Kursy i szkolenia dla firm - Ernst & Young Academy of Business
menu
Strona główna   Szkolenia   Lean Management - Zarządzanie procesami   Akademia Zarządzania Procesowego

Akademia Zarządzania Procesowego 

Modelowanie procesów  *  Optymalizacja procesów  *  Rola lidera w zarządzaniu procesowym

Modelowanie procesów
6-7 grudnia 2021 | Online Live
21-22 lutego 2022 | Warszawa lub Online Live
Optymalizacja procesów
13-14 grudnia 2021 | Warszawa lub Online Live
14-15 lutego 2022 | Wrocław lub Online Live
Rola lidera w zarządzaniu procesowym
16-17 grudnia 2021 | Warszawa lub Online Live
25-26 kwietnia 2022 | Warszawa lub Online Live

Przy rosnącym znaczeniu jakości usług w Polsce, kluczowe staje się zarządzanie uwzględniające złożoność i różnorodność procesów funkcjonujących w organizacji. Akademia zarządzania procesowego to intensywne, trzymodułowe szkolenie zakończone certyfikacją na dwóch poziomach: KAIZEN Facilitator (dla absolwentów dwóch modułów szkolenia) oraz Lidera Procesów (dla uczestników, którzy ukończą całą Akademię zarządzania procesowego). Program Akademii podzielony jest na trzy niezależne części, które można łączyć ze sobą w dowolnej kolejności: modelowanie procesów, optymalizacja procesów oraz rola lidera.

 • Dla kogo?
 • Cele i korzyści
 • Program
 • Termin i miejsce
 • Trenerzy
 • Kontakt
 • Punkty edukacyjne
 • Pobierz program w PDF

Dla kogo

Modelowanie procesów biznesowych

Do udziału w warsztatach zapraszamy:
 • menedżerów średniego i wyższego szczebla
 • menedżerów projektów
 • menedżerów, pełnomocników ds. zarządzania jakością (ISO)
 • konsultantów odpowiedzialnych za tworzenie procesów biznesowych
Zapraszamy również wszystkie osoby, które są zaangażowane we wdrażanie nowych lub monitorowanie istniejących procesów w swojej firmie.

Optymalizacja procesów biznesowych

Program jest dedykowany dla menedżerów i specjalistów, którzy chcieliby: 
 • poznać kluczowe metody optymalizacji procesowej
 • skonstruować system pomiaru procesu
 • utworzyć i wybrać odpowiedni scenariusz decyzyjny
 • zaprojektować pilotaż programu poprawy
 • wprowadzać zmiany w procesach na trwałe, aby uzyskać stały efekt poprawy

Cele i korzyści

Modelowanie procesów biznesowych

Cele:

 • Przy rosnącym znaczeniu jakości usług w Polsce, kluczowe staje się zarządzanie uwzględniające złożoność i różnorodność procesów funkcjonujących w organizacji
 • Na zajęciach uczestnicy uczą się i ćwiczą, jak poprawiać skuteczność i efektywność procesów biznesowych

Po zakończeniu warsztatu MODELOWANIE uczestnicy będą potrafili: 

 • uprawidłowo opisać proces biznesowy
 • uzastosować poznaną koncepcję zarządzania procesami w praktyce
 • ustosować narzędzia do mapowania i mierzenia procesów
 • uzidentyfikować procesy w ramach działania swojej firmy
 • uocenić i poprawić istniejące procesy

Optymalizacja procesów biznesowych

Po zakończeniu warsztatu OPTYMALIZACJA uczestnicy będą potrafili:

 • wdrożyć i zastosować w praktyce, w swoim środowisku biznesowym, cykl PDCA wg Deminga
 • ulepszyć istniejące procesy w swojej organizacji, biorąc pod uwagę efektywność i oszczędności, które daje „myślenie procesowe”
 • skoncentrować się na wartości, jaką jest ostateczny produkt lub świadczona usługa, poprzez redukowanie i eliminowanie wszystkiego, co wydłuża, utrudnia lub podraża proces wytwarzania wartości
Rola lidera w zarządzaniu procesowym

Cele:
 • Celem warsztatu jest pokazanie, że samo planowanie poprawy procesu nie jest równoznaczne z jej wprowadzeniem
 • To właśnie rolą lidera jest analizowanie zdarzeń i dostępnych środków w procesie. Dzięki temu może on unaocznić oczekiwane efekty i przekonać się, czy planowana zmiana przyniesie oczekiwany rezultat
Korzyści z udziału w warsztacie: 
 • Zapoznanie uczestników z zasadami obowiązującymi Lidera w każdym procesie
 • Nabycie umiejętności czytania map procesowych
 • Zdobycie umiejętności grupowania występujących defektów, ustawienia kolejności/priorytetu w poprawie tak, aby skupić się w pierwszej kolejności  na efektywności wprowadzanych zmian
 • Nauczenie budowania argumentacji dla pozostałych uczestników w procesie

Program

Modelowanie procesów biznesowych

Czym jest zarządzanie procesami
 • Koncepcja zarządzania procesami
 • Przegląd systemów związanych z zarządzaniem procesami – słownik (TQM, Kaizen, Kanban, Lean, Six Sigma, Poka-Yoke, Process Reengineering)
Jak mapować proces biznesowy
 • Ćwiczenia z narzędziami do mapowania procesów: SIPOC – dostawca, wejście, proces, wyjście, klient; FLOWCHART – diagram przepływu (wersja 'macro' i wersja ‘funkcjonalna')
 • Ćwiczenia z tworzeniem architektury procesów biznesowych dla firmy
Jak mierzyć proces biznesowy
 • Ćwiczenia z drzewem CTQ – jak zarządzać zadowoleniem klienta
 • Ćwiczenia z kalkulatorem SixSigma
Jak sprawdzić, czy proces będzie funkcjonował
 • Diagnozowanie procesu biznesowego
 • Ćwiczenia z szablonem KPI
 • Ćwiczenia z narzędziem RTY – ilościowy wskaźnik wczesnego ostrzegania
 • Ćwiczenia z 'Zegarem Diagnostyki Procesowej (PDC)' – jakościowy wskaźnik wczesnego ostrzegania
Wartość dodana warsztatu – symulacja modelowania procesowego na przykładzie ASTER Insurance.

Gra symulacyjna rozgrywana w trakcie dwudniowego warsztatu w czterech rundach dotycząca jednego z ważniejszych procesów firmy nieprodukcyjnej:
 • W pierwszej rundzie uczestnicy doświadczają trzech zjawisk źle zarządzanego procesu: MUDA, MURI, MURA
 • W drugiej rundzie opracowują mapę procesu oraz mierzą jego efektywność i sprawność wg koncepcji Y = f(x1, x2, x3, … xn)
 • W trzeciej rundzie uczestnicy obliczają Koszt Złej Jakości (COPQ – Cost of Poor Quality) 
 • W rundzie finałowej, stosując poprawę procesu (KAIZEN), obserwują jego poprawę za pomocą wskaźnika wczesnego ostrzegania RTY (Rollout Throuput Yield) – wskaźnika monitorującego jakość całego procesu
Podsumowanie
 • Prezentacja symulacji grupowych
 • Podsumowanie szkolenia

Optymalizacja procesów biznesowych

Na czym polega cykl Deminga (PDCA) – koncepcja cyklu skutecznego zarządzania
 • Planuj (Plan)
 • Wykonaj (Do)
 • Sprawdzaj (Check)
 • Działaj (Act)
 • Gra symulacyjna 'Transaction Process' - I runda: tradycyjny model procesu
(P) Jak analizować i planować działania
 • Diagram ISHIKAWA (diagram ryby) – jak szukać przyczyny źródłowej dla poprawy procesu
 • Diagram PODOBIEŃSTWA (Affinity) -omówienie technik efektywnego planowana procesu, wskazówki, jak go poprawnie używać  
 • Gra symulacyjna 'Transaction Process' - II runda: Layout Re-Design
(D) Jak wybrać scenariusz działania i wdrażać w organizacji
 • Struktura EFEKTYWNE – OSIĄGALNE
 • Technika GRUP NOMINALNYCH Omówienie technik
 • Gra symulacyjna 'Transaction Process' III runda: One Piece Flow
(C) Jak sprawdzać, czy osiągamy plan
 • Indeks WYDAJNOŚCI
 • Analiza skali WAŻNOŚCI i REALIZACJI
 • Omówienie technik, wskazówki, jak używać narzędzi. Ćwiczenia praktyczne
 • Gra symulacyjna 'PERFECTFINANCES' z elementami koncepcji 5S
 • Gra symulacyjna 'Transaction Process'IV runda: Heijunka
(A) Jak korygować plany i działania na przyszłość
 • Matryca PLAN – REZULTATY
 • Analiza CZYNNIKÓW PRZECIWSTAWNYCH (model Kurta Lewina) – jak przeprowadzić zmianę
 • Ćwiczenie z modelem Kurta Lewina
Podsumowanie gry symulacyjnej
 • 'Mapa Strumienia Wartości'
 • Mapa radarowa KAIZEN

Rola lidera w zarządzaniu procesowym

Rozpoczniemy od gry dla uczestników 
 • Dzięki grze, grupa dostanie materiał do analizy i na podstawie własnych obserwacji podejmie decyzję o poprawie 
 • W przypadku braku poprawy, wejdziemy do systemowej analizy defektów za pomocą map procesowych. Ideą zajęć jest stosowanie narzędzi takich ja SIPOC, Flowchart i CTQ w praktyce
 • Materiał będzie służył do wejścia do kolejnego obszaru, jakim jest higiena procesowa
Higiena procesowa – z czego się składa, jak ją stosować w praktyce. Rola Lidera w higienie
 • Omówienie zasad 
 • Omówienie każdej z nich na przykładach z gry oraz materiałach praktycznych 
Jak pracować z defektami jednorodnymi a jak z niejednorodnymi 
 • W grze zaobserwujemy różne defekty. Skupimy się na właściwej ich identyfikacji i grupowaniu. Zaznaczymy też, jaka w tej części jest rola Lidera. Przekonamy się, czy rola Lidera wspiera higienę procesową 
 • Siłę właściwego grupowania defektów poznamy na tym, jak bardzo scenariusze poprawy (zastosowane w grze) zmienią mapy procesowe. Będzie to doskonała okazja do czytania przez Lidera, jak zmiana korelacji na mapach wpływa na zmiany w procesie
Jak oznaczać w praktyce czynności i działania kontrolujące jakość w procesie, wejście do GEMBA KAIZEN
GEMBA WALK 
 • Omówienie zasad i roli Lidera w GEMBA – czym się zajmuje, za co odpowiada 
 • Omówienie czy i  jak GEMBA wpływa na Higienę procesową
Identyfikacja obszarów utrudniających wprowadzanie zmian – rola Lidera, wizualizacja, pozytywna komunikacja

Uwaga! Uczestnicy, którzy wezmą udział we wszystkich trzech modułach szkolenia otrzymują dodatkowo certyfikat Lidera Procesów.

Termin i miejsce

Modelowanie procesów
6-7 grudnia 2021 | Online Live
21-22 lutego 2022 | Warszawa lub Online Live
Optymalizacja procesów
13-14 grudnia 2021 | Warszawa lub Online Live
14-15 lutego 2022 | Wrocław lub Online Live
Rola lidera w zarządzaniu procesowym
16-17 grudnia 2021 | Warszawa lub Online Live
25-26 kwietnia 2022 | Warszawa lub Online Live
Szkolenie odbędzię się w godzinach 9.00-16.30

Cena

 • 1890 zł netto – 1 moduł
 • 3580 zł netto – 2 dowolne moduły
 • 5370 zł netto – cały pakiet (3 moduły) 

E-mail do koordynatora szkolenia

Kontakt

Jeżeli masz pytania, zapraszamy do kontaktu.

Szkolenia otwarte, szkolenia online, szkolenia zamknięte, projekty specjalne:

Punkty edukacyjne

Nasze szkolenia spełniają wymogi międzynarodowych organizacji zawodowych (ACCA, IIA, PMI, CFA) dotyczące dalszego kształcenia ich członków.