Praktyczne zarządzanie projektami – EY Academy of Business

Praktyczne zarządzanie projektami

Program dwudniowych warsztatów poświęcony jest przekazaniu uczestnikom narzędzi służących wdrożeniu zasad monitorowania projektu, które pozwalają na wczesne ostrzeganie o pojawiających się zagrożeniach i umożliwiają zapewnienie maksymalnej elastyczności zasobów zaangażowanych w wykonywanie poszczególnych zadań.

Zajęcia oparte są na założeniu, że około 60-70 procent czasu trwania warsztatów uczestnicy spędzają na zastosowaniu poznawanych narzędzi do własnych projektów zaczerpniętych z codziennego życia organizacji.

Do udziału w warsztatach zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematyką zarządzania projektami, w szczególności:

 • wszystkich, którzy chcą usystematyzować wiedzę i umiejętności dotyczące zarządzania projektami,
 • wszystkich, którzy rozpoczynają pracę w projekcie.

Szkolenie jest odpowiednie dla każdej branży i sektora, w tym również dla pracowników startupów.

Cel szkolenia:

 • Przygotować uczestników do samodzielnego zaplanowania i nadzorowania realizacji projektu
 • Uzgodnić język i narzędzia stosowane dla planowania i nadzorowania realizacji projektu
 • Przedyskutować i omówić praktyczne doświadczenia w zakresie różnych technik planowania, zarządzania ryzykiem w projekcie, planowania i monitorowania kosztów projektu
 • Ocenić, jakie są wady i zalety poszczególnych narzędzi i nauczyć się stosować te, które najbardziej przystają do danego projektu

Korzyści dla uczestnika:

Po ukończeniu warsztatu uczestnik potrafi:

 • Ocenić, kiedy warto zastosować w swojej pracy podejście projektowe
 • Ocenić, które z narzędzi zarządzania projektem należy w danym kontekście użyć
 • Zastosować poszczególne narzędzia planowania i nadzorowania realizacji projektu
 • Samodzielnie zaplanować i zarządzić realizacją niedużego projektu
W wyniku tego:
 • Usprawniona zostaje komunikacja między członkami zespołu
 • Jasno przypisane są zadania, role i odpowiedzialności w projekcie
 • Poprawiona jest praca zespołowa
 • Mniejsza jest ilość stresu podczas planowania realizacji projektu

Korzyści dla firmy:

 • Cele realizowanych projektów ustalone precyzyjnie, w zgodzie z celem firmy
 • Wyeliminowane projekty nieprzyczyniające się do realizacji celu firmy
 • Większe prawdopodobieństwo zrealizowania projektu w założonym terminie

Wstęp

 • Co to jest projekt i czym różni się od innych form pracy?
 • Dlaczego plan projektu może być tylko „good enough”, a nigdy „perfect” i jakie są tego konsekwencje?
 • Jak formułować misję projektu?
 • Jakie są fazy planowania projektu? Która z nich jest najtrudniejsza, a która najważniejsza?

Definiowanie projektu

 • Dlaczego definiowanie projektu jest w planowaniu projektu najtrudniejsze?
 • Co to są cele projektu? Jakie rodzaje celów powinno się rozważyć? Dlaczego definiowanie celów to jedna z najtrudniejszych dyskusji w planowaniu projektu?
 • Co to są produkty projektu i czym różnią się od celów projektu? Dlaczego tak się dzieje?
 • Jak ustalać priorytety w projekcie? Dlaczego ich ustalenie jest konieczne dla rozpoczęcia szczegółowego planowania projektu, a później będzie już praktycznie niemożliwe do ustalenia?
 • Dlaczego nie wolno przygotowywać WBS od razu w komputerze?
 • Dlaczego w pracy nad WBS proces jest ważniejszy niż wynik?
 • Co to jest sieć projektu i po co się ją opracowuje?
 • Jak zweryfikować poprawność sieci projektu?
 • Na czym polega etapowe planowanie projektu? Jakie wynikają z niego korzyści?
 • Jak wygląda modelowa struktura zarządzania projektem? Jakie występują w niej role?

Oszacowanie zasobów

 • Jakie są metody szacowania zasobów i kiedy je zastosować?
 • Jak określić kto jest potrzebny do realizacji i zarządzania pracami w projekcie?
 • Jak uzgodnić odpowiedzialność za realizację i zarządzanie pracami? Jak ją zapisać?

Opracowanie harmonogramu

 • Co to jest harmonogram i do czego służy?
 • Na czym polega standardowe podejście do tworzenia harmonogramu i dlaczego się ono w praktyce nie sprawdza?
 • Jak należy ulepszyć metodę ścieżki krytycznej, aby była ona pomocna w codziennym zarządzaniu projektem zamiast przeszkadzać?

Nadzorowanie realizacji projektu

 • Jakie metody monitorowania postępu prac w projekcie można zastosować i jakie będą tego negatywne konsekwencje? Co podpowiada praktyczne doświadczenie?
 • Dlaczego każdy doświadczony kierownik projektu intuicyjnie wprowadza w swoje zachowania szereg dobrych praktyk na pierwszy rzut oka niezgodnych z regułami sztuki?
 • Jakie zasady i reguły postępowania musi ustalić i wdrożyć kierownik projektu, aby upewnić się, że ma rzeczywistą kontrolę nad postępem prac?
 • Jaki „system wczesnego ostrzegania” należy wdrożyć w ramach tych reguł, aby możliwe było praktyczne zarządzanie ryzykiem w projekcie?

Bartosz Stawski - specjalizuje się w facylitacji procesu rozwiązywania problemów i tworzenia innowacyjnych rozwiązań, planowaniu projektów, coachingu zespołów projektowych, a także wdrażaniu zasad zarządzania umożliwiających efektywną realizację portfela projektów.

Praktyczne zarządzanie projektami

Program dwudniowych warsztatów poświęcony jest przekazaniu uczestnikom narzędzi służących wdrożeniu zasad monitorowania projektu, które pozwalają na wczesne ostrzeganie o pojawiających się zagrożeniach i umożliwiają zapewnienie maksymalnej elastyczności zasobów zaangażowanych w wykonywanie poszczególnych zadań.

Zajęcia oparte są na założeniu, że około 60-70 procent czasu trwania warsztatów uczestnicy spędzają na zastosowaniu poznawanych narzędzi do własnych projektów zaczerpniętych z codziennego życia organizacji.

Dla kogo?

Do udziału w warsztatach zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematyką zarządzania projektami, w szczególności:

 • wszystkich, którzy chcą usystematyzować wiedzę i umiejętności dotyczące zarządzania projektami,
 • wszystkich, którzy rozpoczynają pracę w projekcie.

Szkolenie jest odpowiednie dla każdej branży i sektora, w tym również dla pracowników startupów.

Cele i korzyści

Cel szkolenia:

 • Przygotować uczestników do samodzielnego zaplanowania i nadzorowania realizacji projektu
 • Uzgodnić język i narzędzia stosowane dla planowania i nadzorowania realizacji projektu
 • Przedyskutować i omówić praktyczne doświadczenia w zakresie różnych technik planowania, zarządzania ryzykiem w projekcie, planowania i monitorowania kosztów projektu
 • Ocenić, jakie są wady i zalety poszczególnych narzędzi i nauczyć się stosować te, które najbardziej przystają do danego projektu

Korzyści dla uczestnika:

Po ukończeniu warsztatu uczestnik potrafi:

 • Ocenić, kiedy warto zastosować w swojej pracy podejście projektowe
 • Ocenić, które z narzędzi zarządzania projektem należy w danym kontekście użyć
 • Zastosować poszczególne narzędzia planowania i nadzorowania realizacji projektu
 • Samodzielnie zaplanować i zarządzić realizacją niedużego projektu
W wyniku tego:
 • Usprawniona zostaje komunikacja między członkami zespołu
 • Jasno przypisane są zadania, role i odpowiedzialności w projekcie
 • Poprawiona jest praca zespołowa
 • Mniejsza jest ilość stresu podczas planowania realizacji projektu

Korzyści dla firmy:

 • Cele realizowanych projektów ustalone precyzyjnie, w zgodzie z celem firmy
 • Wyeliminowane projekty nieprzyczyniające się do realizacji celu firmy
 • Większe prawdopodobieństwo zrealizowania projektu w założonym terminie
Program

Wstęp

 • Co to jest projekt i czym różni się od innych form pracy?
 • Dlaczego plan projektu może być tylko „good enough”, a nigdy „perfect” i jakie są tego konsekwencje?
 • Jak formułować misję projektu?
 • Jakie są fazy planowania projektu? Która z nich jest najtrudniejsza, a która najważniejsza?

Definiowanie projektu

 • Dlaczego definiowanie projektu jest w planowaniu projektu najtrudniejsze?
 • Co to są cele projektu? Jakie rodzaje celów powinno się rozważyć? Dlaczego definiowanie celów to jedna z najtrudniejszych dyskusji w planowaniu projektu?
 • Co to są produkty projektu i czym różnią się od celów projektu? Dlaczego tak się dzieje?
 • Jak ustalać priorytety w projekcie? Dlaczego ich ustalenie jest konieczne dla rozpoczęcia szczegółowego planowania projektu, a później będzie już praktycznie niemożliwe do ustalenia?
 • Dlaczego nie wolno przygotowywać WBS od razu w komputerze?
 • Dlaczego w pracy nad WBS proces jest ważniejszy niż wynik?
 • Co to jest sieć projektu i po co się ją opracowuje?
 • Jak zweryfikować poprawność sieci projektu?
 • Na czym polega etapowe planowanie projektu? Jakie wynikają z niego korzyści?
 • Jak wygląda modelowa struktura zarządzania projektem? Jakie występują w niej role?

Oszacowanie zasobów

 • Jakie są metody szacowania zasobów i kiedy je zastosować?
 • Jak określić kto jest potrzebny do realizacji i zarządzania pracami w projekcie?
 • Jak uzgodnić odpowiedzialność za realizację i zarządzanie pracami? Jak ją zapisać?

Opracowanie harmonogramu

 • Co to jest harmonogram i do czego służy?
 • Na czym polega standardowe podejście do tworzenia harmonogramu i dlaczego się ono w praktyce nie sprawdza?
 • Jak należy ulepszyć metodę ścieżki krytycznej, aby była ona pomocna w codziennym zarządzaniu projektem zamiast przeszkadzać?

Nadzorowanie realizacji projektu

 • Jakie metody monitorowania postępu prac w projekcie można zastosować i jakie będą tego negatywne konsekwencje? Co podpowiada praktyczne doświadczenie?
 • Dlaczego każdy doświadczony kierownik projektu intuicyjnie wprowadza w swoje zachowania szereg dobrych praktyk na pierwszy rzut oka niezgodnych z regułami sztuki?
 • Jakie zasady i reguły postępowania musi ustalić i wdrożyć kierownik projektu, aby upewnić się, że ma rzeczywistą kontrolę nad postępem prac?
 • Jaki „system wczesnego ostrzegania” należy wdrożyć w ramach tych reguł, aby możliwe było praktyczne zarządzanie ryzykiem w projekcie?
Szczegóły programu modułowego

Cena

2100 zł netto

Lokalizacja

Online Live

Warszawa

Termin

22-23 czerwca 2023

Kontakt

Oktawia Wróblewska

Koordynator kursu

 • +48 517 882 348
 • oktawia.wroblewska@pl.ey.com