Savoir-vivre. Etykieta w komunikacji biznesowej i międzykulturowej – EY Academy of Business

Savoir-vivre. Etykieta w komunikacji biznesowej i międzykulturowej

Szkolenie z zakresu komunikacji biznesowej i międzykulturowej podzielone jest na dwie części. Pierwsza dotyczy podstawowych zasad komunikacji, rozmów online oraz budowania dobrego pierwszego wrażenia. Druga część dedykowana jest komunikacji międzykulturowej i zapewnia kompleksową wiedzę na temat zasad budowania kontaktów towarzyskich, zawierania znajomości oraz udziału w oficjalnych spotkaniach w środowisku międzykulturowym.

Szkolenie skierowane jest do menedżerów instytucji publicznych oraz przedsiębiorstw, którzy reprezentują swoją organizację za granicą, mają styczność z przedstawicielami obcych kultur oraz realizują projekty w środowisku multikulturowym (w organizacjach międzynarodowych, korporacjach międzynarodowych, handlu międzynarodowym). Szkolenie polecamy również pracownikom startupów.

Szkolenie ma na celu:

 • Uwrażliwienie na problemy komunikacyjne i różnice międzykulturowe, zarysowanie potencjalnych konfliktów oraz propozycję ich minimalizowania lub rozwiązania
 • Polepszenie umiejętności komunikacyjnych pracowników oraz zwiększenie ich profesjonalizmu w kontaktach z innymi i instytucjami
 • Budowanie relacji w zgodzie z zasadami etykiety w komunikacji międzykulturowej oraz tworzenie wizerunku profesjonalnej organizacji

Szkolenie odpowie na następujące pytania:

 • Jakie są podstawowe zasady etykiety?
 • W jaki sposób kształtować swój wizerunek?

 • Skąd biorą się różnice międzykulturowe?
 • Dlaczego zrozumienie tych różnic jest ważne?
 • Czym charakteryzują się kultury pro-transakcyjne?
 • Czym charakteryzują się kultury pro-relacyjne?
 • Jak pokonywać różnice kulturowe w działaniu?
 • Czym jest dystans władzy i jak się objawia?
 • Czym jest proksemika i jakie ma znaczenie?
 • Czym różnią się kultury polichroniczne od monochronicznych?
 • Czym różnią się kultury agresywne od kultur kooperacyjnych?
 • Jakie znaczenie ma wyznawana religia dla kultury organizacji?
 • Jak podtrzymywać relacje dzięki zrozumieniu komunikacji międzykulturowej?

Wstęp

 • Źródła i pochodzenie etykiety
 • Najważniejsze zasady etykiety menedżera
 • Nasada dostosowania w relacjach biznesowych i międzynarodowych
 • Wszystko co robimy jest komunikacją…

Część I – Etykieta w komunikacji

 • Komunikacja werbalna, epistolarna i pozawerbalna
 • Zasady prowadzenia rozmowy telefonicznej
 • Zasady sporządzania korespondencji urzędowej
 • Zasady sporządzania korespondencji elektronicznej
 • Nowoczesne środki komunikacji, etykieta w Internecie
 • Etykieta wideo rozmowy i wideo konferencji – NOWOŚĆ
 • Tworzenie pierwszego wrażenia i kreowanie pozytywnego wizerunku
 • Elementy mowy ciała podczas autoprezentacji i udziału w spotkaniach
 • Sztuka small talk w nawiązywaniu i podtrzymywaniu kontaktów

Część II – Komunikacja międzykulturowa

 • Pochodzenie różnic międzykulturowych
 • Proksemika czyli dystanse społeczne
 • Kultury pro-partnerskie i pro-transakcyjne
 • Rozwiązywanie konfliktów międzykulturowych
 • Kultura agresywna vs. kultura kooperacyjna
 • Kultura oficjalna vs. kultura nieoficjalna
 • Kultura terminowa vs. nieterminowa
 • Kultura powściągliwa vs. kultura emocjonalna
 • Zasady etykiety w komunikacji międzykulturowej w 6 wybranych regionach zawierające m.in. następujące elementy: kontakty towarzyskie, zawieranie znajomości, spotkania oficjalne, odniesienia kulturowe i religijne, kultura stołu, etykieta ubioru, budowanie długotrwałych relacji:
 • Stany Zjednoczone Ameryki
 • Kraje Zatoki Perskiej
 • Chiny i Azja Południowo Wschodnia
 • Kraje Afryki Subsaharyjskiej
 • Kraje Byłego ZSRR
 • Francja

Sesja pytań i odpowiedzi

Paweł Grotowski - od wielu lat prowadzi szkolenia z etykiety i protokołu dyplomatycznego. Przeprowadził ponad 100 szkoleń, w których wzięło udział ok. 2000 osób. Wiedzę i doświadczenie zdobywał m.in. pracując w Protokole Dyplomatycznym MSZ.

Savoir-vivre. Etykieta w komunikacji biznesowej i międzykulturowej

Szkolenie z zakresu komunikacji biznesowej i międzykulturowej podzielone jest na dwie części. Pierwsza dotyczy podstawowych zasad komunikacji, rozmów online oraz budowania dobrego pierwszego wrażenia. Druga część dedykowana jest komunikacji międzykulturowej i zapewnia kompleksową wiedzę na temat zasad budowania kontaktów towarzyskich, zawierania znajomości oraz udziału w oficjalnych spotkaniach w środowisku międzykulturowym.

Dla kogo?

Szkolenie skierowane jest do menedżerów instytucji publicznych oraz przedsiębiorstw, którzy reprezentują swoją organizację za granicą, mają styczność z przedstawicielami obcych kultur oraz realizują projekty w środowisku multikulturowym (w organizacjach międzynarodowych, korporacjach międzynarodowych, handlu międzynarodowym). Szkolenie polecamy również pracownikom startupów.

Cele i korzyści

Szkolenie ma na celu:

 • Uwrażliwienie na problemy komunikacyjne i różnice międzykulturowe, zarysowanie potencjalnych konfliktów oraz propozycję ich minimalizowania lub rozwiązania
 • Polepszenie umiejętności komunikacyjnych pracowników oraz zwiększenie ich profesjonalizmu w kontaktach z innymi i instytucjami
 • Budowanie relacji w zgodzie z zasadami etykiety w komunikacji międzykulturowej oraz tworzenie wizerunku profesjonalnej organizacji

Szkolenie odpowie na następujące pytania:

 • Jakie są podstawowe zasady etykiety?
 • W jaki sposób kształtować swój wizerunek?

 • Skąd biorą się różnice międzykulturowe?
 • Dlaczego zrozumienie tych różnic jest ważne?
 • Czym charakteryzują się kultury pro-transakcyjne?
 • Czym charakteryzują się kultury pro-relacyjne?
 • Jak pokonywać różnice kulturowe w działaniu?
 • Czym jest dystans władzy i jak się objawia?
 • Czym jest proksemika i jakie ma znaczenie?
 • Czym różnią się kultury polichroniczne od monochronicznych?
 • Czym różnią się kultury agresywne od kultur kooperacyjnych?
 • Jakie znaczenie ma wyznawana religia dla kultury organizacji?
 • Jak podtrzymywać relacje dzięki zrozumieniu komunikacji międzykulturowej?
Program

Wstęp

 • Źródła i pochodzenie etykiety
 • Najważniejsze zasady etykiety menedżera
 • Nasada dostosowania w relacjach biznesowych i międzynarodowych
 • Wszystko co robimy jest komunikacją…

Część I – Etykieta w komunikacji

 • Komunikacja werbalna, epistolarna i pozawerbalna
 • Zasady prowadzenia rozmowy telefonicznej
 • Zasady sporządzania korespondencji urzędowej
 • Zasady sporządzania korespondencji elektronicznej
 • Nowoczesne środki komunikacji, etykieta w Internecie
 • Etykieta wideo rozmowy i wideo konferencji – NOWOŚĆ
 • Tworzenie pierwszego wrażenia i kreowanie pozytywnego wizerunku
 • Elementy mowy ciała podczas autoprezentacji i udziału w spotkaniach
 • Sztuka small talk w nawiązywaniu i podtrzymywaniu kontaktów

Część II – Komunikacja międzykulturowa

 • Pochodzenie różnic międzykulturowych
 • Proksemika czyli dystanse społeczne
 • Kultury pro-partnerskie i pro-transakcyjne
 • Rozwiązywanie konfliktów międzykulturowych
 • Kultura agresywna vs. kultura kooperacyjna
 • Kultura oficjalna vs. kultura nieoficjalna
 • Kultura terminowa vs. nieterminowa
 • Kultura powściągliwa vs. kultura emocjonalna
 • Zasady etykiety w komunikacji międzykulturowej w 6 wybranych regionach zawierające m.in. następujące elementy: kontakty towarzyskie, zawieranie znajomości, spotkania oficjalne, odniesienia kulturowe i religijne, kultura stołu, etykieta ubioru, budowanie długotrwałych relacji:
 • Stany Zjednoczone Ameryki
 • Kraje Zatoki Perskiej
 • Chiny i Azja Południowo Wschodnia
 • Kraje Afryki Subsaharyjskiej
 • Kraje Byłego ZSRR
 • Francja

Sesja pytań i odpowiedzi

Lokalizacja

Ustalana indywidualnie

Termin

Szkolenie organizujemy wyłącznie na zamówienie w formie zamkniętej

 

Podany zakres możemy dostosować do potrzeb grupy

 

Aby uzyskać więcej szczegółów, skontaktuj się z koordynatorem szkolenia

Kontakt

Chcesz zorganizować to szkolenie w formule zamkniętej? Skontaktuj się

 • +48 22 260 80 00
 • academyofbusiness@pl.ey.com