SC-900 Microsoft Security, Compliance, and Identity Fundamentals – EY Academy of Business

SC-900 Microsoft Security, Compliance, and Identity Fundamentals

Na szkoleniu zapoznasz się z podstawami bezpieczeństwa, zgodności i tożsamości (SCI) w chmurze i powiązanych usługach firmy Microsoft.

W naszej ofercie znajdziesz także inne szkolenia przygotowujące do certyfikacji Azure. Sprawdź pozostałe kursy:

Szkolenie adresowane jest do:

 • Użytkowników biznesowych
 • Specjalistów IT

Korzyści wynikające z ukończenia szkolenia:

Na szkoleniu zapoznasz się z podstawami bezpieczeństwa, zgodności i tożsamości (SCI) w chmurze i powiązanych usługach firmy Microsoft.

Kandydaci powinni znać platformy Microsoft Azure i Microsoft 365 oraz wiedzieć, w jaki sposób rozwiązania firmy Microsoft w zakresie zabezpieczeń, zgodności i tożsamości mogą obejmować te obszary rozwiązań, aby zapewnić całościowe i kompleksowe rozwiązanie.

Po danym szkoleniu można podejść do certyfikowanego egzaminu SC-900.

1. Podstawowe pojęcia dotyczące bezpieczeństwa, zgodności i tożsamości

 • Koncepcje i metodologie bezpieczeństwa
 • Zasady bezpieczeństwa i zgodności firmy Microsoft
 • Podsumowanie modułu

2. Koncepcje i możliwości rozwiązań firmy Microsoft do zarządzania tożsamością i dostępem

 • Koncepcje tożsamości
 • Podstawowe usługi i typy tożsamości usługi Azure AD
 • Możliwości uwierzytelniania w usłudze Azure AD
 • Możliwości zarządzania dostępem w usłudze Azure AD
 • Możliwości ochrony tożsamości i zarządzania w usłudze Azure AD
 • Podsumowanie modułu

3. Możliwości rozwiązań zabezpieczających firmy Microsoft

 • Podstawowe funkcje zabezpieczeń na platformie Azure
 • Możliwości zarządzania zabezpieczeniami platformy Azure
 • Możliwości zabezpieczeń platformy Azure Sentinel
 • Możliwości ochrony przed zagrożeniami platformy Microsoft 365
 • Możliwości zarządzania zabezpieczeniami platformy Microsoft 365
 • Zabezpieczenia punktów końcowych za pomocą usługi Microsoft Intune
 • Podsumowanie modułu

4. Możliwości rozwiązań Microsoft zapewniających zgodność

 • Możliwości zarządzania zgodnością w Microsoft
 • Możliwości ochrony informacji i ładu korporacyjnego platformy Microsoft 365
 • Możliwości związane z ryzykiem wewnętrznym na platformie Microsoft 365
 • Możliwości eDiscovery platformy Microsoft 365
 • Możliwości audytu platformy Microsoft 365
 • Możliwości zarządzania zasobami na platformie Azure
 • Podsumowanie modułu

Andrzej Kokociński - Cyber Security Cloud and Infrastructure Solution Architect. Z branżą IT związany od ponad 25 lat. Jest odpowiedzialny za projekty doradcze, szkoleniowe i wdrożeniowe. Specjalista i architekt systemów cloudowych Azure oraz w on-prem.

SC-900 Microsoft Security, Compliance, and Identity Fundamentals

Cena

1100 zł netto ( 1353 zł brutto )

SC-900 Microsoft Security, Compliance, and Identity Fundamentals

Na szkoleniu zapoznasz się z podstawami bezpieczeństwa, zgodności i tożsamości (SCI) w chmurze i powiązanych usługach firmy Microsoft.

W naszej ofercie znajdziesz także inne szkolenia przygotowujące do certyfikacji Azure. Sprawdź pozostałe kursy:

Dla kogo?

Szkolenie adresowane jest do:

 • Użytkowników biznesowych
 • Specjalistów IT
Cele i korzyści

Korzyści wynikające z ukończenia szkolenia:

Na szkoleniu zapoznasz się z podstawami bezpieczeństwa, zgodności i tożsamości (SCI) w chmurze i powiązanych usługach firmy Microsoft.

Kandydaci powinni znać platformy Microsoft Azure i Microsoft 365 oraz wiedzieć, w jaki sposób rozwiązania firmy Microsoft w zakresie zabezpieczeń, zgodności i tożsamości mogą obejmować te obszary rozwiązań, aby zapewnić całościowe i kompleksowe rozwiązanie.

Po danym szkoleniu można podejść do certyfikowanego egzaminu SC-900.

Program

1. Podstawowe pojęcia dotyczące bezpieczeństwa, zgodności i tożsamości

 • Koncepcje i metodologie bezpieczeństwa
 • Zasady bezpieczeństwa i zgodności firmy Microsoft
 • Podsumowanie modułu

2. Koncepcje i możliwości rozwiązań firmy Microsoft do zarządzania tożsamością i dostępem

 • Koncepcje tożsamości
 • Podstawowe usługi i typy tożsamości usługi Azure AD
 • Możliwości uwierzytelniania w usłudze Azure AD
 • Możliwości zarządzania dostępem w usłudze Azure AD
 • Możliwości ochrony tożsamości i zarządzania w usłudze Azure AD
 • Podsumowanie modułu

3. Możliwości rozwiązań zabezpieczających firmy Microsoft

 • Podstawowe funkcje zabezpieczeń na platformie Azure
 • Możliwości zarządzania zabezpieczeniami platformy Azure
 • Możliwości zabezpieczeń platformy Azure Sentinel
 • Możliwości ochrony przed zagrożeniami platformy Microsoft 365
 • Możliwości zarządzania zabezpieczeniami platformy Microsoft 365
 • Zabezpieczenia punktów końcowych za pomocą usługi Microsoft Intune
 • Podsumowanie modułu

4. Możliwości rozwiązań Microsoft zapewniających zgodność

 • Możliwości zarządzania zgodnością w Microsoft
 • Możliwości ochrony informacji i ładu korporacyjnego platformy Microsoft 365
 • Możliwości związane z ryzykiem wewnętrznym na platformie Microsoft 365
 • Możliwości eDiscovery platformy Microsoft 365
 • Możliwości audytu platformy Microsoft 365
 • Możliwości zarządzania zasobami na platformie Azure
 • Podsumowanie modułu

Cena

1100 zł netto ( 1353 zł brutto )

Lokalizacja

Online Live

Termin

Termin zostanie podany wkrótce

Kontakt

Mateusz Banasiak

Koordynator kursu

 • +48 453 712 759
 • Mateusz.Banasiak@pl.ey.com,Sabina.Sikorska-Suwala@pl.ey.com