AZ-500 Microsoft Azure Security Technologies – EY Academy of Business

AZ-500 Microsoft Azure Security Technologies

Kurs zapewnia specjalistom ds. Bezpieczeństwa IT wiedzę i umiejętności potrzebne do wdrażania kontroli bezpieczeństwa, utrzymywania postawy bezpieczeństwa organizacji oraz identyfikowania i usuwania luk w zabezpieczeniach. Ten kurs obejmuje także wiedzę z zakresu bezpieczeństwa tożsamości i dostępu, ochrony platformy, danych i aplikacji oraz operacji bezpieczeństwa.

Szkolenie przygotowujące do certyfikacji AZ-500.

W naszej ofercie znajdziesz także inne szkolenia przygotowujące do certyfikacji Azure. Sprawdź pozostałe kursy:

Szkolenie adresowane jest do:

 

 • Administratorów
 • Administratorów IT
 • Specjalistów IT

 

Ten kurs jest przeznaczony dla inżynierów zabezpieczeń platformy Azure, którzy planują przystąpić do skojarzonego egzaminu certyfikacyjnego lub wykonują zadania związane z bezpieczeństwem w swojej codziennej pracy.

 

Kurs jest również pomocny dla inżyniera, który chce specjalizować się w zapewnianiu bezpieczeństwa platform cyfrowych opartych na platformie Azure i odgrywać integralną rolę w ochronie danych organizacji.

Uzyskana wiedza

 • Najlepsze praktyki w zakresie bezpieczeństwa i branżowe wymagania bezpieczeństwa, uprzywilejowany dostęp, kontrola dostępu oparta na rolach, uwierzytelnianie wieloskładnikowe, model zerowego zaufania
 • Zapoznanie się z protokołami bezpieczeństwa, takimi jak wirtualne sieci prywatne (VPN), Internet Security Protocol (IPSec), Secure Socket Layer (SSL), metody szyfrowania dysków i danych
 • Wdrażanie strategii bezpieczeństwa zarządzania przedsiębiorstwem z naciskiem na kontrolę dostępu opartą na rolach, zasady platformy Azure i blokady zasobów
 • Implementacja infrastruktury usługi Azure AD z wyodrębnieniem grupy użytkowników oraz uwierzytelniania wieloskładnikowego
 • Usługi Azure AD Identity Protection, w tym zasady ryzyka, dostęp warunkowy i przeglądy dostępu
 • Privileged Identity Management usługi Azure AD — role Azure AD i zasoby platformy Azure
 • Azure AD Connect: metody uwierzytelniania i lokalna synchronizacja katalogów
 • Wdrażanie strategii zabezpieczeń na granicy z uwzględnieniem platformy Azure
 • Wdrażanie strategii bezpieczeństwa sieci, grupy bezpieczeństwa sieci i grupy bezpieczeństwa aplikacji
 • Implementowanie strategii bezpieczeństwa hosta — ochrona punktów końcowych, zarządzanie dostępem zdalnym, zarządzanie aktualizacjami i szyfrowanie dysków
 • Implementowanie strategii zabezpieczeń kontenerów, w tym Azure Container Instances, Azure Container Registry i Azure Kubernetes
 • Azure Key Vault — certyfikaty, klucze i wpisy tajne
 • Wdrożenie strategii bezpieczeństwa aplikacji z uwzględnieniem rejestracji aplikacji, tożsamości zarządzanej i punktów końcowych usług
 • Implementowanie strategii zabezpieczeń magazynu, w tym sygnatur dostępu współdzielonego, zasad przechowywania obiektów blob i uwierzytelniania Azure Files
 • Wdrażanie strategii bezpieczeństwa baz danych z wykorzystaniem uwierzytelnienia, klasyfikacji danych, dynamicznego maskowania danych oraz szyfrowania
 • Zaimplementowanie Azure Monitor obejmującego źródła, analizę dzienników i alerty
 • Implementowanie Microsoft Defender for cloud R: zasady, zalecenia i dostęp do maszyn wirtualnych na czas
 • Implementowanie usługi Microsoft Sentinel — incydenty i poradniki

Andrzej Kokociński - Cyber Security Cloud and Infrastructure Solution Architect. Z branżą IT związany od ponad 25 lat. Jest odpowiedzialny za projekty doradcze, szkoleniowe i wdrożeniowe. Specjalista i architekt systemów cloudowych Azure oraz w on-prem.

AZ-500 Microsoft Azure Security Technologies

Cena

3000 zł netto ( 3690 zł brutto )

Pakiet: szkolenie + e-learning „Wprowadzenie do OT i IOT”

Cena

1689 zł netto ( 2077 zł brutto )

Pakiet: szkolenie + e-learning „Regulacyjne aspekty chmury obliczeniowej”

Cena

3539 zł netto ( 4353 zł brutto )

AZ-500 Microsoft Azure Security Technologies

Kurs zapewnia specjalistom ds. Bezpieczeństwa IT wiedzę i umiejętności potrzebne do wdrażania kontroli bezpieczeństwa, utrzymywania postawy bezpieczeństwa organizacji oraz identyfikowania i usuwania luk w zabezpieczeniach. Ten kurs obejmuje także wiedzę z zakresu bezpieczeństwa tożsamości i dostępu, ochrony platformy, danych i aplikacji oraz operacji bezpieczeństwa.

Szkolenie przygotowujące do certyfikacji AZ-500.

W naszej ofercie znajdziesz także inne szkolenia przygotowujące do certyfikacji Azure. Sprawdź pozostałe kursy:

Dla kogo?

Szkolenie adresowane jest do:

 

 • Administratorów
 • Administratorów IT
 • Specjalistów IT

 

Ten kurs jest przeznaczony dla inżynierów zabezpieczeń platformy Azure, którzy planują przystąpić do skojarzonego egzaminu certyfikacyjnego lub wykonują zadania związane z bezpieczeństwem w swojej codziennej pracy.

 

Kurs jest również pomocny dla inżyniera, który chce specjalizować się w zapewnianiu bezpieczeństwa platform cyfrowych opartych na platformie Azure i odgrywać integralną rolę w ochronie danych organizacji.

Cele i korzyści

Uzyskana wiedza

 • Najlepsze praktyki w zakresie bezpieczeństwa i branżowe wymagania bezpieczeństwa, uprzywilejowany dostęp, kontrola dostępu oparta na rolach, uwierzytelnianie wieloskładnikowe, model zerowego zaufania
 • Zapoznanie się z protokołami bezpieczeństwa, takimi jak wirtualne sieci prywatne (VPN), Internet Security Protocol (IPSec), Secure Socket Layer (SSL), metody szyfrowania dysków i danych
Program
 • Wdrażanie strategii bezpieczeństwa zarządzania przedsiębiorstwem z naciskiem na kontrolę dostępu opartą na rolach, zasady platformy Azure i blokady zasobów
 • Implementacja infrastruktury usługi Azure AD z wyodrębnieniem grupy użytkowników oraz uwierzytelniania wieloskładnikowego
 • Usługi Azure AD Identity Protection, w tym zasady ryzyka, dostęp warunkowy i przeglądy dostępu
 • Privileged Identity Management usługi Azure AD — role Azure AD i zasoby platformy Azure
 • Azure AD Connect: metody uwierzytelniania i lokalna synchronizacja katalogów
 • Wdrażanie strategii zabezpieczeń na granicy z uwzględnieniem platformy Azure
 • Wdrażanie strategii bezpieczeństwa sieci, grupy bezpieczeństwa sieci i grupy bezpieczeństwa aplikacji
 • Implementowanie strategii bezpieczeństwa hosta — ochrona punktów końcowych, zarządzanie dostępem zdalnym, zarządzanie aktualizacjami i szyfrowanie dysków
 • Implementowanie strategii zabezpieczeń kontenerów, w tym Azure Container Instances, Azure Container Registry i Azure Kubernetes
 • Azure Key Vault — certyfikaty, klucze i wpisy tajne
 • Wdrożenie strategii bezpieczeństwa aplikacji z uwzględnieniem rejestracji aplikacji, tożsamości zarządzanej i punktów końcowych usług
 • Implementowanie strategii zabezpieczeń magazynu, w tym sygnatur dostępu współdzielonego, zasad przechowywania obiektów blob i uwierzytelniania Azure Files
 • Wdrażanie strategii bezpieczeństwa baz danych z wykorzystaniem uwierzytelnienia, klasyfikacji danych, dynamicznego maskowania danych oraz szyfrowania
 • Zaimplementowanie Azure Monitor obejmującego źródła, analizę dzienników i alerty
 • Implementowanie Microsoft Defender for cloud R: zasady, zalecenia i dostęp do maszyn wirtualnych na czas
 • Implementowanie usługi Microsoft Sentinel — incydenty i poradniki

Cena

3000 zł netto ( 4353 zł brutto )

Lokalizacja

Online Live

Termin

Nowy termin zostanie podany

Kontakt

Mateusz Banasiak

Koordynator kursu

 • +48 453 712 759
 • Mateusz.Banasiak@pl.ey.com,Sabina.Sikorska-Suwala@pl.ey.com