Wdrażanie technologii marketingowych – EY Academy of Business

Wdrażanie technologii marketingowych

Szkolenie oferuje specjalistyczną wiedzę i praktyczne umiejętności związane z procesem wdrażania technologii marketingowych. Podczas tego szkolenia uczestnicy dowiedzą się, jak analizować potrzeby organizacji, wybierać odpowiednie technologie, zarządzać procesem wdrażania, szkolić zespół oraz monitorować i optymalizować efektywność. To doskonała okazja do zrozumienia, jak nowe technologie mogą przekształcić strategie marketingowe i przynieść realne korzyści dla biznesu. Szkolenie obejmuje studia przypadków, interaktywne warsztaty oraz dostarcza najnowsze informacje o trendach w dziedzinie technologii marketingowych, przygotowując uczestników do skutecznego zarządzania w tym dynamicznym obszarze.

Szkolenie jest częścią programu „Marketing 360: Pakiet Współczesnych Rozwiązań”.

Szkolenie adresowane jest do:

 • Specjalistów ds. Marketingu.
 • Menedżerów ds. Marketingu: Osoby odpowiedzialne za zarządzanie całym działem marketingu, podejmowanie strategicznych decyzji oraz wdrażanie nowych technologii.
 • Menedżerów ds. Operacyjnych: Osoby odpowiedzialne za efektywne wdrożenie technologii w praktyce oraz zapewnienie zgodności z celami organizacji.
 • Konsultantów Marketingowych: Osoby świadczące usługi doradcze w dziedzinie marketingu i chcące poszerzyć swoją wiedzę na temat wdrażania technologii.

 • Zdobycie wiedzy na temat procesu wdrażania technologii marketingowych, co umożliwi skuteczne planowanie i zarządzanie tym procesem w organizacji.
 • Umiejętność analizy potrzeb organizacji i strategii marketingowej w celu dokonania właściwego wyboru technologii, które będą odpowiadać celom biznesowym.
 • Implementacja nowych technologii, i ich integracja z istniejącymi systemami.
 • Umiejętność ustalania kluczowych wskaźników efektywności i analizowania danych w celu ciągłej optymalizacji wykorzystania technologii marketingowych.
 • Umiejętność efektywnego zarządzania wdrażaniem technologii marketingowych.

Moduł 1: Wprowadzenie do technologii marketingowych

 1. Definicja i znaczenie wdrażania technologii marketingowych
 2. Rola technologii w dzisiejszym środowisku biznesowym
 3. Wyzwania i korzyści związane z wdrażaniem technologii marketingowych
 4. Przykłady zaawansowanych narzędzi technologicznych wykorzystywanych w marketingu

Moduł 2: Etapy procesu wdrażania technologii marketingowych 

 1. Diagnozowanie potrzeb: identyfikacja problemów, celów i oczekiwań
 2. Wybór odpowiednich rozwiązań: analiza dostępnych technologii i narzędzi
 3. Planowanie wdrożenia: ustalanie harmonogramu, zasobów i zadań
 4. Wdrażanie i testowanie: praktyczne aspekty implementacji i weryfikacji
 5. Monitorowanie i optymalizacja: śledzenie efektów i dostosowywanie strategii

Moduł 3: Rynek technologii marketingowych

 1. Przegląd rynku technologii marketingowych
 2. Obecne trendy w obszarze technologii marketingowych
 3. Zmiany związane z rozwojem AI w kontekście technologii marketingowych

Moduł 4: Wdrożenie technologii marketingowych na przykładzie systemu klasy Marketing Automation

 1. Demo narzędzia systemu klasy Marketing Automation
 2. Wdrażanie narzędzia klasy Marketing Automation w praktyce

Moduł 5: Integracja z istniejącymi procesami marketingowymi

 1. Współdziałanie nowych narzędzi z obecnym stackiem technologicznym
 2. Minimalizowanie zakłóceń i zmaksymalizowanie synergii między procesami
 3. Rozpoznawanie potencjalnych trudności podczas wdrażania technologii marketingowych

Moduł 6: Monitorowanie efektywności i optymalizacja

 1. Określanie wskaźników kluczowych (KPI) do monitorowania
 2. Analiza danych i raportowanie efektywności
 3. Gromadzenie, przechowywanie i analiza danych generowanych przez technologie marketingowe

Moduł 7: Studium przypadku i warsztaty praktyczne

 1. Analiza realnego przypadku wdrożenia technologii marketingowej (na przykładzie narzędzia do marketing automation)
 2. Wykorzystywanie analizy danych do podejmowania informowanych decyzji

Mike Korba - co-founder w User.com, Chief Commercial Officer. Ekspert marketing automation, szkoleniowiec w sprawnymarketing.pl, pasjonat i teoretyk Internetu, praktyk e-marketingu, wykładowca na kierunku marketing internetowy w krakowskiej AGH.

Wdrażanie technologii marketingowych

Cena

1250 zł netto ( 1538 zł brutto )

Wdrażanie technologii marketingowych

Szkolenie oferuje specjalistyczną wiedzę i praktyczne umiejętności związane z procesem wdrażania technologii marketingowych. Podczas tego szkolenia uczestnicy dowiedzą się, jak analizować potrzeby organizacji, wybierać odpowiednie technologie, zarządzać procesem wdrażania, szkolić zespół oraz monitorować i optymalizować efektywność. To doskonała okazja do zrozumienia, jak nowe technologie mogą przekształcić strategie marketingowe i przynieść realne korzyści dla biznesu. Szkolenie obejmuje studia przypadków, interaktywne warsztaty oraz dostarcza najnowsze informacje o trendach w dziedzinie technologii marketingowych, przygotowując uczestników do skutecznego zarządzania w tym dynamicznym obszarze.

Szkolenie jest częścią programu „Marketing 360: Pakiet Współczesnych Rozwiązań”.

Dla kogo?

Szkolenie adresowane jest do:

 • Specjalistów ds. Marketingu.
 • Menedżerów ds. Marketingu: Osoby odpowiedzialne za zarządzanie całym działem marketingu, podejmowanie strategicznych decyzji oraz wdrażanie nowych technologii.
 • Menedżerów ds. Operacyjnych: Osoby odpowiedzialne za efektywne wdrożenie technologii w praktyce oraz zapewnienie zgodności z celami organizacji.
 • Konsultantów Marketingowych: Osoby świadczące usługi doradcze w dziedzinie marketingu i chcące poszerzyć swoją wiedzę na temat wdrażania technologii.
Cele i korzyści

 • Zdobycie wiedzy na temat procesu wdrażania technologii marketingowych, co umożliwi skuteczne planowanie i zarządzanie tym procesem w organizacji.
 • Umiejętność analizy potrzeb organizacji i strategii marketingowej w celu dokonania właściwego wyboru technologii, które będą odpowiadać celom biznesowym.
 • Implementacja nowych technologii, i ich integracja z istniejącymi systemami.
 • Umiejętność ustalania kluczowych wskaźników efektywności i analizowania danych w celu ciągłej optymalizacji wykorzystania technologii marketingowych.
 • Umiejętność efektywnego zarządzania wdrażaniem technologii marketingowych.
Program

Moduł 1: Wprowadzenie do technologii marketingowych

 1. Definicja i znaczenie wdrażania technologii marketingowych
 2. Rola technologii w dzisiejszym środowisku biznesowym
 3. Wyzwania i korzyści związane z wdrażaniem technologii marketingowych
 4. Przykłady zaawansowanych narzędzi technologicznych wykorzystywanych w marketingu

Moduł 2: Etapy procesu wdrażania technologii marketingowych 

 1. Diagnozowanie potrzeb: identyfikacja problemów, celów i oczekiwań
 2. Wybór odpowiednich rozwiązań: analiza dostępnych technologii i narzędzi
 3. Planowanie wdrożenia: ustalanie harmonogramu, zasobów i zadań
 4. Wdrażanie i testowanie: praktyczne aspekty implementacji i weryfikacji
 5. Monitorowanie i optymalizacja: śledzenie efektów i dostosowywanie strategii

Moduł 3: Rynek technologii marketingowych

 1. Przegląd rynku technologii marketingowych
 2. Obecne trendy w obszarze technologii marketingowych
 3. Zmiany związane z rozwojem AI w kontekście technologii marketingowych

Moduł 4: Wdrożenie technologii marketingowych na przykładzie systemu klasy Marketing Automation

 1. Demo narzędzia systemu klasy Marketing Automation
 2. Wdrażanie narzędzia klasy Marketing Automation w praktyce

Moduł 5: Integracja z istniejącymi procesami marketingowymi

 1. Współdziałanie nowych narzędzi z obecnym stackiem technologicznym
 2. Minimalizowanie zakłóceń i zmaksymalizowanie synergii między procesami
 3. Rozpoznawanie potencjalnych trudności podczas wdrażania technologii marketingowych

Moduł 6: Monitorowanie efektywności i optymalizacja

 1. Określanie wskaźników kluczowych (KPI) do monitorowania
 2. Analiza danych i raportowanie efektywności
 3. Gromadzenie, przechowywanie i analiza danych generowanych przez technologie marketingowe

Moduł 7: Studium przypadku i warsztaty praktyczne

 1. Analiza realnego przypadku wdrożenia technologii marketingowej (na przykładzie narzędzia do marketing automation)
 2. Wykorzystywanie analizy danych do podejmowania informowanych decyzji
Szczegóły programu modułowego

Personalizacja doświadczeń klienta on-line

To intensywne szkolenie skierowane do profesjonalistów z obszaru marketingu, sprzedaży i obsługi klienta, w trakcie którego uczestnicy zdobędą wiedzę i umiejętności potrzebne do projektowania spersonalizowanej komunikacji w różnych kanałach, wykorzystywania dynamicznych treści oraz definiowania parametrów segmentacji baz klientów i leadów. Szkolenie pokaże, jak efektywnie pozyskiwać dane i wykorzystywać globalne zmienne do tworzenia bardziej skutecznych strategii personalizacji. Dla tych, którzy chcą podnieść jakość komunikacji z klientami i zyskać przewagę konkurencyjną.

Automatyzacja komunikacji z klientem

Szkolenie wprowadza uczestników w świat strategii automatyzacji marketingu, nie tylko w kontekście e-commerce. Uczestnicy odkryją potencjał automatycznej komunikacji, dowiedzą się, jak tworzyć efektywne kampanie mailowe, personalizować komunikację, ratować porzucone procesy i budować skuteczne strategie komunikacji. Szkolenie jest skierowane do specjalistów marketingu, menadżerów, właścicieli firm i innych zainteresowanych, którzy chcą zrozumieć tajniki automatycznej komunikacji z klientem. Dzięki praktycznym narzędziom i analizie przypadków uczestnicy nauczą się, jak zwiększyć zaangażowanie klientów i osiągnąć lepsze wyniki biznesowe.

Wdrażanie technologii marketingowych

Szkolenie oferuje specjalistyczną wiedzę i praktyczne umiejętności związane z procesem wdrażania technologii marketingowych. Podczas tego szkolenia uczestnicy dowiedzą się, jak analizować potrzeby organizacji, wybierać odpowiednie technologie, zarządzać procesem wdrażania, szkolić zespół oraz monitorować i optymalizować efektywność. To doskonała okazja do zrozumienia, jak nowe technologie mogą przekształcić strategie marketingowe i przynieść realne korzyści dla biznesu. Szkolenie obejmuje studia przypadków, interaktywne warsztaty oraz dostarcza najnowsze informacje o trendach w dziedzinie technologii marketingowych, przygotowując uczestników do skutecznego zarządzania w tym dynamicznym obszarze.

Cena

1250 zł netto ( 1538 zł brutto )

Lokalizacja

Online Live

Warszawa

Termin

3 lipca 2024

 

Szkolenie w godzinach 9:30 – 17:00

Kontakt

Zuzanna Stępień

Koordynator kursu

 • +48 510 201 314
 • Zuzanna.Stepien@pl.ey.com

Chcesz zorganizować to szkolenie w formule zamkniętej? Skontaktuj się

 • +48 22 260 80 00
 • academyofbusiness@pl.ey.com