Kursy i szkolenia dla firm - Ernst & Young Academy of Business
menu
Strona główna   Szkolenia   Finanse   Praktyka wyceny spółek

Praktyka wyceny spółek – warsztaty z wykorzystaniem arkusza Excel

Termin: 16-18 czerwca 2021 | Online Live

Cena: 3100 zł netto


Dlaczego warto uczestniczyć w szkoleniu?

Umiejętność samodzielnej wyceny przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz umiejętność interpretacji raportów z wyceny przygotowanych przez doradców lub analityków giełdowych, to niezbędne narzędzie podejmowania decyzji biznesowych oraz właścicielskich.
 • Dla kogo?
 • Cele i korzyści
 • Program
 • Termin i miejsce
 • Cena
 • Kontakt
 • Pobierz program w PDF

Dla kogo?

Kurs kierujemy przede wszystkim do:
 • menedżerów
 • biegłych rewidentów
 • analityków finansowych
 • kontrolerów finansowych 
 • głównych księgowych
 • dyrektorów finansowych spółek kapitałowych oraz pracowników działów relacji inwestorskich i doradców w firmach konsultingowych, a także do rzeczoznawców majątkowych
 • syndyków masy upadłościowej
 • pracowników kancelarii prawnych oraz wszystkich osób zainteresowanych tematyką wycen

Cele szkolenia

 • zapoznanie uczestników z metodami wyceny przedsiębiorstwa i jego kapitałów własnych
 • zaprezentowanie przedstawianych metod na praktycznych przykładach
 • określenie głównych czynników mających wpływ na wartość przedsiębiorstwa
 • dyskusja nad najważniejszymi dylematami i ograniczeniami związanymi z wycenami spółek

Program

 • Wprowadzenie do wyceny
  • cena a wartość – czym się różnią
  • czym jest wycena
  • metody wyceny: majątkowe, dochodowe, porównawcze
  • perspektywy wyceny – obiektywny czy subiektywny proces?
  • powody, dla których dokonuje się wyceny
  • źródła informacji, używane do wyceny
 • Metoda porównawcza
  • na czym polega, możliwości jej zastosowania, wymagane założenia
  • podstawowe wskaźniki wyceny oparte na kapitalizacji
  • i wartości przedsiębiorstwa (m.in. C/Z, EV/EBITDA, C/WK, EV/Sales)
  • zalety i wady poszczególnych wskaźników giełdowych używanych do wyceny
  • kryteria wyboru spółek porównywalnych
  • plusy i minusy metody
  • zadanie praktyczne, wycena przedsiębiorstwa metodą porównawczą, omówienie wyników wyceny
 • Koszt kapitału
  • wartość pieniądza w czasie
  • koszt kapitału dłużnego
  • koszt kapitału własnego (CAPM), omówienie części składowych
  • średni ważony koszt kapitału (WACC)
  • optymalna struktura kapitału
  • zadanie praktyczne, obliczanie średniego ważonego kosztu kapitału
 • Metoda DCF (zdyskontowane przepływy pieniężne)
  • czym są przepływy wg DCF, jakie przepływy podlegają wycenie
  • FCFF (free cash flow to firm)
   • czym jest wartość przedsiębiorstwa, jak się ją definiuje i oblicza
   • praktyczne sposoby dotyczące odwzorowywania modelu biznesowego i strategii
   • firm w excelu oraz tworzenia racjonalnych prognoz
   • wycena spółek wzrostowych, dojrzałych, cyklicznych
   • wartość rezydualna – kiedy można ja zastosować, jakie założenia są racjonalne
  • FCFE (free cash flow to equity)
   • czym jest wartość dla akcjonariuszy i jak się ją oblicza
   • korekty przejścia między FCFF a FCFE (m.in. dług netto, rezerwy, faktoring, aktywa nieoperacyjne)
   • wpływ struktury grupy i metod konsolidacji na FCFF i FCFE
  • liczba akcji i wymagane korekty
  • zastosowanie modelu DCF do przejęć (rodzaje synergii, przejęcia gotówkowe, przejęcia za akcje)
  • wady i zalety metody oraz możliwości zastosowania metody DCF
  • zadanie praktyczne, wykorzystanie metody DCF do wyceny spółki rozwijającej się organicznie oraz do spółki przejmującej inne podmioty za gotówkę oraz za akcje
 • Alternatywne metody wyceny
  • metoda „sum-ot-the-parts” (tzw. „suma części”)
   • nota segmentowa oraz jej wykorzystanie w wycenie
   • wady i zalety metody oraz możliwości jej zastosowania
   • zadanie praktyczne, wykorzystanie metody do wyceny spółki
  • metoda DDM (zdyskontowanych dywidend)
   • wady i zalety metody oraz możliwości jej zastosowania
   • zadanie praktyczne, wykorzystanie metody do wyceny spółki
  • metoda EVA® (ekonomicznej wartości dodanej)
   • czym jest ekonomiczna wartość dodana
   • dlaczego jest to najprostsza i zarazem najtrudniejsza metoda
   • założenia metody, jej plusy i minusy oraz możliwości zastosowania
  • metoda opcji rzeczowych
   • założenia metody, jej plusy i minusy
   • zastosowanie opcji call i opcji put do wyceny
   • zadanie praktyczne
 • Podsumowanie
  • ograniczenia, subiektywizm i dylematy w wycenie
  • wycena spółki giełdowej okiem analityka giełdowego – przykład raportu analitycznego stworzonego przez analityka biura maklerskiego, dyskusja na temat zawartości i perspektywy z której tworzona jest wycena.

Data i miejsce

Najbliższy termin szkolenia: 16-18 czerwca 2021 | Online Live

Cena 3100,00 PLN (+ 23% VAT)
E-mail do koordynatora szkolenia

Kontakt

Koordynator szkolenia:

Aleksandra Trych

tel. +48 505 171 636