Kursy i szkolenia dla firm - Ernst & Young Academy of Business
menu
Strona główna   Szkolenia   Lean Management - Zarządzanie procesami   Lean Management Executive Summary

Lean Management Executive Summary - warsztaty szkoleniowe

Executive Summary – warsztat z symulacją           

Terminy szkolenia:
9-10 grudnia 2021 | Online
Cena: 1980 zł netto
 • Przegląd narzędzi i technik Lean & Theory of Constraints (ToC)
 • Korzyści ze stosowania narzędzi Lean i Teorii Ograniczeń
 • Pokonywanie oporu przed wdrożeniem narzędzi i zmian 
Intensywny warsztat dla osób zarządzających, menedżerów, którzy chcieliby zwiększyć efektywność operacyjną oraz usunąć ograniczenia w procesach i całej organizacji. Identyfikacja „wąskich gardeł” oraz zastosowanie narzędzi Lean to najskuteczniejszy sposób, by osiągnąć ten cel.
Na szkoleniu pokazujemy, że dzięki narzędziom Lean można tworzyć wartość w firmie na każdym etapie. Stosujemy kompleksowe spojrzenie na przepływ wartości dodanej wzdłuż całego łańcucha dostaw, co pozwala na efektywne usprawnianie procesów i realne korzyści oszczędnościowe. 
Połączenie Lean z Teorią Ograniczeń pozwala na przyspieszenie optymalizacji procesów dzięki skupieniu się na kluczowych ograniczeniach w procesach i całej organizacji. 
Szukasz czegoś więcej?

 • Dla kogo?
 • Cele i korzyści
 • Program
 • Termin i miejsce
 • Trenerzy
 • Cena
 • Kontakt
 • Punkty edukacyjne

Dla kogo?

Na szkolenie zapraszamy:
 • przedstawicieli kadry zarządzającej wyższego szczebla
 • kadrę menedżerską odpowiedzialną za planowanie i zarządzanie produkcją oraz łańcuchem dostaw
 • menedżerów procesów, kierowników obszarów, menedżerów jakości, liderów Lean, liderów Six Sigma i inne
 • osoby odpowiedzialne za realizację i doskonalenie procesów
 • osoby wdrażające lub planujące wdrożenie Lean w obszarach
 • operacyjnych, usługowych i łańcucha dostaw 

Cele i korzyści

Warsztaty koncentrują się na podstawowych zagadnieniach z obszaru Lean i sposobie ich wdrażania w organizacjach przy udziale wszystkich pracowników. 
Po ukończeniu warsztatu:
 • zdobędziesz kluczową wiedzę na temat Lean: 5S i bezpieczeństwo, standaryzacja pracy, zarządzanie wizualne, Kanban, TPM, SMED, Problem Solving, Kaizen, Jidoka, TQM
 • będziesz przygotowany, żeby zacząć budować kulturę Lean i skutecznie zarządzać zmianami w organizacji
 • zrozumiesz podłoże koncepcji Lean i kluczowe metodologie, narzędzia i mechanizmy zarządzania procesami zgodnie z podejściem Lean Management oraz Teorią Ograniczeń
 • poznasz mechanizmy budowania kultury Lean w organizacji
 • poznasz narzędzia do identyfikacji i rozwiązywania problemów oraz rozwiniesz umiejętności moderowania zespołów Problem Solving
 • zdobędziesz wiedzę i motywację niezbędne do ciągłego doskonalenia procesów i organizacji
 • zdobędziesz wiedzę na temat Przywództwa wspierającego we wdrażaniu Lean
 • Poznasz metody aktywowania pracowników do zmian i przeciwdziałania oporowi przed zmianami
 • przećwiczysz narzędzia Lean podczas gier
 • przeanalizujesz studium przypadków związanych z wdrożeniami narzędzi Lean Management

Program

 • Dzień 1
  • Kultura i świadomość Lean Manufacturing – rys historyczny powstania filozofii Lean Management i systemu produkcyjnego Toyoty
  • Zapoznanie z ideą szczupłego zarządzania w oparciu o Lean Management i Teorię Ograniczeń (ToC)
  • Lean Management – budowanie przewagi dzięki ludziom i narzędziom
  • Przeszkolenie teoretyczne z wybranych narzędzi i metod doskonalenia procesów
 • Dzień 2
  • Problemy związane z wdrożeniem Lean – najczęściej popełniane błędy i niekorzystna atmosfera do wdrożenia
  • Lider wspierający (Servant Leadership) jako kluczowy zasób wspierający wdrożenie i utrzymanie kultury Lean Management
  • Poprawa przepływu i eliminacja strat – kluczowe założenia dla kultury Lean Management
  • Ciągłe doskonalenie jako kluczowy element filozofii Lean Management i Teorii Ograniczeń
  • Rola pracowników podczas wdrażania kultury i narzędzi
  • Przedstawienie pozytywnych praktyk (benchmark) wdrożonych w kraju i na świecie - analiza przypadków dotycząca wdrożenia Lean Management i Teorii Ograniczeń
  • Opór przed zmianami i wdrożeniem kultury Lean Management - pokazanie korzyści dla pracowników i organizacji
  • Miękkie aspekty wdrażania Lean i kluczowa rola pracowników liniowych
  • System raportowania i audytowania procesów w oparciu o kulturę Lean Management

Data i miejsce

9-10 grudnia 2021| Online

Szkolenie odbędzię się w godzinach 9.00-16.30

Cena 1980,00 PLN (+ 23% VAT)
E-mail do koordynatora szkolenia

Kontakt

Oktawia Kuruś| oktawia.kurus@pl.ey.com | + 48 517 882 348