Kursy i szkolenia dla firm - Ernst & Young Academy of Business
menu
Strona główna   Szkolenia   Innowacyjny Controlling   Microsoft Power BI

Microsoft Power BI

Automatyczne pobieranie, łączenie, modelowanie i graficzna prezentacja danych w interaktywnej formie.

18-19 października 2021 | Online

Cena: 2100 zł netto

Łączysz dane z wielu różnych źródeł?
Analizujesz dane i „zwykłe” tabele przestawne  Ci nie wystarczają? Raporty które tworzysz mają być atrakcyjne i interaktywne?
Przy pomocy narzędzi Power BI firmy Microsoft będziesz mógł zabłysnąć w firmie!

Microsoft Power BI to platforma udostępniająca  narzędzia i usługi do tworzenia rozwiązań business intelligence. Została ona stworzona z myślą o „przeciętnym użytkowniku”.Główne komponenty platformy Power BI to aplikacja Power BI Desktop oraz usługa Power BI dostępna w chmurze. 

Według filozofii Power BI firmy Microsoft, tworzenie modeli i raportów powinno odbywać się w darmowej aplikacji o nazwie Power BI Desktop a następnie utworzony raport najczęściej przekazywany jest do usługi Power BI w chmurze aby można go było udostępnić innym użytkownikom do oglądania albo wspólnej pracy. 

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z możliwościami aplikacji Power BI Desktop oraz podstawowymi funkcjonalnościami usługi Power BI. 
Szkolenie ma formę praktycznych warsztatów komputerowych.
Każdy uczestnik pracuje samodzielnie na komputerze udostępnionym przez EY Academy of Business na czas szkolenia
Uczestnicy mogą pracować na własnych komputerach z arkuszem Excel.

 • Dla kogo?
 • Cele i korzyści
 • Program
 • Termin i miejsce
 • Cena
 • Kontakt
 • Pobierz program w PDF

Dla kogo? 

 • Pobierasz lub otrzymujesz dane z różnego rodzaju systemów księgowych, płacowych, sprzedażowych, ERP, SAP itp.?
 • Potrzebujesz przygotować dane do analizy a następnie modelujesz je i analizujesz?
 • Chciałbyś tworzyć interaktywne, atrakcyjne raporty (dashboardy),które będą odświeżały się automatycznie po zmianie danych źródłowych?

Cele szkolenia

 • Nauczysz się importować dane z różnych źródeł, przekształcać te dane, poprawiać i łączyć je. 
 • Nauczysz się tworzyć model danych i relacje pomiędzy tabelami.
 • Nauczysz się tworzyć podstawowe obliczenia w modelu danych (miary i kolumny obliczeniowe) z wykorzystaniem języka DAX.
 • Zobaczysz jak przedstawiać dane przy użyciu interaktywnych tabel, wykresów i innych wizualizacji. 
 • Zobaczysz jak publikować stworzone raporty w usłudze Power BI i udostępniać je innym użytkownikom
 • Na wielu praktycznych ćwiczeniach utrwalisz zdobytą wiedzę. 

Program

Rozpoczęcie pracy z Power BI 

 • Co to jest Microsoft Power BI 
 • Omówienie interfejsu użytkownika 
 • Jak pracujemy z Power BI prosty przykład od A do Z 

Ładowanie danych do modelu (importowanie, przekształcanie, łączenie i przygotowanie danych) 

 • Pobieranie danych z plików tekstowych i CSV 
 • Pobieranie danych z plików programu Excel 
 • Omówienie innych źródeł danych 
 • Ustawianie typów danych 
 • Filtrowanie, sortowanie, zamienianie 
 • Podstawowe operacje na kolumnach i wierszach (Usuwanie wierszy, wypełnianie w dół, kolumny obliczeniowe, dzielenie i scalanie kolumn) 
 • Operacje na tekstach i liczbach (kolumny warunkowe, zaokrąglanie, wyodrębnianie, operacje na datach 
 • Zmiana układu danych – rozpiwotowanie danych 
 • Dołączanie i scalanie zapytań 
 • Łączenie wielu plików Excel 
Tworzenie modelu danych (relacje, miary i kolumny obliczeniowe) 
 • Wstęp do normalizacji 
 • Tabele faktów i tabele wymiarów 
 • Tworzenie relacji (rodzaje relacji i kierunek relacji) 
 • Ukrywanie pól w widoku raportu 
 • Podstawowe informacje dotyczące języka DAX 
 • Kontekst filtrowania 
 • Tworzenie kolumn obliczeniowych 
 • Miary jawne i niejawne 
 • Tworzenie miar z wykorzystaniem najważniejszych funkcji DAX m.in. SUM, SUMX, MIN, MAX, AVERAGE, COUNTROWS, DISTINCTCOUNT, RELATED, CALCULATE, ALL, FILTER 
 • Najważniejsze funkcje z kategorii Time Intelligence 
Tworzenie interaktywnych raportów (korzystanie z wizualizacji) 
 • W przypadku wszystkich poniższych wizualizacji omówione zostaną ich najważniejsze ustawienia. 
 • Wykresy kolumnowe i słupkowe 
 • Wykres mapa drzewa 
 • Tabela 
 • Macierz 
 • Fragmentator, oś czasu (filtrowanie danych) 
 • Karty i wskaźniki KPI 
 • Wizualizacje na mapach
 • Pobieranie wizualizacji z Microsoft Marketplace 
 • Filtry na poziomie wizualizacji, strony i raportu 
 • Przechodzenie do szczegółów 
 • Wstęp do pracy z zakładkami 
 • Wstęp do definiowania ról 
Usługa Power BI 
 • Publikowanie raportów w usłudze Power BI 
 • Udostępnianie raportów 
 • Tworzenie pulpitów nawigacyjnych i udostępnianie ich 

Termin i miejsce

 • 18-19 października 2021 | Online
Cena 2100,00 PLN (+ 23% VAT)
E-mail do koordynatora szkolenia

Kontakt

Aleksandra Trych | +48 505 171 636 | aleksandra.trych@pl.ey.com