Odpowiedzialność członków zarządu – EY Academy of Business

Odpowiedzialność członków zarządu

Objęcia funkcji członka zarządu nie należy się bać, jeśli tak podjęta decyzja jest świadomą. Członek zarządu, który zna swoje obowiązki i zdaje sobie sprawę, że jego zaniedbania mogą przynieść szkody nie tylko zarządzanej przez niego spółce, ale i jemu samemu, ma szansę na stabilny, a przede wszystkim spokojny rozwój swojej kariery.

Szkolenie jest swoistą pigułką – niezbędnym kompendium wiedzy dla członków zarządu. Dedykujemy je osobom, którym powierzono albo za chwilę powierzy się to stanowisko, a które zastanawiają się, czy kierowanie spółką to na pewno tylko przywilej, czy może również obowiązek i odpowiedzialność, która może być uciążliwa?

Wiedza, która zostanie zdobyta w trakcie tego szkolenia, ma na celu zabezpieczenie komfortu członka zarządu, a przez to również jego spokoju. Po ukończeniu szkolenia będzie on znał swoje obowiązki, jak również wiedział, jakie należy podjąć działania, aby sprawowana funkcja nie stała się źródłem roszczeń, z którymi będzie musiał się zmierzać również po odejściu ze spółki.

Powołanie do zarządu

 • Mandat
 • Kadencja
 • Inne niż mandat relacje prawne łączące członka zarządu ze spółką

Wygaśnięcie mandatu w zarządzie spółki

 • Odwołanie członka zarządu
 • Rezygnacja z funkcji członka zarządu

Prawo członka zarządu do reprezentowania spółki

 • Sposób reprezentacji spółki przez członków zarządu
 • Sposób reprezentacji spółki w umowach z członkami zarządu
 • Ograniczenia w prawie do reprezentowania spółki
 • Skutki naruszeń prawa reprezentacji spółki

Prawo członka zarządu prowadzenia spraw spółki

 • Ograniczenia w prawie do prowadzenia spraw spółki
 • Skutki naruszeń sposobu reprezentacji spółki

Obowiązek członka zarządu działania w interesie spółki, a może jej wspólnika

 • Grupa spółek
 • Wiążące polecenie

Podstawy i rodzaje odpowiedzialności członków zarządu

Odpowiedzialność członków zarządu wobec spółki/wspólników

 • Business judgement rule
 • Actio pro socio

Odpowiedzialność członków zarządu wobec wierzycieli spółki

 • Odpowiedzialność członków zarządu spółek z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Odpowiedzialność członków zarządu spółek akcyjnych
 • Odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe

Łukasz Oleksiuk - Łukasz to prawnik zajmujący się od 1999 roku głównie obsługą przedsiębiorców. Prowadzi szkolenia z zakresu prawa cywilnego z odniesieniem do praktycznych przykładów, w tym rzeczywistych wyroków wydawanych przez sądy powszechne i Sąd Najwyższy.

Odpowiedzialność członków zarządu

Cena

1150 zł netto ( 1415 zł brutto )

Odpowiedzialność członków zarządu

Objęcia funkcji członka zarządu nie należy się bać, jeśli tak podjęta decyzja jest świadomą. Członek zarządu, który zna swoje obowiązki i zdaje sobie sprawę, że jego zaniedbania mogą przynieść szkody nie tylko zarządzanej przez niego spółce, ale i jemu samemu, ma szansę na stabilny, a przede wszystkim spokojny rozwój swojej kariery.

Dla kogo?

Szkolenie jest swoistą pigułką – niezbędnym kompendium wiedzy dla członków zarządu. Dedykujemy je osobom, którym powierzono albo za chwilę powierzy się to stanowisko, a które zastanawiają się, czy kierowanie spółką to na pewno tylko przywilej, czy może również obowiązek i odpowiedzialność, która może być uciążliwa?

Cele i korzyści

Wiedza, która zostanie zdobyta w trakcie tego szkolenia, ma na celu zabezpieczenie komfortu członka zarządu, a przez to również jego spokoju. Po ukończeniu szkolenia będzie on znał swoje obowiązki, jak również wiedział, jakie należy podjąć działania, aby sprawowana funkcja nie stała się źródłem roszczeń, z którymi będzie musiał się zmierzać również po odejściu ze spółki.

Program

Powołanie do zarządu

 • Mandat
 • Kadencja
 • Inne niż mandat relacje prawne łączące członka zarządu ze spółką

Wygaśnięcie mandatu w zarządzie spółki

 • Odwołanie członka zarządu
 • Rezygnacja z funkcji członka zarządu

Prawo członka zarządu do reprezentowania spółki

 • Sposób reprezentacji spółki przez członków zarządu
 • Sposób reprezentacji spółki w umowach z członkami zarządu
 • Ograniczenia w prawie do reprezentowania spółki
 • Skutki naruszeń prawa reprezentacji spółki

Prawo członka zarządu prowadzenia spraw spółki

 • Ograniczenia w prawie do prowadzenia spraw spółki
 • Skutki naruszeń sposobu reprezentacji spółki

Obowiązek członka zarządu działania w interesie spółki, a może jej wspólnika

 • Grupa spółek
 • Wiążące polecenie

Podstawy i rodzaje odpowiedzialności członków zarządu

Odpowiedzialność członków zarządu wobec spółki/wspólników

 • Business judgement rule
 • Actio pro socio

Odpowiedzialność członków zarządu wobec wierzycieli spółki

 • Odpowiedzialność członków zarządu spółek z ograniczoną odpowiedzialnością
 • Odpowiedzialność członków zarządu spółek akcyjnych
 • Odpowiedzialność za zobowiązania podatkowe

Cena

1150 zł netto ( 1415 zł brutto )

Lokalizacja

Online Live

Warszawa

Termin

21 listopada 2024

Kontakt

Anna Sobora

Koordynator kursu

 • +48 572 002 646
 • anna.sobora@pl.ey.com