Wewnętrzne procedury zgłaszania nieprawidłowości. Dyrektywa o sygnalistach – jak się przygotować? – EY Academy of Business

Wewnętrzne procedury zgłaszania nieprawidłowości. Dyrektywa o sygnalistach – jak się przygotować?

Zgodnie z zapowiedziami wkrótce wprowadzone zostaną przepisy krajowe o ochronie osób zgłaszających nieprawidłowości w swojej organizacji (tzw. sygnalistów).

Jest to następstwem dyrektywy UE nakazującej ustanowienie we wszystkich krajach członkowskich wspólnych norm w tym zakresie.

Obowiązkiem stanie się przygotowanie środków, procedur i kanałów zgłoszeń dla osób, które w miejscu pracy będą chciały poinformować o nadużyciach, przestępstwach i innych nieprawidłowościach.

Wiążą się z tym pewne wyzwania i ryzyka, takie jak np. wprowadzenie dostosowanych do organizacji kanałów zgłoszeń, zapewnienie odpowiedniej ochrony sygnalistom, obowiązek prowadzenia działań następczych oraz komunikacja z sygnalistą.

Jaki zakres obowiązków zostanie wprowadzony? Co i jak będzie musiał wkrótce przygotować pracodawca? Jak się przygotować na nowe zadania i od czego zacząć? O czym pamiętać, by nie narazić się na odpowiedzialność, koszty i problemy? Jak sprawić, aby wewnętrzny system zgłaszania nieprawidłowości przynosił korzyści organizacji?

Szkolenie kierujemy do osób, które:

 • Będą odpowiedzialne za przygotowanie procedur zgłaszania i ochrony sygnalistów;
 • Będą odpowiedzialne za przyjmowanie zgłoszeń i działania następcze (wyjaśnienia i postępowania w sprawie zgłoszonych nadużyć i nieprawidłowości);
 • Będą odpowiedzialne za nadzór nad wdrożeniem nowych wymogów dotyczących ochrony sygnalistów;
 • Wszystkich osób, które z uwagi na zakres zadań będą zaangażowane w przygotowanie systemów zgłaszania nieprawidłowości, działania następcze lub ochronę sygnalistów.

Na szkoleniu dowiesz się:

 • Dlaczego musisz przygotować i wdrożyć nowe regulacje dot. zgłaszania nieprawidłowości i ochrony sygnalistów oraz w jakim zakresie.
 • Jakie są dobre praktyki i narzędzia wspomagające.
 • W jaki sposób możesz się przygotować i jakie rozwiązania będą najlepsze dla twojej organizacji.
 • W jaki sposób utrzymać i doskonalić wewnętrzny system zgłaszania nieprawidłowości.

 

Moduł 1: Ochrona sygnalistów – regulacje i obowiązki

Sygnaliści w organizacji – ryzyka i korzyści

 • Definicja sygnalisty.
 • Ryzyka nadużyć w organizacji – możliwości identyfikacji.
 • Trudności i przeszkody we wprowadzaniu systemu zgłaszania.
 • Elementy decydujące o skuteczności systemów zgłaszania nieprawidłowości.

Obowiązki organizacji – cele i zakres przepisów o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa

 • Cel i obszary objęte zakresem regulacji.
 • Definicje związane z przepisami o zgłaszaniu nieprawidłowości.
 • Status sygnalisty i osób chronionych w związku ze zgłoszeniami.
 • Zgłoszenie wewnętrzne, zewnętrzne i ujawnienie publiczne.
 • Obowiązki pracodawcy – procedury, zakres odpowiedzialności.
 • Bezpieczne kanały informowania.
 • Poufność zgłaszania i prowadzenia działań wyjaśniających.
 • Działania następcze – rodzaje, obowiązki.
 • Środki ochrony sygnalisty.
 • Zakończenie postępowania w sprawie zgłoszenia i dokumentacja.

Sygnalista w Polsce – inne regulacje dotyczące systemów zgłaszania

 • Obowiązki dotyczące ustanowienia wewnętrznych kanałów zgłoszeń w innych przepisach krajowych.
 • Zasady tworzenia anonimowych kanałów zgłoszeń o nadużyciach.

Sygnalista czy donosiciel — dobre praktyki i zalecenia dla systemów zgłaszania

 • Wytyczne, zalecenia.
 • Standardy ISO dla systemów zarządzania sygnalistami (ISO 37002).
 • Elementy decydujące o skuteczności.
 • Jak zbudować zaufanie pracowników.
 • Ryzyka komunikacji, prowadzenia działań następczych.

Moduł 2: System zgłaszania nieprawidłowości — warsztaty

Zadania związane z wewnętrznymi kanałami zgłoszeń

 • Etapy wdrażania.
 • Kontekst organizacji i wymagania przepisów.
 • Oficer compliance, pełnomocnik ds. etyki – rola w organizacji.
 • Kluczowe osoby — odpowiedzialność, kompetencje.
 • Przygotowanie zakresu zadań.
 • Cechy różnych kanałów zgłoszeń.
 • Przygotowanie bezpiecznych i poufnych kanałów informowania.
 • Zakres szkoleń pracowników.
 • Szkolenia osób odpowiedzialnych za przyjmowanie zgłoszeń i działania następcze.

Dokumentacja związana z wewnętrznym systemem zgłoszeń

 • Polityka informowania o nieprawidłowościach w organizacji.
 • Procedura zgłaszania nieprawidłowości.
 • Procedura wewnętrznych postepowań wyjaśniających.
 • Rejestr zgłoszeń.
 • Notatki z rozmów, ustaleń i innych przeprowadzonych czynności.

Postępowanie ze zgłoszeniami

 • Zakres udzielanych informacji zwrotnych.
 • Zasady dialogu z sygnalistą.
 • Współpraca z sygnalistą.
 • Ocena informacji pod kątem ryzyka nadużyć i zagrożeń bezpieczeństwa.
 • Ocena ryzyka szkody i działań niepożądanych wobec sygnalisty.

Działania następcze

 • Weryfikacja informacji.
 • Postępowania wyjaśniające.
 • Obowiązki z zasady związane z informowaniem organów państwa (organów ścigania).

Ochrona sygnalisty

 • Zasady zachowania bezpieczeństwa i poufności zgłoszeń oraz prowadzonych czynności.
 • Przeciwdziałanie działaniom niepożądanym wobec sygnalisty.
 • Identyfikacja i postępowanie w przypadku działań niepożądanych wobec sygnalisty.

- Krzysztof Krak – praktyk z wieloletnim doświadczeniem. Doradza i szkoli w zakresie rozwiązań compliance, systemów zgłaszania nadużyć oraz systemów przeciwdziałania korupcji i nadużyciom w podmiotach publicznych i prywatnych.

Artykuł

Przepisy o sygnalistach bramą do compliance

Już obecnie duża część pracodawców dostrzega we wprowadzeniu tych przepisów korzyści.

Dostępne opcje

Wewnętrzne procedury zgłaszania nieprawidłowości. Dyrektywa o sygnalistach – jak się przygotować?

Całe szkolenie – 2 moduły

Cena

2200 zł netto

Moduł 1: Ochrona sygnalistów – regulacje i obowiązki

Cena

1150 zł netto

Moduł 2: System zgłaszania nieprawidłowości - warsztaty

Cena

1150 zł netto

Wewnętrzne procedury zgłaszania nieprawidłowości. Dyrektywa o sygnalistach – jak się przygotować?

Zgodnie z zapowiedziami wkrótce wprowadzone zostaną przepisy krajowe o ochronie osób zgłaszających nieprawidłowości w swojej organizacji (tzw. sygnalistów).

Jest to następstwem dyrektywy UE nakazującej ustanowienie we wszystkich krajach członkowskich wspólnych norm w tym zakresie.

Obowiązkiem stanie się przygotowanie środków, procedur i kanałów zgłoszeń dla osób, które w miejscu pracy będą chciały poinformować o nadużyciach, przestępstwach i innych nieprawidłowościach.

Wiążą się z tym pewne wyzwania i ryzyka, takie jak np. wprowadzenie dostosowanych do organizacji kanałów zgłoszeń, zapewnienie odpowiedniej ochrony sygnalistom, obowiązek prowadzenia działań następczych oraz komunikacja z sygnalistą.

Jaki zakres obowiązków zostanie wprowadzony? Co i jak będzie musiał wkrótce przygotować pracodawca? Jak się przygotować na nowe zadania i od czego zacząć? O czym pamiętać, by nie narazić się na odpowiedzialność, koszty i problemy? Jak sprawić, aby wewnętrzny system zgłaszania nieprawidłowości przynosił korzyści organizacji?

Dla kogo?

Szkolenie kierujemy do osób, które:

 • Będą odpowiedzialne za przygotowanie procedur zgłaszania i ochrony sygnalistów;
 • Będą odpowiedzialne za przyjmowanie zgłoszeń i działania następcze (wyjaśnienia i postępowania w sprawie zgłoszonych nadużyć i nieprawidłowości);
 • Będą odpowiedzialne za nadzór nad wdrożeniem nowych wymogów dotyczących ochrony sygnalistów;
 • Wszystkich osób, które z uwagi na zakres zadań będą zaangażowane w przygotowanie systemów zgłaszania nieprawidłowości, działania następcze lub ochronę sygnalistów.
Cele i korzyści

Na szkoleniu dowiesz się:

 • Dlaczego musisz przygotować i wdrożyć nowe regulacje dot. zgłaszania nieprawidłowości i ochrony sygnalistów oraz w jakim zakresie.
 • Jakie są dobre praktyki i narzędzia wspomagające.
 • W jaki sposób możesz się przygotować i jakie rozwiązania będą najlepsze dla twojej organizacji.
 • W jaki sposób utrzymać i doskonalić wewnętrzny system zgłaszania nieprawidłowości.

 

Program

Moduł 1: Ochrona sygnalistów – regulacje i obowiązki

Sygnaliści w organizacji – ryzyka i korzyści

 • Definicja sygnalisty.
 • Ryzyka nadużyć w organizacji – możliwości identyfikacji.
 • Trudności i przeszkody we wprowadzaniu systemu zgłaszania.
 • Elementy decydujące o skuteczności systemów zgłaszania nieprawidłowości.

Obowiązki organizacji – cele i zakres przepisów o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa

 • Cel i obszary objęte zakresem regulacji.
 • Definicje związane z przepisami o zgłaszaniu nieprawidłowości.
 • Status sygnalisty i osób chronionych w związku ze zgłoszeniami.
 • Zgłoszenie wewnętrzne, zewnętrzne i ujawnienie publiczne.
 • Obowiązki pracodawcy – procedury, zakres odpowiedzialności.
 • Bezpieczne kanały informowania.
 • Poufność zgłaszania i prowadzenia działań wyjaśniających.
 • Działania następcze – rodzaje, obowiązki.
 • Środki ochrony sygnalisty.
 • Zakończenie postępowania w sprawie zgłoszenia i dokumentacja.

Sygnalista w Polsce – inne regulacje dotyczące systemów zgłaszania

 • Obowiązki dotyczące ustanowienia wewnętrznych kanałów zgłoszeń w innych przepisach krajowych.
 • Zasady tworzenia anonimowych kanałów zgłoszeń o nadużyciach.

Sygnalista czy donosiciel — dobre praktyki i zalecenia dla systemów zgłaszania

 • Wytyczne, zalecenia.
 • Standardy ISO dla systemów zarządzania sygnalistami (ISO 37002).
 • Elementy decydujące o skuteczności.
 • Jak zbudować zaufanie pracowników.
 • Ryzyka komunikacji, prowadzenia działań następczych.

Moduł 2: System zgłaszania nieprawidłowości — warsztaty

Zadania związane z wewnętrznymi kanałami zgłoszeń

 • Etapy wdrażania.
 • Kontekst organizacji i wymagania przepisów.
 • Oficer compliance, pełnomocnik ds. etyki – rola w organizacji.
 • Kluczowe osoby — odpowiedzialność, kompetencje.
 • Przygotowanie zakresu zadań.
 • Cechy różnych kanałów zgłoszeń.
 • Przygotowanie bezpiecznych i poufnych kanałów informowania.
 • Zakres szkoleń pracowników.
 • Szkolenia osób odpowiedzialnych za przyjmowanie zgłoszeń i działania następcze.

Dokumentacja związana z wewnętrznym systemem zgłoszeń

 • Polityka informowania o nieprawidłowościach w organizacji.
 • Procedura zgłaszania nieprawidłowości.
 • Procedura wewnętrznych postepowań wyjaśniających.
 • Rejestr zgłoszeń.
 • Notatki z rozmów, ustaleń i innych przeprowadzonych czynności.

Postępowanie ze zgłoszeniami

 • Zakres udzielanych informacji zwrotnych.
 • Zasady dialogu z sygnalistą.
 • Współpraca z sygnalistą.
 • Ocena informacji pod kątem ryzyka nadużyć i zagrożeń bezpieczeństwa.
 • Ocena ryzyka szkody i działań niepożądanych wobec sygnalisty.

Działania następcze

 • Weryfikacja informacji.
 • Postępowania wyjaśniające.
 • Obowiązki z zasady związane z informowaniem organów państwa (organów ścigania).

Ochrona sygnalisty

 • Zasady zachowania bezpieczeństwa i poufności zgłoszeń oraz prowadzonych czynności.
 • Przeciwdziałanie działaniom niepożądanym wobec sygnalisty.
 • Identyfikacja i postępowanie w przypadku działań niepożądanych wobec sygnalisty.

Cena

2200 zł netto - całe szkolenie

1150 zł netto - moduł 1

1150 zł netto - moduł 2

Lokalizacja

Online

Termin

3-4 października 2022

Kontakt

Sonia Kaniewska

Koordynator kursu

 • +48 573 809 469
 • Sonia.Bartnik@pl.ey.com