Kursy i szkolenia dla firm - Ernst & Young Academy of Business
menu
Strona główna   Szkolenia   Finanse dla niefinansistów   Analiza sytuacji finansowej przedsiębiorstwa

Analiza sytuacji finansowej przedsiębiorstwa
- szkolenie z cyklu Finanse dla niefinansistów

Kurs w języku polskim

Terminy:

27-28 października 2021 | Stacjonarnie lub online

Cena: 2100 zł netto
Kontakt: Monika Kacprzykowska | tel. +48 789 407 575 | monika.kacprzykowska@pl.ey.com

Cele szkolenia

Dlaczego taniej pożyczyć niż zainwestować własne środki?
Czy zawsze warto skorzystać z rabatu?

Dowiedz się:
 • Jak wnioskować o kondycji firmy na podstawie danych zawartych w sprawozdaniu finansowym?
 • Jak tworzyć i interpretować wskaźniki przydatne w analizie finansowej przedsiębiorstwa?
 • Na co zwracać uwagę analizując firmy działające w różnych branżach oraz znajdujące się w różnych fazach rozwoju?
 • Jak porównywać raporty finansowe rok do roku w celu zaobserwowania zmian zachodzących w firmie?
 • Jak przeprowadzić ocenę wiarygodności kredytowej i płynności przedsiębiorstwa?
 • Jak ocenić sposób, w jaki firma pozyskuje finansowanie?
 • Czy na podstawie sprawozdań finansowych można oszacować wartość przedsiębiorstwa? Czego nie pokazują dane finansowe i jak temu zaradzić?

Program

 • Metody i rodzaje analizy finansowej
 • Wskaźniki finansowe – konstrukcja, interpretacje, wady i zalety podstawowych wskaźników (ćwiczenia):
  • wskaźniki rentowności
  • wskaźniki płynności
  • wskaźniki kapitału obrotowego
  • wskaźniki zadłużenia
  • wskaźniki giełdowe i inne mierniki (EPS, EBIT, EBITDA)
 • Ocena zarządzania kapitałem obrotowym w firmie (ćwiczenia)
 • Ograniczenia analizy wskaźnikowej
  • dlaczego obliczenie wskaźników na podstawie danych wziętych wprost ze sprawozdania finansowego może prowadzić do nieprawidłowych wniosków
  • co zrobić, żeby wyeliminować te ograniczenia
 • Kompleksowa analiza sytuacji finansowej, wyników działalności i przepływów pieniężnych przedsiębiorstwa w oparciu o sprawozdanie finansowe (case study)
 • Źródła finansowania firmy – wady, zalety i koszty poszczególnych rozwiązań (ćwiczenia):
  • kapitał własny (akcje, udziały)
  • kapitał obcy (kredyt bankowy, obligacje, leasing)
  • dźwignia finansowa

Korzyści

Po ukończeniu szkolenia:
 • Będziesz w stanie przeprowadzić świadomą ocenę sytuacji finansowej kontrahentów i konkurencji
 • Rozpoznasz sygnały świadczące o pogarszaniu się kondycji finansowej przedsiębiorstwa
 • Zrozumiesz, w jaki sposób twoja firma jest oceniana przez właścicieli i wierzycieli

Jesteś zainteresowany całym cyklem szkoleń Finanse dla niefinansistów? Zobacz tutaj!