Zaawansowane czytanie sprawozdań finansowych – EY Academy of Business

Zaawansowane czytanie sprawozdań finansowych

Skuteczna i wnikliwa analiza sprawozdań finansowych ma kluczowe znaczenie przy ocenie kondycji finansowej dostawców i odbiorców. Jest także niezbędna do podejmowania decyzji strategicznych. Wiele osób uważa, że podstawy czytania raportów finansowych są im znane, to jednak nawet doskonałe opanowanie podstaw może okazać się niewystarczające w konfrontacji ze złożonością i niuansami sprawozdań finansowych w praktyce.

Wydobycie prawdziwego znaczenia liczb w sprawozdaniu finansowym może być dużym wyzwaniem i wymagać głębokiego zrozumienia różnych metod i technik stosowanych przez przedsiębiorstwa, które wpływają na postrzeganie wyników finansowych przez ich odbiorców. Spoglądając choćby na poziom przychodów, które z definicji powinny być największa liczbą w rachunku zysków i strat, powinniśmy mieć świadomość, że bardzo często nie wynikają one z sumy wystawionych faktur sprzedaży, ale ze złożonych szacunków Zarządu. Szacunków specyficznych w zależności od branży. Takie zrozumienie płynie z wieloletniego doświadczenia w pracy w finansach i analizy niezliczonych raportów finansowych – doświadczenia, którym chcielibyśmy się z Tobą podzielić.

Wyjątkowa wartość szkolenia „Zaawansowane czytanie sprawozdań finansowych” płynie z unikalnego doświadczenia prowadzącego je eksperta. Jacek Jamroż w trakcie swojej ponad 25-letniej kariery obejmującej różne kluczowe stanowiska związane z finansami przedsiębiorstw, pełnił funkcję m.in. kierownika projektu, dyrektora finansowego i konsultanta strategicznego. Te różnorodne role dały mu nie tylko doskonałe zrozumienie sprawozdań finansowych, ale także wyjątkowy wgląd w priorytety i motywacje zarówno osób sporządzających, jak i analizujących sprawozdania finansowe.

Dla kogo opracowane zostało to szkolenie?

 

Szkolenie jest skierowane do osób posiadających podstawową wiedzę o finansach i czytaniu sprawozdań finansowych, ale chcą wiedzieć więcej. Osób, które chcą pogłębić swoją wiedzę i zrozumienie jej zastosowania w praktyce. Szczególnie zapraszamy pracowników działów finansów, księgowości, controllingu, nadzoru właścicielskiego przedsiębiorstw, prawników banków/instytucji finansowych, urzędów oraz dziennikarzy.

Jakie korzyści płyną z udziału w szkoleniu?

 • Odświeżenie podstawowych zasad czytania sprawozdań finansowych
 • Zrozumienie złożoności i niuansów czytania sprawozdań finansowych w praktyce
 • Głęboka analiza wybranych elementów sprawozdań finansowych w odniesieniu do powiązań z realnym biznesem
 • Analiza kreatywnych i nieoczywistych możliwości kształtowania sprawozdań finansowych oraz ich implikacji dla interesariuszy

Program szkolenia ustalany jest indywidualnie

Przykładowe zrealizowane programy:

Szkolenie oparte na rzeczywistych sprawozdaniach finansowych, studiach przypadku oraz licznych przykładach z obszaru zarządzania finansami.

 1. Finanse w przedsiębiorstwie z perspektywy zarządu, menedżerów, finansistów i audytu oraz zewnętrznych interesariuszy.
 2. Cechy rachunkowości finansowej, podatkowej i zarządczej.
 3. Zadania i cele audytu podczas badania sprawozdania finansowego.
 4. Rachunkowość kreatywna w podejściu wynikowym rachunku zysku i strat.
 5. Rachunkowość kreatywna w podejściu bilansowym aktywów i pasywów.
 6. Na co zwracać uwagę przy czytaniu sprawozdań finansowych.
 7. Rola analizy rachunku przepływów pieniężnych.
 8. Współzależności sprawozdań finansowych, jak zmiana jednej pozycji wpływa na inne.
 9. Gdzie są najczęściej w spółkach popełniają błędy w księgowaniach?
 10. Jak ocenić, czy jest dobrze w spółce czy źle, czy inwestować czy nie, na podstawie sprawozdania finansowego?

Bilans

 1. Charakterystyka najważniejszych pozycji bilansowych
 • Ujmowanie aktywów i zobowiązań
 • Kiedy należy ująć składnik aktywów lub zobowiązań, a kiedy zaprzestać ujmowania
 • Aktywowanie kosztów związanych z nabyciem lub wytworzeniem składnika aktywów
 • Leasing finansowy
 • Ocena jakości poszczególnych składników bilansu
 • Ujmowanie zobowiązań (bilans i poza-bilans)
 • Jak i kiedy tworzy się rezerwy
 • Jak interpretować aktywa i zobowiązania z tytułu podatku odroczonego
 1. Jak ustalana jest wartość bilansowa aktywów i zobowiązań
 • Amortyzacja aktywów trwałych
 • Utrata wartości aktywów

Rachunek zysków i strat

 • Kiedy należy ująć przychód — przegląd rozwiązań stosowanych w poszczególnych branżach (m.in. omówienie zasad ujmowania przychodów z tytułu kontraktów budowlanych)
 • Które przychody (koszty), zyski (straty) nie przechodzą przez rachunek zysków i strat
 • Omówienie zasad prezentacji rachunku zysków i strat — jakie kategorie przychodów i kosztów powinny być prezentowane w poszczególnych segmentach rachunku

Rachunek przepływów pieniężnych

 • Omówienie zasad klasyfikacji przepływów jako operacyjne, inwestycyjne i finansowe

Jacek Jamroż - dyrektor finansowy, menedżer projektów, architekt biznesowy IT, doradca. Trener biznesu, z doświadczeniem ponad 600 dni szkoleniowych, którego cechuje umiejętność łączenia twardych i miękkich kompetencji trenerskich.

Zaawansowane czytanie sprawozdań finansowych

Skuteczna i wnikliwa analiza sprawozdań finansowych ma kluczowe znaczenie przy ocenie kondycji finansowej dostawców i odbiorców. Jest także niezbędna do podejmowania decyzji strategicznych. Wiele osób uważa, że podstawy czytania raportów finansowych są im znane, to jednak nawet doskonałe opanowanie podstaw może okazać się niewystarczające w konfrontacji ze złożonością i niuansami sprawozdań finansowych w praktyce.

Wydobycie prawdziwego znaczenia liczb w sprawozdaniu finansowym może być dużym wyzwaniem i wymagać głębokiego zrozumienia różnych metod i technik stosowanych przez przedsiębiorstwa, które wpływają na postrzeganie wyników finansowych przez ich odbiorców. Spoglądając choćby na poziom przychodów, które z definicji powinny być największa liczbą w rachunku zysków i strat, powinniśmy mieć świadomość, że bardzo często nie wynikają one z sumy wystawionych faktur sprzedaży, ale ze złożonych szacunków Zarządu. Szacunków specyficznych w zależności od branży. Takie zrozumienie płynie z wieloletniego doświadczenia w pracy w finansach i analizy niezliczonych raportów finansowych – doświadczenia, którym chcielibyśmy się z Tobą podzielić.

Wyjątkowa wartość szkolenia „Zaawansowane czytanie sprawozdań finansowych” płynie z unikalnego doświadczenia prowadzącego je eksperta. Jacek Jamroż w trakcie swojej ponad 25-letniej kariery obejmującej różne kluczowe stanowiska związane z finansami przedsiębiorstw, pełnił funkcję m.in. kierownika projektu, dyrektora finansowego i konsultanta strategicznego. Te różnorodne role dały mu nie tylko doskonałe zrozumienie sprawozdań finansowych, ale także wyjątkowy wgląd w priorytety i motywacje zarówno osób sporządzających, jak i analizujących sprawozdania finansowe.

Dla kogo?

Dla kogo opracowane zostało to szkolenie?

 

Szkolenie jest skierowane do osób posiadających podstawową wiedzę o finansach i czytaniu sprawozdań finansowych, ale chcą wiedzieć więcej. Osób, które chcą pogłębić swoją wiedzę i zrozumienie jej zastosowania w praktyce. Szczególnie zapraszamy pracowników działów finansów, księgowości, controllingu, nadzoru właścicielskiego przedsiębiorstw, prawników banków/instytucji finansowych, urzędów oraz dziennikarzy.

Cele i korzyści

Jakie korzyści płyną z udziału w szkoleniu?

 • Odświeżenie podstawowych zasad czytania sprawozdań finansowych
 • Zrozumienie złożoności i niuansów czytania sprawozdań finansowych w praktyce
 • Głęboka analiza wybranych elementów sprawozdań finansowych w odniesieniu do powiązań z realnym biznesem
 • Analiza kreatywnych i nieoczywistych możliwości kształtowania sprawozdań finansowych oraz ich implikacji dla interesariuszy
Program

Program szkolenia ustalany jest indywidualnie

Przykładowe zrealizowane programy:

Szkolenie oparte na rzeczywistych sprawozdaniach finansowych, studiach przypadku oraz licznych przykładach z obszaru zarządzania finansami.

 1. Finanse w przedsiębiorstwie z perspektywy zarządu, menedżerów, finansistów i audytu oraz zewnętrznych interesariuszy.
 2. Cechy rachunkowości finansowej, podatkowej i zarządczej.
 3. Zadania i cele audytu podczas badania sprawozdania finansowego.
 4. Rachunkowość kreatywna w podejściu wynikowym rachunku zysku i strat.
 5. Rachunkowość kreatywna w podejściu bilansowym aktywów i pasywów.
 6. Na co zwracać uwagę przy czytaniu sprawozdań finansowych.
 7. Rola analizy rachunku przepływów pieniężnych.
 8. Współzależności sprawozdań finansowych, jak zmiana jednej pozycji wpływa na inne.
 9. Gdzie są najczęściej w spółkach popełniają błędy w księgowaniach?
 10. Jak ocenić, czy jest dobrze w spółce czy źle, czy inwestować czy nie, na podstawie sprawozdania finansowego?

Bilans

 1. Charakterystyka najważniejszych pozycji bilansowych
 • Ujmowanie aktywów i zobowiązań
 • Kiedy należy ująć składnik aktywów lub zobowiązań, a kiedy zaprzestać ujmowania
 • Aktywowanie kosztów związanych z nabyciem lub wytworzeniem składnika aktywów
 • Leasing finansowy
 • Ocena jakości poszczególnych składników bilansu
 • Ujmowanie zobowiązań (bilans i poza-bilans)
 • Jak i kiedy tworzy się rezerwy
 • Jak interpretować aktywa i zobowiązania z tytułu podatku odroczonego
 1. Jak ustalana jest wartość bilansowa aktywów i zobowiązań
 • Amortyzacja aktywów trwałych
 • Utrata wartości aktywów

Rachunek zysków i strat

 • Kiedy należy ująć przychód — przegląd rozwiązań stosowanych w poszczególnych branżach (m.in. omówienie zasad ujmowania przychodów z tytułu kontraktów budowlanych)
 • Które przychody (koszty), zyski (straty) nie przechodzą przez rachunek zysków i strat
 • Omówienie zasad prezentacji rachunku zysków i strat — jakie kategorie przychodów i kosztów powinny być prezentowane w poszczególnych segmentach rachunku

Rachunek przepływów pieniężnych

 • Omówienie zasad klasyfikacji przepływów jako operacyjne, inwestycyjne i finansowe
Szczegóły programu modułowego

Lokalizacja

Ustalana indywidualnie

Termin

Szkolenie organizujemy wyłącznie na zamówienie w formie zamkniętej

 

Podany zakres możemy dostosować do potrzeb grupy

 

Aby uzyskać więcej szczegółów, skontaktuj się z koordynatorem szkolenia

Kontakt

Patrycja Bawolska

Koordynator kursu

 • +48 797 305 720
 • patrycja.bawolska@pl.ey.com