Lean Management dla prezesów i dyrektorów – EY Academy of Business

Lean Management dla prezesów i dyrektorów

Przegląd narzędzi i technik Lean & Theory of Constraints (ToC).

Executive Summary – warsztat z symulacją:

 • Przegląd narzędzi i technik Lean & Theory of Constraints (ToC)
 • Korzyści ze stosowania narzędzi Lean i Teorii Ograniczeń
 • Pokonywanie oporu przed wdrożeniem narzędzi i zmian
 • Dodatkowo: każdy absolwent szkolenia otrzyma książkę „45 absurdalnych zwyczajów Toyoty” Wakamatsu Yoshihito

Intensywny warsztat dla osób zarządzających, menedżerów, którzy chcieliby zwiększyć efektywność operacyjną oraz usunąć ograniczenia w procesach i całej organizacji. Identyfikacja „wąskich gardeł” oraz zastosowanie narzędzi Lean to najskuteczniejszy sposób, by osiągnąć ten cel.

Na szkoleniu pokazujemy, że dzięki narzędziom Lean można tworzyć wartość w firmie na każdym etapie. Stosujemy kompleksowe spojrzenie na przepływ wartości dodanej wzdłuż całego łańcucha dostaw, co pozwala na efektywne usprawnianie procesów i realne korzyści oszczędnościowe.

Połączenie Lean z Teorią Ograniczeń pozwala na przyspieszenie optymalizacji procesów dzięki skupieniu się na kluczowych ograniczeniach w procesach i całej organizacji.

Na szkolenie zapraszamy:

 • Przedstawicieli kadry zarządzającej wyższego szczebla
 • Kadrę menedżerską odpowiedzialną za planowanie i zarządzanie produkcją oraz łańcuchem dostaw
 • Menedżerów procesów, kierowników obszarów, menedżerów jakości, liderów Lean, liderów Six Sigma i inne
 • Osoby odpowiedzialne za realizację i doskonalenie procesów
 • Osoby wdrażające lub planujące wdrożenie Lean w obszarach
 • Operacyjnych, usługowych i łańcucha dostaw

Warsztaty koncentrują się na podstawowych zagadnieniach z obszaru Lean i sposobie ich wdrażania w organizacjach przy udziale wszystkich pracowników.

Po ukończeniu warsztatu:

 • Zdobędziesz kluczową wiedzę na temat Lean: 5S i bezpieczeństwo, standaryzacja pracy, zarządzanie wizualne, Kanban, TPM, SMED, Problem Solving, Kaizen, Jidoka, TQM
 • Będziesz przygotowany, żeby zacząć budować kulturę Lean i skutecznie zarządzać zmianami w organizacji
 • Zrozumiesz podłoże koncepcji Lean i kluczowe metodologie, narzędzia i mechanizmy zarządzania procesami zgodnie z podejściem Lean Management oraz Teorią Ograniczeń
 • Poznasz mechanizmy budowania kultury Lean w organizacji
 • Poznasz narzędzia do identyfikacji i rozwiązywania problemów oraz rozwiniesz umiejętności moderowania zespołów Problem Solving
 • Zdobędziesz wiedzę i motywację niezbędne do ciągłego doskonalenia procesów i organizacji
 • Zdobędziesz wiedzę na temat Przywództwa wspierającego we wdrażaniu Lean
 • Poznasz metody aktywowania pracowników do zmian i przeciwdziałania oporowi przed zmianami
 • Przećwiczysz narzędzia Lean podczas gier
 • Przeanalizujesz studium przypadków związanych z wdrożeniami narzędzi Lean Management

Dzień 1

 • Kultura i świadomość Lean Manufacturing – rys historyczny powstania filozofii Lean Management i systemu produkcyjnego Toyoty
 • Zapoznanie z ideą szczupłego zarządzania w oparciu o Lean Management i Teorię Ograniczeń (ToC)
 • Lean Management – budowanie przewagi dzięki ludziom i narzędziom
 • Przeszkolenie teoretyczne z wybranych narzędzi i metod doskonalenia procesów

Dzień 2

 • Problemy związane z wdrożeniem Lean – najczęściej popełniane błędy i niekorzystna atmosfera do wdrożenia
 • Lider wspierający (Servant Leadership) jako kluczowy zasób wspierający wdrożenie i utrzymanie kultury Lean Management
 • Poprawa przepływu i eliminacja strat – kluczowe założenia dla kultury Lean Management
 • Ciągłe doskonalenie jako kluczowy element filozofii Lean Management i Teorii Ograniczeń
 • Rola pracowników podczas wdrażania kultury i narzędzi
 • Przedstawienie pozytywnych praktyk (benchmark) wdrożonych w kraju i na świecie – analiza przypadków dotycząca wdrożenia Lean Management i Teorii Ograniczeń
 • Opór przed zmianami i wdrożeniem kultury Lean Management – pokazanie korzyści dla pracowników i organizacji
 • Miękkie aspekty wdrażania Lean i kluczowa rola pracowników liniowych
 • System raportowania i audytowania procesów w oparciu o kulturę Lean Management

Jarosław Okoń - trener w EY Academy of Business od 2013 roku. Przez wiele lat pracował w firmach produkcyjnych na różnych stanowiskach w obszarze produkcji i działach wspomagających. Był także odpowiedzialny za restrukturyzację firm i projekty typu „green field”.

Rafał Wojciech Bernatek - specjalizuje się w obszarach związanych z zarządzaniem operacyjnym, metodologicznym rozwiązywaniem problemów, ciągłym doskonaleniem, metodykami zwinnymi i zarządzaniem procesowym, przywództwem oraz coachingiem.

Skorzystaj z wiedzy naszych ekspertów

Dostęp do artykułów i know-how jest bezpłatny. Poznaj naszą metodologię pracy – przekazywania wiedzy na przykładach z życia:

Lean Management dla prezesów i dyrektorów

Cena

2400 zł netto ( 2952 zł brutto )

Lean Management dla prezesów i dyrektorów

Przegląd narzędzi i technik Lean & Theory of Constraints (ToC).

Executive Summary – warsztat z symulacją:

 • Przegląd narzędzi i technik Lean & Theory of Constraints (ToC)
 • Korzyści ze stosowania narzędzi Lean i Teorii Ograniczeń
 • Pokonywanie oporu przed wdrożeniem narzędzi i zmian
 • Dodatkowo: każdy absolwent szkolenia otrzyma książkę „45 absurdalnych zwyczajów Toyoty” Wakamatsu Yoshihito

Intensywny warsztat dla osób zarządzających, menedżerów, którzy chcieliby zwiększyć efektywność operacyjną oraz usunąć ograniczenia w procesach i całej organizacji. Identyfikacja „wąskich gardeł” oraz zastosowanie narzędzi Lean to najskuteczniejszy sposób, by osiągnąć ten cel.

Na szkoleniu pokazujemy, że dzięki narzędziom Lean można tworzyć wartość w firmie na każdym etapie. Stosujemy kompleksowe spojrzenie na przepływ wartości dodanej wzdłuż całego łańcucha dostaw, co pozwala na efektywne usprawnianie procesów i realne korzyści oszczędnościowe.

Połączenie Lean z Teorią Ograniczeń pozwala na przyspieszenie optymalizacji procesów dzięki skupieniu się na kluczowych ograniczeniach w procesach i całej organizacji.

Dla kogo?

Na szkolenie zapraszamy:

 • Przedstawicieli kadry zarządzającej wyższego szczebla
 • Kadrę menedżerską odpowiedzialną za planowanie i zarządzanie produkcją oraz łańcuchem dostaw
 • Menedżerów procesów, kierowników obszarów, menedżerów jakości, liderów Lean, liderów Six Sigma i inne
 • Osoby odpowiedzialne za realizację i doskonalenie procesów
 • Osoby wdrażające lub planujące wdrożenie Lean w obszarach
 • Operacyjnych, usługowych i łańcucha dostaw
Cele i korzyści

Warsztaty koncentrują się na podstawowych zagadnieniach z obszaru Lean i sposobie ich wdrażania w organizacjach przy udziale wszystkich pracowników.

Po ukończeniu warsztatu:

 • Zdobędziesz kluczową wiedzę na temat Lean: 5S i bezpieczeństwo, standaryzacja pracy, zarządzanie wizualne, Kanban, TPM, SMED, Problem Solving, Kaizen, Jidoka, TQM
 • Będziesz przygotowany, żeby zacząć budować kulturę Lean i skutecznie zarządzać zmianami w organizacji
 • Zrozumiesz podłoże koncepcji Lean i kluczowe metodologie, narzędzia i mechanizmy zarządzania procesami zgodnie z podejściem Lean Management oraz Teorią Ograniczeń
 • Poznasz mechanizmy budowania kultury Lean w organizacji
 • Poznasz narzędzia do identyfikacji i rozwiązywania problemów oraz rozwiniesz umiejętności moderowania zespołów Problem Solving
 • Zdobędziesz wiedzę i motywację niezbędne do ciągłego doskonalenia procesów i organizacji
 • Zdobędziesz wiedzę na temat Przywództwa wspierającego we wdrażaniu Lean
 • Poznasz metody aktywowania pracowników do zmian i przeciwdziałania oporowi przed zmianami
 • Przećwiczysz narzędzia Lean podczas gier
 • Przeanalizujesz studium przypadków związanych z wdrożeniami narzędzi Lean Management
Program

Dzień 1

 • Kultura i świadomość Lean Manufacturing – rys historyczny powstania filozofii Lean Management i systemu produkcyjnego Toyoty
 • Zapoznanie z ideą szczupłego zarządzania w oparciu o Lean Management i Teorię Ograniczeń (ToC)
 • Lean Management – budowanie przewagi dzięki ludziom i narzędziom
 • Przeszkolenie teoretyczne z wybranych narzędzi i metod doskonalenia procesów

Dzień 2

 • Problemy związane z wdrożeniem Lean – najczęściej popełniane błędy i niekorzystna atmosfera do wdrożenia
 • Lider wspierający (Servant Leadership) jako kluczowy zasób wspierający wdrożenie i utrzymanie kultury Lean Management
 • Poprawa przepływu i eliminacja strat – kluczowe założenia dla kultury Lean Management
 • Ciągłe doskonalenie jako kluczowy element filozofii Lean Management i Teorii Ograniczeń
 • Rola pracowników podczas wdrażania kultury i narzędzi
 • Przedstawienie pozytywnych praktyk (benchmark) wdrożonych w kraju i na świecie – analiza przypadków dotycząca wdrożenia Lean Management i Teorii Ograniczeń
 • Opór przed zmianami i wdrożeniem kultury Lean Management – pokazanie korzyści dla pracowników i organizacji
 • Miękkie aspekty wdrażania Lean i kluczowa rola pracowników liniowych
 • System raportowania i audytowania procesów w oparciu o kulturę Lean Management
Szczegóły programu modułowego

Cena

2400 zł netto ( 2952 zł brutto )

Lokalizacja

Wrocław

Termin

16-17 września 2024

Kontakt

Karina Kumanikina

Koordynator kursu

 • +48 572 002 706
 • karina.kumanikina@pl.ey.com