SC-300 Microsoft Identity and Access Administrator – EY Academy of Business

SC-300 Microsoft Identity and Access Administrator

Szkolenie zapewnia wiedzę i umiejętności potrzebne do wdrożenia rozwiązań do zarządzania tożsamością opartych na Microsoft Azure AD i połączonych technologiach tożsamości.

W naszej ofercie znajdziesz także inne szkolenia przygotowujące do certyfikacji Azure. Sprawdź pozostałe kursy:

Docelowa grupa odbiorców:

 • Administratorzy
 • Specjaliści IT
 • Specjaliści ds. bezpieczeństwa
 • Inżynierowie ds. bezpieczeństwa

Korzyści wynikające z ukończenia szkolenia:

 • Implementuj rozwiązanie do zarządzania tożsamością
 • Implementuj rozwiązania do uwierzytelniania i zarządzania dostępem
 • Wdrażaj zarządzanie dostępem do aplikacji
 • Planuj i wdrażaj strategię zarządzania tożsamością

Szkolenie zapewnia wiedzę i umiejętności potrzebne do wdrożenia rozwiązań do zarządzania tożsamością opartych na Microsoft Azure AD i połączonych technologiach tożsamości. Ten kurs obejmuje zawartość tożsamości dla usługi Azure AD, rejestrację aplikacji dla przedsiębiorstw, dostęp warunkowy, nadzór nad tożsamością i inne narzędzia do zarządzania tożsamością.

1. Wdrożenie rozwiązania do zarządzania tożsamością

 • Zaimplementuj wstępną konfigurację usługi Azure AD
 • Twórz, konfiguruj i zarządzaj tożsamościami
 • Wdrażaj tożsamości zewnętrzne i zarządzaj nimi
 • Wdrażaj tożsamość hybrydową i zarządzaj nią

2. Wdrożenie rozwiązania do uwierzytelniania i zarządzania dostępem

 • Zabezpiecz użytkownika usługi Azure AD za pomocą usługi MFA
 • Zarządzaj uwierzytelnianiem użytkowników
 • Planuj, wdrażaj i zarządzaj dostępem warunkowym
 • Zarządzaj ochroną tożsamości w usłudze Azure AD

3. Wdrażanie zarządzania dostępem do aplikacji

 • Zaplanuj i zaprojektuj integrację przedsiębiorstwa pod kątem rejestracji jednokrotnej
 • Wdrażaj i monitoruj integrację aplikacji korporacyjnych na potrzeby logowania jednokrotnego
 • Wdrożenie rejestracji aplikacji

4. Planowanie i wdrażanie strategii zarządzania tożsamością

 • Planuj i wdrażaj zarządzanie uprawnieniami
 • Planuj, wdrażaj i zarządzaj przeglądami dostępu
 • Planuj i wdrażaj uprzywilejowany dostęp
 • Monitoruj i utrzymuj usługę Azure AD

Andrzej Kokociński - Cyber Security Cloud and Infrastructure Solution Architect. Z branżą IT związany od ponad 25 lat. Jest odpowiedzialny za projekty doradcze, szkoleniowe i wdrożeniowe. Specjalista i architekt systemów cloudowych Azure oraz w on-prem.

SC-300 Microsoft Identity and Access Administrator

Cena

2950 zł netto ( 3629 zł brutto )

SC-300 Microsoft Identity and Access Administrator

Szkolenie zapewnia wiedzę i umiejętności potrzebne do wdrożenia rozwiązań do zarządzania tożsamością opartych na Microsoft Azure AD i połączonych technologiach tożsamości.

W naszej ofercie znajdziesz także inne szkolenia przygotowujące do certyfikacji Azure. Sprawdź pozostałe kursy:

Dla kogo?

Docelowa grupa odbiorców:

 • Administratorzy
 • Specjaliści IT
 • Specjaliści ds. bezpieczeństwa
 • Inżynierowie ds. bezpieczeństwa
Cele i korzyści

Korzyści wynikające z ukończenia szkolenia:

 • Implementuj rozwiązanie do zarządzania tożsamością
 • Implementuj rozwiązania do uwierzytelniania i zarządzania dostępem
 • Wdrażaj zarządzanie dostępem do aplikacji
 • Planuj i wdrażaj strategię zarządzania tożsamością

Szkolenie zapewnia wiedzę i umiejętności potrzebne do wdrożenia rozwiązań do zarządzania tożsamością opartych na Microsoft Azure AD i połączonych technologiach tożsamości. Ten kurs obejmuje zawartość tożsamości dla usługi Azure AD, rejestrację aplikacji dla przedsiębiorstw, dostęp warunkowy, nadzór nad tożsamością i inne narzędzia do zarządzania tożsamością.

Program

1. Wdrożenie rozwiązania do zarządzania tożsamością

 • Zaimplementuj wstępną konfigurację usługi Azure AD
 • Twórz, konfiguruj i zarządzaj tożsamościami
 • Wdrażaj tożsamości zewnętrzne i zarządzaj nimi
 • Wdrażaj tożsamość hybrydową i zarządzaj nią

2. Wdrożenie rozwiązania do uwierzytelniania i zarządzania dostępem

 • Zabezpiecz użytkownika usługi Azure AD za pomocą usługi MFA
 • Zarządzaj uwierzytelnianiem użytkowników
 • Planuj, wdrażaj i zarządzaj dostępem warunkowym
 • Zarządzaj ochroną tożsamości w usłudze Azure AD

3. Wdrażanie zarządzania dostępem do aplikacji

 • Zaplanuj i zaprojektuj integrację przedsiębiorstwa pod kątem rejestracji jednokrotnej
 • Wdrażaj i monitoruj integrację aplikacji korporacyjnych na potrzeby logowania jednokrotnego
 • Wdrożenie rejestracji aplikacji

4. Planowanie i wdrażanie strategii zarządzania tożsamością

 • Planuj i wdrażaj zarządzanie uprawnieniami
 • Planuj, wdrażaj i zarządzaj przeglądami dostępu
 • Planuj i wdrażaj uprzywilejowany dostęp
 • Monitoruj i utrzymuj usługę Azure AD

Cena

2950 zł netto ( 3629 zł brutto )

Lokalizacja

Online Live

Termin

Termin zostanie podany wkrótce

Kontakt

Sabina Sikorska-Suwała

Ekspert ds. Projektów Szkoleniowych

 • +48 572 002 720
 • Sabina.Sikorska-Suwala@pl.ey.com