Zmiany w sposobie ujmowania podatku odroczonego od 1 stycznia 2023 – EY Academy of Business

Zmiany w sposobie ujmowania podatku odroczonego od 1 stycznia 2023

Nagranie

Zmiany w sposobie ujmowania podatku odroczonego od 1 stycznia 2023

W maju 2021 r. Rada wydała zmiany do MSR 12, które ograniczyły zakres wyjątku dotyczącego początkowego ujęcia przewidzianego w tym standardzie, tak aby nie miał on już zastosowania do transakcji, które prowadzą do równych dodatnich i ujemnych różnic przejściowych.

Zgodnie ze zmianami wyjątek dotyczący początkowego ujęcia nie ma zastosowania do transakcji, które w momencie początkowego ujęcia prowadzą do równych dodatnich i ujemnych różnic przejściowych. Ma on zastosowanie tylko wtedy, gdy ujęcie składnika aktywów i zobowiązania z tytułu leasingu (lub zobowiązania z tytułu kosztów wycofania z eksploatacji i odpowiedniego składnika aktywów z tego tytułu) powoduje dodatnie i ujemne różnice przejściowe, które nie są sobie równe. Weź udział w bezpłatnym warsztacie, w trakcie którego na przykładzie liczbowym zaprezentujemy potencjalny wpływ tej zmiany na sprawozdania finansowe za 2023 rok.

Zainteresował Cię temat? Sprawdź program naszych popularnych szkoleń z zakresu Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej!

  • MSSF – Warsztaty – 12-dniowy program szkoleniowy obejmujący istniejące MSR i MSSF, prowadzony w formule szkoleń online live oraz pracy własnej.
  • Zimowa Akademia MSSF – 5 dni praktycznej wiedzy o międzynarodowych standardach sprawozdawczości finansowej.

Prowadzący:
Michał Błeszyński
– absolwent Politechniki Wrocławskiej, w 2003 roku rozpoczął współpracę w EY w dziale audytu, gdzie badał sprawozdania finansowe zarówno małych firm, jak i grup kapitałowych notowanych na GPW. Specjalizuje się w szkoleniach finansowych, głównie z zakresu MSSF, US GAAP, jak również różnic pomiędzy MSSF, US GAAP i ustawą o rachunkowości. Jest także ekspertem w obszarze controllingu i rachunkowości zarządczej oraz Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej.

Masz pytania? Skontaktuj się z naszym koordynatorem:
Klaudia Pliszka | +48 501 210 302 | klaudia.pliszka@pl.ey.com

Wszystkie bezpłatne webinary dostępne na tej stronie są częścią kampanii marketingowej prowadzonej przez spółki EY Polska. Udział w webinarze oznacza wyrażenie zgody marketingowej podczas rejestracji na webinar. Dostępne bezpłatne webinary nie powstałyby, gdyby spółki EY Polska nie prowadziły kampanii we wskazanej formie.

Powiązane wpisy
Współpraca międzypokoleniowa w zespole prawnym – hit czy mit?

Na rynku zawodowym spotykają się dzisiaj aż cztery pokolenia prawników charakteryzujące się różny...

Zaawansowane czytanie sprawozdań finansowych

Skuteczna i wnikliwa analiza sprawozdań finansowych ma kluczowe znaczenie przy ocenie kondycji fi...