Microsoft Power BI – EY Academy of Business

Microsoft Power BI

Łączysz dane z wielu różnych źródeł? Analizujesz dane i „zwykłe” tabele przestawne Ci nie wystarczają? Raporty, które tworzysz mają być atrakcyjne i interaktywne? Przy pomocy narzędzi Power BI firmy Microsoft będziesz mógł zabłysnąć w firmie!

Microsoft Power BI to platforma udostępniająca narzędzia i usługi do tworzenia rozwiązań business intelligence. Została ona stworzona z myślą o „przeciętnym użytkowniku”. Główne komponenty platformy Power BI to aplikacja Power BI Desktop oraz usługa Power BI dostępna w chmurze.

Według filozofii Power BI firmy Microsoft, tworzenie modeli i raportów powinno odbywać się w darmowej aplikacji o nazwie Power BI Desktop, a następnie utworzony raport najczęściej przekazywany jest do usługi Power BI w chmurze, aby można go było udostępnić innym użytkownikom do oglądania albo wspólnej pracy.

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z możliwościami aplikacji Power BI Desktop oraz podstawowymi funkcjonalnościami usługi Power BI. Szkolenie ma formę praktycznych warsztatów komputerowych. Każdy uczestnik pracuje samodzielnie na własnym komputerze z arkuszem Excel.

W celu otrzymania dostępu do nagrania szkolenia, przy zapisie proszę wybrać odpowiednią opcję z menu: Wybierz dodatki.

 • Pobierasz lub otrzymujesz dane z różnego rodzaju systemów księgowych, płacowych, sprzedażowych, ERP, SAP itp.?
 • Potrzebujesz przygotować dane do analizy, a następnie modelujesz je i analizujesz?
 • Chciałbyś tworzyć interaktywne, atrakcyjne raporty (dashboardy), które będą odświeżały się automatycznie po zmianie danych źródłowych?
 • Polecamy szkolenie również pracownikom startupów

Wymagania:

 • Do udziału w tym szkoleniu nie jest wymagana żadna wiedza wstępna
 • Sprzętowe wymagania to aplikacja Power BI Desktop (nie starsza niż pół roku w odniesieniu do daty szkolenia) zainstalowana na komputerze
 • Uczestnicy chcący przetestować udostępnianie stworzonych w trakcie szkolenia raportów powinni mieć konto w usłudze Power BI. Posiadanie konta w usłudze Power BI nie jest jednak warunkiem koniecznym dla uczestnictwa w szkoleniu

Jeśli chcesz nauczyć się:​

 • Importować dane z różnych źródeł, przekształcać te dane, poprawiać i łączyć je
 • Tworzyć model danych i relacje pomiędzy tabelami
 • Tworzyć podstawowe obliczenia w modelu danych (miary i kolumny obliczeniowe) z wykorzystaniem języka DAX
 • Przedstawiać dane przy użyciu interaktywnych tabel, wykresów i innych wizualizacji
 • Publikować stworzone raporty w usłudze Power BI i udostępniać je innym użytkownikom
 • Na wielu praktycznych ćwiczeniach utrwalisz zdobytą wiedzę

Nagranie

W celu otrzymania dostępu do nagrania szkolenia, przy zapisie proszę wybrać odpowiednią opcję z menu: Wybierz dodatki.

Rozpoczęcie pracy z Power BI 

 • Co to jest Microsoft Power BI
 • Omówienie interfejsu użytkownika
 • Jak pracujemy z Power BI prosty przykład od A do Z

Ładowanie danych do modelu (importowanie, przekształcanie, łączenie i przygotowanie danych) 

 • Pobieranie danych z plików tekstowych i CSV
 • Pobieranie danych z plików programu Excel
 • Omówienie innych źródeł danych
 • Ustawianie typów danych
 • Filtrowanie, sortowanie, zamienianie
 • Podstawowe operacje na kolumnach i wierszach (Usuwanie wierszy, wypełnianie w dół, kolumny obliczeniowe, dzielenie i scalanie kolumn)
 • Operacje na tekstach i liczbach (kolumny warunkowe, zaokrąglanie, wyodrębnianie, operacje na datach
 • Zmiana układu danych – rozpiwotowanie danych
 • Dołączanie i scalanie zapytań
 • Łączenie wielu plików Excel

Tworzenie modelu danych (relacje, miary i kolumny obliczeniowe) 

 • Wstęp do normalizacji
 • Tabele faktów i tabele wymiarów
 • Tworzenie relacji (rodzaje relacji i kierunek relacji)
 • Ukrywanie pól w widoku raportu
 • Podstawowe informacje dotyczące języka DAX
 • Kontekst filtrowania
 • Tworzenie kolumn obliczeniowych
 • Miary jawne i niejawne
 • Tworzenie miar z wykorzystaniem najważniejszych funkcji DAX, m.in.: SUM, SUMX, MIN, MAX, AVERAGE, COUNTROWS, DISTINCTCOUNT, RELATED, CALCULATE, ALL, FILTER
 • Najważniejsze funkcje z kategorii Time Intelligence

Tworzenie interaktywnych raportów (korzystanie z wizualizacji) 

 • W przypadku wszystkich poniższych wizualizacji omówione zostaną ich najważniejsze ustawienia
 • Wykresy kolumnowe i słupkowe
 • Wykres mapa drzewa
 • Tabela
 • Macierz
 • Fragmentator, oś czasu (filtrowanie danych)
 • Karty i wskaźniki KPI
 • Wizualizacje na mapach
 • Pobieranie wizualizacji z Microsoft Marketplace
 • Filtry na poziomie wizualizacji, strony i raportu
 • Przechodzenie do szczegółów
 • Wstęp do pracy z zakładkami
 • Wstęp do definiowania ról

Usługa Power BI 

 • Publikowanie raportów w usłudze Power BI
 • Udostępnianie raportów
 • Tworzenie pulpitów nawigacyjnych i udostępnianie ich

Piotr Majcher - Piotr prowadzi szkolenia dla EY Academy of Business od 2018 roku. Jest doświadczonym trenerem Microsoft Excel oraz technologii powiązanych. Prowadzone przez niego zajęcia mają charakter warsztatów z dużą ilością praktycznych przykładów i ćwiczeń.

Co mówią o nas uczestnicy szkoleń?

Microsoft Power BI

Cena

2490 zł netto ( 3063 zł brutto )

 • Oszczędzasz 290 zł

Pakiet dwóch szkoleń: "Microsoft Power BI" (Microsoft Power BI oraz Power BI zaawansowany - modelowanie, wydajność i bezpieczeństwo danych)

Cena

3490 zł netto ( 4293 zł brutto )

 • Oszczędzasz 190 zł

Pakiet dwóch szkoleń: "Microsoft Power BI" (Microsoft Power BI oraz Zaawansowany DAX i rozszerzone techniki raportowe)

Cena

4590 zł netto ( 5646 zł brutto )

 • Oszczędzasz 480 zł

Pakiet trzech szkoleń: "Microsoft Power BI" (Microsoft Power BI, Power BI zaawansowany – modelowanie, wydajność i bezpieczeństwo danych oraz Zaawansowany DAX i rozszerzone techniki raportowe)

Cena

5690 zł netto ( 6999 zł brutto )

Microsoft Power BI

Łączysz dane z wielu różnych źródeł? Analizujesz dane i „zwykłe” tabele przestawne Ci nie wystarczają? Raporty, które tworzysz mają być atrakcyjne i interaktywne? Przy pomocy narzędzi Power BI firmy Microsoft będziesz mógł zabłysnąć w firmie!

Microsoft Power BI to platforma udostępniająca narzędzia i usługi do tworzenia rozwiązań business intelligence. Została ona stworzona z myślą o „przeciętnym użytkowniku”. Główne komponenty platformy Power BI to aplikacja Power BI Desktop oraz usługa Power BI dostępna w chmurze.

Według filozofii Power BI firmy Microsoft, tworzenie modeli i raportów powinno odbywać się w darmowej aplikacji o nazwie Power BI Desktop, a następnie utworzony raport najczęściej przekazywany jest do usługi Power BI w chmurze, aby można go było udostępnić innym użytkownikom do oglądania albo wspólnej pracy.

Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z możliwościami aplikacji Power BI Desktop oraz podstawowymi funkcjonalnościami usługi Power BI. Szkolenie ma formę praktycznych warsztatów komputerowych. Każdy uczestnik pracuje samodzielnie na własnym komputerze z arkuszem Excel.

W celu otrzymania dostępu do nagrania szkolenia, przy zapisie proszę wybrać odpowiednią opcję z menu: Wybierz dodatki.

Dla kogo?

 • Pobierasz lub otrzymujesz dane z różnego rodzaju systemów księgowych, płacowych, sprzedażowych, ERP, SAP itp.?
 • Potrzebujesz przygotować dane do analizy, a następnie modelujesz je i analizujesz?
 • Chciałbyś tworzyć interaktywne, atrakcyjne raporty (dashboardy), które będą odświeżały się automatycznie po zmianie danych źródłowych?
 • Polecamy szkolenie również pracownikom startupów

Wymagania:

 • Do udziału w tym szkoleniu nie jest wymagana żadna wiedza wstępna
 • Sprzętowe wymagania to aplikacja Power BI Desktop (nie starsza niż pół roku w odniesieniu do daty szkolenia) zainstalowana na komputerze
 • Uczestnicy chcący przetestować udostępnianie stworzonych w trakcie szkolenia raportów powinni mieć konto w usłudze Power BI. Posiadanie konta w usłudze Power BI nie jest jednak warunkiem koniecznym dla uczestnictwa w szkoleniu
Cele i korzyści

Jeśli chcesz nauczyć się:​

 • Importować dane z różnych źródeł, przekształcać te dane, poprawiać i łączyć je
 • Tworzyć model danych i relacje pomiędzy tabelami
 • Tworzyć podstawowe obliczenia w modelu danych (miary i kolumny obliczeniowe) z wykorzystaniem języka DAX
 • Przedstawiać dane przy użyciu interaktywnych tabel, wykresów i innych wizualizacji
 • Publikować stworzone raporty w usłudze Power BI i udostępniać je innym użytkownikom
 • Na wielu praktycznych ćwiczeniach utrwalisz zdobytą wiedzę

Nagranie

W celu otrzymania dostępu do nagrania szkolenia, przy zapisie proszę wybrać odpowiednią opcję z menu: Wybierz dodatki.

Program

Rozpoczęcie pracy z Power BI 

 • Co to jest Microsoft Power BI
 • Omówienie interfejsu użytkownika
 • Jak pracujemy z Power BI prosty przykład od A do Z

Ładowanie danych do modelu (importowanie, przekształcanie, łączenie i przygotowanie danych) 

 • Pobieranie danych z plików tekstowych i CSV
 • Pobieranie danych z plików programu Excel
 • Omówienie innych źródeł danych
 • Ustawianie typów danych
 • Filtrowanie, sortowanie, zamienianie
 • Podstawowe operacje na kolumnach i wierszach (Usuwanie wierszy, wypełnianie w dół, kolumny obliczeniowe, dzielenie i scalanie kolumn)
 • Operacje na tekstach i liczbach (kolumny warunkowe, zaokrąglanie, wyodrębnianie, operacje na datach
 • Zmiana układu danych – rozpiwotowanie danych
 • Dołączanie i scalanie zapytań
 • Łączenie wielu plików Excel

Tworzenie modelu danych (relacje, miary i kolumny obliczeniowe) 

 • Wstęp do normalizacji
 • Tabele faktów i tabele wymiarów
 • Tworzenie relacji (rodzaje relacji i kierunek relacji)
 • Ukrywanie pól w widoku raportu
 • Podstawowe informacje dotyczące języka DAX
 • Kontekst filtrowania
 • Tworzenie kolumn obliczeniowych
 • Miary jawne i niejawne
 • Tworzenie miar z wykorzystaniem najważniejszych funkcji DAX, m.in.: SUM, SUMX, MIN, MAX, AVERAGE, COUNTROWS, DISTINCTCOUNT, RELATED, CALCULATE, ALL, FILTER
 • Najważniejsze funkcje z kategorii Time Intelligence

Tworzenie interaktywnych raportów (korzystanie z wizualizacji) 

 • W przypadku wszystkich poniższych wizualizacji omówione zostaną ich najważniejsze ustawienia
 • Wykresy kolumnowe i słupkowe
 • Wykres mapa drzewa
 • Tabela
 • Macierz
 • Fragmentator, oś czasu (filtrowanie danych)
 • Karty i wskaźniki KPI
 • Wizualizacje na mapach
 • Pobieranie wizualizacji z Microsoft Marketplace
 • Filtry na poziomie wizualizacji, strony i raportu
 • Przechodzenie do szczegółów
 • Wstęp do pracy z zakładkami
 • Wstęp do definiowania ról

Usługa Power BI 

 • Publikowanie raportów w usłudze Power BI
 • Udostępnianie raportów
 • Tworzenie pulpitów nawigacyjnych i udostępnianie ich
Szczegóły programu modułowego

Cena

2490 zł netto ( 6999 zł brutto )

249 zł netto ( 6999 zł brutto ) - dostęp do nagrania szkolenia

Lokalizacja

Online Live

Termin

23-24 września 2024

 

Możliwość organizacji szkolenia zamkniętego

Kontakt

Katarzyna Wielgat

Koordynator kursu

 • +48 573 005 707
 • katarzyna.wielgat@pl.ey.com