Programy rozwojowe dla talentów, sukcesorów i osób z wysokim potencjałem – EY Academy of Business

Programy rozwojowe dla talentów, sukcesorów i osób z wysokim potencjałem

Czy może w Twojej firmie borykasz się z kryzysem zaangażowania? Odchodzą ci najzdolniejsi, najbardziej rzutcy, z którymi wiązałeś wiele planów? Czy w firmie powstało przekonanie, że gdzieś indziej jest lepiej, a co gorsze, funkcjonowanie kluczowych obszarów organizacji jest przez to zagrożone?

Czy Twój Zarząd oczekuje od HR, że zapewni ludzi, którzy z zaangażowaniem będą realizować strategię – nieważne, jaka ona będzie: czy będzie zakładała wzrost, doskonały serwis, rozpoznawalność marki czy tworzenie innowacyjnych produktów?

Czy branża, w której pracujesz jest unikalna, wymaga specyficznych kompetencji, a wdrożenie i wykształcenie w pełni samodzielnego specjalisty trwa bardzo długo? Czy wraz z odejściem najlepszych, najbardziej doświadczonych, odchodzi z nimi cenne know-how?

Jeśli tak się składa, że jesteś przedstawicielem HR i powyższe problemy wpisują się w Twój zakres obowiązków, pewnie zastanawiasz się, jak podejść do tak złożonych zagadnień. Jednym z rozwiązań jest realizacja programu dla sukcesorów, firmowych talentów lub osób z wysokim potencjałem. Jak go zrealizować, od czego zacząć, co wziąć pod uwagę – tego wszystkiego dowiesz się na tym warsztacie.

Ten program jest dla Ciebie, jeśli:

 • Jesteś menedżerem HR, HR Business Partnerem, specjalistą, koordynatorem i menedżerem szkoleń i rozwoju, pracownikiem HR, który na co dzień wspiera biznes w obszarze szkoleń i rozwoju
 • Potrzebujesz rzetelnej, metodycznej wiedzy jak krok po kroku wdrożyć duży program rozwojowy o kluczowym znaczeniu dla organizacji
 • Chcesz uzupełnić lub potwierdzić swoją wiedzę i umiejętności we wdrażaniu kompleksowych programów rozwojowych
 • Szukasz forum wymiany doświadczeń i wiedzy z innymi profesjonalistami HR
 • Potrzebujesz konsultacji w tym co już robisz lub nowych pomysłów i inspiracji
 • Chcesz uzyskać spokój, że masz wszelkie zasoby osobiste do tego, aby poradzić sobie z tym zadaniem ?

Cele szkolenia:

 • Zapoznasz się z funkcją specjalnych programów rozwojowych dla wyróżniających się pracowników oraz korzyściami, jakie one przynoszą
 • Przygotujesz się do zaprojektowania i poprowadzenia projektu od początku do końca
 • Poznasz możliwe pułapki i konieczne warunki, aby program można było zrealizować
 • Zainspirujesz się przykładami realizacji podobnych projektów

Korzyści dla Ciebie:

 • Zdobędziesz wiedzę jak przygotować program rozwojowy adresujący potrzeby Twojej organizacji
 • Poznasz aktualne trendy w zarządzaniu rozwojem i dowiesz się o dobrych praktykach
 • Uzupełnisz lub pogłębisz swoją wiedzę i umiejętności, poprzez kontakt z ekspertami i praktykami HR i wymianę doświadczeń z koleżankami i kolegami po fachu
 • Osiągniesz spokój i wzmocnienie pewności siebie w projektowaniu programu w warstwie organizacyjnej i merytorycznej
 • Po szkoleniu będziesz gotów zaangażować się w rozwiązanie istotnych problemów organizacji takich jak rotacja, odpływ know-how czy niskie zaangażowanie
 • Przyczynisz się do pozostania w organizacji najlepszych pracowników
 • Pomożesz kadrze menadżerskiej wychować następne pokolenie liderów
 • Wpłyniesz na podniesienie zaangażowania w organizacji
 • Wzmocnisz swój autorytet jako kierownika projektów i doradcy dla biznesu
 1. Aktualne trendy w zarządzaniu rozwojem w organizacjach
 • Współczesne podejście do rozwoju w świetle multigeneracyjnego rynku pracy i dynamicznie rozwijającego się otoczenia biznesowego
 • Rozwój jako czynnik budowania zaangażowania, czyli czy trzeba rozwijać pracowników?
 • Podejście oparte na mocnych stronach – przydatna perspektywa szczególnie dla pokoleń późnych Y i Z(XD)
 • Jakich ludzi organizacje potrzebują obecnie w świecie VUCA i Agile?
 • Jakich organizacji potrzebują pokolenia późnych Y i Z(XD)? Czy da to się pogodzić?
 • Kim są talenty, sukcesorzy, osoby z wysokim potencjałem (tzw. HiPo)? – czy ich obecność w organizacji to kłopot czy wartość?
 • Jakie są podobieństwa i różnice pomiędzy programami dla talentów, sukcesorów i HiPo?
 1. Przygotowanie organizacji do realizacji programu rozwojowego, czyli czy program ma szansę się udać?
 • Strategia biznesowa i cele programu; spodziewany wpływ programu na wskaźniki biznesowe. Określenie parametrów mierzenia efektywności programu
 • Wsparcie ze strony innych systemów HR, zarządzanie wynikami i rozwojem, przygotowanie zespołu HR
 • Zaangażowanie menadżerów, ekspertów, coachów i mentorów wewnętrznych
 • Potrzebne zasoby
 1. Kompetencje, wartości, style, talenty – na jakim modelu oprzeć program?
 • Profilowanie kluczowych stanowisk lub kluczowych obszarów organizacji, zidentyfikowanie i opisanie kompetencji przyszłości
 • Co to są kompetencje? Definicje, konstrukcja modelu kompetencji, metodologia pomiaru
 • Niwelowanie luk kompetencyjnych – tradycyjne podejście do rozwoju czy podejście oparte na mocnych stronach?
 • Diagnoza kompetencji, stylów, talentów uczestników. Metody pomiaru i dostępne na rynku narzędzia
 • Dopasowanie profilu uczestnika do profilu stanowiska/ obszaru i przyszłych wyzwań organizacji
 1. Wdrożenie programu rozwojowego – ramy organizacyjne i warstwa merytoryczna
 • Przygotowanie
 • Cel programu, definicje
 • Ramy organizacyjne: czas trwania, częstotliwość działań rozwojowych
 • Kryteria naboru, etapy i narzędzia selekcji
 • Zespół projektowy
 • Realizacja
 • Wsparcie uczestników w definiowaniu ich indywidualnych planów rozwoju
 • Monitoring postępów i motywacji uczestnika – rozwój osobisty uczestnika wpisany w rozwój organizacji
 • Bieżący feedback jako nośnik rozwoju
 • Zawartość merytoryczna programu
 • Różnorodność metod i działań rozwojowych
 • Zakończenie
 • Pomiar efektywności programu
 • Zagospodarowanie absolwentów programu
 1. Transparentność projektu rozwojowego
 • Plan komunikacji
 • Odbiorcy i narzędzia komunikacji
 • Materiały merytoryczne, informacyjne, promocyjne dla uczestników/ ich przełożonych

Małgorzata Łozińska - jej obszary specjalizacji obejmują diagnozę kompetencji metodą Assessment/Development Center, opracowywanie i realizację programów rozwojowych i szkoleniowych, wdrażanie zarządzania wynikami oraz opracowywanie i realizację programów talentowych.

Co mówią o nas uczestnicy szkoleń?

„Polecam szkolenie wszystkim osobom, które chcą rozpocząć pracę z talentami lub chcą usystematyzować posiadaną już wiedzę :)”

Programy rozwojowe dla talentów, sukcesorów i osób z wysokim potencjałem

Cena

2300 zł netto ( 2829 zł brutto )

Programy rozwojowe dla talentów, sukcesorów i osób z wysokim potencjałem

Czy może w Twojej firmie borykasz się z kryzysem zaangażowania? Odchodzą ci najzdolniejsi, najbardziej rzutcy, z którymi wiązałeś wiele planów? Czy w firmie powstało przekonanie, że gdzieś indziej jest lepiej, a co gorsze, funkcjonowanie kluczowych obszarów organizacji jest przez to zagrożone?

Czy Twój Zarząd oczekuje od HR, że zapewni ludzi, którzy z zaangażowaniem będą realizować strategię – nieważne, jaka ona będzie: czy będzie zakładała wzrost, doskonały serwis, rozpoznawalność marki czy tworzenie innowacyjnych produktów?

Czy branża, w której pracujesz jest unikalna, wymaga specyficznych kompetencji, a wdrożenie i wykształcenie w pełni samodzielnego specjalisty trwa bardzo długo? Czy wraz z odejściem najlepszych, najbardziej doświadczonych, odchodzi z nimi cenne know-how?

Jeśli tak się składa, że jesteś przedstawicielem HR i powyższe problemy wpisują się w Twój zakres obowiązków, pewnie zastanawiasz się, jak podejść do tak złożonych zagadnień. Jednym z rozwiązań jest realizacja programu dla sukcesorów, firmowych talentów lub osób z wysokim potencjałem. Jak go zrealizować, od czego zacząć, co wziąć pod uwagę – tego wszystkiego dowiesz się na tym warsztacie.

Dla kogo?

Ten program jest dla Ciebie, jeśli:

 • Jesteś menedżerem HR, HR Business Partnerem, specjalistą, koordynatorem i menedżerem szkoleń i rozwoju, pracownikiem HR, który na co dzień wspiera biznes w obszarze szkoleń i rozwoju
 • Potrzebujesz rzetelnej, metodycznej wiedzy jak krok po kroku wdrożyć duży program rozwojowy o kluczowym znaczeniu dla organizacji
 • Chcesz uzupełnić lub potwierdzić swoją wiedzę i umiejętności we wdrażaniu kompleksowych programów rozwojowych
 • Szukasz forum wymiany doświadczeń i wiedzy z innymi profesjonalistami HR
 • Potrzebujesz konsultacji w tym co już robisz lub nowych pomysłów i inspiracji
 • Chcesz uzyskać spokój, że masz wszelkie zasoby osobiste do tego, aby poradzić sobie z tym zadaniem ?
Cele i korzyści

Cele szkolenia:

 • Zapoznasz się z funkcją specjalnych programów rozwojowych dla wyróżniających się pracowników oraz korzyściami, jakie one przynoszą
 • Przygotujesz się do zaprojektowania i poprowadzenia projektu od początku do końca
 • Poznasz możliwe pułapki i konieczne warunki, aby program można było zrealizować
 • Zainspirujesz się przykładami realizacji podobnych projektów

Korzyści dla Ciebie:

 • Zdobędziesz wiedzę jak przygotować program rozwojowy adresujący potrzeby Twojej organizacji
 • Poznasz aktualne trendy w zarządzaniu rozwojem i dowiesz się o dobrych praktykach
 • Uzupełnisz lub pogłębisz swoją wiedzę i umiejętności, poprzez kontakt z ekspertami i praktykami HR i wymianę doświadczeń z koleżankami i kolegami po fachu
 • Osiągniesz spokój i wzmocnienie pewności siebie w projektowaniu programu w warstwie organizacyjnej i merytorycznej
 • Po szkoleniu będziesz gotów zaangażować się w rozwiązanie istotnych problemów organizacji takich jak rotacja, odpływ know-how czy niskie zaangażowanie
 • Przyczynisz się do pozostania w organizacji najlepszych pracowników
 • Pomożesz kadrze menadżerskiej wychować następne pokolenie liderów
 • Wpłyniesz na podniesienie zaangażowania w organizacji
 • Wzmocnisz swój autorytet jako kierownika projektów i doradcy dla biznesu
Program
 1. Aktualne trendy w zarządzaniu rozwojem w organizacjach
 • Współczesne podejście do rozwoju w świetle multigeneracyjnego rynku pracy i dynamicznie rozwijającego się otoczenia biznesowego
 • Rozwój jako czynnik budowania zaangażowania, czyli czy trzeba rozwijać pracowników?
 • Podejście oparte na mocnych stronach – przydatna perspektywa szczególnie dla pokoleń późnych Y i Z(XD)
 • Jakich ludzi organizacje potrzebują obecnie w świecie VUCA i Agile?
 • Jakich organizacji potrzebują pokolenia późnych Y i Z(XD)? Czy da to się pogodzić?
 • Kim są talenty, sukcesorzy, osoby z wysokim potencjałem (tzw. HiPo)? – czy ich obecność w organizacji to kłopot czy wartość?
 • Jakie są podobieństwa i różnice pomiędzy programami dla talentów, sukcesorów i HiPo?
 1. Przygotowanie organizacji do realizacji programu rozwojowego, czyli czy program ma szansę się udać?
 • Strategia biznesowa i cele programu; spodziewany wpływ programu na wskaźniki biznesowe. Określenie parametrów mierzenia efektywności programu
 • Wsparcie ze strony innych systemów HR, zarządzanie wynikami i rozwojem, przygotowanie zespołu HR
 • Zaangażowanie menadżerów, ekspertów, coachów i mentorów wewnętrznych
 • Potrzebne zasoby
 1. Kompetencje, wartości, style, talenty – na jakim modelu oprzeć program?
 • Profilowanie kluczowych stanowisk lub kluczowych obszarów organizacji, zidentyfikowanie i opisanie kompetencji przyszłości
 • Co to są kompetencje? Definicje, konstrukcja modelu kompetencji, metodologia pomiaru
 • Niwelowanie luk kompetencyjnych – tradycyjne podejście do rozwoju czy podejście oparte na mocnych stronach?
 • Diagnoza kompetencji, stylów, talentów uczestników. Metody pomiaru i dostępne na rynku narzędzia
 • Dopasowanie profilu uczestnika do profilu stanowiska/ obszaru i przyszłych wyzwań organizacji
 1. Wdrożenie programu rozwojowego – ramy organizacyjne i warstwa merytoryczna
 • Przygotowanie
 • Cel programu, definicje
 • Ramy organizacyjne: czas trwania, częstotliwość działań rozwojowych
 • Kryteria naboru, etapy i narzędzia selekcji
 • Zespół projektowy
 • Realizacja
 • Wsparcie uczestników w definiowaniu ich indywidualnych planów rozwoju
 • Monitoring postępów i motywacji uczestnika – rozwój osobisty uczestnika wpisany w rozwój organizacji
 • Bieżący feedback jako nośnik rozwoju
 • Zawartość merytoryczna programu
 • Różnorodność metod i działań rozwojowych
 • Zakończenie
 • Pomiar efektywności programu
 • Zagospodarowanie absolwentów programu
 1. Transparentność projektu rozwojowego
 • Plan komunikacji
 • Odbiorcy i narzędzia komunikacji
 • Materiały merytoryczne, informacyjne, promocyjne dla uczestników/ ich przełożonych
Szczegóły programu modułowego

Cena

2300 zł netto ( 2829 zł brutto )

Lokalizacja

Online Live

Termin

4-5 czerwca 2024

8-9 października 2024

 

Szkolenie w godzinach 9:00 – 16:00

Kontakt

Viktoriya Karpenko

Koordynator kursu

 • +48 572 002 607
 • Viktoriya.Karpenko@pl.ey.com