AZ-104 Microsoft Azure Administrator – EY Academy of Business

AZ-104 Microsoft Azure Administrator

Kurs zapewnia specjalistom IT na wszystkich poziomach zaawansowania wiedzę w zakresie administracji, zarządzania zasobami, optymalizacji kosztowej i tworzenia elementów architektury Microsoft Azure Cloud.

To doskonałe przygotowanie do oficjalnego egzaminu dla średniozaawansowanych AZ-104 Microsoft Azure Administrator, który jest wymagany do przystąpienia do egzaminów dla zaawansowanych, takich jak AZ-305 Azure Solutions Architect lub AZ-400 DevOps Engineer Expert.

W naszej ofercie znajdziesz także inne szkolenia przygotowujące do certyfikacji Azure. Sprawdź pozostałe kursy:

Szkolenie jest adresowane do:

 • Specjalistów IT (wszystkie rodzaje i poziomy)
 • Administratorów IT
 • Administratorów Azure Cloud
 • Architektów Azure Cloud

Kurs ten jest dedykowany dla inżynierów IT, którzy chcą się zajmować lub już są odpowiedzialni za administrację i architekturę rozwiązań w chmurze Microsoft Azure i planują przystąpić do skojarzonego egzaminu na certyfikat Microsoft Certified: Azure Administrator Associate.

 • Uzyskana wiedza
 • Najlepsze praktyki w zakresie inteligentnego zarządzania usługami, administracją, optymalizacją kosztów i elementów architektury rozwiązań Microsoft Azure Cloud
 • Doskonałe przygotowanie do oficjalnego egzaminu Microsoft
 • Zarządzanie kontami Azure Active Directory i subskrypcjami Azure
 • Zarządzanie zasobami, w tym tworzenie, konfigurowanie i monitorowanie
 • Zarządzanie dostępem i bezpieczeństwem
 • Tworzenie i zarządzanie rolami
 • Tworzenie i zarządzanie usługami IaaS (Infrastructure as a Service), Azure Virtual Network, Network Security Group, Azure Firewall, Virtual Machine, Load Balancer, Application Gateway etc.
 • Tworzenie i zarządzanie usługami PaaS (Platform as a Service), Azure App Service, Azure Function, Azure SQL Database, Azure Kubernetes Service, Azure Logic App, Key Vault etc.
 • Tworzenie i zarządzanie Azure Storage i Azure Backup
 • Tworzenie i używanie Azure Bastion
 • Monitorowanie z użyciem Azure Monitor, Network Watcher i diagnostyka
 • Azure Costs Management, inteligentne zarządzanie i optymalizacja kosztów za zasoby Azure
 • Używanie narzędzi Azure, takich jak Azure Portal, Azure PowerShell, Azure CLI oraz Azure Resource Manager (ARM) templates
 • Wiele innych zagadnień…

Uwaga: Szkolenie obejmuje wiele ćwiczeń praktycznych prezentowanych na rzeczywistej chmurze Azure, aby uczestnicy mogli nabrać intuicji w zarządzaniu usługami Azure. Uczestnicy dostaną użyte w czasie szkolenia materiały, skrypty i aplikacje (kody źródłowe).

Jakub Zygmunt - Azure Administrator, Azure Solutions Architect, DevOps Architect, Software Systems Architect i Software Developer. Posiada 18 lat doświadczenia w branży IT. Posiada certyfikaty AZ-305 Azure Solutions Architect i AZ-104 Azure Administrator Associate.

AZ-104 Microsoft Azure Administrator

Kurs zapewnia specjalistom IT na wszystkich poziomach zaawansowania wiedzę w zakresie administracji, zarządzania zasobami, optymalizacji kosztowej i tworzenia elementów architektury Microsoft Azure Cloud.

To doskonałe przygotowanie do oficjalnego egzaminu dla średniozaawansowanych AZ-104 Microsoft Azure Administrator, który jest wymagany do przystąpienia do egzaminów dla zaawansowanych, takich jak AZ-305 Azure Solutions Architect lub AZ-400 DevOps Engineer Expert.

W naszej ofercie znajdziesz także inne szkolenia przygotowujące do certyfikacji Azure. Sprawdź pozostałe kursy:

Dla kogo?

Szkolenie jest adresowane do:

 • Specjalistów IT (wszystkie rodzaje i poziomy)
 • Administratorów IT
 • Administratorów Azure Cloud
 • Architektów Azure Cloud

Kurs ten jest dedykowany dla inżynierów IT, którzy chcą się zajmować lub już są odpowiedzialni za administrację i architekturę rozwiązań w chmurze Microsoft Azure i planują przystąpić do skojarzonego egzaminu na certyfikat Microsoft Certified: Azure Administrator Associate.

Cele i korzyści

 • Uzyskana wiedza
 • Najlepsze praktyki w zakresie inteligentnego zarządzania usługami, administracją, optymalizacją kosztów i elementów architektury rozwiązań Microsoft Azure Cloud
 • Doskonałe przygotowanie do oficjalnego egzaminu Microsoft
Program
 • Zarządzanie kontami Azure Active Directory i subskrypcjami Azure
 • Zarządzanie zasobami, w tym tworzenie, konfigurowanie i monitorowanie
 • Zarządzanie dostępem i bezpieczeństwem
 • Tworzenie i zarządzanie rolami
 • Tworzenie i zarządzanie usługami IaaS (Infrastructure as a Service), Azure Virtual Network, Network Security Group, Azure Firewall, Virtual Machine, Load Balancer, Application Gateway etc.
 • Tworzenie i zarządzanie usługami PaaS (Platform as a Service), Azure App Service, Azure Function, Azure SQL Database, Azure Kubernetes Service, Azure Logic App, Key Vault etc.
 • Tworzenie i zarządzanie Azure Storage i Azure Backup
 • Tworzenie i używanie Azure Bastion
 • Monitorowanie z użyciem Azure Monitor, Network Watcher i diagnostyka
 • Azure Costs Management, inteligentne zarządzanie i optymalizacja kosztów za zasoby Azure
 • Używanie narzędzi Azure, takich jak Azure Portal, Azure PowerShell, Azure CLI oraz Azure Resource Manager (ARM) templates
 • Wiele innych zagadnień…

Uwaga: Szkolenie obejmuje wiele ćwiczeń praktycznych prezentowanych na rzeczywistej chmurze Azure, aby uczestnicy mogli nabrać intuicji w zarządzaniu usługami Azure. Uczestnicy dostaną użyte w czasie szkolenia materiały, skrypty i aplikacje (kody źródłowe).

Cena

3000 zł netto

Lokalizacja

Online

Termin

24-27 kwietnia 2023

Kontakt

Sabina Sikorska-Suwała

Ekspert ds. szkoleń z obszaru IT oraz Cybersecurity

 • +48 572 002 720
 • Sabina.Sikorska-Suwala@pl.ey.com