Kursy i szkolenia dla firm - Ernst & Young Academy of Business
menu
Strona główna   Szkolenia   Finanse   Praktyka wyceny spółek

Praktyka wyceny spółek – warsztaty z wykorzystaniem arkusza Excel

Termin: 11-13 października 2021 | Online Live

Cena: 3100 zł netto


Dlaczego warto uczestniczyć w szkoleniu?

Umiejętność samodzielnej wyceny przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz umiejętność interpretacji raportów z wyceny przygotowanych przez doradców lub analityków giełdowych, to niezbędne narzędzie podejmowania decyzji biznesowych oraz właścicielskich.
 • Dla kogo?
 • Cele i korzyści
 • Program
 • Termin i miejsce
 • Trenerzy
 • Cena
 • Kontakt
 • Pobierz program w PDF

Dla kogo?

Kurs kierujemy przede wszystkim do:
 • menedżerów
 • biegłych rewidentów
 • analityków finansowych
 • kontrolerów finansowych 
 • głównych księgowych
 • dyrektorów finansowych spółek kapitałowych oraz pracowników działów relacji inwestorskich i doradców w firmach konsultingowych, a także do rzeczoznawców majątkowych
 • syndyków masy upadłościowej
 • pracowników kancelarii prawnych oraz wszystkich osób zainteresowanych tematyką wycen

Cele szkolenia

 • zapoznanie uczestników z metodami wyceny przedsiębiorstwa i jego kapitałów własnych
 • zaprezentowanie przedstawianych metod na praktycznych przykładach
 • określenie głównych czynników mających wpływ na wartość przedsiębiorstwa
 • dyskusja nad najważniejszymi dylematami i ograniczeniami związanymi z wycenami spółek

Program

1. Wprowadzenie do wyceny
 • cena a wartość – czym się różnią,
 • czym jest wycena,
 • metody wyceny: majątkowe, dochodowe, porównawcze,
 • perspektywy wyceny – obiektywny czy subiektywnyproces?
 • powody, dla których dokonuje się wyceny
 • źródła informacji, używane do wyceny.
2. Metoda DCF (zdyskontowane przepływy pieniężne)
 • czym są przepływy wg DCF, jakie przepływy podlegająwycenie,
 • FCFF (free cash flow to firm)
  • czym jest wartość przedsiębiorstwa, jak się ją definiuje
  • oblicza,
  • praktyczne sposoby dotyczące odwzorowywania modelu biznesowego i strategii firm w excelu oraz tworzenia racjonalnych prognoz,
  • wycena spółek wzrostowych, dojrzałych, cyklicznych,
  • wartość rezydualna – kiedy można ja zastosować, jakie założenia są racjonalne,
 • FCFE (free cash flow to equity)
  • czym jest wartość dla akcjonariuszy i jak się ją oblicza,
  • korekty przejścia między FCFF a FCFE (m.in. dług netto, rezerwy, faktoring, aktywa nieoperacyjne),
  • wpływ struktury grupy i metod konsolidacji na FCFF i FCFE,
 • liczba akcji i wymagane korekty,
 • zastosowanie modelu DCF do przejęć (rodzaje synergii, przejęcia gotówkowe, przejęcia za akcje),
 • wady i zalety metody oraz możliwości zastosowania metody DCF,
 • zadanie praktyczne, wykorzystanie metody DCF do wyceny spółki rozwijającej się organicznie oraz do spółki przejmującej inne podmioty za gotówkę oraz za akcje.
3. Koszt kapitału
 • wartość pieniądza w czasie,
 • koszt kapitału dłużnego,
 • koszt kapitału własnego (CAPM), omówienie części składowych,
 • średni ważony koszt kapitału (WACC),
 • optymalna struktura kapitału,
 • zadanie praktyczne, obliczanie średniego ważonego kosztu kapitału
4. Metoda porównawcza
 • na czym polega, możliwości jej zastosowania, wymagane założenia,
 • podstawowe wskaźniki wyceny oparte na kapitalizacji i wartości przedsiębiorstwa (m.in. C/Z, EV/EBITDA, C/WK, EV/Sales),
 • zalety i wady poszczególnych wskaźników giełdowych używanych do wyceny,
 • kryteria wyboru spółek porównywalnych,
 • plusy i minusy metody,
 • dodatkowe możliwości zastosowania: metoda transakcyjna, wartość rezydualna,
 • zadanie praktyczne, wycena przedsiębiorstwa metodą porównawczą, omówienie wyników wyceny.
5. Alternatywne metody wyceny
 • metoda „sum-ot-the-parts” (tzw. „suma części”)
  • nota segmentowa oraz jej wykorzystanie w wycenie,
  • wady i zalety metody oraz możliwości jej zastosowania,
  • zadanie praktyczne, wykorzystanie metody do wyceny spółki,
 • metoda DDM (zdyskontowanych dywidend)
  • wady i zalety metody oraz możliwości jej zastosowania,
  • zadanie praktyczne, wykorzystanie metody do wyceny spółki,
 • metoda EVA® (ekonomicznej wartości dodanej)
  • czym jest ekonomiczna wartość dodana,
  • dlaczego jest to najprostsza i zarazem najtrudniejsza metoda,
  • założenia metody, jej plusy i minusy oraz możliwości zastosowania,
 • metody majątkowe
  • wady i zalety metody oraz możliwości jej zastosowania,
  • zadanie praktyczne, wykorzystanie metody do wyceny spółki,
 • rNPV (eNPV) – wartość bieżąca netto skorygowana o ryzyko
  • wady i zalety metody oraz możliwości jej zastosowania,
  • zadanie praktyczne, wykorzystanie metody do wyceny spółki,
 • metoda opcji rzeczowych
  • założenia metody, jej plusy i minusy,
  • zastosowanie opcji call i opcji put do wyceny,
  • zadanie praktyczne.
6. Kwestie niefinansowe (ang. ESG) w wycenie
 • czym są kwestie ESG (ang. environmental, social, governance),
 • przykłady kluczowych kwestii środowiskowych, społecznych I ładu korporacyjnego,
 • czy i jak włączać je do metod wyceny?
7. Storytelling
 • czym jest „story” czyli tzw. opowieść, jak łączy się z wyceną spółki,
 • raport z wyceny – jak ważna w nim jest opowieść,
 • dobre i złe praktyki w raportach z wyceny,
 • omówienie przykładowego raportu z wyceny
8. Podsumowanie
 • ograniczenia wyceny,
 • subiektywizm i dylematy w wycenie.

Data i miejsce

Najbliższy termin szkolenia: 11-13 października 2021 | Online Live

Milena Olszewska-Miszuris CFA, ACCA, FSA Credential-holder

Milena to praktyk wycen oraz analizy finansowej i niefinansowej z kilkunastoletnim doświadczeniem na rynku kapitałowym. Posiada trzy prestiżowe międzynarodowe tytuły: CFA (Chartered Financial Analyst), ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) oraz FSA Credential (Fundamentals of Sustainability Accounting) wydawany przez Value Reporting Foundation (poprzednio SASB, Sustainability Accounting Standards Board).
Karierę zawodową rozpoczęła w międzynarodowej firmie doradczej Ernst &Young. Przez dziesięć lat była analitykiem spółek giełdowych w międzynarodowych biurach maklerskich. Wielokrotnie nagradzana za swoją wiedzę, spostrzeżenia oraz wyczucie rynkowe zarówno w kraju (tytuł Analityka Roku przyznany przez Giełdę Papierów Wartościowych i gazetę Parkiet, kilkukrotna zwyciężczyni rankingu analityków gazety Parkiet w kategorii sektor TMT i detaliczny) jak i za granicą (wielokrotna laureatka międzynarodowego rankingu Extel w kategorii najlepszy analityk w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i najlepszy analityk spółek detalicznych).
Obecnie prowadzi butikową spółkę doradczą, wspierającą zarządy w kwestiach związanych z budowaniem wartości, raportowaniem finansowym i niefinansowym, wyceną oraz relacjami inwestorskimi. Zasiada w Komitecie ds. Ładu Korporacyjnego przy GPW w Warszawie S.A. oraz w radzie nadzorczej i komitecie audytu R22 S.A. Jest członkinią Stowarzyszenia Niezależnych Członków Rad Nadzorczych oraz pełni funkcję eksperta w Instytucie Zrównoważonego Rozwoju i Środowiska przy Uczelni Łazarskiego. Milena jest także założycielką i Co-Chair 30% Club Poland – kampanii społecznej, której celem jest zwiększenie liczby kobiet we władzach spółek.
Cena 3100,00 PLN (+ 23% VAT)
E-mail do koordynatora szkolenia

Kontakt

Koordynator szkolenia:

Natalia Medyńska | 789 407 645 | natalia.medyńska@pl.ey.com