Praktyczne zarządzanie projektami – EY Academy of Business

Praktyczne zarządzanie projektami

Program dwudniowych warsztatów poświęcony jest przekazaniu uczestnikom narzędzi służących wdrożeniu zasad monitorowania projektu, które pozwalają na wczesne ostrzeganie o pojawiających się zagrożeniach i umożliwiają zapewnienie maksymalnej elastyczności zasobów zaangażowanych w wykonywanie poszczególnych zadań.

Zajęcia oparte są na założeniu, że około 60-70 procent czasu trwania warsztatów uczestnicy spędzają na zastosowaniu poznawanych narzędzi do własnych projektów zaczerpniętych z codziennego życia organizacji.

Do udziału w warsztatach zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematyką zarządzania projektami, w szczególności:

 • wszystkich, którzy chcą usystematyzować wiedzę i umiejętności dotyczące zarządzania projektami,
 • wszystkich, którzy rozpoczynają pracę w projekcie.

Szkolenie jest odpowiednie dla każdej branży i sektora, w tym również dla pracowników startupów.

Cel szkolenia:

 • Przygotować uczestników do samodzielnego zaplanowania i nadzorowania realizacji projektu
 • Uzgodnić język i narzędzia stosowane dla planowania i nadzorowania realizacji projektu
 • Przedyskutować i omówić praktyczne doświadczenia w zakresie różnych technik planowania, zarządzania ryzykiem w projekcie, planowania i monitorowania kosztów projektu
 • Ocenić, jakie są wady i zalety poszczególnych narzędzi i nauczyć się stosować te, które najbardziej przystają do danego projektu

Korzyści dla uczestnika:

Po ukończeniu warsztatu uczestnik potrafi:

 • Ocenić, kiedy warto zastosować w swojej pracy podejście projektowe
 • Ocenić, które z narzędzi zarządzania projektem należy w danym kontekście użyć
 • Zastosować poszczególne narzędzia planowania i nadzorowania realizacji projektu
 • Samodzielnie zaplanować i zarządzić realizacją niedużego projektu
W wyniku tego:
 • Usprawniona zostaje komunikacja między członkami zespołu
 • Jasno przypisane są zadania, role i odpowiedzialności w projekcie
 • Poprawiona jest praca zespołowa
 • Mniejsza jest ilość stresu podczas planowania realizacji projektu

Korzyści dla firmy:

 • Cele realizowanych projektów ustalone precyzyjnie, w zgodzie z celem firmy
 • Wyeliminowane projekty nieprzyczyniające się do realizacji celu firmy
 • Większe prawdopodobieństwo zrealizowania projektu w założonym terminie

Wstęp

 • Co to jest projekt i czym różni się od innych form pracy?
 • Dlaczego plan projektu może być tylko „good enough”, a nigdy „perfect” i jakie są tego konsekwencje?
 • Jak formułować misję projektu?
 • Jakie są fazy planowania projektu? Która z nich jest najtrudniejsza, a która najważniejsza?

Definiowanie projektu

 • Dlaczego definiowanie projektu jest w planowaniu projektu najtrudniejsze?
 • Co to są cele projektu? Jakie rodzaje celów powinno się rozważyć? Dlaczego definiowanie celów to jedna z najtrudniejszych dyskusji w planowaniu projektu?
 • Co to są produkty projektu i czym różnią się od celów projektu? Dlaczego tak się dzieje?
 • Jak ustalać priorytety w projekcie? Dlaczego ich ustalenie jest konieczne dla rozpoczęcia szczegółowego planowania projektu, a później będzie już praktycznie niemożliwe do ustalenia?
 • Dlaczego nie wolno przygotowywać WBS od razu w komputerze?
 • Dlaczego w pracy nad WBS proces jest ważniejszy niż wynik?
 • Co to jest sieć projektu i po co się ją opracowuje?
 • Jak zweryfikować poprawność sieci projektu?
 • Na czym polega etapowe planowanie projektu? Jakie wynikają z niego korzyści?
 • Jak wygląda modelowa struktura zarządzania projektem? Jakie występują w niej role?

Oszacowanie zasobów

 • Jakie są metody szacowania zasobów i kiedy je zastosować?
 • Jak określić kto jest potrzebny do realizacji i zarządzania pracami w projekcie?
 • Jak uzgodnić odpowiedzialność za realizację i zarządzanie pracami? Jak ją zapisać?

Opracowanie harmonogramu

 • Co to jest harmonogram i do czego służy?
 • Na czym polega standardowe podejście do tworzenia harmonogramu i dlaczego się ono w praktyce nie sprawdza?
 • Jak należy ulepszyć metodę ścieżki krytycznej, aby była ona pomocna w codziennym zarządzaniu projektem zamiast przeszkadzać?

Nadzorowanie realizacji projektu

 • Jakie metody monitorowania postępu prac w projekcie można zastosować i jakie będą tego negatywne konsekwencje? Co podpowiada praktyczne doświadczenie?
 • Dlaczego każdy doświadczony kierownik projektu intuicyjnie wprowadza w swoje zachowania szereg dobrych praktyk na pierwszy rzut oka niezgodnych z regułami sztuki?
 • Jakie zasady i reguły postępowania musi ustalić i wdrożyć kierownik projektu, aby upewnić się, że ma rzeczywistą kontrolę nad postępem prac?
 • Jaki „system wczesnego ostrzegania” należy wdrożyć w ramach tych reguł, aby możliwe było praktyczne zarządzanie ryzykiem w projekcie?

Bartosz Stawski - specjalizuje się w facylitacji procesu rozwiązywania problemów i tworzenia innowacyjnych rozwiązań, planowaniu projektów, coachingu zespołów projektowych, a także wdrażaniu zasad zarządzania umożliwiających efektywną realizację portfela projektów.

Praktyczne zarządzanie projektami

Cena

2100 zł netto

Praktyczne zarządzanie projektami

Program dwudniowych warsztatów poświęcony jest przekazaniu uczestnikom narzędzi służących wdrożeniu zasad monitorowania projektu, które pozwalają na wczesne ostrzeganie o pojawiających się zagrożeniach i umożliwiają zapewnienie maksymalnej elastyczności zasobów zaangażowanych w wykonywanie poszczególnych zadań.

Zajęcia oparte są na założeniu, że około 60-70 procent czasu trwania warsztatów uczestnicy spędzają na zastosowaniu poznawanych narzędzi do własnych projektów zaczerpniętych z codziennego życia organizacji.

Dla kogo?

Do udziału w warsztatach zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematyką zarządzania projektami, w szczególności:

 • wszystkich, którzy chcą usystematyzować wiedzę i umiejętności dotyczące zarządzania projektami,
 • wszystkich, którzy rozpoczynają pracę w projekcie.

Szkolenie jest odpowiednie dla każdej branży i sektora, w tym również dla pracowników startupów.

Cele i korzyści

Cel szkolenia:

 • Przygotować uczestników do samodzielnego zaplanowania i nadzorowania realizacji projektu
 • Uzgodnić język i narzędzia stosowane dla planowania i nadzorowania realizacji projektu
 • Przedyskutować i omówić praktyczne doświadczenia w zakresie różnych technik planowania, zarządzania ryzykiem w projekcie, planowania i monitorowania kosztów projektu
 • Ocenić, jakie są wady i zalety poszczególnych narzędzi i nauczyć się stosować te, które najbardziej przystają do danego projektu

Korzyści dla uczestnika:

Po ukończeniu warsztatu uczestnik potrafi:

 • Ocenić, kiedy warto zastosować w swojej pracy podejście projektowe
 • Ocenić, które z narzędzi zarządzania projektem należy w danym kontekście użyć
 • Zastosować poszczególne narzędzia planowania i nadzorowania realizacji projektu
 • Samodzielnie zaplanować i zarządzić realizacją niedużego projektu
W wyniku tego:
 • Usprawniona zostaje komunikacja między członkami zespołu
 • Jasno przypisane są zadania, role i odpowiedzialności w projekcie
 • Poprawiona jest praca zespołowa
 • Mniejsza jest ilość stresu podczas planowania realizacji projektu

Korzyści dla firmy:

 • Cele realizowanych projektów ustalone precyzyjnie, w zgodzie z celem firmy
 • Wyeliminowane projekty nieprzyczyniające się do realizacji celu firmy
 • Większe prawdopodobieństwo zrealizowania projektu w założonym terminie
Program

Wstęp

 • Co to jest projekt i czym różni się od innych form pracy?
 • Dlaczego plan projektu może być tylko „good enough”, a nigdy „perfect” i jakie są tego konsekwencje?
 • Jak formułować misję projektu?
 • Jakie są fazy planowania projektu? Która z nich jest najtrudniejsza, a która najważniejsza?

Definiowanie projektu

 • Dlaczego definiowanie projektu jest w planowaniu projektu najtrudniejsze?
 • Co to są cele projektu? Jakie rodzaje celów powinno się rozważyć? Dlaczego definiowanie celów to jedna z najtrudniejszych dyskusji w planowaniu projektu?
 • Co to są produkty projektu i czym różnią się od celów projektu? Dlaczego tak się dzieje?
 • Jak ustalać priorytety w projekcie? Dlaczego ich ustalenie jest konieczne dla rozpoczęcia szczegółowego planowania projektu, a później będzie już praktycznie niemożliwe do ustalenia?
 • Dlaczego nie wolno przygotowywać WBS od razu w komputerze?
 • Dlaczego w pracy nad WBS proces jest ważniejszy niż wynik?
 • Co to jest sieć projektu i po co się ją opracowuje?
 • Jak zweryfikować poprawność sieci projektu?
 • Na czym polega etapowe planowanie projektu? Jakie wynikają z niego korzyści?
 • Jak wygląda modelowa struktura zarządzania projektem? Jakie występują w niej role?

Oszacowanie zasobów

 • Jakie są metody szacowania zasobów i kiedy je zastosować?
 • Jak określić kto jest potrzebny do realizacji i zarządzania pracami w projekcie?
 • Jak uzgodnić odpowiedzialność za realizację i zarządzanie pracami? Jak ją zapisać?

Opracowanie harmonogramu

 • Co to jest harmonogram i do czego służy?
 • Na czym polega standardowe podejście do tworzenia harmonogramu i dlaczego się ono w praktyce nie sprawdza?
 • Jak należy ulepszyć metodę ścieżki krytycznej, aby była ona pomocna w codziennym zarządzaniu projektem zamiast przeszkadzać?

Nadzorowanie realizacji projektu

 • Jakie metody monitorowania postępu prac w projekcie można zastosować i jakie będą tego negatywne konsekwencje? Co podpowiada praktyczne doświadczenie?
 • Dlaczego każdy doświadczony kierownik projektu intuicyjnie wprowadza w swoje zachowania szereg dobrych praktyk na pierwszy rzut oka niezgodnych z regułami sztuki?
 • Jakie zasady i reguły postępowania musi ustalić i wdrożyć kierownik projektu, aby upewnić się, że ma rzeczywistą kontrolę nad postępem prac?
 • Jaki „system wczesnego ostrzegania” należy wdrożyć w ramach tych reguł, aby możliwe było praktyczne zarządzanie ryzykiem w projekcie?
Szczegóły programu modułowego

Cena

2100 zł netto

Lokalizacja

Online Live

Warszawa

Termin

20-21 maja 2024 – Warszawa lub Online Live

 

Szkolenie w godzinach 9:00 – 16:30

Kontakt

Klaudia Pliszka

Koordynator kursu

 • +48 510 201 302
 • klaudia.pliszka@pl.ey.com

Chcesz zorganizować to szkolenie w formule zamkniętej? Skontaktuj się:

Oktawia Wróblewska

 • +48 517 882 348
 • oktawia.wroblewska@pl.ey.com