SC-200 Microsoft Security Operations Analyst – EY Academy of Business

SC-200 Microsoft Security Operations Analyst

Dowiedz się, jak wykrywać zagrożenia i odpowiadać na nie za pomocą platformy Microsoft Azure Sentinel, Azure Defender i Microsoft 365 Defender.

W naszej ofercie znajdziesz także inne szkolenia przygotowujące do certyfikacji Azure. Sprawdź pozostałe kursy:

Szkolenie adresowane jest do:

 • Administratorów
 • Specjalistów IT
 • Specjalistów ds. bezpieczeństwa
 • Inżynierów ds. bezpieczeństwa

Korzyści wynikające z ukończenia szkolenia:

Na wskazanym szkoleniu zdobędziesz wiedzę z zakresu konfiguracji Microsoft Azure Sentinel, zarządzania Azure Defender i Microsoft 365 Defender, a także nabędziesz umiejętności korzystania z Kusto Query Language.

Po szkoleniu będziesz potrafił wyjaśnić, w jaki sposób program Microsoft Defender for Endpoint może korygować ryzyko w Twoim środowisku oraz będziesz wiedział, jak tworzyć środowisko Microsoft Defender for Endpoint z wykorzystaniem konfiguracji reguły redukcji powierzchni ataku na urządzeniach z systemem Windows 10.

Dowiedz się, jak wykrywać zagrożenia i odpowiadać na nie za pomocą platformy Microsoft Azure Sentinel, Azure Defender i Microsoft 365 Defender. Na tym kursie dowiesz się, jak ograniczać cyberzagrożenia za pomocą tych technologii. W szczególności skonfigurujesz i użyjesz Azure Sentinel, a także wykorzystasz język Kusto Query Language (KQL) do wykrywania, analizy i raportowania. Kurs został zaprojektowany dla osób, które pracują na stanowisku Security.

Ograniczanie zagrożeń za pomocą usługi Microsoft Defender for Endpoint

 • Zapobiegaj zagrożeniom dzięki usłudze Microsoft Defender for Endpoint
 • Wdrażaj środowisko Microsoft Defender for Endpoint
 • Zaimplementuj ulepszenia zabezpieczeń systemu Windows 10 za pomocą usługi Microsoft Defender for Endpoint
 • Zarządzaj alertami i incydentami w programie Microsoft Defender for Endpoint
 • Przeprowadź badania urządzeń w programie Microsoft Defender for Endpoint
 • Wykonuj działania na urządzeniu za pomocą usługi Microsoft Defender for Endpoint
 • Przeprowadzaj badania dowodów i podmiotów za pomocą programu Microsoft Defender for Endpoint
 • Konfiguruj automatyzację i zarządzaj nią za pomocą usługi Microsoft Defender for Endpoint
 • Skonfiguruj alerty i wykrycia w programie Microsoft Defender for Endpoint
 • Wykorzystaj zarządzanie zagrożeniami i lukami w programie Microsoft Defender for Endpoint

Ograniczanie zagrożeń za pomocą usługi Microsoft 365 Defender

 • Wprowadzenie do ochrony przed zagrożeniami dzięki platformie Microsoft 365
 • Ogranicz incydenty za pomocą usługi Microsoft 365 Defender
 • Chroń swoje tożsamości dzięki usłudze Azure AD Identity Protection
 • Zmniejsz ryzyko dzięki usłudze Microsoft Defender dla usługi Office 365
 • Chroń swoje środowisko dzięki Microsoft Defender for Identity
 • Zabezpiecz swoje aplikacje i usługi w chmurze dzięki Microsoft Cloud App Security
 • Odpowiadaj na alerty dotyczące zapobiegania utracie danych, korzystając z platformy Microsoft 365
 • Zarządzaj ryzykiem wewnętrznym na platformie Microsoft 365

Ograniczanie zagrożeń za pomocą usługi Azure Defender

 • Zaplanuj ochronę obciążeń w chmurze przy użyciu usługi Azure Defender
 • Wyjaśnij zabezpieczenia obciążenia w chmurze w usłudze Azure Defender
 • Połącz zasoby platformy Azure z usługą Azure Defender
 • Połącz zasoby spoza platformy Azure z usługą Azure Defender
 • Koryguj alerty zabezpieczeń za pomocą usługi Azure Defender

Tworzenie zapytań dla Azure Sentinel przy użyciu języka Kusto Query Language (KQL)

 • Konstruuj instrukcje KQL dla usługi Azure Sentinel
 • Analizuj wyniki zapytań za pomocą KQL
 • Twórz wielotabelowe instrukcje przy użyciu KQL
 • Pracuj z danymi na platformie Azure Sentinel przy użyciu języka zapytań Kusto

Skonfiguruj środowisko Azure Sentinel

 • Wprowadzenie do Azure Sentinel
 • Twórz obszary robocze Azure Sentinel i zarządzaj nimi
 • Dzienniki zapytań na platformie Azure Sentinel
 • Użyj list obserwowanych na platformie Azure Sentinel
 • Wykorzystaj analizę zagrożeń w usłudze Azure Sentinel
 • Połącz dzienniki z Azure Sentinel
 • Połącz dane z platformą Azure Sentinel przy użyciu łączników danych
 • Połącz usługi firmy Microsoft z usługą Azure Sentinel
 • Połącz usługę Microsoft 365 Defender z usługą Azure Sentinel
 • Połącz hosty systemu Windows z platformą Azure Sentinel
 • Połącz dzienniki Common Event Format z usługą Azure Sentinel
 • Połącz źródła danych syslog z usługą Azure Sentinel
 • Połącz wskaźniki zagrożenia z usługą Azure Sentinel

Twórz wykrywanie i przeprowadzaj dochodzenia przy użyciu usługi Azure Sentinel

 • Wykrywanie zagrożeń dzięki usłudze Azure Sentinel Analytics
 • Reagowanie na zagrożenie za pomocą podręczników Azure Sentinel
 • Zarządzanie zdarzeniami bezpieczeństwa na platformie Azure Sentinel
 • Użyj analizy zachowania jednostek na platformie Azure Sentinel
 • Wykonywanie zapytań, wizualizowanie i monitorowanie danych w usłudze Azure Sentinel

Przeprowadź polowanie na zagrożenia w Azure Sentinel

 • Polowanie na zagrożenia z Azure Sentinel
 • Poluj na zagrożenia przy użyciu notebooków w usłudze Azure Sentinel

Andrzej Kokociński - Cyber Security Cloud and Infrastructure Solution Architect. Z branżą IT związany od ponad 25 lat. Jest odpowiedzialny za projekty doradcze, szkoleniowe i wdrożeniowe. Specjalista i architekt systemów cloudowych Azure oraz w on-prem.

SC-200 Microsoft Security Operations Analyst

Cena

2950 zł netto ( 3629 zł brutto )

SC-200 Microsoft Security Operations Analyst

Dowiedz się, jak wykrywać zagrożenia i odpowiadać na nie za pomocą platformy Microsoft Azure Sentinel, Azure Defender i Microsoft 365 Defender.

W naszej ofercie znajdziesz także inne szkolenia przygotowujące do certyfikacji Azure. Sprawdź pozostałe kursy:

Dla kogo?

Szkolenie adresowane jest do:

 • Administratorów
 • Specjalistów IT
 • Specjalistów ds. bezpieczeństwa
 • Inżynierów ds. bezpieczeństwa
Cele i korzyści

Korzyści wynikające z ukończenia szkolenia:

Na wskazanym szkoleniu zdobędziesz wiedzę z zakresu konfiguracji Microsoft Azure Sentinel, zarządzania Azure Defender i Microsoft 365 Defender, a także nabędziesz umiejętności korzystania z Kusto Query Language.

Po szkoleniu będziesz potrafił wyjaśnić, w jaki sposób program Microsoft Defender for Endpoint może korygować ryzyko w Twoim środowisku oraz będziesz wiedział, jak tworzyć środowisko Microsoft Defender for Endpoint z wykorzystaniem konfiguracji reguły redukcji powierzchni ataku na urządzeniach z systemem Windows 10.

Dowiedz się, jak wykrywać zagrożenia i odpowiadać na nie za pomocą platformy Microsoft Azure Sentinel, Azure Defender i Microsoft 365 Defender. Na tym kursie dowiesz się, jak ograniczać cyberzagrożenia za pomocą tych technologii. W szczególności skonfigurujesz i użyjesz Azure Sentinel, a także wykorzystasz język Kusto Query Language (KQL) do wykrywania, analizy i raportowania. Kurs został zaprojektowany dla osób, które pracują na stanowisku Security.

Program

Ograniczanie zagrożeń za pomocą usługi Microsoft Defender for Endpoint

 • Zapobiegaj zagrożeniom dzięki usłudze Microsoft Defender for Endpoint
 • Wdrażaj środowisko Microsoft Defender for Endpoint
 • Zaimplementuj ulepszenia zabezpieczeń systemu Windows 10 za pomocą usługi Microsoft Defender for Endpoint
 • Zarządzaj alertami i incydentami w programie Microsoft Defender for Endpoint
 • Przeprowadź badania urządzeń w programie Microsoft Defender for Endpoint
 • Wykonuj działania na urządzeniu za pomocą usługi Microsoft Defender for Endpoint
 • Przeprowadzaj badania dowodów i podmiotów za pomocą programu Microsoft Defender for Endpoint
 • Konfiguruj automatyzację i zarządzaj nią za pomocą usługi Microsoft Defender for Endpoint
 • Skonfiguruj alerty i wykrycia w programie Microsoft Defender for Endpoint
 • Wykorzystaj zarządzanie zagrożeniami i lukami w programie Microsoft Defender for Endpoint

Ograniczanie zagrożeń za pomocą usługi Microsoft 365 Defender

 • Wprowadzenie do ochrony przed zagrożeniami dzięki platformie Microsoft 365
 • Ogranicz incydenty za pomocą usługi Microsoft 365 Defender
 • Chroń swoje tożsamości dzięki usłudze Azure AD Identity Protection
 • Zmniejsz ryzyko dzięki usłudze Microsoft Defender dla usługi Office 365
 • Chroń swoje środowisko dzięki Microsoft Defender for Identity
 • Zabezpiecz swoje aplikacje i usługi w chmurze dzięki Microsoft Cloud App Security
 • Odpowiadaj na alerty dotyczące zapobiegania utracie danych, korzystając z platformy Microsoft 365
 • Zarządzaj ryzykiem wewnętrznym na platformie Microsoft 365

Ograniczanie zagrożeń za pomocą usługi Azure Defender

 • Zaplanuj ochronę obciążeń w chmurze przy użyciu usługi Azure Defender
 • Wyjaśnij zabezpieczenia obciążenia w chmurze w usłudze Azure Defender
 • Połącz zasoby platformy Azure z usługą Azure Defender
 • Połącz zasoby spoza platformy Azure z usługą Azure Defender
 • Koryguj alerty zabezpieczeń za pomocą usługi Azure Defender

Tworzenie zapytań dla Azure Sentinel przy użyciu języka Kusto Query Language (KQL)

 • Konstruuj instrukcje KQL dla usługi Azure Sentinel
 • Analizuj wyniki zapytań za pomocą KQL
 • Twórz wielotabelowe instrukcje przy użyciu KQL
 • Pracuj z danymi na platformie Azure Sentinel przy użyciu języka zapytań Kusto

Skonfiguruj środowisko Azure Sentinel

 • Wprowadzenie do Azure Sentinel
 • Twórz obszary robocze Azure Sentinel i zarządzaj nimi
 • Dzienniki zapytań na platformie Azure Sentinel
 • Użyj list obserwowanych na platformie Azure Sentinel
 • Wykorzystaj analizę zagrożeń w usłudze Azure Sentinel
 • Połącz dzienniki z Azure Sentinel
 • Połącz dane z platformą Azure Sentinel przy użyciu łączników danych
 • Połącz usługi firmy Microsoft z usługą Azure Sentinel
 • Połącz usługę Microsoft 365 Defender z usługą Azure Sentinel
 • Połącz hosty systemu Windows z platformą Azure Sentinel
 • Połącz dzienniki Common Event Format z usługą Azure Sentinel
 • Połącz źródła danych syslog z usługą Azure Sentinel
 • Połącz wskaźniki zagrożenia z usługą Azure Sentinel

Twórz wykrywanie i przeprowadzaj dochodzenia przy użyciu usługi Azure Sentinel

 • Wykrywanie zagrożeń dzięki usłudze Azure Sentinel Analytics
 • Reagowanie na zagrożenie za pomocą podręczników Azure Sentinel
 • Zarządzanie zdarzeniami bezpieczeństwa na platformie Azure Sentinel
 • Użyj analizy zachowania jednostek na platformie Azure Sentinel
 • Wykonywanie zapytań, wizualizowanie i monitorowanie danych w usłudze Azure Sentinel

Przeprowadź polowanie na zagrożenia w Azure Sentinel

 • Polowanie na zagrożenia z Azure Sentinel
 • Poluj na zagrożenia przy użyciu notebooków w usłudze Azure Sentinel

Cena

2950 zł netto ( 3629 zł brutto )

Lokalizacja

Online Live

Termin

Nowy termin zostanie podany

Kontakt

Mateusz Banasiak

Koordynator kursu

 • +48 453 712 759
 • Mateusz.Banasiak@pl.ey.com,Sabina.Sikorska-Suwala@pl.ey.com