Kursy i szkolenia dla firm - Ernst & Young Academy of Business
menu
Strona główna   Szkolenia   HR Partnerem dla Biznesu   LETNIA Akademia Rekrutacji

Letnia Akademia Rekrutacji

Program jest przygotowany z myślą o początkujących i zaawansowanych rekrutujących. Moduły Akademii Rekrutera są poukładane w takiej kolejności, że pomagają rozwijać bazowe umiejętności rekruterskie, takie jak zaplanowanie procesu, budowanie profilu kandydata, pozyskiwanie kandydatów z rynku oraz prowadzenie selekcji, w tym wywiadu standaryzowanego, wywiadu kompetencyjnego i zadań badających kompetencje. Akademia rozwija także umiejętności komunikacyjne rekrutującego, w tym odzwierciedlanie, konfrontowanie, prowadzenie, zadawanie pytań sondujących, obserwowanie reakcji kandydata i własnych tak, by móc w większym stopniu odkryć rzeczywiste motywy kandydata wobec pracy.

Termin: 5-8 lipca 2021 | ONLINE
Cena: 3300 zł netto

Po zakończeniu pełnego cyklu Akademii uczestnicy otrzymują Certyfikat Rekrutera, poświadczający nabyte umiejętności i rekomendujący do pełnienia funkcji rekrutera.

Opinia uczestnika szkolenia w formule online:

„Szkolenie oceniam bardzo pozytywnie. Ciekawa formuła (przyznam szczerze, że nie spodziewałam się, że odbędzie się ono w formie warsztatowej). Dużo bardzo przydatnych informacji oraz wskazówek. Prowadząca, Anetta, była świetnie przygotowana. Całe szkolenie przebiegło w bardzo dobrej atmosferze. Byłam pod naprawdę dużym wrażeniem i chętnie polecę to szkolenie innym”

 • Dla kogo?
 • Cele i korzyści
 • Program
 • Termin i miejsce
 • Cena
 • Kontakt

Dla kogo?

Szkolenie kierujemy do specjalistów HR oraz menedżerów, którzy dokonują procesu rekrutacji na co dzień i pragną zdobyć wiedzę i umiejętności potrzebne do efektywnego przeprowadzania pełnego procesu rekrutacji.
Również do osób, które pragną rozwijać wiedzę z zakresu kompetencji oraz wykorzystywać różnorodne metody selekcji (wywiad i zadania badawcze).

Cele i korzyści

 • Rozwijanie wiedzy i umiejętności z zakresu projektowania i prowadzenia procesu rekrutacyjnego
 • Przygotowywanie i testowanie próbek pracy dotyczących wywiadu standaryzowanego i behawioralnego, metod pozyskiwania kandydatów i zadań badawczych
 • Poszerzanie bazy pytań oraz zadań służących diagnozie kwalifikacji, kompetencji i motywacji kandydata
 • Rozwijanie umiejętności własnych rekrutera, związanych z obserwacją i prowadzeniem kandydata w trakcie rozmowy

Metodologia prowadzenia warsztatu

 • wykład
 • przykłady kampanii Employer Brandingowych
 • wypracowywanie w małych grupach etapów prowadzenia procesu, budowania profilu kandydata, strategii pozyskiwania kandydata oraz projektowania wywiadu behawioralnego
 • analiza dokumentacji projektowej w procesach Assessment Centre
 • grupowe wskaźnikowanie kompetencji oraz projektowanie matrycy narzędzi i kompetencji w procesach AC
 • obserwacja zachowań i diagnoza kompetencji na przykładzie rzeczywistych zadań realizowanych przez grupę
 • prowadzenie symulacji wywiadów, w tym testowanie pytań, diagnozowanie kompetencji oraz uzyskiwanie informacji zwrotnej od grupy i trenera
 • praca w parach dotycząca poznawania własnych preferencji poznawczych i relacyjnych
 • symulacje wywiadów oraz pozyskiwanie informacji zwrotnych na temat sposobu budowania kontaktu z kandydatem i modelowania rozmowy, stosowanych technik komunikacji oraz dopasowania stylu prowadzenia do zachowań kandydata

Program

Dzień 1. Podstawy rekrutacji. Employer Branding

Planowanie procesu rekrutacyjnego

 • Cele rekrutacji i  po co je identyfikować
 • Projekt rekrutacja
 • Planowanie etapów
 • Zabezpieczanie zasobów
 • Analiza i mitygacja ryzyk w procesie rekrutacyjnym

Tworzenie profilu stanowiskowego  (praca na wybranych profilach)

 • Kwalifikacje, uprawnienia i kompetencje w profilu poszukiwanego kandydata
 • Informacje stanowiskowe brane pod uwagę przy tworzeniu profilu
 • Metodologie stosowane przy tworzeniu profilu
 • Personalizacja kandydatów – Model 5P

Kompetencje w procesie rekrutacji

 • Definicja kompetencji jako kryterium selekcji
 • Przykładowe listy kompetencyjne, korzystanie z gotowych katalogów kompetencji
 • Definiowanie, wskaźnikowanie i stopniowanie kompetencji – zasady tworzenia profilu kompetencyjnego kandydata
 • Informacje stanowiskowe brane pod uwagę przy tworzeniu profilu kompetencyjnego
 • Metodologie stosowane przy tworzeniu profilu kompetencyjnego
 • Budowa wybranych profili kompetencyjnych (definiowanie kompetencji)

Działania rekrutacyjne i employer brandingowe

 • Wyzania rekrutacyjne a dzisiejszy rynek pracy
 • Różnice pokoleniowe i dostosowanie komunikacji do różnych grup
 • Model  AIDA w komunikacji z kandydatami
 • Źródła pozyskiwania kandydatów
 • Tradycyjne i nowoczesne kanały dotarcia do kandydatów
 • Direct Search a Head Hunting
 • Narzędzia pracy Rekrutera
  • social media w rekrutacji
  • profil rekrutera
 • Viral recruiting, guerilla recruiting, Scouting, Gamification – wykorzystanie nowoczesnych narzędzi rekrutacji w zależności od branży
 • Jak zainteresować kandydata ofertą – ćwiczenie z budowy komunikacji z kandydatem

Informacja zwrotna – dlaczego i jak jej udzielać


Dzień 2. Selekcja w oparciu o kompetencje

Selekcja kandydatów

 • Wstępna selekcja na podstawie CV – zasady optymalizacji  procesu
 • Selekcja w oparciu o diagnozę kompetencji - przegląd narzędzi, zalety i wady zastosowania każdego z nich
 • Charakterystyka wywiadów diagnozujących kompetencje:
  • wywiad sytuacyjny, behawioralny, technika STAR
 • Projektowanie pytań do wywiadu behawioralnego dla stworzonych profili kompetencyjnych
 • Testowanie zaprojektowanych narzędzi pod kątem diagnozy kompetencji profilowych

Struktura rozmowy kwalifikacyjnej

 • Przywitanie, przedstawienie się i przekazanie agendy rozmowy kwalifikacyjnej
 • Katalog pytań obowiązkowych
 • Katalog pytań niewskazanych
 • Rodzaje pytań oraz ich funkcje i cele w rozmowie kwalifikacyjnej
 • Przedstawienie oferty pracy
 • Pytania
 • Zebranie danych formalnych: (rozpoczęcie pracy, oczekiwane honorarium)
 • Przedstawienie procedury dalszej rekrutacji
 • Zebranie informacji o doświadczeniu kandydata w kontekście profilu stanowiska – wywiad

Umiejętności komunikacyjne konieczne do przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej

 • Zadawanie pytań otwartych i zamkniętych, parafraza
 • Obserwacja i notowanie
 • Kierowanie rozmową
 • Organizacja czasu i przestrzeni

Najczęściej popełniane błędy podczas rozmowy kwalifikacyjnej

 • Rekrutacyjny savoir-vivre; czyli czego nie wypada – dbałość o wizerunek firmy
 • Efekt podobieństwa i jego konsekwencje
 • Zbieranie zbyt małej ilości informacji
 • „Nie dopuszczenie do głosu”
 • „Rozmowa chaotyczna”
 • „Skracanie dystansu lub utrzymywanie zbyt dużego dystansu”
 • Efekt krótkiej pamięci, efekt zawiedzionych oczekiwań, efekt nastroju, błąd projekcji, efekt pierwszego wrażenia, efekt halo, podstawowy błąd atrybucji
 • Błąd tendencji centralnej
 • Błąd pierwszeństwa i błąd świeżości

Dzień 3. Assessment Centre jako metoda selekcji

  Projektowanie Assessment Centre w oparciu o profil kompetencyjny kandydata

 • Charakterystyka metodologii Assessment Centre od strony teoretycznej i praktycznej
 • Jak dbać o rzetelność prowadzonych procesów AC
 • Projektowanie procesów AC: zasoby, metodologia, zasady prowadzenia
 • Typy zadań badawczych oraz próbek pracy w badaniu kompetencji
 • Tworzenie matrycy kompetencji i narzędzi badawczych
 • Meta-kompetencje i sposób ich badania 
 • Czy w badaniu kompetencji warto stosować testy psychologiczne? Przykłady testów i porównanie wyników uzyskanych w testach do wyników Assessment Centre

Korzystanie z zadań badawczych i próbek pracy w procesach Assessment Centre

 • Dobór zadań do badanych kompetencji
 • Zasady pisania zadań: struktura zadań, ekonomia informacji w pisaniu zadań, cele do realizacji, układanie arkuszy obserwacji
 • Tworzenie zadań zawodowych: plusy i minusy w stosowaniu zadań zawodowych, źródła pozyskiwania danych do pisania zadań zawodowych, testowanie zadań
 • Zalety i wady korzystania z zadań gotowych; adaptacja zadań gotowych do badania wybranych kompetencji
 • Przykładowe próbki pracy – burza mózgów

Diagnoza kompetencji

 • Obserwacja jako podstawa diagnozy
 • Jakość notatek a diagnoza kompetencji 
 • Rola badacza: badacz jako kontekst, bodziec i mapa odniesienia
 • Obszary analizowanych informacji: treść i relacja, fakty i interpretacje
 • Znajomość własnej mapy poznawczej, preferencji oraz wartości i ich wpływu na wynik diagnozowania
 • Podział ról pomiędzy asesorami w obserwacji kandydatów w procesach AC
 • Wzory i przykłady raportów indywidualnych i zbiorczych
 • Zasady pisania raportów jakościowych, w rozbudowany sposób opisujących kompetencje i rekomendacje dla kandydata

Dzień 4. Zaawansowane techniki komunikacji w wywiadzie

Jak pozyskiwać wiarygodne informacje o kandydacie

 • Wizerunek jaki świadomie buduje kandydat o sobie a jego rzeczywiste „oblicze”
 • Po czym poznać że wypowiedzi kandydata są deklaratywne?
 • Normowanie standardu prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej jako pierwsza informacja dla kandydata, na ile może autentycznie odpowiadać na pytania
 • O roli talentów oraz przeformułowywaniu „słabych” stron kandydata

Budowanie kontaktu z kandydatem

 • Dopasowanie poziomu otwartości w kontakcie z kandydatem do kultury organizacyjnej
 • Zadania rekrutującego związane z pozyskiwaniem wiarygodnych informacji o kandydacie - odpowiedzialność rekrutera za dopasowanie kandydata do wymagań organizacji
 • Z jakimi osobami jest nam łatwiej nawiązać kontakt, a z jakimi trudniej? Osobiste wartości i preferencje, „chemia” i potencjalne pięty Achillesowe  w budowaniu kontaktu z kandydatami o zróżnicowanych stylach funkcjonowania

Techniki komunikacji pogłębiające sondowanie preferencji kandydata

 • Obserwacja komunikacji niewerbalnej kandydata, w tym mimiki twarzy, niespójności i zmian w zachowaniu; intonacja i ton głosu jako informacja
 • Rola obserwacji bieżącej i pytań pogłębiających w wywiadzie
 • Badanie meta-kompetencji w wywiadzie
 • Zadawanie pytań otwartych, sondujących i sugerujących oraz obserwacja reakcji
 • Niewerbalne wspomaganie kandydata, czyli słuchanie aktywne, podsumowywanie i parafrazowanie
 • Konfrontowanie jako technika prowadzenia
 • Milczenie jako technika perswazji
 • Wykorzystanie technik projekcyjnych w badaniu motywów i postaw 

Rola emocji w diagnozie motywów kandydata

 • Emocjonalne zachowania kandydata – o czym świadczą emocje wyrażane na tu i teraz?
 • Emocjonalne reagowanie rekrutującego na zachowania kandydata – jak interpretować takie dane i co robić, żeby nie podejmować decyzji o rekomendacji pod wpływem własnych emocji
 • Kilka słów o tym, jak emocje funkcjonują w naszym życiu zawodowym, jakie są społeczne normy ich wyrażania oraz właściwa funkcja adaptacyjna

Termin i miejsce

5-8 lipca 2021 | Online

Cena 3300,00 PLN (+ 23% VAT)
E-mail do koordynatora szkolenia

Kontakt

Sylwia Kacprzak | tel. 508 018 327 | sylwia.kacprzak@pl.ey.com