Storytelling oparty na danych: praktyczny warsztat – EY Academy of Business

Storytelling oparty na danych: praktyczny warsztat

Świat wizualizacji, choć pozornie stanowi chleb i sól pracy analityków lub controllerów, niesie ze sobą szereg ryzyk. Bez zachowania odpowiedniej staranności nasza wizualizacja pozostawia szerokie pole do interpretacji, wyciągnięcia odmiennych wniosków i w efekcie podjęcia innej niż spodziewana decyzji (lub niepodjęcia jej wcale).

Celem warsztatu „Storytelling oparty na danych” jest zminimalizowanie ryzyka takiego scenariusza. W trakcie warsztatu uczestnicy nauczą się, jak dobierać prezentację i opowieść do audytorium. Uzyskają porady o tym, jak strukturyzować opowieść i jak podtrzymywać uwagę odbiorców. A przede wszystkim nauczą się, jak projektować i wykonywać skuteczne wizualizacje: prowadzące użytkownika, niepozostawiające wątpliwości, a przy tym niewprowadzające w błąd. Wizualizacje, które upraszczają osiągnięcie celu: doprowadzenie do podjęcia decyzji.

Szkolenie polecamy szczególnie:

 • Osobom zainteresowanym zagadnieniem storytellingu, zarówno początkującym, jak i bardziej zaawansowanym
 • Osobom regularnie prezentującym wyniki analiz i estymacji z wykorzystaniem slajdów czy arkuszy kalkulacyjnych
 • Osobom pracującym na szczeblu specjalistów lub menedżerów w obszarze controllingu, data insight, business intelligence itp.

Cele szkolenia:

 • Przygotować uczestników do samodzielnego planowania prezentacji, w tym identyfikacji kontekstu, zbudowania opowieści oraz zarządzania uwagą audytorium
 • Przedyskutować i przećwiczyć praktyczne metody budowania wizualizacji: od doboru, przez projektowanie i wykonanie w trakcie warsztatów

Korzyści ze szkolenia:

Po ukończeniu warsztatu uczestnik potrafi:

 • Zaplanować „opowieść” do danego audytorium
 • Nadać odpowiednią strukturę tej opowieści, tak żeby w jej efekcie doprowadzić np. do podjęcia decyzji
 • W sposób świadomy korzystać z technik wizualnych odpowiednich dla określonego typu danych
 • Zaprojektować i wykonać skuteczną wizualizację z wykorzystaniem aplikacji pakietu MS Office

Dzień I

Blok 1: Kontekst

Kontekst w storytellingu

 • Co to jest storytelling oparty na danych?
 • Czym jest kontekst opowieści, na jakie pytania odpowiada?
 • Ryzyka związane ze złym lub brakiem zdefiniowania kontekstu
 • Narzędzia definiowania kontekstu

Mini Warsztat 1: kontekst

Blok 2: Podstawy pracy z danymi

Podstawy statystyki dla finansistów

 • Podstawowe techniki pracy z danymi
 • Podstawy statystyki: co trzeba wiedzieć, żeby rozmawiać z data scientistem
 • Narzędzia do pracy z danymi (wykresy Excel, Analysis ToolPak, proste narzędzia statystyczne)

Mini Warsztat 2: praca z danymi

Blok 3: Dobór wizualizacji

Skuteczna wizualizacja

 • Precyzja wizualizacji
 • Dobór wizualizacji do danych
 • Rodzaje wizualizacji wady i zalety:
  • Tekst
  • Tabela
  • Wykresy
  • Wykresy słupkowe
  • Przykłady good practice
 • Manipulacja w wizualizacji (przykłady)

Mini Warsztat 3: „What’s wrong with that visual?”

Dzień II

Blok 4: Projektowanie wizualizacji

Wykresy w Excelu

Krótka prezentacja wprowadzająca połączona z ćwiczeniem polegającym na wykonaniu kilku wykresów w aplikacji Excel:

 • Wstawianie wykresu
 • Zmiana formy wykresu
 • Dopracowywanie graficzne wykresu
 • Praca z etykietami, legendami itp.
 • Praca z wieloma seriami
 • Inne…

Prezentacja: clutter

 • Wprowadzenie
 • Reguły percepcji wizualnej
 • Formy clutteru:
  • Brak porządku
  • Brak wyrównania
  • Nieużywanie kontrastu

Mini Warsztat 4: „Decluteryzacja”

Blok 5: Wprowadzenie do PowerPoint i prezentacji

Projektowanie slajdów

 • Preattentive attributes
 • … w grafice, w tekście
 • … w wykresach
 • Rozmiar, kolor, barwa
 • Zasady stosowania kolorów w prezentacjach
 • Pozycja na stronie, heatmaps

PowerPoint: przydatne tricki

 • Wzorzec slajdów, wzorzec materiałów informacyjnych
 • Tworzenie szablonu prezentacji
 • Korzystanie z niestandardowych czcionek
 • Korzystanie z sekcji, ukrywanie slajdów
 • Łączenie Excela i PowerPoint
 • Korzystanie z animacji i przejść
 • Korzystanie z widoku prezentera
 • Importowanie i obróbka obrazów
 • Wstawianie klipów video
 • Nagrywanie filmików instruktażowych

Budowanie opowieści

 • Narrative flow
 • Elementy opowieści i ich rola
 • Łuk storytellingu
 • Bing, Bang, Bongo
 • Logiki opowieści – pionowa, pozioma z przykładami
 • Reverse storyboarding

Mini Warsztat 5: „Putting it all together”: przygotowanie prezentacji

Blok 6: Wprowadzenie do kokpitów menedżerskich

Wprowadzenie do Looker Studio

 • Import danych (plik CSV, Google Sheets)
 • Tworzenie modelu danych
 • Tworzenie wizualizacji
 • Tworzenie wielu stron raportu
 • Dystrybucja raportu

Prezentacja: dashboard a storytelling

Podsumowanie warsztatów

 • Podsumowanie przekazanej wiedzy
 • Literatura i przydatne źródła do poszerzenia informacji

Przygotowanie do warsztatu

 1. Warsztat będzie prowadzony na stacjonarnej wersji pakietu Office w środowisku Windows. Zaleca się korzystanie w trakcie warsztatu z kombinacji oprogramowania w takiej właśnie konfiguracji: np. Office 2019 lub Office 2021, zainstalowany na Windows 10 lub Windows 11. W trakcie szkolenia nie będą prezentowane elementy aplikacji, które najczęściej różnią się między platformami takie jak Power Query czy Power Pivot. Niemniej, istnieje ryzyko, że w przypadku wersji online Office (Office 365) czy aplikacji zainstalowanej na MacOs mogą wystąpić różnice utrudniające udział w szkoleniu
 2. Zaleca się utworzenie konta pocztowego Google, celem uzyskania dostępu do aplikacji z pakietu Google Suite (Sheets) oraz Looker Studio
 3. Zaleca się utworzenie darmowego konta w aplikacji Miro (miro.com)

Michał Szudejko - menedżer controllingu i finansów. Trener EY Academy of Business. Pełni rolę biznes partnera dla liderów, doradcy zarządu w kreowaniu i egzekucji strategii oraz dostawcy wysokiej jakości danych i analiz. Odpowiada także za budżetowanie i raportowanie.

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

Dostęp do artykułów i know-how jest bezpłatny. Poznaj naszą metodologię pracy — przekazywania wiedzy na przykładach z życia:

Storytelling oparty na danych

Poznaj storytelling oparty na danych. Jest to sposób prowadzenia narracji od danych, przez wyniki analiz, po rekomendację działania. Wykorzystuje on w tym celu różnorodne techniki wizualizacji. Zarejestruj się na bezpłatny webinar, podczas którego poruszymy wątek storytellingu. 

Storytelling oparty na danych: praktyczny warsztat

Cena

2390 zł netto

Storytelling oparty na danych: praktyczny warsztat

Świat wizualizacji, choć pozornie stanowi chleb i sól pracy analityków lub controllerów, niesie ze sobą szereg ryzyk. Bez zachowania odpowiedniej staranności nasza wizualizacja pozostawia szerokie pole do interpretacji, wyciągnięcia odmiennych wniosków i w efekcie podjęcia innej niż spodziewana decyzji (lub niepodjęcia jej wcale).

Celem warsztatu „Storytelling oparty na danych” jest zminimalizowanie ryzyka takiego scenariusza. W trakcie warsztatu uczestnicy nauczą się, jak dobierać prezentację i opowieść do audytorium. Uzyskają porady o tym, jak strukturyzować opowieść i jak podtrzymywać uwagę odbiorców. A przede wszystkim nauczą się, jak projektować i wykonywać skuteczne wizualizacje: prowadzące użytkownika, niepozostawiające wątpliwości, a przy tym niewprowadzające w błąd. Wizualizacje, które upraszczają osiągnięcie celu: doprowadzenie do podjęcia decyzji.

Dla kogo?

Szkolenie polecamy szczególnie:

 • Osobom zainteresowanym zagadnieniem storytellingu, zarówno początkującym, jak i bardziej zaawansowanym
 • Osobom regularnie prezentującym wyniki analiz i estymacji z wykorzystaniem slajdów czy arkuszy kalkulacyjnych
 • Osobom pracującym na szczeblu specjalistów lub menedżerów w obszarze controllingu, data insight, business intelligence itp.
Cele i korzyści

Cele szkolenia:

 • Przygotować uczestników do samodzielnego planowania prezentacji, w tym identyfikacji kontekstu, zbudowania opowieści oraz zarządzania uwagą audytorium
 • Przedyskutować i przećwiczyć praktyczne metody budowania wizualizacji: od doboru, przez projektowanie i wykonanie w trakcie warsztatów

Korzyści ze szkolenia:

Po ukończeniu warsztatu uczestnik potrafi:

 • Zaplanować „opowieść” do danego audytorium
 • Nadać odpowiednią strukturę tej opowieści, tak żeby w jej efekcie doprowadzić np. do podjęcia decyzji
 • W sposób świadomy korzystać z technik wizualnych odpowiednich dla określonego typu danych
 • Zaprojektować i wykonać skuteczną wizualizację z wykorzystaniem aplikacji pakietu MS Office
Program

Dzień I

Blok 1: Kontekst

Kontekst w storytellingu

 • Co to jest storytelling oparty na danych?
 • Czym jest kontekst opowieści, na jakie pytania odpowiada?
 • Ryzyka związane ze złym lub brakiem zdefiniowania kontekstu
 • Narzędzia definiowania kontekstu

Mini Warsztat 1: kontekst

Blok 2: Podstawy pracy z danymi

Podstawy statystyki dla finansistów

 • Podstawowe techniki pracy z danymi
 • Podstawy statystyki: co trzeba wiedzieć, żeby rozmawiać z data scientistem
 • Narzędzia do pracy z danymi (wykresy Excel, Analysis ToolPak, proste narzędzia statystyczne)

Mini Warsztat 2: praca z danymi

Blok 3: Dobór wizualizacji

Skuteczna wizualizacja

 • Precyzja wizualizacji
 • Dobór wizualizacji do danych
 • Rodzaje wizualizacji wady i zalety:
  • Tekst
  • Tabela
  • Wykresy
  • Wykresy słupkowe
  • Przykłady good practice
 • Manipulacja w wizualizacji (przykłady)

Mini Warsztat 3: „What’s wrong with that visual?”

Dzień II

Blok 4: Projektowanie wizualizacji

Wykresy w Excelu

Krótka prezentacja wprowadzająca połączona z ćwiczeniem polegającym na wykonaniu kilku wykresów w aplikacji Excel:

 • Wstawianie wykresu
 • Zmiana formy wykresu
 • Dopracowywanie graficzne wykresu
 • Praca z etykietami, legendami itp.
 • Praca z wieloma seriami
 • Inne…

Prezentacja: clutter

 • Wprowadzenie
 • Reguły percepcji wizualnej
 • Formy clutteru:
  • Brak porządku
  • Brak wyrównania
  • Nieużywanie kontrastu

Mini Warsztat 4: „Decluteryzacja”

Blok 5: Wprowadzenie do PowerPoint i prezentacji

Projektowanie slajdów

 • Preattentive attributes
 • … w grafice, w tekście
 • … w wykresach
 • Rozmiar, kolor, barwa
 • Zasady stosowania kolorów w prezentacjach
 • Pozycja na stronie, heatmaps

PowerPoint: przydatne tricki

 • Wzorzec slajdów, wzorzec materiałów informacyjnych
 • Tworzenie szablonu prezentacji
 • Korzystanie z niestandardowych czcionek
 • Korzystanie z sekcji, ukrywanie slajdów
 • Łączenie Excela i PowerPoint
 • Korzystanie z animacji i przejść
 • Korzystanie z widoku prezentera
 • Importowanie i obróbka obrazów
 • Wstawianie klipów video
 • Nagrywanie filmików instruktażowych

Budowanie opowieści

 • Narrative flow
 • Elementy opowieści i ich rola
 • Łuk storytellingu
 • Bing, Bang, Bongo
 • Logiki opowieści – pionowa, pozioma z przykładami
 • Reverse storyboarding

Mini Warsztat 5: „Putting it all together”: przygotowanie prezentacji

Blok 6: Wprowadzenie do kokpitów menedżerskich

Wprowadzenie do Looker Studio

 • Import danych (plik CSV, Google Sheets)
 • Tworzenie modelu danych
 • Tworzenie wizualizacji
 • Tworzenie wielu stron raportu
 • Dystrybucja raportu

Prezentacja: dashboard a storytelling

Podsumowanie warsztatów

 • Podsumowanie przekazanej wiedzy
 • Literatura i przydatne źródła do poszerzenia informacji

Przygotowanie do warsztatu

 1. Warsztat będzie prowadzony na stacjonarnej wersji pakietu Office w środowisku Windows. Zaleca się korzystanie w trakcie warsztatu z kombinacji oprogramowania w takiej właśnie konfiguracji: np. Office 2019 lub Office 2021, zainstalowany na Windows 10 lub Windows 11. W trakcie szkolenia nie będą prezentowane elementy aplikacji, które najczęściej różnią się między platformami takie jak Power Query czy Power Pivot. Niemniej, istnieje ryzyko, że w przypadku wersji online Office (Office 365) czy aplikacji zainstalowanej na MacOs mogą wystąpić różnice utrudniające udział w szkoleniu
 2. Zaleca się utworzenie konta pocztowego Google, celem uzyskania dostępu do aplikacji z pakietu Google Suite (Sheets) oraz Looker Studio
 3. Zaleca się utworzenie darmowego konta w aplikacji Miro (miro.com)

Cena

2390 zł netto

Lokalizacja

Online Live

Termin

Nowy termin zostanie podany

 

Możliwość organizacji szkolenia zamkniętego

Kontakt

Natalia Medyńska

Koordynator kursu

 • +48 789 407 645
 • natalia.medynska@pl.ey.com