TPM: Zarządzanie maszynami – EY Academy of Business

TPM: Zarządzanie maszynami

Sprawne procesy wymagają dobrze działających maszyn. Głównym tematem szkolenia jest koncepcja TPM (Total Productive Maintenance) i jej związek z zarządzaniem jakością. Pokazujemy również, jak przy pomocy wskaźników mierzyć efektywność zarządzania maszynami, jak analizować defekty i tworzyć systemy przeciwdziałania awariom oraz jak analizować przezbrojenia i budować plany działania.

Szkolenie jest częścią programu „Lean Six Sigma w procesach operacyjnych”.

Szkolenie adresowane jest do menedżerów i inżynierów, kierowników procesów oraz liderów zainteresowanych tematyką zarządzania maszynami i zapobiegania awariom.

Cele:

 • Przedstawienie uczestnikom koncepcji TPM (ang. Total Productive Maintenance) z trzema głównymi założeniami TPM
 • Zapoznanie uczestników z systemem szybkich przezbrojeń w oparciu o metodologie SMED/RCO i kluczowymi założeniami systemu
 • Dostarczenie uczestnikom wiedzy na temat redukcji czasu przezbrojeń i stabilizowania procesu po przezbrojeniu
 • Przygotowanie uczestników do wdrożenia SMED (ang. Single Minute of Exchange Die)
 • Dostarczenie uczestnikom niezbędnej wiedzy do rozpoczęcia wdrażania TPM i SMED/RCO (ang. Rapid Changeover)
 • Zapoznanie uczestników z koncepcją autonomicznego i prewencyjnego Systemu Utrzymania Ruchu
 • Zapoznanie uczestników z głównymi założeniami filozofii TPM
 • Zrozumienie koncepcji autonomicznego Utrzymania Ruchu i przekazania odpowiedzialności za maszyny pracownikom
 • Przedstawienie uczestnikom systemu prewencyjnego/progresywnego Utrzymania Ruchu
 • Zdefiniowanie przez uczestników głównych czynników dla przekonania pracowników do zmian oraz jak budować efektywny zespół wdrożeniowy
 • Przedstawienie uczestnikom najlepszych praktyk związanych z funkcjonowaniem systemu TPM
 • Historia powstania i ewolucja filozofii TPM. Różne rodzaje działań utrzymujących maszyny w ruchu
 • Konsolidowanie działań i systemów w organizacjach przez filozofię TPM. Zarządzanie maszynami – główne cele stawiane przed TPM – zero defektów i zero awarii
 • Przesłanki do wdrożenia TPM w organizacji. Osiem filarów TPM. Współzależność działań realizowanych w obszarze TPM i TQM (ang. Total Quality Management)
 • Filozofia planowanych i nieplanowanych zatrzymań. Pojęcie awarii i zatrzymania
 • Wskaźniki opisujące efektywność zarządzania maszynami i wyposażeniem. OEE (ang. Overall Equipment Effectivenes) jako nadrzędny wskaźnik efektywności zarządzania maszynami. Różne metody liczenia wskaźnika OEE
 • Dwa wskaźniki uzupełniające zarządzania maszynami — MTBF (ang. Mean Time Between Failures) jako średni czas bezawaryjnej pracy oraz MTTR (ang. Mean Time Between Repair) jak średni czas naprawy
 • Analiza defektów. Siedem głównych typów defektów. Audyty poszukiwania defektów. Analiza defektów i wdrożonych systemów w celu zabezpieczenia przez powtórnym wystąpieniem
 • Metodologia wdrażania TPM i główne etapy. Sukces wdrożenia i dobranie zespołu wdrożeniowego. Kluczowe stanowiska i zasoby dla skuteczności wdrożonego systemu
 • Wdrożenie Autonomicznego Utrzymania Ruchu. Główne założenia dla wdrożenia. Definiowanie zakresu działań, szkolenia pracowników i wsparcia wdrożeniowego przez zespół. Definiowanie częstotliwości działań autonomicznych przez zespół. Tworzenie dokumentacji wspierającej

Proces TPM i przezbrojenia

 • Wdrożenie Prewencyjnego/Progresywnego Utrzymania Ruchu. Główne założenia dla wdrożenia. Definiowanie zakresu działań, szkolenia pracowników i wsparcia wdrożeniowego przez zespół. Definiowanie częstotliwości działań autonomicznych przez zespół. Tworzenie dokumentacji wspierającej
 • Budowanie systemu przeciwdziałania nieplanowanym zatrzymaniom i awariom – wstępna analiza zatrzymań, przegląd wymienianych części, głęboka analiza przyczyn awarii
 • Definiowanie standardowych parametrów pracy maszyn. Wdrażanie strategii prędkości. Analiza skuteczności działań. System omawiania wskaźników
 • Budowanie systemu oceny skuteczności w oparciu o tablice Strumienia Wartości. Definiowanie działań i standaryzacji procesów w oparciu o lekcje jednotematyczne
 • Ukierunkowanie działań na proces ciągłego szkolenie i rozwijania kompetencji pracowników. System lekcji jednotematycznych
 • Analiza przezbrojeń i tworzenie planów działania. Przygotowanie materiałów wejściowych i analiza wyników. Definiowanie operacji wewnętrznych i zewnętrznych
 • Skuteczność systemu przezbrojeń i ocena pracy maszyn po przezbrojeniu. Definiowanie działań dla efektywności zarządzania przezbrojeniami
 • Budowanie systemu oceny przezbrojeń
 • Praktyczne przykłady wdrożeń systemu TPM na bazie najlepszych praktyk biznesowych
 • Gra symulacyjna – Fabryka Foteli i zastosowanie zdobytej wiedzy

Jarosław Okoń - trener w EY Academy of Business od 2013 roku. Przez wiele lat pracował w firmach produkcyjnych na różnych stanowiskach w obszarze produkcji i działach wspomagających. Był także odpowiedzialny za restrukturyzację firm i projekty typu „green field”.

TPM: Zarządzanie maszynami

Cena

1980 zł netto

TPM: Zarządzanie maszynami

Sprawne procesy wymagają dobrze działających maszyn. Głównym tematem szkolenia jest koncepcja TPM (Total Productive Maintenance) i jej związek z zarządzaniem jakością. Pokazujemy również, jak przy pomocy wskaźników mierzyć efektywność zarządzania maszynami, jak analizować defekty i tworzyć systemy przeciwdziałania awariom oraz jak analizować przezbrojenia i budować plany działania.

Szkolenie jest częścią programu „Lean Six Sigma w procesach operacyjnych”.

Dla kogo?

Szkolenie adresowane jest do menedżerów i inżynierów, kierowników procesów oraz liderów zainteresowanych tematyką zarządzania maszynami i zapobiegania awariom.

Cele i korzyści

Cele:

 • Przedstawienie uczestnikom koncepcji TPM (ang. Total Productive Maintenance) z trzema głównymi założeniami TPM
 • Zapoznanie uczestników z systemem szybkich przezbrojeń w oparciu o metodologie SMED/RCO i kluczowymi założeniami systemu
 • Dostarczenie uczestnikom wiedzy na temat redukcji czasu przezbrojeń i stabilizowania procesu po przezbrojeniu
 • Przygotowanie uczestników do wdrożenia SMED (ang. Single Minute of Exchange Die)
 • Dostarczenie uczestnikom niezbędnej wiedzy do rozpoczęcia wdrażania TPM i SMED/RCO (ang. Rapid Changeover)
 • Zapoznanie uczestników z koncepcją autonomicznego i prewencyjnego Systemu Utrzymania Ruchu
 • Zapoznanie uczestników z głównymi założeniami filozofii TPM
 • Zrozumienie koncepcji autonomicznego Utrzymania Ruchu i przekazania odpowiedzialności za maszyny pracownikom
 • Przedstawienie uczestnikom systemu prewencyjnego/progresywnego Utrzymania Ruchu
 • Zdefiniowanie przez uczestników głównych czynników dla przekonania pracowników do zmian oraz jak budować efektywny zespół wdrożeniowy
 • Przedstawienie uczestnikom najlepszych praktyk związanych z funkcjonowaniem systemu TPM
Program
 • Historia powstania i ewolucja filozofii TPM. Różne rodzaje działań utrzymujących maszyny w ruchu
 • Konsolidowanie działań i systemów w organizacjach przez filozofię TPM. Zarządzanie maszynami – główne cele stawiane przed TPM – zero defektów i zero awarii
 • Przesłanki do wdrożenia TPM w organizacji. Osiem filarów TPM. Współzależność działań realizowanych w obszarze TPM i TQM (ang. Total Quality Management)
 • Filozofia planowanych i nieplanowanych zatrzymań. Pojęcie awarii i zatrzymania
 • Wskaźniki opisujące efektywność zarządzania maszynami i wyposażeniem. OEE (ang. Overall Equipment Effectivenes) jako nadrzędny wskaźnik efektywności zarządzania maszynami. Różne metody liczenia wskaźnika OEE
 • Dwa wskaźniki uzupełniające zarządzania maszynami — MTBF (ang. Mean Time Between Failures) jako średni czas bezawaryjnej pracy oraz MTTR (ang. Mean Time Between Repair) jak średni czas naprawy
 • Analiza defektów. Siedem głównych typów defektów. Audyty poszukiwania defektów. Analiza defektów i wdrożonych systemów w celu zabezpieczenia przez powtórnym wystąpieniem
 • Metodologia wdrażania TPM i główne etapy. Sukces wdrożenia i dobranie zespołu wdrożeniowego. Kluczowe stanowiska i zasoby dla skuteczności wdrożonego systemu
 • Wdrożenie Autonomicznego Utrzymania Ruchu. Główne założenia dla wdrożenia. Definiowanie zakresu działań, szkolenia pracowników i wsparcia wdrożeniowego przez zespół. Definiowanie częstotliwości działań autonomicznych przez zespół. Tworzenie dokumentacji wspierającej

Proces TPM i przezbrojenia

 • Wdrożenie Prewencyjnego/Progresywnego Utrzymania Ruchu. Główne założenia dla wdrożenia. Definiowanie zakresu działań, szkolenia pracowników i wsparcia wdrożeniowego przez zespół. Definiowanie częstotliwości działań autonomicznych przez zespół. Tworzenie dokumentacji wspierającej
 • Budowanie systemu przeciwdziałania nieplanowanym zatrzymaniom i awariom – wstępna analiza zatrzymań, przegląd wymienianych części, głęboka analiza przyczyn awarii
 • Definiowanie standardowych parametrów pracy maszyn. Wdrażanie strategii prędkości. Analiza skuteczności działań. System omawiania wskaźników
 • Budowanie systemu oceny skuteczności w oparciu o tablice Strumienia Wartości. Definiowanie działań i standaryzacji procesów w oparciu o lekcje jednotematyczne
 • Ukierunkowanie działań na proces ciągłego szkolenie i rozwijania kompetencji pracowników. System lekcji jednotematycznych
 • Analiza przezbrojeń i tworzenie planów działania. Przygotowanie materiałów wejściowych i analiza wyników. Definiowanie operacji wewnętrznych i zewnętrznych
 • Skuteczność systemu przezbrojeń i ocena pracy maszyn po przezbrojeniu. Definiowanie działań dla efektywności zarządzania przezbrojeniami
 • Budowanie systemu oceny przezbrojeń
 • Praktyczne przykłady wdrożeń systemu TPM na bazie najlepszych praktyk biznesowych
 • Gra symulacyjna – Fabryka Foteli i zastosowanie zdobytej wiedzy

Cena

1980 zł netto

Lokalizacja

Katowice

Termin

9-10 grudnia 2024

Kontakt

Oktawia Wróblewska

Koordynator kursu

 • +48 517 882 348
 • oktawia.wroblewska@pl.ey.com