Cele sprzedażowe a system motywacyjny – EY Academy of Business

Cele sprzedażowe a system motywacyjny

Od standardowego modelu wynagrodzeń do technologii behawioralnych i performance management.

W trakcie szkolenia przekażemy praktyczną wiedzę z zakresu dopasowywania rozwiązań opartych o systemy motywacyjne do aktualnej strategii sprzedaży i planowanych procesów transformacji.

Skupimy się na tym, jak:

 • realnie budować efektywność pracowników w osiąganiu konkretnych wyników (focus),
 • skrócić czas od decyzji menedżera do realizacji przez pracowników rozproszonej sieci (management gap),
 • lepiej wykorzystać doświadczenia i wiedzę zespołu (quick feedback & social learning)
 • zbudować system dopasowany do pracowników na każdym poziomie kompetencji i wyników (performance).

W trakcie szkolenia:

 • opieramy się na najnowszej wiedzy psychologicznej i socjologicznej oraz własnych badaniach,
 • prezentujemy rzeczywiste case study z firm na polskim rynku (m.in. branża retail, telekomunikacja, farma, finansowa) – jesteśmy praktykami,
 • pokazujemy możliwości wykorzystania dostępnych na polskim rynku technologii, które zoptymalizują obsługę systemu (ale nie są niezbędne do jego wdrożenia).

Poznasz funkcjonujące modele wynagradzania, które wychodzą znacznie poza systemy premiowe, prowizyjne i MBO oraz możliwe optymalizacje prawno-podatkowe.

Szkolenie prowadzone jest przez zespół dwóch trenerów, praktyków w tworzeniu systemów motywacyjnych.

Szkolenie skierowane jest do: menedżerów sprzedaży i wsparcia sprzedaży, CEO, menedżerów zarządzających sieciami zewnętrznymi. Polecamy je również pracownikom startupów.

Uczestnicy dowiedzą się, jak:

 • korzystać z istniejących w organizacji systemów motywacyjnych, aby działały bardziej efektywnie
 • zoptymalizować istniejący w organizacji system/systemy motywacyjne pod kątem ich efektywności i kosztów (metodą ewolucji, a nie rewolucji)
 • zaplanować kryteria oceny systemu motywacyjnego i samodzielnie oraz regularnie tej oceny dokonywać

Każdy etap szkolenia zawiera:

 • wkład merytoryczny z odniesieniami do rzetelnej wiedzy naukowej
 • rzeczywiste przykłady zastosowania przez organizacje
 • ćwiczenia praktyczne
 • wymianę doświadczeń pomiędzy uczestnikami

Poza szkoleniem każdy uczestnik może skorzystać z 1 indywidualnej sesji mentoringowej z trenerem (do 2h).

 • Jaka jest rola systemu motywacyjnego w organizacji? Powiązania systemu motywacyjnego z innymi procesami w organizacji. Zagadnienie elastyczności systemu
 • Czego oczekuję od systemu motywacyjnego w mojej organizacji?
 • Podejście behawioralne do motywowania – praktyczna nauka zmiany celów na oczekiwane zachowania. Projektowanie i wdrażanie zachowań w sieci sprzedaży
 • Schematy nagradzania – rodzaje i mechanika działania
 • System motywacyjny a performance management
 • Analiza rzeczywistych systemów motywacyjnych funkcjonujących w polskich firmach
 • Sieć sprzedaży: przyspieszenie możliwości reagowania na zmiany i wdrażania nowych działań/produktów
 • Sieć sprzedaży: synergia procesów szkoleniowych z wynikami
 • Okres zmian organizacyjnych i transformacja cyfrowa wśród ponad 5000 pracowników
 • Podnoszenie jakości pracy w działach wsparcia i IT
 • Wdrożenie nowego modelu kompetencji dla całej organizacji po fuzji
 • Kryteria oceny efektywności systemu motywacyjnego

- Wojciech Ozimek - prezes i założyciel one2tribe, lider w dostarczaniu technologii do systemów performance w organizacjach, od lat związany z branżą gier i nowych technologii. Odpowiada za tworzenie systemów motywacyjnych.

- Urszula Rudzka-Stankiewicz - psycholog, ekonomista i doświadczony HRowiec, odpowiada za współpracę z klientami i ciągły rozwój metody one2tribe.

Cele sprzedażowe a system motywacyjny

Od standardowego modelu wynagrodzeń do technologii behawioralnych i performance management.

W trakcie szkolenia przekażemy praktyczną wiedzę z zakresu dopasowywania rozwiązań opartych o systemy motywacyjne do aktualnej strategii sprzedaży i planowanych procesów transformacji.

Skupimy się na tym, jak:

 • realnie budować efektywność pracowników w osiąganiu konkretnych wyników (focus),
 • skrócić czas od decyzji menedżera do realizacji przez pracowników rozproszonej sieci (management gap),
 • lepiej wykorzystać doświadczenia i wiedzę zespołu (quick feedback & social learning)
 • zbudować system dopasowany do pracowników na każdym poziomie kompetencji i wyników (performance).

W trakcie szkolenia:

 • opieramy się na najnowszej wiedzy psychologicznej i socjologicznej oraz własnych badaniach,
 • prezentujemy rzeczywiste case study z firm na polskim rynku (m.in. branża retail, telekomunikacja, farma, finansowa) – jesteśmy praktykami,
 • pokazujemy możliwości wykorzystania dostępnych na polskim rynku technologii, które zoptymalizują obsługę systemu (ale nie są niezbędne do jego wdrożenia).

Poznasz funkcjonujące modele wynagradzania, które wychodzą znacznie poza systemy premiowe, prowizyjne i MBO oraz możliwe optymalizacje prawno-podatkowe.

Szkolenie prowadzone jest przez zespół dwóch trenerów, praktyków w tworzeniu systemów motywacyjnych.

Dla kogo?

Szkolenie skierowane jest do: menedżerów sprzedaży i wsparcia sprzedaży, CEO, menedżerów zarządzających sieciami zewnętrznymi. Polecamy je również pracownikom startupów.

Cele i korzyści

Uczestnicy dowiedzą się, jak:

 • korzystać z istniejących w organizacji systemów motywacyjnych, aby działały bardziej efektywnie
 • zoptymalizować istniejący w organizacji system/systemy motywacyjne pod kątem ich efektywności i kosztów (metodą ewolucji, a nie rewolucji)
 • zaplanować kryteria oceny systemu motywacyjnego i samodzielnie oraz regularnie tej oceny dokonywać

Każdy etap szkolenia zawiera:

 • wkład merytoryczny z odniesieniami do rzetelnej wiedzy naukowej
 • rzeczywiste przykłady zastosowania przez organizacje
 • ćwiczenia praktyczne
 • wymianę doświadczeń pomiędzy uczestnikami

Poza szkoleniem każdy uczestnik może skorzystać z 1 indywidualnej sesji mentoringowej z trenerem (do 2h).

Program
 • Jaka jest rola systemu motywacyjnego w organizacji? Powiązania systemu motywacyjnego z innymi procesami w organizacji. Zagadnienie elastyczności systemu
 • Czego oczekuję od systemu motywacyjnego w mojej organizacji?
 • Podejście behawioralne do motywowania – praktyczna nauka zmiany celów na oczekiwane zachowania. Projektowanie i wdrażanie zachowań w sieci sprzedaży
 • Schematy nagradzania – rodzaje i mechanika działania
 • System motywacyjny a performance management
 • Analiza rzeczywistych systemów motywacyjnych funkcjonujących w polskich firmach
 • Sieć sprzedaży: przyspieszenie możliwości reagowania na zmiany i wdrażania nowych działań/produktów
 • Sieć sprzedaży: synergia procesów szkoleniowych z wynikami
 • Okres zmian organizacyjnych i transformacja cyfrowa wśród ponad 5000 pracowników
 • Podnoszenie jakości pracy w działach wsparcia i IT
 • Wdrożenie nowego modelu kompetencji dla całej organizacji po fuzji
 • Kryteria oceny efektywności systemu motywacyjnego

Cena

2100 zł netto

Lokalizacja

Online

Warszawa

Termin

Nowy termin zostanie podany

Kontakt

Zuzanna Stępień

Koordynator kursu

 • +48 510 201 314
 • Zuzanna.Stepien@pl.ey.com