AZ-305 Designing Microsoft Azure Infrastructure Solutions – EY Academy of Business

AZ-305 Designing Microsoft Azure Infrastructure Solutions

Kurs zapewnia specjalistom IT na wszystkich poziomach zaawansowania wiedzę w zakresie tworzenia architektury rozwiązań, administracji, zarządzania zasobami i optymalizacji kosztowej Microsoft Azure Cloud.

To doskonałe przygotowanie do oficjalnego egzaminu dla zaawansowanych AZ-305 Azure Solutions Architect.

W naszej ofercie znajdziesz także inne szkolenia przygotowujące do certyfikacji Azure. Sprawdź pozostałe kursy:

Szkolenie jest adresowane do:

 • Specjalistów IT (wszystkie rodzaje i poziomy)
 • Administratorów IT
 • Administratorów Azure Cloud
 • Architektów IT
 • Software Architektów Systemowych
 • Architektów Azure Cloud

Kurs ten jest dedykowany dla inżynierów IT, którzy chcą się zajmować lub już są odpowiedzialni za architekturę rozwiązań w chmurze Microsoft Azure i planują przystąpić do skojarzonego egzaminu na certyfikat Microsoft Certified: Azure Solutions Architect.

 • Uzyskana wiedza
 • Najlepsze praktyki w zakresie inteligentnego tworzenia Architektury rozwiązań w chmurze Microsoft Azure Cloud, a także administracji i optymalizacji kosztów Azure
 • Doskonałe przygotowanie do oficjalnego egzaminu Microsoft
 • Architektura i komponenty platformy Azure
 • Zarządzanie i automatyzacja zasobów Azure
 • Bezpieczeństwo i kontrola dostępu — Azure Active Directory, Azure Policy
 • Monitorowanie i diagnostyka — Azure Monitor, Azure Network Watcher
 • Zarządzanie i tworzenie architektury rozwiązań w oparciu o usługi IaaS (Infrastructure as a Service), Azure Virtual Network, Network Security Group, Azure Firewall, Virtual Machine, Load Balancer, Application Gateway etc.
 • Zarządzanie i tworzenie architektury rozwiązań w oparciu o usługi PaaS (Platform as a Service), Azure App Service, Azure Function, Azure SQL Database, Azure Kubernetes Service, Azure Logic App, Key Vault etc.
 • Tworzenie architektury rozwiązań i zarządzanie usługami Azure Storage i Azure Backup
 • Skalowanie i wdrażanie aplikacji w Azure
 • Tworzenie rozwiązań opartych na chmurze hybrydowej
 • Azure Costs Management, inteligentne projektowanie rozwiązań zoptymalizowanych pod względem kosztów za zasoby Azure
 • Konsulting i projektowanie rozwiązań Azure
 • Wiele innych zagadnień…

Uwaga: Szkolenie obejmuje wiele scenariuszy zastosowań i ćwiczeń praktycznych prezentowanych na rzeczywistej chmurze Azure, aby umożliwić uczestnikom zdobycie doświadczenia w projektowaniu i implementacji rozwiązań Azure. Uczestnicy dostaną użyte w czasie szkolenia materiały, skrypty i aplikacje (kody źródłowe).

Jakub Zygmunt - Azure Solutions Architect w EY, Azure Administrator, DevOps Architect, Software Systems Architect i Software Developer. Posiada 18 lat doświadczenia w branży IT oraz certyfikaty AZ-305 Azure Solutions Architect i AZ-104 Azure Administrator Associate.

AZ-305 Designing Microsoft Azure Infrastructure Solutions

Cena

3000 zł netto ( 3690 zł brutto )

AZ-305 Designing Microsoft Azure Infrastructure Solutions

Kurs zapewnia specjalistom IT na wszystkich poziomach zaawansowania wiedzę w zakresie tworzenia architektury rozwiązań, administracji, zarządzania zasobami i optymalizacji kosztowej Microsoft Azure Cloud.

To doskonałe przygotowanie do oficjalnego egzaminu dla zaawansowanych AZ-305 Azure Solutions Architect.

W naszej ofercie znajdziesz także inne szkolenia przygotowujące do certyfikacji Azure. Sprawdź pozostałe kursy:

Dla kogo?

Szkolenie jest adresowane do:

 • Specjalistów IT (wszystkie rodzaje i poziomy)
 • Administratorów IT
 • Administratorów Azure Cloud
 • Architektów IT
 • Software Architektów Systemowych
 • Architektów Azure Cloud

Kurs ten jest dedykowany dla inżynierów IT, którzy chcą się zajmować lub już są odpowiedzialni za architekturę rozwiązań w chmurze Microsoft Azure i planują przystąpić do skojarzonego egzaminu na certyfikat Microsoft Certified: Azure Solutions Architect.

Cele i korzyści

 • Uzyskana wiedza
 • Najlepsze praktyki w zakresie inteligentnego tworzenia Architektury rozwiązań w chmurze Microsoft Azure Cloud, a także administracji i optymalizacji kosztów Azure
 • Doskonałe przygotowanie do oficjalnego egzaminu Microsoft
Program
 • Architektura i komponenty platformy Azure
 • Zarządzanie i automatyzacja zasobów Azure
 • Bezpieczeństwo i kontrola dostępu — Azure Active Directory, Azure Policy
 • Monitorowanie i diagnostyka — Azure Monitor, Azure Network Watcher
 • Zarządzanie i tworzenie architektury rozwiązań w oparciu o usługi IaaS (Infrastructure as a Service), Azure Virtual Network, Network Security Group, Azure Firewall, Virtual Machine, Load Balancer, Application Gateway etc.
 • Zarządzanie i tworzenie architektury rozwiązań w oparciu o usługi PaaS (Platform as a Service), Azure App Service, Azure Function, Azure SQL Database, Azure Kubernetes Service, Azure Logic App, Key Vault etc.
 • Tworzenie architektury rozwiązań i zarządzanie usługami Azure Storage i Azure Backup
 • Skalowanie i wdrażanie aplikacji w Azure
 • Tworzenie rozwiązań opartych na chmurze hybrydowej
 • Azure Costs Management, inteligentne projektowanie rozwiązań zoptymalizowanych pod względem kosztów za zasoby Azure
 • Konsulting i projektowanie rozwiązań Azure
 • Wiele innych zagadnień…

Uwaga: Szkolenie obejmuje wiele scenariuszy zastosowań i ćwiczeń praktycznych prezentowanych na rzeczywistej chmurze Azure, aby umożliwić uczestnikom zdobycie doświadczenia w projektowaniu i implementacji rozwiązań Azure. Uczestnicy dostaną użyte w czasie szkolenia materiały, skrypty i aplikacje (kody źródłowe).

Cena

3000 zł netto ( 3690 zł brutto )

Lokalizacja

Online Live

Termin

Nowy termin zostanie podany wkrótce

Kontakt

Mateusz Banasiak

Koordynator kursu

 • +48 453 712 759
 • Mateusz.Banasiak@pl.ey.com,Sabina.Sikorska-Suwala@pl.ey.com