Kursy i szkolenia dla firm - Ernst & Young Academy of Business
menu
Strona główna   Szkolenia   Kompetencje osobiste   Perswazja w biznesie

Perswazja w biznesie. Kody wpływu w działaniu. Umiejętność przekonania do własnego zdania. 

Termin: 25-26 października 2021 r. | Warszawa 
Cena 1860 zł plus VAT
  
Warsztat, podczas którego uczestnicy nauczą się, jak przekonać do swojego zdania lub spowodować, aby uczestnik interakcji (odbiorca/ odbiorcy) sam doszedł do przyjętych przez nas założeń i podjął działania zgodne z naszymi oczekiwaniami.
 • Cele i korzyści
 • Program
 • Cena
 • Kontakt
 • Pobierz program w PDF

Korzyści

 • Rozwinięcie umiejętności budowania efektywnego kontaktu w celu perswazji.
 • Poznanie zasad skutecznego prezentowania siebie w relacjach bezpośredniej. 
 • Rozwinięcie umiejętności kształtowanie strategii rozmowy biznesowej.
 • Zapoznanie się z procesem planowania i przygotowania perswazji.
 • Stosowanie technik retorycznych w sterowaniu rozmową w sprzedaży i negocjacjach.
 • Poznanie i przećwiczenie sterowania ramami jako metody efektywnej komunikacji językowej.
 • Praktyczne przyswojenie metody wywierania wpływu w rozmowie biznesowej.
 • Przyswojenie efektywnych modeli perswazji werbalnej i niewerbalnej.
 • Rozwinięcie umiejętności wygrywania sporu i rozstrzygania sytuacji konfliktu.
 • Wypracowanie indywidualnej metody przekładania poznanych metod perswazji na własną praktykę relacji biznesowych.  

Program 

Dzień 1
  
Rozwijanie umiejętności budowania kontaktu z innymi w celu perswazji
 • Własne zachowanie jako narzędzie oddziaływania: celowe wykorzystanie mowy ciała; efektywne operowanie głosem. Metody wywierania dobrego wrażenia w pierwszym kontakcie.
 • Elementy języka wpływu: tropy, frazy, ramy, pytania, ukryte komendy.
 • Reguła „dopasowanie/prowadzenie” w tworzeniu sytuacji wpływu społecznego.
 • Analiza własnych preferencji stylu budowania kontaktu z innymi.
Ćwiczenia praktyczneBudowanie pierwszego wrażenia w celu perswazji
Wykorzystanie wiedzy o budowaniu kontaktu w celu perswazji: krótkie wystąpienia na otwarcie kontaktu z grupą – miniprezentacje typu „mowa windowa”. 
  
Planowanie perswazji w relacjach biznesowych
 • Definiowanie celu, kontekstu i odpowiednich do nich metod perswazji.
 • Psychologiczne profilowanie i rozpoznawanie typu rozmówców: sposoby dopasowania metod perswazji do typu rozmówcy.
 • Metoda pre-swazji: budowania kontekstu wpływu i wyprzedzanie sytuacji perswazji.
  
Strategie rozmowy perswazyjnej 
 • Sterowanie a manipulacja przebiegiem rozmowy: przejmowanie inicjatywy, kontrola nad procesem, szybkie reakcje na próby manipulacji.
 • Intrygi, gry i pułapki psychologiczne w rozmowach biznesowych i negocjacjach.
 • Model sterowania rozmową poprzez zadawanie pytań sterujących.
 • Techniki przejmowania inicjatywy i przedstawiania własnych propozycji. 
Ćwiczenie praktyczne Technika kierowania rozmową przez sekwencje pytań kierujących
Elastyczne wykorzystanie umiejętności kierowania rozmową w symulacjach rozmów biznesowych
  
Sterowanie ramami interpretacji jako metoda perswazji 
 • Gra ram interpretacji jako narzędzie wpływu: przykłady, wzorce, warunki.
 • Przykłady perswazyjnych gier ram i sposoby ich przełamywania. 
 • Rozbijanie manipulacji werbalnych w rozmowie na przykładach.
 • Metody przejmowania kontroli nad rozmową poprzez sterowanie ramami interpretacji.
Ćwiczenie praktyczne Kształtowanie skuteczności w grze ramami 
Rozpoznawanie zakłóceń w komunikacji werbalnej na podstawie wiedzy o meta-modelu komunikacji. Systematyczne opracowanie własnej metody praktycznego korzystania z meta-modelu zgodnie z indywidualnymi preferencjami w porozumiewaniu się.
  
Dzień 2 
  
Techniki retoryczne w sterowaniu komunikacją i tworzeniu pozytywnego wizerunku
 • Przedstawienie technik retorycznych w tworzeniu pozytywnego wizerunku.
 • Kierowanie uwagą audytorium: triki skutecznych mówców.
 • Techniki rozwiązywania problemów w bezpośredniej komunikacji. 
 • „Zakazane” klucze perswazji (Blair Warren) w tworzeniu swojego pozytywnego wizerunku.
Ćwiczenie praktyczne 
Symulacja sytuacji rozmowy perswazyjnej ze współpracownikami, np. przekonywania do zmian w organizacji pracy, oparta na technice zmiennych scenariuszy. Analiza i porównanie efektów ćwiczenia na forum grupy.
  
Trening w praktycznych modelach perswazji werbalnej i niewerbalnej 
 • Reguły wywierania wpływu psychologicznego jako ustrukturowane sekwencje działań.
 • Hipnotyczne wzorce językowe i sposoby wykorzystania ich w celu perswazji 
 • Planowanie strategii perswazji w kontakcie indywidualnym
 • Sposoby ćwiczenia umiejętności perswazji w codziennych sytuacjach porozumiewania się.
Ćwiczenie praktyczne Kody wpływu w działaniu
Przygotowanie w trójkach scenariuszy sytuacji wpływu, symulacja i analiza w podgrupach.
  
Kształtowanie umiejętności perswazyjnego rozgrywania sporu i sytuacji konfliktowych 
 • Metody wygrywania sporu: klasyczne wzorce erystyczne i techniki „zakazanej” retoryki.
 • Rodzaje sporów i sytuacyjne techniki przejmowania inicjatywy w interakcji. 
 • Sposoby rozgrywania sytuacji konfliktowych na swoją korzyść.
 • Dopasowanie poznanych technik do swoich preferencji w komunikacji z innymi: indywidualne informacje zwrotne dla uczestników o sposobie wykorzystania ćwiczonych umiejętności.
Ćwiczenie praktyczneRozwijanie umiejętności perswazyjnego rozgrywania sporu
Wykorzystanie technik erystycznych do wygrywania sporów z zespołem: symulacje komunikacji z grupą na bazie własnych doświadczeń.
  
Podsumowanie całości szkolenia 
Przegląd w telegraficznym skrócie zagadnień ćwiczonych w trakcie 
szkolenia.
Cena 1860,00 PLN (+ 23% VAT)
E-mail do koordynatora szkolenia

Kontakt

Adrianna Sykucka  
specjalista ds. szkoleń 
tel. 519 511 447