Kursy i szkolenia dla firm - Ernst & Young Academy of Business
menu

Podatek odroczony wg MSSF - zagadnienia praktyczne 

Termin: 8 grudnia 2021 | Warszawa lub Online

godz. 9:00 - 12:15

Cena: 590 zł netto


Celem niniejszych warsztatów jest poznanie zasad ujęcia, pomiaru i prezentacji podatku odroczonego w sprawozdaniach finansowych przedsiębiorstw stosujących Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF).  Podczas warsztatów szczególną uwagę zwracamy na praktyczne aspekty podatku odroczonego bogato ilustrując teorię przykładami oraz wyliczeniami. Koncentrujemy się na zagadnieniach, które w praktyce mogą powodować problemy.
 • Dla kogo?
 • Cele i korzyści
 • Program
 • Termin i miejsce
 • Trenerzy
 • Cena
 • Kontakt
 • Punkty edukacyjne

Dla kogo?

Jednodniowy kurs kierujemy do:

 • osób zaangażowanych w przygotowywanie sprawozdań finansowych;
 • głównych księgowych, kontrolerów finansowych i dyrektorów finansowych odpowiedzialnych za nadzorowanie i analizowanie sprawozdań finansowych.

Szkolenie nie wymaga wcześniejszej wiedzy dotyczącej podatku odroczonego. Wymagana jest podstawowa znajomość zasad rachunkowości finansowej.Zajęcia łączą elementy wykładu, ćwiczeń praktycznych, przykładów oraz sesji pytań i odpowiedzi. Szkolenie jest prowadzone w języku polskim.

Cele i korzyści

Celem niniejszych warsztatów jest poznanie zasad ujęcia, pomiaru i prezentacji podatku odroczonego w sprawozdaniach finansowych przedsiębiorstw stosujących Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). 

Dla firm

Istnieje możliwość zorganizowania szkolenia zamkniętego na indywidualne zamówienie klienta.

Program

 • Wartość podatkowa aktywów i zobowiązań
 • Identyfikacja ujemnych oraz dodatnich różnic przejściowych
 • Ujęcie aktywa oraz rezerwy na podatek odroczony zgodnie z metodą zobowiązań bilansowych
 • Wycena oraz prezentacja sald z tytułu podatku odroczonego
 • Kwestia odroczonego opodatkowania w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym

Materiały

Uczestnicy otrzymują pełen pakiet materiałów szkoleniowych. Ze względu na szeroki kontekst prezentowanych zagadnień, materiały nie tylko są wykorzystywane na zajęciach, ale także pozwalają na powrót do poruszanych tematów po zakończeniu szkolenia celem powtórzenia i utrwalenia zdobytej wiedzy.

Data i miejsce

Termin: 8 grudnia 2021 | Warszawa lub Online

godz. 9:00 - 12:15

Trenerzy

Magdalena Burzyńska, Senior Trainer

Magdalena jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej na wydziałach Finanse i Bankowość oraz Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze i Polityczne. Jest członkiem ACCA.

Przed rozpoczęciem pracy w EY Academy of Business była zatrudniona na stanowisku kontrolera finansowego w międzynarodowym koncernie w sektorze inżynieryjno- budowlanym. Posiada szerokie, doświadczenie w zakresie zarządzania finansami spółek międzynarodowych, sporządzaniu sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standarami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) zdobywane w trakcie 6-letniej pracy w działach finansowych różnych firm.

Cena 590,00 PLN (+ 23% VAT)
E-mail do koordynatora szkolenia

Kontakt

Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania.

Aleksandra Trych | tel. +48 505 171 636 |  aleksandra.trych@pl.ey.com

Punkty edukacyjne

Biegli rewidenci - samokształcenie

Nasze szkolenie spełnia warunki samokształcenia zawodowego.

Biegli rewidenci mogą odbyć część obligatoryjnego doskonalenia zawodowego w ramach samokształcenia zawodowego. W ciągu 3-letniego okresu rozliczeniowego liczba godzin samokształcenia wynosi co najwyżej 48 godzin samokształcenia (Rozporządzenie Ministra Finansów z 21 listopada 2014 r. w sprawie obligatoryjnego doskonalenia zawodowego biegłych rewidentów).

Tematyka samokształcenia obejmuje:

 • rachunkowość
 • rewizję finansową
 • podatki
 • wiedzę ogólnoekonomiczną
 • prawo – szczególnie prawo gospodarcze i finansowe
 • zagadnienia informatyczne umiejętności miękkie, których posiadanie niezbędne jest do wykonywania czynności zawodowych biegłego rewidenta

Udział w szkoleniach stacjonarnych zalicza taką liczbę godzin jaka jest podana na certyfikacie. W EY Academy of Business

1 dzień szkolenia = 8 godzin edukacyjnych

CPD (Continuing Professional Development) - nasze szkolenia spełniają wymogi międzynarodowych organizacji zawodowych (ACCA, IIA) dotyczące dalszego kształcenia ich członków.