Akademia HR - Zarządzanie wiekiem i współpracą międzypokoleniową – EY Academy of Business

Akademia HR – Zarządzanie wiekiem i współpracą międzypokoleniową

Po raz pierwszy w historii znaleźliśmy się w sytuacji, w której współpracują ze sobą zawodowo aż cztery pokolenia a w niektórych sytuacjach nawet pięć. Oznacza to różnice wieku do nawet 50 lat! Taka sytuacja zdecydowanie wymaga szczególnych, nowych kompetencji, które teraz będziecie mieli okazję poznać.

Dla dyrektorów i pracowników HR zatrudnionych w organizacjach wielopokoleniowych lub rosnących i planujących zatrudnianie osób w zróżnicowanym wieku.
Dla osób, które wspierają pracowników w porozumiewaniu się i budują międzypokoleniowe zespoły.

Uczestnicy w ramach szkolenia:

 • poznają znaczenie procesów demograficznych w Polsce i w Europie
 • poznają charakterystyki, wartości i mocne strony pokoleń obecnych w życiu
  zawodowym i wchodzących w nie,
 • przygotują się do odpowiedniego interpretowania różnic oraz niwelowania trudności
  wynikających z odmienności pracowników z różnych pokoleń,
 • będą znali zasady tworzenia efektywnych biznesowo zespołów w różnorodnym
  środowisku wiekowym,
 • zapoznają się ze sposobem pracy oraz narzędziami do pracy przydatnymi w
  organizacjach wielopokoleniowych.

Mozaika pokoleń – cztery pokolenia w pracy i kolejne „w drodze”

 • Zmiany demograficzne – z czego wynikają, co przynoszą
 • Cechy charakterystyczne poszczególnych pokoleń
 • Podejście XYZ do rozwoju i ścieżek kariery
 • Waga przeżyć / doświadczeń pokoleniowych i powiązanych z nimi wartości

Przekonania kadry kierowniczej w odniesieniu do różnych pokoleń i sposoby wpływania na te przekonania

Budowanie komunikacji międzypokoleniowej w organizacji

 • Ustnie czy pisemnie? – kanały komunikacji
 • Precyzja komunikacji
 • „Uwspólnianie” języka komunikacji i ważnych pojęć

Budowanie zespołów zróżnicowanych wiekowo

 • Kontrakt społeczny
 • Działania wspierające wymianę kompetencji i doświadczeń
 • Zachowanie wiedzy w firmie – aby wiedza nie odchodziła na emeryturę wraz z pracownikami

Obszary i narzędzia zarządzania wiekiem

 • Rekrutacja i selekcja
 • zasady onboardingu dla poszczególnych pokoleń
  • pomocne materiały
 • Kształcenie ustawiczne – planowanie rozwoju i uruchamianie elastyczności zawodowej
 • Rozwój kariery zawodowej.
 • Kończenie zatrudnienia i przechodzenie na emeryturę (oraz pozostawanie w kontakcie z organizacją)
 •  Współpraca międzypokoleniowa
 • Klienci też są z różnych pokoleń…
 • Kompetencje przyszłości – jakie są, gdzie ich szukać i jak implementować w organizacji

Dopasowanie narzędzi HR do potrzeb poszczególnych pokoleń

 • Potrzeby i możliwości poszczególnych pokoleń
 • Sposoby uczenia się – zdobywanie i przekazywanie wiedzy
 • Intermentoring (mentoring i mentoring odwrócony) jako sposób na przekazywanie wiedzy między pokoleniami
 • Tandemy międzypokoleniowe wspólnie realizujące zadania

Czynniki sprzyjające wdrożeniu zarządzania wiekiem

 • Badanie gotowości do zmian
 • Realna potrzeba stosowania narzędzi ZW
 • Świadomość potrzeby ZW wśród kadry zarządzającej i osób odpowiedzialnych za ZZL
 • Otwartość zarządu na zmiany, w tym na inicjatywy działu HR
 • Angażowanie zarządu i top-managementu w proces zarządzania wiekiem

Planowanie świadomej polityki zarządzania wiekiem

 • Zasoby niezbędne wdrożenia ZW
 • Staranne planowanie i realizacja
 • Adaptowanie wybranych narzędzi ZW do specyfiki firmy:
  • stopniowe wdrażanie kolejnych narzędzi w postaci projektów pilotażowych
  • elastyczność i reagowanie na ewentualne problemy, sugestie czy krytykę
 • Spełnianie podstawowych warunków skuteczności wdrożenia – komunikacja, szkolenia itp
 • Monitorowanie i ocena procesu
 • Ciągłe doskonalenie

Agnieszka M. Staroń - Coach ICC, mentor, trener mediator, facylitator, konsultant biznesowy, specjalista HR. Realizuje projekty związane z rozwojem kadr i biznesu dla firm ze wszystkich segmentów rynku.

Dorota Jurzysta - Doświadczony trener, praktykant biznesu z 15 latami doświadczenia, doradca biznesowy, konsultant zarządzania, popularyzator wiedzy o zarządzaniu, coach ICC. Zwolenniczka dialogu międzypokoleniowego i rozwoju poprzez ewolucję, nie rewolucję.

Zarządzanie wiekiem i współpracą międzypokoleniową

Cena

2100 zł netto ( 2583 zł brutto )

Akademia HR – Zarządzanie wiekiem i współpracą międzypokoleniową

Po raz pierwszy w historii znaleźliśmy się w sytuacji, w której współpracują ze sobą zawodowo aż cztery pokolenia a w niektórych sytuacjach nawet pięć. Oznacza to różnice wieku do nawet 50 lat! Taka sytuacja zdecydowanie wymaga szczególnych, nowych kompetencji, które teraz będziecie mieli okazję poznać.

Dla kogo?

Dla dyrektorów i pracowników HR zatrudnionych w organizacjach wielopokoleniowych lub rosnących i planujących zatrudnianie osób w zróżnicowanym wieku.
Dla osób, które wspierają pracowników w porozumiewaniu się i budują międzypokoleniowe zespoły.

Cele i korzyści

Uczestnicy w ramach szkolenia:

 • poznają znaczenie procesów demograficznych w Polsce i w Europie
 • poznają charakterystyki, wartości i mocne strony pokoleń obecnych w życiu
  zawodowym i wchodzących w nie,
 • przygotują się do odpowiedniego interpretowania różnic oraz niwelowania trudności
  wynikających z odmienności pracowników z różnych pokoleń,
 • będą znali zasady tworzenia efektywnych biznesowo zespołów w różnorodnym
  środowisku wiekowym,
 • zapoznają się ze sposobem pracy oraz narzędziami do pracy przydatnymi w
  organizacjach wielopokoleniowych.
Program

Mozaika pokoleń – cztery pokolenia w pracy i kolejne „w drodze”

 • Zmiany demograficzne – z czego wynikają, co przynoszą
 • Cechy charakterystyczne poszczególnych pokoleń
 • Podejście XYZ do rozwoju i ścieżek kariery
 • Waga przeżyć / doświadczeń pokoleniowych i powiązanych z nimi wartości

Przekonania kadry kierowniczej w odniesieniu do różnych pokoleń i sposoby wpływania na te przekonania

Budowanie komunikacji międzypokoleniowej w organizacji

 • Ustnie czy pisemnie? – kanały komunikacji
 • Precyzja komunikacji
 • „Uwspólnianie” języka komunikacji i ważnych pojęć

Budowanie zespołów zróżnicowanych wiekowo

 • Kontrakt społeczny
 • Działania wspierające wymianę kompetencji i doświadczeń
 • Zachowanie wiedzy w firmie – aby wiedza nie odchodziła na emeryturę wraz z pracownikami

Obszary i narzędzia zarządzania wiekiem

 • Rekrutacja i selekcja
 • zasady onboardingu dla poszczególnych pokoleń
  • pomocne materiały
 • Kształcenie ustawiczne – planowanie rozwoju i uruchamianie elastyczności zawodowej
 • Rozwój kariery zawodowej.
 • Kończenie zatrudnienia i przechodzenie na emeryturę (oraz pozostawanie w kontakcie z organizacją)
 •  Współpraca międzypokoleniowa
 • Klienci też są z różnych pokoleń…
 • Kompetencje przyszłości – jakie są, gdzie ich szukać i jak implementować w organizacji

Dopasowanie narzędzi HR do potrzeb poszczególnych pokoleń

 • Potrzeby i możliwości poszczególnych pokoleń
 • Sposoby uczenia się – zdobywanie i przekazywanie wiedzy
 • Intermentoring (mentoring i mentoring odwrócony) jako sposób na przekazywanie wiedzy między pokoleniami
 • Tandemy międzypokoleniowe wspólnie realizujące zadania

Czynniki sprzyjające wdrożeniu zarządzania wiekiem

 • Badanie gotowości do zmian
 • Realna potrzeba stosowania narzędzi ZW
 • Świadomość potrzeby ZW wśród kadry zarządzającej i osób odpowiedzialnych za ZZL
 • Otwartość zarządu na zmiany, w tym na inicjatywy działu HR
 • Angażowanie zarządu i top-managementu w proces zarządzania wiekiem

Planowanie świadomej polityki zarządzania wiekiem

 • Zasoby niezbędne wdrożenia ZW
 • Staranne planowanie i realizacja
 • Adaptowanie wybranych narzędzi ZW do specyfiki firmy:
  • stopniowe wdrażanie kolejnych narzędzi w postaci projektów pilotażowych
  • elastyczność i reagowanie na ewentualne problemy, sugestie czy krytykę
 • Spełnianie podstawowych warunków skuteczności wdrożenia – komunikacja, szkolenia itp
 • Monitorowanie i ocena procesu
 • Ciągłe doskonalenie

Cena

2100 zł netto ( 2583 zł brutto )

Lokalizacja

Warszawa

Termin

17-18 października 2024

 

Szkolenie w godzinach 9:00 – 16:30

Kontakt

Viktoriya Karpenko

Koordynator kursu

 • +48 572 002 607
 • Viktoriya.Karpenko@pl.ey.com