Nawiązywanie i rozwiązywanie umów – EY Academy of Business

Nawiązywanie i rozwiązywanie umów

Warsztat dla HR

Zmieniające się przepisy prawa pracy są nieodłącznym elementem działalności każdego przedsiębiorstwa. Dla działów HR, a także dla menedżerów i liderów zespołów, kluczowe jest nie tylko zrozumienie, ale i praktyczne zastosowanie tych regulacji. Szkolenie „Nawiązywanie i rozwiązywanie umów – po zmianach w kodeksie pracy” zostało zaprojektowane tak, aby uczestnicy nie tylko poznali teorię, ale przede wszystkim nauczyli się jej praktycznego zastosowania.

Podczas naszego warsztatu skupimy się na realnych scenariuszach, które mogą pojawić się w codziennej pracy zespołów HR. Zajmiemy się analizą konkretnych przypadków, omówimy pułapki prawne oraz strategie, jak im zapobiegać. Uczestnicy szkolenia będą mieli okazję do ćwiczeń, symulacji i dyskusji, co pozwoli na praktyczne zrozumienie i zastosowanie nowych przepisów.

Celem warsztatu jest wyposażenie uczestników w narzędzia, które umożliwią im skuteczne i zgodne z prawem zarządzanie procesami związanymi z nawiązywaniem i rozwiązywaniem umów o pracę. Szkolenie jest praktyczne i interaktywne, aby umożliwić uczestnikom zastosowanie nowych umiejętności natychmiast po powrocie do swoich miejsc pracy.

Szkolenie jest dedykowane dla pracowników działów HR, kierowników działów, menedżerów, a także dla osób odpowiedzialnych za procesy zatrudniania i zwalniania w organizacjach.

Celem naszego szkolenia jest nie tylko przekazanie wiedzy na temat najnowszych zmian w kodeksie pracy dotyczących nawiązywania i rozwiązywania umów o pracę, ale przede wszystkim umożliwienie uczestnikom praktycznego zastosowania tej wiedzy w codziennych sytuacjach w miejscu pracy.

Uczestnicy szkolenia będą mogli:

 • Zrozumieć i interpretować najnowsze zmiany w prawie pracy – podczas szkolenia omówimy najważniejsze zmiany w prawie pracy i pomożemy uczestnikom zrozumieć, jak te zmiany wpływają na ich organizacje
 • Nawiązywać i rozwiązywać umowy zgodnie z nowymi przepisami – uczestnicy dowiedzą się, jak prawidłowo nawiązać i rozwiązać umowy o pracę, biorąc pod uwagę najnowsze zmiany w prawie
 • Unikać pułapek prawnych – podczas szkolenia omówimy typowe błędy i pułapki prawne, które mogą wystąpić podczas nawiązywania i rozwiązywania umów o pracę oraz pokażemy, jak ich unikać
 • Praktycznie zastosować wiedzę w swojej pracy – przez całe szkolenie będziemy stawiać nacisk na praktyczne aspekty prawidłowego nawiązywania i rozwiązywania umów o pracę. Uczestnicy będą mieli okazję do ćwiczeń i dyskusji na temat rzeczywistych scenariuszy, co pozwoli im na lepsze zrozumienie i zastosowanie nowych przepisów w praktyce
 • Optymalizować procesy HR w swoich organizacjach – zdobytą wiedzą uczestnicy będą mogli usprawnić procesy związane z nawiązywaniem i rozwiązywaniem umów o pracę w swoich organizacjach, co przyczyni się do zwiększenia efektywności i zgodności z prawem

To szkolenie nie tylko przekazuje wiedzę, ale również umożliwia jej praktyczne zastosowanie, co przynosi bezpośrednie korzyści zarówno dla uczestników, jak i dla ich organizacji.

Analiza różnych typów umów o pracę i ich prawnych konsekwencji po zmianach w kodeksie pracy

 • Cechy charakterystyczne umowy o pracę
 • Aktualne wytyczne dotyczące umów na czas określony
 • Procedury zatrudniania pracowników, menedżerów i członków zarządu

Zarządzanie dokumentacją pracowniczą

 • Informowanie pracowników na podstawie art. 29 § 3 k.p. – jak poprawnie sformułować dokument
 • Definiowanie zakresu obowiązków – czy jest obowiązkowy czy opcjonalny, ustny czy pisemny?
 • Kwestie konkurencji podczas i po zakończeniu stosunku pracy – zasady dotyczące umów o zakazie konkurencji

Zmienność warunków pracy

 • Porozumienie zmieniające – kiedy i jak je stosować, co można nim zmienić, a czego nie
 • Wypowiedzenie zmieniające – analiza przypadków i najnowsze orzecznictwo
 • Tymczasowe powierzenie innej pracy – na jak długo, w jakich warunkach i do kogo stosować

Zakończenie stosunku pracy

 • Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron
 • Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem
 • Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia
 • Zakończenie umowy o pracę po upływie czasu, na jaki została zawarta
 • Wygaśnięcie stosunku pracy
 • Rozwiązanie umowy o pracę z przyczyn dotyczących pracodawcy
 • Świadectwo pracy – detale dotyczące jego treści, procedury i trybu wydawania

dr Katarzyna Kalata - radca prawny, założycielka HR LEX i Kancelarii Kalata. Jako doktor nauk prawnych specjalizująca się w ubezpieczeniach społecznych i prawie pracy, kandydatka na Prezesa ZUS w 2015 roku. Przez wiele lat była kierownikiem działów personalnych.

Nawiązywanie i rozwiązywanie umów

Cena

1100 zł netto

Nawiązywanie i rozwiązywanie umów

Warsztat dla HR

Zmieniające się przepisy prawa pracy są nieodłącznym elementem działalności każdego przedsiębiorstwa. Dla działów HR, a także dla menedżerów i liderów zespołów, kluczowe jest nie tylko zrozumienie, ale i praktyczne zastosowanie tych regulacji. Szkolenie „Nawiązywanie i rozwiązywanie umów – po zmianach w kodeksie pracy” zostało zaprojektowane tak, aby uczestnicy nie tylko poznali teorię, ale przede wszystkim nauczyli się jej praktycznego zastosowania.

Podczas naszego warsztatu skupimy się na realnych scenariuszach, które mogą pojawić się w codziennej pracy zespołów HR. Zajmiemy się analizą konkretnych przypadków, omówimy pułapki prawne oraz strategie, jak im zapobiegać. Uczestnicy szkolenia będą mieli okazję do ćwiczeń, symulacji i dyskusji, co pozwoli na praktyczne zrozumienie i zastosowanie nowych przepisów.

Celem warsztatu jest wyposażenie uczestników w narzędzia, które umożliwią im skuteczne i zgodne z prawem zarządzanie procesami związanymi z nawiązywaniem i rozwiązywaniem umów o pracę. Szkolenie jest praktyczne i interaktywne, aby umożliwić uczestnikom zastosowanie nowych umiejętności natychmiast po powrocie do swoich miejsc pracy.

Dla kogo?

Szkolenie jest dedykowane dla pracowników działów HR, kierowników działów, menedżerów, a także dla osób odpowiedzialnych za procesy zatrudniania i zwalniania w organizacjach.

Cele i korzyści

Celem naszego szkolenia jest nie tylko przekazanie wiedzy na temat najnowszych zmian w kodeksie pracy dotyczących nawiązywania i rozwiązywania umów o pracę, ale przede wszystkim umożliwienie uczestnikom praktycznego zastosowania tej wiedzy w codziennych sytuacjach w miejscu pracy.

Uczestnicy szkolenia będą mogli:

 • Zrozumieć i interpretować najnowsze zmiany w prawie pracy – podczas szkolenia omówimy najważniejsze zmiany w prawie pracy i pomożemy uczestnikom zrozumieć, jak te zmiany wpływają na ich organizacje
 • Nawiązywać i rozwiązywać umowy zgodnie z nowymi przepisami – uczestnicy dowiedzą się, jak prawidłowo nawiązać i rozwiązać umowy o pracę, biorąc pod uwagę najnowsze zmiany w prawie
 • Unikać pułapek prawnych – podczas szkolenia omówimy typowe błędy i pułapki prawne, które mogą wystąpić podczas nawiązywania i rozwiązywania umów o pracę oraz pokażemy, jak ich unikać
 • Praktycznie zastosować wiedzę w swojej pracy – przez całe szkolenie będziemy stawiać nacisk na praktyczne aspekty prawidłowego nawiązywania i rozwiązywania umów o pracę. Uczestnicy będą mieli okazję do ćwiczeń i dyskusji na temat rzeczywistych scenariuszy, co pozwoli im na lepsze zrozumienie i zastosowanie nowych przepisów w praktyce
 • Optymalizować procesy HR w swoich organizacjach – zdobytą wiedzą uczestnicy będą mogli usprawnić procesy związane z nawiązywaniem i rozwiązywaniem umów o pracę w swoich organizacjach, co przyczyni się do zwiększenia efektywności i zgodności z prawem

To szkolenie nie tylko przekazuje wiedzę, ale również umożliwia jej praktyczne zastosowanie, co przynosi bezpośrednie korzyści zarówno dla uczestników, jak i dla ich organizacji.

Program

Analiza różnych typów umów o pracę i ich prawnych konsekwencji po zmianach w kodeksie pracy

 • Cechy charakterystyczne umowy o pracę
 • Aktualne wytyczne dotyczące umów na czas określony
 • Procedury zatrudniania pracowników, menedżerów i członków zarządu

Zarządzanie dokumentacją pracowniczą

 • Informowanie pracowników na podstawie art. 29 § 3 k.p. – jak poprawnie sformułować dokument
 • Definiowanie zakresu obowiązków – czy jest obowiązkowy czy opcjonalny, ustny czy pisemny?
 • Kwestie konkurencji podczas i po zakończeniu stosunku pracy – zasady dotyczące umów o zakazie konkurencji

Zmienność warunków pracy

 • Porozumienie zmieniające – kiedy i jak je stosować, co można nim zmienić, a czego nie
 • Wypowiedzenie zmieniające – analiza przypadków i najnowsze orzecznictwo
 • Tymczasowe powierzenie innej pracy – na jak długo, w jakich warunkach i do kogo stosować

Zakończenie stosunku pracy

 • Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron
 • Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem
 • Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia
 • Zakończenie umowy o pracę po upływie czasu, na jaki została zawarta
 • Wygaśnięcie stosunku pracy
 • Rozwiązanie umowy o pracę z przyczyn dotyczących pracodawcy
 • Świadectwo pracy – detale dotyczące jego treści, procedury i trybu wydawania

Cena

1100 zł netto

Lokalizacja

Warszawa

Termin

Nowy termin zostanie podany wkrótce

Kontakt

Viktoriya Karpenko

Koordynator kursu

 • +48 572 002 607
 • Viktoriya.Karpenko@pl.ey.com