Zarządzanie zapasami. Wybrane narzędzia Six Sigma – EY Academy of Business

Zarządzanie zapasami. Wybrane narzędzia Six Sigma

Dobre zarządzanie zapasami pozwala ograniczyć koszty i straty. Na szkoleniu przedstawiamy zarządzanie zapasami w oparciu o system PULL (w odróżnieniu od tradycyjnego PUSH), zasady zarządzania dostawcami Just in Time oraz programowanie procesów w oparciu o system KANBAN. Pokazujemy również narzędzia Six Sigma: SIPOC, DMAIC, NEM, FMEA.

Szkolenie jest częścią programu „Lean Six Sigma w procesach operacyjnych”.

Szkolenie dedykowane jest menedżerom i inżynierom, kierownikom procesów oraz liderom odpowiedzialnym za zarządzanie zapasami.

Cele:

 • Przedstawienie koncepcji zarządzania zapasami w oparciu o system PUSH i system PULL
 • Zapoznanie uczestników z systemem KANBAN i kluczowymi założeniami systemu
 • Dostarczenie uczestnikom wiedzy na temat faz realizowania zamówień
 • Przygotowanie uczestników do wdrożenia systemu KANBAN i przemodelowania procesów z systemu PUSH w system PULL
 • Zapoznanie uczestników z koncepcją systemu Just In Time
 • Zapoznanie uczestników z czterema zasadami Systemu Produkcyjnego Toyoty
 • Zrozumienie przez uczestników idei szczupłego zarządzania w oparciu o system PULL dla filozofii Lean Management i Teorii Ograniczeń
 • Umiejętność zarządzania przez uczestników zapasami w oparciu o system KANBAN – system 2-pojemnikowy
 • Znajomość przez uczestników zasad tworzenia zapasów, zarządzania zapasami dla prawidłowego poziomowania produkcji
 • Budowanie przez uczestników systemu produkcji opartego o przepływ jednej sztuki lub malej partii produkcyjnej
 • Przedstawienie uczestnikom najlepszych praktyk związanych z funkcjonowaniem systemu KANBAN i przepływem jednej sztuki

Przekrój narzędzi i metodologii zarządzania materiałem

 • Zarządzanie zapasami – zapewnienie ciągłego przepływu i system ssący PULL. Omówienie systemu KANBAN i założeń dla tworzenia/wdrażania systemu
 • 4 zasady Systemu Produkcyjnego Toyoty
 • Oczekiwanie klienta na produkt w jednostce czasu – TAKT klienta i czas CYKLU. Omówienie założeń dla balansowania linii i produkcji na czas
 • Koncepcja budowania supermarketów. Wybór materiału do supermarketu i zarządzanie supermarketem
 • Filozofia przepływu jednej sztuki (one piece flow) lub małej ilości produkcyjnej (small batch flow)
 • Udział pracowników we wdrażaniu zmian. Budowanie zaangażowania pracowników poprzez bezpośrednie uczestnictwo we wdrożeniu
 • Zasady zarządzania dostawcami w oparciu o dostawę na czas (ang. Just In Time). Kontrola dostaw w systemie JIT
 • Programowanie realizowanych procesów w oparciu o system KANBAN. Planowanie procesu i kontrola procesu w oparciu o KANBAN
 • 2 typy kart KANBAN. Wykorzystanie mapowanie strumienia wartości do wprowadzania zarządzania w oparciu o system KANBAN. Sześć zasad systemu KANBAN
 • Pojęcie czasu realizacji (ang. LEAD TIME) i poprawa procesów w celu skrócenia czasu realizacji
 • Zarządzanie magazynem w oparciu o standaryzację i zarządzanie wizualne. System FIFO i identyfikowalność produktów w procesie. Budowanie mapy adresowej

Six Sigma i główne narzędzia

 • Rozumienie zmian w oparciu o metody statystyczne. Kontrola i nadzór nad zmiennością
 • Statystyka do opisywania zdolności procesu poprzez estymowanie i przewidywanie poziomu defektów w procesie. Kwantyfikowanie wydajności realizowanych procesów
 • Praktyczne znaczenie 99,9%. Pojęcie DPU i zdolność procesu Cp
 • SIPOC – dane konieczne do prawidłowego przygotowania i znaczenie zaangażowania zespołu. Analiza oczekiwań klienta i zrozumienie jego potrzeb na wybranym przykładzie. Omówienie zasady 5M dla opisu sytuacji
 • Kontrola i utrzymanie w oparciu o DMAIC. Kontrola i utrzymanie – główne problemy. Analiza głównych metod kontroli i ich skuteczności
 • Liczbowa ocena wskaźników NEM (ang. Numerical Evaluation of Metrics). Przykładowe narzędzia używane do konwersji danych
 • Definiowanie związków przyczynowo skutkowych powstawania potencjalnych wad produktów. Analiza czynników ryzyka w oparciu o FMEA. Identyfikowanie potencjalnych wad produktu/procesu. Eliminowanie lub minimalizowanie ryzyka związanego z wadami produktu/procesu
 • Gra symulacyjna – Fabryka Foteli i zastosowanie zdobytej wiedzy

Jarosław Okoń - trener w EY Academy of Business od 2013 roku. Przez wiele lat pracował w firmach produkcyjnych na różnych stanowiskach w obszarze produkcji i działach wspomagających. Był także odpowiedzialny za restrukturyzację firm i projekty typu „green field”.

Zarządzanie zapasami. Wybrane narzędzia Six Sigma

Cena

1980 zł netto ( 2435 zł brutto )

Zarządzanie zapasami. Wybrane narzędzia Six Sigma

Dobre zarządzanie zapasami pozwala ograniczyć koszty i straty. Na szkoleniu przedstawiamy zarządzanie zapasami w oparciu o system PULL (w odróżnieniu od tradycyjnego PUSH), zasady zarządzania dostawcami Just in Time oraz programowanie procesów w oparciu o system KANBAN. Pokazujemy również narzędzia Six Sigma: SIPOC, DMAIC, NEM, FMEA.

Szkolenie jest częścią programu „Lean Six Sigma w procesach operacyjnych”.

Dla kogo?

Szkolenie dedykowane jest menedżerom i inżynierom, kierownikom procesów oraz liderom odpowiedzialnym za zarządzanie zapasami.

Cele i korzyści

Cele:

 • Przedstawienie koncepcji zarządzania zapasami w oparciu o system PUSH i system PULL
 • Zapoznanie uczestników z systemem KANBAN i kluczowymi założeniami systemu
 • Dostarczenie uczestnikom wiedzy na temat faz realizowania zamówień
 • Przygotowanie uczestników do wdrożenia systemu KANBAN i przemodelowania procesów z systemu PUSH w system PULL
 • Zapoznanie uczestników z koncepcją systemu Just In Time
 • Zapoznanie uczestników z czterema zasadami Systemu Produkcyjnego Toyoty
 • Zrozumienie przez uczestników idei szczupłego zarządzania w oparciu o system PULL dla filozofii Lean Management i Teorii Ograniczeń
 • Umiejętność zarządzania przez uczestników zapasami w oparciu o system KANBAN – system 2-pojemnikowy
 • Znajomość przez uczestników zasad tworzenia zapasów, zarządzania zapasami dla prawidłowego poziomowania produkcji
 • Budowanie przez uczestników systemu produkcji opartego o przepływ jednej sztuki lub malej partii produkcyjnej
 • Przedstawienie uczestnikom najlepszych praktyk związanych z funkcjonowaniem systemu KANBAN i przepływem jednej sztuki
Program

Przekrój narzędzi i metodologii zarządzania materiałem

 • Zarządzanie zapasami – zapewnienie ciągłego przepływu i system ssący PULL. Omówienie systemu KANBAN i założeń dla tworzenia/wdrażania systemu
 • 4 zasady Systemu Produkcyjnego Toyoty
 • Oczekiwanie klienta na produkt w jednostce czasu – TAKT klienta i czas CYKLU. Omówienie założeń dla balansowania linii i produkcji na czas
 • Koncepcja budowania supermarketów. Wybór materiału do supermarketu i zarządzanie supermarketem
 • Filozofia przepływu jednej sztuki (one piece flow) lub małej ilości produkcyjnej (small batch flow)
 • Udział pracowników we wdrażaniu zmian. Budowanie zaangażowania pracowników poprzez bezpośrednie uczestnictwo we wdrożeniu
 • Zasady zarządzania dostawcami w oparciu o dostawę na czas (ang. Just In Time). Kontrola dostaw w systemie JIT
 • Programowanie realizowanych procesów w oparciu o system KANBAN. Planowanie procesu i kontrola procesu w oparciu o KANBAN
 • 2 typy kart KANBAN. Wykorzystanie mapowanie strumienia wartości do wprowadzania zarządzania w oparciu o system KANBAN. Sześć zasad systemu KANBAN
 • Pojęcie czasu realizacji (ang. LEAD TIME) i poprawa procesów w celu skrócenia czasu realizacji
 • Zarządzanie magazynem w oparciu o standaryzację i zarządzanie wizualne. System FIFO i identyfikowalność produktów w procesie. Budowanie mapy adresowej

Six Sigma i główne narzędzia

 • Rozumienie zmian w oparciu o metody statystyczne. Kontrola i nadzór nad zmiennością
 • Statystyka do opisywania zdolności procesu poprzez estymowanie i przewidywanie poziomu defektów w procesie. Kwantyfikowanie wydajności realizowanych procesów
 • Praktyczne znaczenie 99,9%. Pojęcie DPU i zdolność procesu Cp
 • SIPOC – dane konieczne do prawidłowego przygotowania i znaczenie zaangażowania zespołu. Analiza oczekiwań klienta i zrozumienie jego potrzeb na wybranym przykładzie. Omówienie zasady 5M dla opisu sytuacji
 • Kontrola i utrzymanie w oparciu o DMAIC. Kontrola i utrzymanie – główne problemy. Analiza głównych metod kontroli i ich skuteczności
 • Liczbowa ocena wskaźników NEM (ang. Numerical Evaluation of Metrics). Przykładowe narzędzia używane do konwersji danych
 • Definiowanie związków przyczynowo skutkowych powstawania potencjalnych wad produktów. Analiza czynników ryzyka w oparciu o FMEA. Identyfikowanie potencjalnych wad produktu/procesu. Eliminowanie lub minimalizowanie ryzyka związanego z wadami produktu/procesu
 • Gra symulacyjna – Fabryka Foteli i zastosowanie zdobytej wiedzy

Cena

1980 zł netto ( 2435 zł brutto )

Lokalizacja

Katowice

Termin

25-26 listopada 2024

Kontakt

Karina Kumanikina

Koordynator kursu

 • +48 572 002 706
 • karina.kumanikina@pl.ey.com