Wewnętrzne procedury zgłaszania nieprawidłowości. Dyrektywa o sygnalistach – jak się przygotować? – EY Academy of Business

Wewnętrzne procedury zgłaszania nieprawidłowości. Dyrektywa o sygnalistach – jak się przygotować?

Zgodnie z zapowiedziami wkrótce wprowadzone zostaną przepisy krajowe o ochronie osób zgłaszających nieprawidłowości w swojej organizacji (tzw. sygnalistów).

Jest to następstwem dyrektywy UE nakazującej ustanowienie we wszystkich krajach członkowskich wspólnych norm w tym zakresie.

Obowiązkiem stanie się przygotowanie środków, procedur i kanałów zgłoszeń dla osób, które w miejscu pracy będą chciały poinformować o nadużyciach, przestępstwach i innych nieprawidłowościach.

Wiążą się z tym pewne wyzwania i ryzyka, takie jak np. wprowadzenie dostosowanych do organizacji kanałów zgłoszeń, zapewnienie odpowiedniej ochrony sygnalistom, obowiązek prowadzenia działań następczych oraz komunikacja z sygnalistą.

Jaki zakres obowiązków zostanie wprowadzony? Co i jak będzie musiał wkrótce przygotować pracodawca? Jak się przygotować na nowe zadania i od czego zacząć? O czym pamiętać, by nie narazić się na odpowiedzialność, koszty i problemy? Jak sprawić, aby wewnętrzny system zgłaszania nieprawidłowości przynosił korzyści organizacji?

Szkolenie kierujemy do osób, które:

 • będą odpowiedzialne za przygotowanie procedur zgłaszania i ochrony sygnalistów
 • będą odpowiedzialne za przyjmowanie zgłoszeń i działania następcze (wyjaśnienia i postępowania w sprawie zgłoszonych nadużyć i nieprawidłowości)
 • będą odpowiedzialne za nadzór nad wdrożeniem nowych wymogów dotyczących ochrony sygnalistów
 • wszystkich osób, które z uwagi na zakres zadań będą zaangażowane w przygotowanie systemów zgłaszania nieprawidłowości, działania następcze lub ochronę sygnalistów

Na szkoleniu dowiesz się:

 • Dlaczego musisz przygotować i wdrożyć nowe regulacje dot. zgłaszania nieprawidłowości i ochrony sygnalistów oraz w jakim zakresie.
 • Jakie są dobre praktyki i narzędzia wspomagające.
 • W jaki sposób możesz się przygotować i jakie rozwiązania będą najlepsze dla twojej organizacji.
 • W jaki sposób utrzymać i doskonalić wewnętrzny system zgłaszania nieprawidłowości.

 

Moduł 1: Ochrona sygnalistów – regulacje i obowiązki

Sygnaliści w organizacji – ryzyka i korzyści

 • definicja sygnalisty
 • ryzyka nadużyć w organizacji – możliwości identyfikacji
 • trudności i przeszkody we wprowadzaniu systemu zgłaszania
 • elementy decydujące o skuteczności systemów zgłaszania nieprawidłowości

Obowiązki organizacji – cele i zakres dyrektywy UE o sygnalistach

 • cel i obszary objęte zakresem regulacji
 • definicje związane z przepisami o zgłaszaniu nieprawidłowości
 • status sygnalisty i osób chronionych w związku ze zgłoszeniami
 • zgłoszenie wewnętrzne, zewnętrzne i ujawnienie publiczne
 • obowiązki pracodawcy – procedury, zakres odpowiedzialności
 • bezpieczne kanały informowania,
 • poufność zgłaszania i prowadzenia działań wyjaśniających,
 • działania następcze – rodzaje, obowiązki,
 • środki ochrony sygnalisty,
 • zakończenie postępowania w sprawie zgłoszenia i dokumentacja.

Sygnalista w Polsce – inne regulacje dotyczące systemów zgłaszania

 • obowiązki dotyczące ustanowienia wewnętrznych kanałów zgłoszeń w innych przepisach krajowych
 • zasady tworzenia anonimowych kanałów zgłoszeń o nadużyciach

Sygnalista czy donosiciel – dobre praktyki i zalecenia dla systemów zgłaszania

 • wytyczne, zalecenia
 • standardy ISO dla systemów zarządzania sygnalistami (ISO 37002)
 • elementy decydujące o skuteczności
 • jak zbudować zaufanie pracowników
 • ryzyka komunikacji, prowadzenia działań następczych

 

Moduł 2: System zgłaszania nieprawidłowości – warsztaty

Zadania związane z wewnętrznymi kanałami zgłoszeń

 • etapy wdrażania
 • kontekst organizacji i wymagania przepisów
 • oficer compliance, pełnomocnik ds. etyki – rola w organizacji
 • kluczowe osoby – odpowiedzialność, kompetencje
 • przygotowanie zakresu zadań
 • cechy różnych kanałów zgłoszeń
 • przygotowanie bezpiecznych i poufnych kanałów informowania
 • zakres szkoleń pracowników
 • szkolenia osób odpowiedzialnych za przyjmowanie zgłoszeń i działania następcze

Dokumentacja związana z wewnętrznym systemem zgłoszeń

 • polityka informowania o nieprawidłowościach w organizacji
 • procedura zgłaszania nieprawidłowości
 • procedura wewnętrznych postepowań wyjaśniających
 • rejestr zgłoszeń
 • notatki z rozmów, ustaleń i innych przeprowadzonych czynności

Postępowanie ze zgłoszeniami

 • zakres udzielanych informacji zwrotnych
 • zasady dialogu z sygnalistą
 • współpraca z sygnalistą
 • ocena informacji pod kątem ryzyka nadużyć i zagrożeń bezpieczeństwa
 • ocena ryzyka szkody i działań niepożądanych wobec sygnalisty

Działania następcze

 • weryfikacja informacji
 • postępowania wyjaśniające
 • obowiązki z zasady związane z informowaniem organów państwa (organów ścigania)

Ochrona sygnalisty

 • zasady zachowania bezpieczeństwa i poufności zgłoszeń oraz prowadzonych czynności
 • przeciwdziałanie działaniom niepożądanym wobec sygnalisty
 • identyfikacja i postępowanie w przypadku działań niepożądanych wobec sygnalisty

- Krzysztof Krak – praktyk z wieloletnim doświadczeniem. Doradza i szkoli w zakresie rozwiązań compliance, systemów zgłaszania nadużyć oraz systemów przeciwdziałania korupcji i nadużyciom w podmiotach publicznych i prywatnych.

Artykuł

Przepisy o sygnalistach bramą do compliance

Już obecnie duża część pracodawców dostrzega we wprowadzeniu tych przepisów korzyści.

Dostępne opcje

Wewnętrzne procedury zgłaszania nieprawidłowości. Dyrektywa o sygnalistach – jak się przygotować?

Całe szkolenie – 2 moduły

Cena

1890 zł netto

Moduł 1: Ochrona sygnalistów – regulacje i obowiązki

Cena

980 zł netto

Moduł 2: System zgłaszania nieprawidłowości - warsztaty

Cena

980 zł netto

Wewnętrzne procedury zgłaszania nieprawidłowości. Dyrektywa o sygnalistach – jak się przygotować?

Zgodnie z zapowiedziami wkrótce wprowadzone zostaną przepisy krajowe o ochronie osób zgłaszających nieprawidłowości w swojej organizacji (tzw. sygnalistów).

Jest to następstwem dyrektywy UE nakazującej ustanowienie we wszystkich krajach członkowskich wspólnych norm w tym zakresie.

Obowiązkiem stanie się przygotowanie środków, procedur i kanałów zgłoszeń dla osób, które w miejscu pracy będą chciały poinformować o nadużyciach, przestępstwach i innych nieprawidłowościach.

Wiążą się z tym pewne wyzwania i ryzyka, takie jak np. wprowadzenie dostosowanych do organizacji kanałów zgłoszeń, zapewnienie odpowiedniej ochrony sygnalistom, obowiązek prowadzenia działań następczych oraz komunikacja z sygnalistą.

Jaki zakres obowiązków zostanie wprowadzony? Co i jak będzie musiał wkrótce przygotować pracodawca? Jak się przygotować na nowe zadania i od czego zacząć? O czym pamiętać, by nie narazić się na odpowiedzialność, koszty i problemy? Jak sprawić, aby wewnętrzny system zgłaszania nieprawidłowości przynosił korzyści organizacji?

Dla kogo

Szkolenie kierujemy do osób, które:

 • będą odpowiedzialne za przygotowanie procedur zgłaszania i ochrony sygnalistów
 • będą odpowiedzialne za przyjmowanie zgłoszeń i działania następcze (wyjaśnienia i postępowania w sprawie zgłoszonych nadużyć i nieprawidłowości)
 • będą odpowiedzialne za nadzór nad wdrożeniem nowych wymogów dotyczących ochrony sygnalistów
 • wszystkich osób, które z uwagi na zakres zadań będą zaangażowane w przygotowanie systemów zgłaszania nieprawidłowości, działania następcze lub ochronę sygnalistów
Cele i korzyści

Na szkoleniu dowiesz się:

 • Dlaczego musisz przygotować i wdrożyć nowe regulacje dot. zgłaszania nieprawidłowości i ochrony sygnalistów oraz w jakim zakresie.
 • Jakie są dobre praktyki i narzędzia wspomagające.
 • W jaki sposób możesz się przygotować i jakie rozwiązania będą najlepsze dla twojej organizacji.
 • W jaki sposób utrzymać i doskonalić wewnętrzny system zgłaszania nieprawidłowości.

 

Program

Moduł 1: Ochrona sygnalistów – regulacje i obowiązki

Sygnaliści w organizacji – ryzyka i korzyści

 • definicja sygnalisty
 • ryzyka nadużyć w organizacji – możliwości identyfikacji
 • trudności i przeszkody we wprowadzaniu systemu zgłaszania
 • elementy decydujące o skuteczności systemów zgłaszania nieprawidłowości

Obowiązki organizacji – cele i zakres dyrektywy UE o sygnalistach

 • cel i obszary objęte zakresem regulacji
 • definicje związane z przepisami o zgłaszaniu nieprawidłowości
 • status sygnalisty i osób chronionych w związku ze zgłoszeniami
 • zgłoszenie wewnętrzne, zewnętrzne i ujawnienie publiczne
 • obowiązki pracodawcy – procedury, zakres odpowiedzialności
 • bezpieczne kanały informowania,
 • poufność zgłaszania i prowadzenia działań wyjaśniających,
 • działania następcze – rodzaje, obowiązki,
 • środki ochrony sygnalisty,
 • zakończenie postępowania w sprawie zgłoszenia i dokumentacja.

Sygnalista w Polsce – inne regulacje dotyczące systemów zgłaszania

 • obowiązki dotyczące ustanowienia wewnętrznych kanałów zgłoszeń w innych przepisach krajowych
 • zasady tworzenia anonimowych kanałów zgłoszeń o nadużyciach

Sygnalista czy donosiciel – dobre praktyki i zalecenia dla systemów zgłaszania

 • wytyczne, zalecenia
 • standardy ISO dla systemów zarządzania sygnalistami (ISO 37002)
 • elementy decydujące o skuteczności
 • jak zbudować zaufanie pracowników
 • ryzyka komunikacji, prowadzenia działań następczych

 

Moduł 2: System zgłaszania nieprawidłowości – warsztaty

Zadania związane z wewnętrznymi kanałami zgłoszeń

 • etapy wdrażania
 • kontekst organizacji i wymagania przepisów
 • oficer compliance, pełnomocnik ds. etyki – rola w organizacji
 • kluczowe osoby – odpowiedzialność, kompetencje
 • przygotowanie zakresu zadań
 • cechy różnych kanałów zgłoszeń
 • przygotowanie bezpiecznych i poufnych kanałów informowania
 • zakres szkoleń pracowników
 • szkolenia osób odpowiedzialnych za przyjmowanie zgłoszeń i działania następcze

Dokumentacja związana z wewnętrznym systemem zgłoszeń

 • polityka informowania o nieprawidłowościach w organizacji
 • procedura zgłaszania nieprawidłowości
 • procedura wewnętrznych postepowań wyjaśniających
 • rejestr zgłoszeń
 • notatki z rozmów, ustaleń i innych przeprowadzonych czynności

Postępowanie ze zgłoszeniami

 • zakres udzielanych informacji zwrotnych
 • zasady dialogu z sygnalistą
 • współpraca z sygnalistą
 • ocena informacji pod kątem ryzyka nadużyć i zagrożeń bezpieczeństwa
 • ocena ryzyka szkody i działań niepożądanych wobec sygnalisty

Działania następcze

 • weryfikacja informacji
 • postępowania wyjaśniające
 • obowiązki z zasady związane z informowaniem organów państwa (organów ścigania)

Ochrona sygnalisty

 • zasady zachowania bezpieczeństwa i poufności zgłoszeń oraz prowadzonych czynności
 • przeciwdziałanie działaniom niepożądanym wobec sygnalisty
 • identyfikacja i postępowanie w przypadku działań niepożądanych wobec sygnalisty

Cena

1890 zł netto - Całe szkolenie

980 zł netto - Moduł 1

980 zł netto - Moduł 2

Lokalizacja

Online

Termin

19-20 września 2022

Kontakt

Klaudia Pliszka

Koordynator kursu

 • +48 510 201 302
 • klaudia.pliszka@pl.ey.com