Kursy i szkolenia dla firm - Ernst & Young Academy of Business
menu
Strona główna   Szkolenia   Audytorzy wewnętrzni - rozwój zawodowy   Excel w audycie i kontroli wewnętrznej

Excel w audycie i kontroli wewnętrznej

Termin szkolenia:

1-2 grudnia 2021 | Warszawa lub Online

1-2 czerwca 2022 | Warszawa lub Online

Cena szkolenia: 1690 zł netto

Cele szkolenia

 • Szkolenie ma formę praktycznych warsztatów komputerowych.
 • Każdy uczestnik pracuje samodzielnie na komputerze (własnym lub udostępnionym przez EY Academy of Business na czas szkolenia).
 • Uczestnicy pracują na rozbudowanym arkuszu kalkulacyjnym, gotowe rozwiązania wypracowane podczas zajęć zabierają ze sobą, aby zastosować w pracy.
Uwaga: osoby, które będą korzystały z komputerów EY Academy of Business, proszone są o zabranie na zajęcia swoich nośników pendrive w celu zapisania arkuszy z materiałem wypracowanym podczas warsztatów.
 • Dla kogo?
 • Cele i korzyści
 • Program
 • Termin i miejsce
 • Cena
 • Kontakt
 • Punkty edukacyjne
 • Pobierz program w PDF

Dla kogo?

Warsztat jest przeznaczony dla audytorów i kontrolerów, którzy korzystają z Excela w zadaniach, przygotowują prezentacje danych, prezentują sprawozdania z wykonanych zadań.

Cele i korzyści

Cele szkolenia
Jeśli chcesz:
 • Usprawnić swoją pracę dzięki lepszej znajomości możliwości programu MS Excel 
 • Uatrakcyjnić stronę graficzną przygotowywanych prezentacji i sprawozdań z audytów i kontroli
To szkolenie jest dla Ciebie!
   
Korzyści dla uczestników
Po ukończeniu warsztatu uczestnicy:
 • będą wiedzieli, jak wykorzystać wybrane funkcjonalności Excela do celów audytu i kontroli
 • będą znali najczęściej stosowane funkcje arkusza, przydatne przy analizie dużych zbiorów danych  
 • zrozumieją zależności pomiędzy komórkami, arkuszami i skoroszytami
 • będą potrafili szybko i sprawnie przygotować profesjonalne sprawozdanie z kontroli lub audytu, w atrakcyjnej formie graficznej

Program

Praca ze zbiorami danych
 • oczyszczanie danych błędnie sformatowanych
 • import danych ze źródeł zewnętrznych
 • porównywanie danych
 • identyfikacja nieprawidłowości
 • weryfikacja poprawności danych
 • przyporządkowywanie danych z jednej bazy do danych w innej bazie 
 • formatowanie warunkowe
Arkusze w Excelu
 • tabele do wypełniania dla audytowanych
 • blokowanie treści, ukryte skoroszyty
 • wypełnianie komórek seriami danych
Przykładowe funkcje
 • JEŻELI
 • LICZ.JEŻELI
 • SUMA.WARUNKÓW
 • LICZ.WARUNKI
 • MEDIANA
 • ZŁĄCZ TEKSTY
 • WYSZUKAJ.PIONOWO
 • adresowanie względne i bezwzględne
Podstawy statystyki w audycie z wykorzystaniem Excela
 • dobór próby
 • korelacje
 • prognozowanie z wykorzystaniem Excela
Wstęp do makr
 • bezpieczeństwo
 • rejestrowanie i tworzenie prostych makr
Wykresy w sprawozdaniach audytowych
 • wybór odpowiedniego wykresu
 • wykres z analizą trendu
 • niestandardowe formatowanie
 • przenoszenie z Excela do Worda
Zagadnienia uzupełniające
 • Wykorzystanie Excela w kontekście wybranych standardów audytu i kontroli - ograniczenia Excela
 • Excel a inne rozwiązania informatyczne dla audytorów
 • Excel jako narzędzie wspierające audyt komputerowo (ang. CAATs)

Data i miejsce

 • 1-2 grudnia 2021 Warszawa lub Online
 • 1-2 czerwca 2022 | Warszawa lub Online
Cena 1690,00 PLN (+ 23% VAT)
E-mail do koordynatora szkolenia

Kontakt

Koordynator szkolenia:
Klaudia Pliszka
tel. +48 510 201 302

Punkty edukacyjne

Za całe szkolenie można otrzymać 15 CPE.