Cyberbezpieczeństwo w kancelarii – EY Academy of Business

Cyberbezpieczeństwo w kancelarii

Szkolenie jest skierowane do prawników (pracujących w kancelariach prawnych lub prowadzących samodzielną praktykę) oraz innych osób odpowiedzialnych za administrację i organizację pracy w kancelariach prawnych.

W ciągu dwóch dni uczestnicy, w przystępnej formie, zapoznają się z podstawami cyberbezpieczeństwa w zakresie pozwalającym na zbudowanie systematycznego podejścia do zarządzania bezpieczeństwem informacji w kancelarii prawnej poprzez:

 • zrozumienie jak wyglądają typowe ataki hakerskie i co motywuje cyberprzestępców do działania,
 • wskazanie, które informacje przetwarzane w kancelarii są szczególnie atrakcyjne dla hakerów,
 • omówienie roli, jaką prawnicy spełniają w ramach zarządzania cyberbezpieczeństwem.

Program szkolenia nie wymaga od uczestników wiedzy technicznej. Podstawowe pojęcia informatyczne i zasady działania sieci komputerowych będę wyjaśniane na bieżąco w trakcie szkolenia.

Szkolenie adresowane jest do:

 • Prawników, którzy dostrzegają znaczenie technologii w biznesie i są zainteresowani poszerzeniem swojej wiedzy w tym zakresie
 • Doświadczonych prawników kierujących zespołami przetwarzającymi wrażliwe informacje powierzone im przez klientów
 • Doradców prawnych, których klienci oczekują od nich wsparcia w zakresie bezpieczeństwa informacji i zgodności z wymogami prawnymi w tym zakresie
 • Prawników zarządzających niewielką (nawet jednoosobową) kancelarią prawną
 • Prawników pracujących wewnętrznie w przedsiębiorstwach
 • Office menedżerów, lub innych osób zarządzających administracją w kancelariach prawnych

Uczestnicząc w szkoleniu „Cyberbezpieczeństwo w kancelarii”, dowiesz się między innymi:

 • Jakiego wsparcia ze strony prawnika oczekują klienci w przypadku cyberincydentów
 • Na jakie „trofea” mogą liczyć hakerzy, przeprowadzając typowy cyberatak na kancelarię prawną
 • Dlaczego zapewnienie zgodności z poszczególnymi wymogami prawnymi nie wystarcza do zapewnienia bezpieczeństwa informacji dla celów biznesowych
 • Jak wyglądają standardy rynkowe w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji
 • Jak działa sieć komputerowa i jakie typowe pułapki czekają na jej użytkowników
 • Czy korzystanie z chmury obliczeniowej i usług sieciowych jest bezpieczniejsze od wykorzystania tradycyjnych systemów informatycznych
 • Jakie znaczenie dla cyberbezpieczeństwa mają usługodawcy i kontrahenci

Na szkoleniu poznasz kanon „dobrej praktyki” w zarządzaniu bezpieczeństwem informacji, co pozwoli Twojej kancelarii na:

 • Określenie „katalogu cyberzagrożeń” dla kancelarii
 • Przeprowadzenie klasyfikacji informacji i wskazanie zasobów informatycznych, które powinny podlegać szczególnej ochronie
 • Ocenę obecnie stosowanych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa informacji pod kątem ich adekwatności do potrzeb kancelarii
 • Zaplanowanie, w jaki sposób zasady ochrony danych osobowych można wykorzystać do stworzenia bardziej kompleksowego systemu bezpieczeństwa informacji
 • Określenie zasad współpracy w zakresie bezpieczeństwa z klientami, usługodawcami i innymi kontrahentami kancelarii
 • Sformalizowanie ogólnych zasad postępowania w sytuacji cyberataku (lub innej sytuacji kryzysowej) w kancelarii lub u jej klientów
 • Krajobraz cyberzagrożeń w roku 2023. Prezentacja typowych cyberataków. Case study: Reakcja kierownictwa firmy na cyberatak i rola prawnika
 • Jak działa sieć komputerowa. Porównanie perspektywy użytkownika i perspektywy hakera. Systemy tradycyjne i chmura obliczeniowa
 • Wymogi prawne i dobra praktyka w zarządzaniu bezpieczeństwem informacji. ABC bezpieczeństwa informatycznego
 • Kancelaria prawna jako cel hakerów. Case study: ochrona informacji powierzonej kancelarii prawnej przez jej klientów i typowe zabezpieczenia
 • Bezpieczeństwo i prywatność informacji. Znaczenie RODO dla bezpieczeństwa informacji. Case study: kancelaria prawna jako bezpośrednia ofiara cyberataku
 • Znaczenie i praktyczne wykorzystanie kryptografii. Szyfrowanie informacji, podpis elektroniczny, Profil Zaufany, obrót pieniądza w Internecie, Blockchain (bitcoin). Case study: transakcja internetowa „od kuchni” – odpowiedzialność stron transakcji
 • Współodpowiedzialność za cyberbezpieczeństwo. Współpraca z dostawcami i outsourcing. Ciągłe monitorowanie bezpieczeństwa – rola Security Operation Center (SOC) Postępowanie w sytuacji kryzysowej – rola CSIRT

Jakub Bojanowski - doświadczony konsultant w dziedzinie zarządzania ryzykiem informatycznym. Przez ponad 20 lat kierował zespołem konsultantów zajmujących się audytem i doradztwem w zakresie bezpieczeństwa informatycznego w międzynarodowej firmie doradczej.

Cyberbezpieczeństwo w kancelarii

Cena

1250 zł netto

Cyberbezpieczeństwo w kancelarii

Szkolenie jest skierowane do prawników (pracujących w kancelariach prawnych lub prowadzących samodzielną praktykę) oraz innych osób odpowiedzialnych za administrację i organizację pracy w kancelariach prawnych.

W ciągu dwóch dni uczestnicy, w przystępnej formie, zapoznają się z podstawami cyberbezpieczeństwa w zakresie pozwalającym na zbudowanie systematycznego podejścia do zarządzania bezpieczeństwem informacji w kancelarii prawnej poprzez:

 • zrozumienie jak wyglądają typowe ataki hakerskie i co motywuje cyberprzestępców do działania,
 • wskazanie, które informacje przetwarzane w kancelarii są szczególnie atrakcyjne dla hakerów,
 • omówienie roli, jaką prawnicy spełniają w ramach zarządzania cyberbezpieczeństwem.

Program szkolenia nie wymaga od uczestników wiedzy technicznej. Podstawowe pojęcia informatyczne i zasady działania sieci komputerowych będę wyjaśniane na bieżąco w trakcie szkolenia.

Dla kogo?

Szkolenie adresowane jest do:

 • Prawników, którzy dostrzegają znaczenie technologii w biznesie i są zainteresowani poszerzeniem swojej wiedzy w tym zakresie
 • Doświadczonych prawników kierujących zespołami przetwarzającymi wrażliwe informacje powierzone im przez klientów
 • Doradców prawnych, których klienci oczekują od nich wsparcia w zakresie bezpieczeństwa informacji i zgodności z wymogami prawnymi w tym zakresie
 • Prawników zarządzających niewielką (nawet jednoosobową) kancelarią prawną
 • Prawników pracujących wewnętrznie w przedsiębiorstwach
 • Office menedżerów, lub innych osób zarządzających administracją w kancelariach prawnych
Cele i korzyści

Uczestnicząc w szkoleniu „Cyberbezpieczeństwo w kancelarii”, dowiesz się między innymi:

 • Jakiego wsparcia ze strony prawnika oczekują klienci w przypadku cyberincydentów
 • Na jakie „trofea” mogą liczyć hakerzy, przeprowadzając typowy cyberatak na kancelarię prawną
 • Dlaczego zapewnienie zgodności z poszczególnymi wymogami prawnymi nie wystarcza do zapewnienia bezpieczeństwa informacji dla celów biznesowych
 • Jak wyglądają standardy rynkowe w zakresie zarządzania bezpieczeństwem informacji
 • Jak działa sieć komputerowa i jakie typowe pułapki czekają na jej użytkowników
 • Czy korzystanie z chmury obliczeniowej i usług sieciowych jest bezpieczniejsze od wykorzystania tradycyjnych systemów informatycznych
 • Jakie znaczenie dla cyberbezpieczeństwa mają usługodawcy i kontrahenci

Na szkoleniu poznasz kanon „dobrej praktyki” w zarządzaniu bezpieczeństwem informacji, co pozwoli Twojej kancelarii na:

 • Określenie „katalogu cyberzagrożeń” dla kancelarii
 • Przeprowadzenie klasyfikacji informacji i wskazanie zasobów informatycznych, które powinny podlegać szczególnej ochronie
 • Ocenę obecnie stosowanych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa informacji pod kątem ich adekwatności do potrzeb kancelarii
 • Zaplanowanie, w jaki sposób zasady ochrony danych osobowych można wykorzystać do stworzenia bardziej kompleksowego systemu bezpieczeństwa informacji
 • Określenie zasad współpracy w zakresie bezpieczeństwa z klientami, usługodawcami i innymi kontrahentami kancelarii
 • Sformalizowanie ogólnych zasad postępowania w sytuacji cyberataku (lub innej sytuacji kryzysowej) w kancelarii lub u jej klientów
Program
 • Krajobraz cyberzagrożeń w roku 2023. Prezentacja typowych cyberataków. Case study: Reakcja kierownictwa firmy na cyberatak i rola prawnika
 • Jak działa sieć komputerowa. Porównanie perspektywy użytkownika i perspektywy hakera. Systemy tradycyjne i chmura obliczeniowa
 • Wymogi prawne i dobra praktyka w zarządzaniu bezpieczeństwem informacji. ABC bezpieczeństwa informatycznego
 • Kancelaria prawna jako cel hakerów. Case study: ochrona informacji powierzonej kancelarii prawnej przez jej klientów i typowe zabezpieczenia
 • Bezpieczeństwo i prywatność informacji. Znaczenie RODO dla bezpieczeństwa informacji. Case study: kancelaria prawna jako bezpośrednia ofiara cyberataku
 • Znaczenie i praktyczne wykorzystanie kryptografii. Szyfrowanie informacji, podpis elektroniczny, Profil Zaufany, obrót pieniądza w Internecie, Blockchain (bitcoin). Case study: transakcja internetowa „od kuchni” – odpowiedzialność stron transakcji
 • Współodpowiedzialność za cyberbezpieczeństwo. Współpraca z dostawcami i outsourcing. Ciągłe monitorowanie bezpieczeństwa – rola Security Operation Center (SOC) Postępowanie w sytuacji kryzysowej – rola CSIRT

Cena

1250 zł netto

Lokalizacja

Online Live

Warszawa

Termin

27 października 2023

Kontakt

Anna Sobora

Koordynator kursu

 • +48 572 002 646
 • anna.sobora@pl.ey.com