
 • Kanały komunikacji i wybrane treści warte zakomunikowania; kick-off projektu.
 • Jakie dane należy objąć ochroną?
 • Zakres potencjalnej współpracy z firmą zewnętrzną; podział odpowiedzialności przy realizacji projektu.
 • Czy warto zainwestować we własne narzędzie IT?
 • Procedury eskalacyjne.
 • Kto powinien udzielać informacji zwrotnej?
 • Czy informacja zwrotna jest potrzebna?
 • Jak radzić sobie z nieprzychylnymi postawami i opiniami na etapie komunikacji i realizacji projektu.
 • Skład zespołu decyzyjnego na spotkaniu podsumowującym.

4. Wybrane aspekty metodologiczne w realizacji projektu – uszczegółowienie:

 • Do czego chcemy wykorzystać wyniki oceny? Co powinno znaleźć się w ankiecie, żebyśmy pozyskali potrzebne informacje.
 • Jakie są zalety, a jakie ograniczenia metodologii 360? Kiedy ja stosować, a kiedy nie warto?
 • Grupa docelowa i co chcemy badać?
 • Definiowanie kompetencji i wybór modelu badanych kompetencji.
 • Na ile spójne, a na ile zindywidualizowane powinny być modele?
 • Poziomy oczekiwane kompetencji i benchmarki (porównania rynkowe oraz w grupie docelowej).
 • Rekomendowane skale oceny.
 • Najczęstsze błędy oceny.
 • Wygląd przyjaznej ankiety.
 • Technologiczne ograniczenia ankiety i warte wdrożenia funkcjonalności.
 • Jak czytać raport?
 • Co powinien zawierać raport? Na jaką formę się decydujemy?
 • Praktyczne założenia w prowadzeniu informacji zwrotnej, np. kto odpowiada za wykorzystanie wyników, jak przechodzić przez raport, jak wyciągać wiarygodne wnioski i formułować rekomendacje rozwojowe?

Anetta Krukowska - od 1998 roku pracuje jako trenerka, konsultantka i coach w zakresie rekrutacji, szkoleń, ocen kompetencji, diagnozy organizacyjnej oraz interwencji w trudnych sytuacjach zespołowych. Od 2016 roku jest propagatorką nowego nurtu - wellness w biznesie.

Szkolenie: Ocena 360 w firmie

 

Cena

1100 zł netto ( 1353 zł brutto )

Szkolenie: Ocena 360 w firmie

Celem tego szkolenia jest przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy z zakresu przygotowania projektu wdrożenia ocen 360 stopni w organizacji, zaprojektowania modelu kompetencji, komunikacji w projekcie, radzenia sobie z potencjalnymi trudnościami w trakcie wypełniania ankiet, a także przyjęcia informacji zwrotnej, oraz z zakresu udzielania informacji zwrotnej i sposobu wykorzystania wyników w zarządzaniu ludźmi.

Dla kogo?

Do kogo jest adresowane szkolenie?

 • Do osób, które chcą wdrażać oceny 360 w firmie
 • Do osób, które realizują już podobne projekty, ale poszukują innych możliwości
Cele i korzyści

Cele szkolenia:

 • przekazanie praktycznej wiedzy z zakresu przygotowania projektu wdrożenia ocen 360 stopni w organizacji, w tym:

  • zaprojektowania modelu kompetencji
  • zbudowania komunikacji w projekcie
  • stworzenia i zaimplementowania ankiet oceny
  • udzielania informacji zwrotnej

Korzyści:

 • zobaczysz, jak wygląda przykładowa platforma do wysyłki ankiet i agregowania danych w raporty, i jakie ma funkcje
 • zobaczysz przykładowe raporty z oceny 360
 • dowiesz się, jak budować model kompetencji pod badanie 360, a także jakie formy komunikatów w projekcie mogą być potrzebne
 • możesz zaplanować swój własny projekt zbudowania systemu ocen 360 w organizacji, biorąc pod uwagę skład grupy projektowej, umocowanie projektu, potrzebne zasoby wiedzowe i czasowe, wzorując się na projektach prowadzonych przez nas
 • zbudujesz sobie plan rozmowy feedbackowej z uczestnikiem programu, biorąc pod uwagę jego potrzeby rozwojowe i wyniki w raporcie
Program

1. Założenia projektowe w realizacji ocen 360:

 • Do czego planujemy wykorzystać wyniki?
 • Jakie mamy zasoby do realizacji projektu?
 • Czy mamy w firmie popleczników?
 • Do jakiej grupy docelowej ma być adresowany projekt?
 • Jakie cele biznesowe ma realizować ocena 360?
 • Jakie są możliwości wykorzystania programowania IT w ramach organizacji?
 • Czy będziemy korzystać z zewnętrznego wsparcia?
 • Czy nasz projekt ma być jednorazowy, czy cykliczny?

2. Fazy realizacji projektu:

 • Działania na etapie planowania: harmonogramowanie, budżetowanie, powołanie zespołu projektowego i komunikacja.
 • Faza realizacji: czas trwania, zapobieganie błędom oceny i administracji, tworzenie narzędzia i implementacja narzędzia, ochrona danych osobowych.
 • Faza podsumowań: udzielanie feedbacku na bazie raportu indywidualnego, podsumowanie wyników raportu zbiorczego ze sponsorami projektu i osobami decyzyjnymi.

3. Wybrane aspekty praktyczne w realizacji projektu – uszczegółowienie:

 • Czasy realizacji poszczególnych etapów i miejsca potencjalnych opóźnień.
 • Skład zespołu projektowego, sponsor i ambasador projektu.
 • Kanały komunikacji i wybrane treści warte zakomunikowania; kick-off projektu.
 • Jakie dane należy objąć ochroną?
 • Zakres potencjalnej współpracy z firmą zewnętrzną; podział odpowiedzialności przy realizacji projektu.
 • Czy warto zainwestować we własne narzędzie IT?
 • Procedury eskalacyjne.
 • Kto powinien udzielać informacji zwrotnej?
 • Czy informacja zwrotna jest potrzebna?
 • Jak radzić sobie z nieprzychylnymi postawami i opiniami na etapie komunikacji i realizacji projektu.
 • Skład zespołu decyzyjnego na spotkaniu podsumowującym.

4. Wybrane aspekty metodologiczne w realizacji projektu – uszczegółowienie:

 • Do czego chcemy wykorzystać wyniki oceny? Co powinno znaleźć się w ankiecie, żebyśmy pozyskali potrzebne informacje.
 • Jakie są zalety, a jakie ograniczenia metodologii 360? Kiedy ja stosować, a kiedy nie warto?
 • Grupa docelowa i co chcemy badać?
 • Definiowanie kompetencji i wybór modelu badanych kompetencji.
 • Na ile spójne, a na ile zindywidualizowane powinny być modele?
 • Poziomy oczekiwane kompetencji i benchmarki (porównania rynkowe oraz w grupie docelowej).
 • Rekomendowane skale oceny.
 • Najczęstsze błędy oceny.
 • Wygląd przyjaznej ankiety.
 • Technologiczne ograniczenia ankiety i warte wdrożenia funkcjonalności.
 • Jak czytać raport?
 • Co powinien zawierać raport? Na jaką formę się decydujemy?
 • Praktyczne założenia w prowadzeniu informacji zwrotnej, np. kto odpowiada za wykorzystanie wyników, jak przechodzić przez raport, jak wyciągać wiarygodne wnioski i formułować rekomendacje rozwojowe?
Szczegóły programu modułowego

Cena

1100 zł netto ( 1353 zł brutto )

Lokalizacja

Online Live

Termin

5 listopada 2024

 

Szkolenie w godzinach 9:00 – 15:30

Kontakt

Viktoriya Karpenko

Koordynator kursu

 • +48 572 002 607
 • Viktoriya.Karpenko@pl.ey.com