Efektywna sprzedaż usług prawnych - szkolenie dla prawników – EY Academy of Business

Efektywna sprzedaż usług prawnych – szkolenie dla prawników

Szkolenie realizujemy wyłącznie w formule zamkniętej.

Budowanie relacji i negocjacje sprzedażowe dla kancelarii prawnych, kancelarii doradztwa podatkowego i biur rachunkowych.

Funkcja i zadania prawnika, doradcy podatkowego czy finansowego ewoluują – od merytorycznej roli eksperta do partnera biznesu, który reprezentuje klienta. Taka relacja wymaga jednak opanowania umiejętności negocjacyjnych i sprzedażowych.

Czy znasz już narzędzia i techniki, które pozwolą Ci budować długotrwałe relacje z klientem kancelarii/biura? Czy wiesz, jak prowadzić efektywne negocjacje sprzedażowe?

Szkolenie kierujemy do prawników reprezentujących kancelarie prawne, kancelarie doradztwa podatkowego i biura rachunkowe.

Podczas praktycznego, dwudniowego szkolenia uczestnicy dowiedzą się, jak przełożyć walory oferowanych usług prawnych na język zrozumiały dla odbiorcy – klienta kancelarii/biura, a konkretnie:

 • Jak się zaprezentować?
 • Jak mówić tylko o tym, co interesuje klienta Kancelarii/biura?
 • Jak prezentować korzyści Kancelarii/biura wyróżniając je z grona innych?
 • Jak prowadzić negocjacje na linii klient-Kancelaria/biuro i skutecznie je zamykać?

Efektywny plan działania. Skuteczne pozyskiwanie klientów.
Poznanie i przećwiczenie technik sprzedaży i formułowania celów, jasności przekazu oraz wyciągania wniosków.

 • Praktyczne narzędzia sprzedaży usług profesjonalnych
 • Rola komunikacji niewerbalnej
 • Poprawne formułowanie celu wobec klienta
 • Koło mocy – co wyróżnia naszą Kancelarię?

Metody: scenki w parach, ćwiczenia zespołowe, zapis i analiza video.
Orientacja na klienta. Motywacja zakupowa klienta.

 • Kiedy klient podejmie decyzję o zakupie usług profesjonalnych?
  • warunki przekonania klienta
  • zakres osobistej odpowiedzialności klienta
  • informacje potrzebne do analizy finansowej:
  • a) Finanse w aspekcie celów
  • b) Finanse w zakresie problemów klienta (bieżących bądź przewidywanych)
 • Obietnica korzyści kontra zagrożenie utraty:
  • Motywatory zakupowe
  • Od niedowiarka do desperata – klient Kancelarii o różnym poziomie świadomości problemu

Pozyskiwanie klientów.
Klient do pozyskania – charakterystyki klientów oraz priorytety w działaniu, czyli najpierw załatwienie sprawy klienta, a dopiero następnie sprzedaż.

 • Strefy w kontakcie interpersonalnym i ich naruszanie jako metafora agresywnego „brania poleceń”
 • Jak budować stałą współpracę z klientem? Co mnie wyróżnia?

Prezentacja analizy kosztów/korzyści.

 • Przygotowanie do prezentacji parametrów cenowych:
  • Przełożenie ceny na wartość
  • Wykorzystanie kalkulatora koszty/korzyści
 • Cena oferowana, a ceny konkurencji – jak uzasadnić cenę w porównaniu do innych ofert
 • Obrona ceny:
  • Obrona ceny i negocjacje z klientem – czy te sformułowania znaczą to samo?
  • Obrona przed próbnym atakiem na cenę
  • Błędy powodujące konieczność obrony ceny:
  • a) Błąd szybkiej sprzedaży
  • b) Błąd płytkiej analizy
  • c) Błędy doboru rozwiązania:
  • Techniki obrony przed „cięciem cen”
  • Rabaty, gratisy, promocje – komu i kiedy należy je proponować

Cechy dobrego negocjatora według P. Honey’a, czyli prawdy i mity na temat negocjatorów.

 • Siła
 • Aspiracje
 • Zdolności
 • Twórcze nastawienie

Postawa i nastawienie w negocjacjach jako absolutny warunek sukcesu.

 • Test Kennedy’ego – różne spojrzenia na temat efektywności w negocjacjach
 • Gra „Dylemat więźnia” – negocjacje: walka czy współpraca? Co wybrać?
 • Style negocjacyjne – postawa uległa, dominująca i współpracująca
 • Budowanie współpracy w negocjacjach – metoda Keneddy’ego, jak „wymuszać” współpracę na trudnych partnerach negocjacyjnych

Świadome prowadzenie procesu negocjacji, czyli zdecyduj się, kim chcesz być.
Wprowadzenie modelu negocjacji według Willema Mastenbroek’a:

 • Wymiar interesu – dążenie do osiągania ambitnych celów, dbałość o własne interesy
 • Wymiar siły – przeżywanie swojej siły a strategia negocjacji – sposoby budowania siły w negocjacjach
 • Wymiar klimatu – nastawienia i emocje w prowadzeniu negocjacji – radzenie sobie ze swoimi emocjami i emocjami drugiej strony
 • Wymiar elastyczności – poszukiwanie sposobów realizacji własnych celów poprzez rozpoznanie potrzeb partnerów negocjacji

Prowadzenie negocjacji.

 • Rola dolnej i górnej granicy – rozpoznawanie i ustalanie przedziałów negocjacyjnych:
Dookreślanie swojego celu negocjacyjnego – co chcę osiągnąć?
Analiza możliwego obszaru porozumienia – o co będzie zabiegać druga strona?

Z jakiego pułapu zaczynać negocjacje? Jak wprowadzać własne propozycje?

Kluczowe znaczenie ambitnego otwarcia.

 • Na co można się zgodzić, a na co nie?
 • Sztuka ustępowania
Jak zaplanować strategię ustępstw?
Mądre dawanie satysfakcji w negocjacjach.

Wymiar siły i interesu sposoby budowania siły w negocjacjach.

 • Przygotowanie jako sposób na zwiększenie siły i pewności siebie w negocjacjach
 • Jakie mam alternatywy?
 • Jakie alternatywy ma druga strona?
 • Jakie korzyści może mieć partner z przyjęcia moich propozycji?
 • Inicjatywa i aktywność jako element budowania pozycji w negocjacjach
 • Sposoby budowania argumentacji

Budowanie klimatu prawnik-klient – nakreślenie sposobów budowania klimatu negocjacji. Atmosfera i emocje.

 • Jak emocje wpływają na przebieg i wynik negocjacji?
 • Jak wpływać na optymalny klimat w negocjacjach?
 • Sposoby reagowania na emocjonalne zachowania partnerów negocjacyjnych

Elastyczność w negocjacjach.

 • Stanowiska a interesy
 • Interes musi być chroniony – różne drogi dojścia do celu (realizacji interesu)
 • Jak być elastycznym, a nie uległym?
 • Jak sprawdzać, o co naprawdę chodzi drugiej stronie? Poszukiwanie sposobów realizacji własnych celów poprzez rozpoznanie potrzeb partnerów negocjacji
 • Jak radzić sobie z impasami?
 • Budowanie porozumienia negocjacyjnego
 • Zmiana podejścia do negocjacji; uwrażliwienie na potrzeby drugiej strony przy jednoczesnym wzmocnieniu własnego stanowiska

Emocje, przekaz niewerbalny i parawerbalny w negocjacjach prawnika z klientem.

 • Analiza materiału DVD – co można zobaczyć bez czekania na słowa
 • Katalogowanie emocji i świadomość własnych stanów emocjonalnych w trakcie negocjacji
 • Uważna obserwacja partnera negocjacyjnego i wykorzystywanie zdobytych informacji
 • Świadomość swojego ciała i „granie” emocjami
 • Budowanie BATNY za pomocą przekazu niewerbalnego

Strategia szachowa w negocjacjach integracyjnych.

 • Jak porządkować kwestie – konstrukcja macierzy
 • Powiązania pomiędzy zmiennymi – różne drogi osiągnięcia celu na zasadzie wymian
 • Jak rozpoczęcie od danej kwestii może wpłynąć na inne
 • Od czego zaczynać i jak prowadzić negocjacje

Efektywna sprzedaż usług prawnych - szkolenie dla prawników

Cena

po indywidualnym ustaleniu

Efektywna sprzedaż usług prawnych – szkolenie dla prawników

Szkolenie realizujemy wyłącznie w formule zamkniętej.

Budowanie relacji i negocjacje sprzedażowe dla kancelarii prawnych, kancelarii doradztwa podatkowego i biur rachunkowych.

Funkcja i zadania prawnika, doradcy podatkowego czy finansowego ewoluują – od merytorycznej roli eksperta do partnera biznesu, który reprezentuje klienta. Taka relacja wymaga jednak opanowania umiejętności negocjacyjnych i sprzedażowych.

Czy znasz już narzędzia i techniki, które pozwolą Ci budować długotrwałe relacje z klientem kancelarii/biura? Czy wiesz, jak prowadzić efektywne negocjacje sprzedażowe?

Dla kogo

Szkolenie kierujemy do prawników reprezentujących kancelarie prawne, kancelarie doradztwa podatkowego i biura rachunkowe.

Cele i korzyści

Podczas praktycznego, dwudniowego szkolenia uczestnicy dowiedzą się, jak przełożyć walory oferowanych usług prawnych na język zrozumiały dla odbiorcy – klienta kancelarii/biura, a konkretnie:

 • Jak się zaprezentować?
 • Jak mówić tylko o tym, co interesuje klienta Kancelarii/biura?
 • Jak prezentować korzyści Kancelarii/biura wyróżniając je z grona innych?
 • Jak prowadzić negocjacje na linii klient-Kancelaria/biuro i skutecznie je zamykać?
Program

Efektywny plan działania. Skuteczne pozyskiwanie klientów.
Poznanie i przećwiczenie technik sprzedaży i formułowania celów, jasności przekazu oraz wyciągania wniosków.

 • Praktyczne narzędzia sprzedaży usług profesjonalnych
 • Rola komunikacji niewerbalnej
 • Poprawne formułowanie celu wobec klienta
 • Koło mocy – co wyróżnia naszą Kancelarię?

Metody: scenki w parach, ćwiczenia zespołowe, zapis i analiza video.
Orientacja na klienta. Motywacja zakupowa klienta.

 • Kiedy klient podejmie decyzję o zakupie usług profesjonalnych?
  • warunki przekonania klienta
  • zakres osobistej odpowiedzialności klienta
  • informacje potrzebne do analizy finansowej:
  • a) Finanse w aspekcie celów
  • b) Finanse w zakresie problemów klienta (bieżących bądź przewidywanych)
 • Obietnica korzyści kontra zagrożenie utraty:
  • Motywatory zakupowe
  • Od niedowiarka do desperata – klient Kancelarii o różnym poziomie świadomości problemu

Pozyskiwanie klientów.
Klient do pozyskania – charakterystyki klientów oraz priorytety w działaniu, czyli najpierw załatwienie sprawy klienta, a dopiero następnie sprzedaż.

 • Strefy w kontakcie interpersonalnym i ich naruszanie jako metafora agresywnego „brania poleceń”
 • Jak budować stałą współpracę z klientem? Co mnie wyróżnia?

Prezentacja analizy kosztów/korzyści.

 • Przygotowanie do prezentacji parametrów cenowych:
  • Przełożenie ceny na wartość
  • Wykorzystanie kalkulatora koszty/korzyści
 • Cena oferowana, a ceny konkurencji – jak uzasadnić cenę w porównaniu do innych ofert
 • Obrona ceny:
  • Obrona ceny i negocjacje z klientem – czy te sformułowania znaczą to samo?
  • Obrona przed próbnym atakiem na cenę
  • Błędy powodujące konieczność obrony ceny:
  • a) Błąd szybkiej sprzedaży
  • b) Błąd płytkiej analizy
  • c) Błędy doboru rozwiązania:
  • Techniki obrony przed „cięciem cen”
  • Rabaty, gratisy, promocje – komu i kiedy należy je proponować

Cechy dobrego negocjatora według P. Honey’a, czyli prawdy i mity na temat negocjatorów.

 • Siła
 • Aspiracje
 • Zdolności
 • Twórcze nastawienie

Postawa i nastawienie w negocjacjach jako absolutny warunek sukcesu.

 • Test Kennedy’ego – różne spojrzenia na temat efektywności w negocjacjach
 • Gra „Dylemat więźnia” – negocjacje: walka czy współpraca? Co wybrać?
 • Style negocjacyjne – postawa uległa, dominująca i współpracująca
 • Budowanie współpracy w negocjacjach – metoda Keneddy’ego, jak „wymuszać” współpracę na trudnych partnerach negocjacyjnych

Świadome prowadzenie procesu negocjacji, czyli zdecyduj się, kim chcesz być.
Wprowadzenie modelu negocjacji według Willema Mastenbroek’a:

 • Wymiar interesu – dążenie do osiągania ambitnych celów, dbałość o własne interesy
 • Wymiar siły – przeżywanie swojej siły a strategia negocjacji – sposoby budowania siły w negocjacjach
 • Wymiar klimatu – nastawienia i emocje w prowadzeniu negocjacji – radzenie sobie ze swoimi emocjami i emocjami drugiej strony
 • Wymiar elastyczności – poszukiwanie sposobów realizacji własnych celów poprzez rozpoznanie potrzeb partnerów negocjacji

Prowadzenie negocjacji.

 • Rola dolnej i górnej granicy – rozpoznawanie i ustalanie przedziałów negocjacyjnych:
Dookreślanie swojego celu negocjacyjnego – co chcę osiągnąć?
Analiza możliwego obszaru porozumienia – o co będzie zabiegać druga strona?

Z jakiego pułapu zaczynać negocjacje? Jak wprowadzać własne propozycje?

Kluczowe znaczenie ambitnego otwarcia.

 • Na co można się zgodzić, a na co nie?
 • Sztuka ustępowania
Jak zaplanować strategię ustępstw?
Mądre dawanie satysfakcji w negocjacjach.

Wymiar siły i interesu sposoby budowania siły w negocjacjach.

 • Przygotowanie jako sposób na zwiększenie siły i pewności siebie w negocjacjach
 • Jakie mam alternatywy?
 • Jakie alternatywy ma druga strona?
 • Jakie korzyści może mieć partner z przyjęcia moich propozycji?
 • Inicjatywa i aktywność jako element budowania pozycji w negocjacjach
 • Sposoby budowania argumentacji

Budowanie klimatu prawnik-klient – nakreślenie sposobów budowania klimatu negocjacji. Atmosfera i emocje.

 • Jak emocje wpływają na przebieg i wynik negocjacji?
 • Jak wpływać na optymalny klimat w negocjacjach?
 • Sposoby reagowania na emocjonalne zachowania partnerów negocjacyjnych

Elastyczność w negocjacjach.

 • Stanowiska a interesy
 • Interes musi być chroniony – różne drogi dojścia do celu (realizacji interesu)
 • Jak być elastycznym, a nie uległym?
 • Jak sprawdzać, o co naprawdę chodzi drugiej stronie? Poszukiwanie sposobów realizacji własnych celów poprzez rozpoznanie potrzeb partnerów negocjacji
 • Jak radzić sobie z impasami?
 • Budowanie porozumienia negocjacyjnego
 • Zmiana podejścia do negocjacji; uwrażliwienie na potrzeby drugiej strony przy jednoczesnym wzmocnieniu własnego stanowiska

Emocje, przekaz niewerbalny i parawerbalny w negocjacjach prawnika z klientem.

 • Analiza materiału DVD – co można zobaczyć bez czekania na słowa
 • Katalogowanie emocji i świadomość własnych stanów emocjonalnych w trakcie negocjacji
 • Uważna obserwacja partnera negocjacyjnego i wykorzystywanie zdobytych informacji
 • Świadomość swojego ciała i „granie” emocjami
 • Budowanie BATNY za pomocą przekazu niewerbalnego

Strategia szachowa w negocjacjach integracyjnych.

 • Jak porządkować kwestie – konstrukcja macierzy
 • Powiązania pomiędzy zmiennymi – różne drogi osiągnięcia celu na zasadzie wymian
 • Jak rozpoczęcie od danej kwestii może wpłynąć na inne
 • Od czego zaczynać i jak prowadzić negocjacje
Szczegóły programu modułowego

Lokalizacja

Ustalana indywidualnie

Termin

Szkolenie organizujemy wyłącznie na zamówienie w formie zamkniętej

 

Podany zakres możemy dostosować do potrzeb grupy

 

Aby uzyskać więcej szczegółów, skontaktuj się z koordynatorem szkolenia

Kontakt

Anna Sobora

Koordynator kursu

 • +48 572 002 646
 • anna.sobora@pl.ey.com