Wewnętrzne procedury zgłaszania nieprawidłowości. Nowe przepisy o sygnalistach – jak się przygotować? – EY Academy of Business

Wewnętrzne procedury zgłaszania nieprawidłowości. Nowe przepisy o sygnalistach – jak się przygotować?

Zgodnie z zapowiedziami wkrótce wprowadzone zostaną przepisy krajowe o ochronie osób zgłaszających nieprawidłowości w swojej organizacji (tzw. sygnalistów).

Jest to następstwem dyrektywy UE nakazującej ustanowienie we wszystkich krajach członkowskich wspólnych norm w tym zakresie.

Obowiązkiem stanie się przygotowanie środków, procedur i kanałów zgłoszeń dla osób, które w miejscu pracy będą chciały poinformować o nadużyciach, przestępstwach i innych nieprawidłowościach.

Wiążą się z tym pewne wyzwania i ryzyka, takie jak np. wprowadzenie dostosowanych do organizacji kanałów zgłoszeń, zapewnienie odpowiedniej ochrony sygnalistom, obowiązek prowadzenia działań następczych oraz komunikacja z sygnalistą.

Jaki zakres obowiązków zostanie wprowadzony? Co i jak będzie musiał wkrótce przygotować pracodawca? Jak się przygotować na nowe zadania i od czego zacząć? O czym pamiętać, by nie narazić się na odpowiedzialność, koszty i problemy? Jak sprawić, aby wewnętrzny system zgłaszania nieprawidłowości przynosił korzyści organizacji?

Szkolenie kierujemy do osób, które:

 • Będą odpowiedzialne za przygotowanie procedur zgłaszania i ochrony sygnalistów
 • Będą odpowiedzialne za przyjmowanie zgłoszeń i działania następcze (wyjaśnienia i postępowania w sprawie zgłoszonych nadużyć i nieprawidłowości)
 • Będą odpowiedzialne za nadzór nad wdrożeniem nowych wymogów dotyczących ochrony sygnalistów
 • Wszystkich osób, które z uwagi na zakres zadań będą zaangażowane w przygotowanie systemów zgłaszania nieprawidłowości, działania następcze lub ochronę sygnalistów

Na szkoleniu dowiesz się:

 • Dlaczego musisz przygotować i wdrożyć nowe regulacje dot. zgłaszania nieprawidłowości i ochrony sygnalistów oraz w jakim zakresie
 • Jakie są dobre praktyki i narzędzia wspomagające
 • W jaki sposób możesz się przygotować i jakie rozwiązania będą najlepsze dla twojej organizacji
 • W jaki sposób utrzymać i doskonalić wewnętrzny system zgłaszania nieprawidłowości

 

Moduł 1: Ochrona sygnalistów – regulacje i obowiązki

Sygnaliści w organizacji – ryzyka i korzyści

 • Definicja sygnalisty
 • Ryzyka nadużyć w organizacji – możliwości identyfikacji
 • Trudności i przeszkody we wprowadzaniu systemu zgłaszania
 • Elementy decydujące o skuteczności systemów zgłaszania nieprawidłowości

Obowiązki organizacji – cele i zakres przepisów o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa

 • Cel i obszary objęte zakresem regulacji
 • Definicje związane z przepisami o zgłaszaniu nieprawidłowości
 • Status sygnalisty i osób chronionych w związku ze zgłoszeniami
 • Zgłoszenie wewnętrzne, zewnętrzne i ujawnienie publiczne
 • Obowiązki pracodawcy – procedury, zakres odpowiedzialności
 • Bezpieczne kanały informowania
 • Poufność zgłaszania i prowadzenia działań wyjaśniających
 • Działania następcze – rodzaje, obowiązki
 • Środki ochrony sygnalisty
 • Zakończenie postępowania w sprawie zgłoszenia i dokumentacja

Sygnalista w Polsce – inne regulacje dotyczące systemów zgłaszania

 • Obowiązki dotyczące ustanowienia wewnętrznych kanałów zgłoszeń w innych przepisach krajowych
 • Zasady tworzenia anonimowych kanałów zgłoszeń o nadużyciach

Sygnalista czy donosiciel — dobre praktyki i zalecenia dla systemów zgłaszania

 • Wytyczne, zalecenia
 • Standardy ISO dla systemów zarządzania sygnalistami (ISO 37002)
 • Elementy decydujące o skuteczności
 • Jak zbudować zaufanie pracowników
 • Ryzyka komunikacji, prowadzenia działań następczych

Moduł 2: System zgłaszania nieprawidłowości — warsztaty

Zadania związane z wewnętrznymi kanałami zgłoszeń

 • Etapy wdrażania
 • Kontekst organizacji i wymagania przepisów
 • Oficer compliance, pełnomocnik ds. etyki – rola w organizacji
 • Kluczowe osoby — odpowiedzialność, kompetencje
 • Przygotowanie zakresu zadań
 • Cechy różnych kanałów zgłoszeń
 • Przygotowanie bezpiecznych i poufnych kanałów informowania
 • Zakres szkoleń pracowników
 • Szkolenia osób odpowiedzialnych za przyjmowanie zgłoszeń i działania następcze

Dokumentacja związana z wewnętrznym systemem zgłoszeń

 • Polityka informowania o nieprawidłowościach w organizacji
 • Procedura zgłaszania nieprawidłowości
 • Procedura wewnętrznych postępowań wyjaśniających
 • Rejestr zgłoszeń
 • Notatki z rozmów, ustaleń i innych przeprowadzonych czynności

Postępowanie ze zgłoszeniami

 • Zakres udzielanych informacji zwrotnych
 • Zasady dialogu z sygnalistą
 • Współpraca z sygnalistą
 • Ocena informacji pod kątem ryzyka nadużyć i zagrożeń bezpieczeństwa
 • Ocena ryzyka szkody i działań niepożądanych wobec sygnalisty

Działania następcze

 • Weryfikacja informacji
 • Postępowania wyjaśniające
 • Obowiązki z zasady związane z informowaniem organów państwa (organów ścigania)

Ochrona sygnalisty

 • Zasady zachowania bezpieczeństwa i poufności zgłoszeń oraz prowadzonych czynności
 • Przeciwdziałanie działaniom niepożądanym wobec sygnalisty
 • Identyfikacja i postępowanie w przypadku działań niepożądanych wobec sygnalisty

Krzysztof Krak - praktyk z wieloletnim doświadczeniem. Doradza i szkoli w zakresie rozwiązań compliance, systemów zgłaszania nadużyć oraz systemów przeciwdziałania korupcji i nadużyciom w podmiotach publicznych i prywatnych.

Artykuł

Przepisy o sygnalistach bramą do compliance

Już obecnie duża część pracodawców dostrzega we wprowadzeniu tych przepisów korzyści.

Wewnętrzne procedury zgłaszania nieprawidłowości. Nowe przepisy o sygnalistach – jak się przygotować?

Całe szkolenie – 2 moduły

Cena

2200 zł netto

Moduł 1: Ochrona sygnalistów – regulacje i obowiązki

Cena

1150 zł netto

Moduł 2: System zgłaszania nieprawidłowości - warsztaty

Cena

1150 zł netto

Wewnętrzne procedury zgłaszania nieprawidłowości. Nowe przepisy o sygnalistach – jak się przygotować?

Zgodnie z zapowiedziami wkrótce wprowadzone zostaną przepisy krajowe o ochronie osób zgłaszających nieprawidłowości w swojej organizacji (tzw. sygnalistów).

Jest to następstwem dyrektywy UE nakazującej ustanowienie we wszystkich krajach członkowskich wspólnych norm w tym zakresie.

Obowiązkiem stanie się przygotowanie środków, procedur i kanałów zgłoszeń dla osób, które w miejscu pracy będą chciały poinformować o nadużyciach, przestępstwach i innych nieprawidłowościach.

Wiążą się z tym pewne wyzwania i ryzyka, takie jak np. wprowadzenie dostosowanych do organizacji kanałów zgłoszeń, zapewnienie odpowiedniej ochrony sygnalistom, obowiązek prowadzenia działań następczych oraz komunikacja z sygnalistą.

Jaki zakres obowiązków zostanie wprowadzony? Co i jak będzie musiał wkrótce przygotować pracodawca? Jak się przygotować na nowe zadania i od czego zacząć? O czym pamiętać, by nie narazić się na odpowiedzialność, koszty i problemy? Jak sprawić, aby wewnętrzny system zgłaszania nieprawidłowości przynosił korzyści organizacji?

Dla kogo?

Szkolenie kierujemy do osób, które:

 • Będą odpowiedzialne za przygotowanie procedur zgłaszania i ochrony sygnalistów
 • Będą odpowiedzialne za przyjmowanie zgłoszeń i działania następcze (wyjaśnienia i postępowania w sprawie zgłoszonych nadużyć i nieprawidłowości)
 • Będą odpowiedzialne za nadzór nad wdrożeniem nowych wymogów dotyczących ochrony sygnalistów
 • Wszystkich osób, które z uwagi na zakres zadań będą zaangażowane w przygotowanie systemów zgłaszania nieprawidłowości, działania następcze lub ochronę sygnalistów
Cele i korzyści

Na szkoleniu dowiesz się:

 • Dlaczego musisz przygotować i wdrożyć nowe regulacje dot. zgłaszania nieprawidłowości i ochrony sygnalistów oraz w jakim zakresie
 • Jakie są dobre praktyki i narzędzia wspomagające
 • W jaki sposób możesz się przygotować i jakie rozwiązania będą najlepsze dla twojej organizacji
 • W jaki sposób utrzymać i doskonalić wewnętrzny system zgłaszania nieprawidłowości

 

Program

Moduł 1: Ochrona sygnalistów – regulacje i obowiązki

Sygnaliści w organizacji – ryzyka i korzyści

 • Definicja sygnalisty
 • Ryzyka nadużyć w organizacji – możliwości identyfikacji
 • Trudności i przeszkody we wprowadzaniu systemu zgłaszania
 • Elementy decydujące o skuteczności systemów zgłaszania nieprawidłowości

Obowiązki organizacji – cele i zakres przepisów o ochronie osób zgłaszających naruszenia prawa

 • Cel i obszary objęte zakresem regulacji
 • Definicje związane z przepisami o zgłaszaniu nieprawidłowości
 • Status sygnalisty i osób chronionych w związku ze zgłoszeniami
 • Zgłoszenie wewnętrzne, zewnętrzne i ujawnienie publiczne
 • Obowiązki pracodawcy – procedury, zakres odpowiedzialności
 • Bezpieczne kanały informowania
 • Poufność zgłaszania i prowadzenia działań wyjaśniających
 • Działania następcze – rodzaje, obowiązki
 • Środki ochrony sygnalisty
 • Zakończenie postępowania w sprawie zgłoszenia i dokumentacja

Sygnalista w Polsce – inne regulacje dotyczące systemów zgłaszania

 • Obowiązki dotyczące ustanowienia wewnętrznych kanałów zgłoszeń w innych przepisach krajowych
 • Zasady tworzenia anonimowych kanałów zgłoszeń o nadużyciach

Sygnalista czy donosiciel — dobre praktyki i zalecenia dla systemów zgłaszania

 • Wytyczne, zalecenia
 • Standardy ISO dla systemów zarządzania sygnalistami (ISO 37002)
 • Elementy decydujące o skuteczności
 • Jak zbudować zaufanie pracowników
 • Ryzyka komunikacji, prowadzenia działań następczych

Moduł 2: System zgłaszania nieprawidłowości — warsztaty

Zadania związane z wewnętrznymi kanałami zgłoszeń

 • Etapy wdrażania
 • Kontekst organizacji i wymagania przepisów
 • Oficer compliance, pełnomocnik ds. etyki – rola w organizacji
 • Kluczowe osoby — odpowiedzialność, kompetencje
 • Przygotowanie zakresu zadań
 • Cechy różnych kanałów zgłoszeń
 • Przygotowanie bezpiecznych i poufnych kanałów informowania
 • Zakres szkoleń pracowników
 • Szkolenia osób odpowiedzialnych za przyjmowanie zgłoszeń i działania następcze

Dokumentacja związana z wewnętrznym systemem zgłoszeń

 • Polityka informowania o nieprawidłowościach w organizacji
 • Procedura zgłaszania nieprawidłowości
 • Procedura wewnętrznych postępowań wyjaśniających
 • Rejestr zgłoszeń
 • Notatki z rozmów, ustaleń i innych przeprowadzonych czynności

Postępowanie ze zgłoszeniami

 • Zakres udzielanych informacji zwrotnych
 • Zasady dialogu z sygnalistą
 • Współpraca z sygnalistą
 • Ocena informacji pod kątem ryzyka nadużyć i zagrożeń bezpieczeństwa
 • Ocena ryzyka szkody i działań niepożądanych wobec sygnalisty

Działania następcze

 • Weryfikacja informacji
 • Postępowania wyjaśniające
 • Obowiązki z zasady związane z informowaniem organów państwa (organów ścigania)

Ochrona sygnalisty

 • Zasady zachowania bezpieczeństwa i poufności zgłoszeń oraz prowadzonych czynności
 • Przeciwdziałanie działaniom niepożądanym wobec sygnalisty
 • Identyfikacja i postępowanie w przypadku działań niepożądanych wobec sygnalisty

Cena

2200 zł netto - całe szkolenie

1150 zł netto - moduł 1

1150 zł netto - moduł 2

Lokalizacja

Online Live

Termin

13-14 czerwca 2024

Kontakt

Sonia Kaniewska

Koordynator kursu

 • +48 573 809 469
 • sonia.kaniewska@pl.ey.com